Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KIRKEN – ET MØTESTED PÅ VEIEN I ET FLERKULTURELT MILJØ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KIRKEN – ET MØTESTED PÅ VEIEN I ET FLERKULTURELT MILJØ."— Utskrift av presentasjonen:

1 KIRKEN – ET MØTESTED PÅ VEIEN I ET FLERKULTURELT MILJØ

2 Veien •Det handler om veien opp til kirken i konkret forstand….. •Det handler om en vandring gjennom sentrale deler av bibelhistorien….. •Det handler om en vandring gjennom de ulike delene av kirkeåret……. •Det handler om en vandring gjennom livet med ”kirken” som medvandrer…..

3 VEIENTILKIRKENVEIENTILKIRKEN

4 Skolen Nærmiljøet Kirken Veien

5 12 stasjoner langs veien •Stasjonene angir innholdet i det vi ønsker at barn og unge skal lære og bli kjent med i løpet av 10-18 år. •Pedagogisk ide. ”Hva er dette? Hva betyr dette?” •Kirkelig motiv: Vandrings-motivet med stasjoner for ettertanke, refleksjon, læring, undring……

6 11 SLIKE INNGANGER TIL GANG- STIEN OPPOVER MOT KIRKEN

7 12 STORE STEINER FRA KIRKETOMTA HAR VI OGSÅ!

8 Hva kan det bli på steinene? •Kreativt arbeid….. •Faglig kvalitet. Hvem og hvordan? •Valg av motiv/bilder •Valg av materiale/form •Hente inn ideer fra andre steder???? •Viktig del av prosjektet……

9 På veien fra sentrum av byen opp til en kirke i Sanary Sur-Mer i Provence, Frankrike

10 En (forfallen) stasjon på veien opp til en kirke i en fjell-landsby i Sør-Frankrike

11 Med muligheter for noe lignende her hos oss?

12 Stasjon 1-11 eller 1-12? Den 12. stasjonen på det ytre kirketorget?

13 Vi har fått det til før •Barn har vært i arbeid og laget fine ting til kirken…. Ikoner fra 2003

14 KERAMIKKFLISERKERAMIKKFLISER

15 Noen grunnleggende hovedfokus: •Det flerkulturelle •Religionsdialog for ungdom •Hovedsak for aldersgruppa 15-18 år. •Samarbeid med Kirkens Nødhjelp og fasteaksjonen? •Psykisk utviklingshemmede •Eget opplegg? •Hvor mange? •Den ene er viktig…. •Fokus på alle alderstrinn….

16 Et møte med de sentrale bibelfortellingene •Formidling av de viktigste hendelsene i bibelhistorien •- knyttet til hverdagen •- knyttet til nærmiljø •- knyttet til natur og miljø •Med utgangspunkt i stasjonene langs veien…….

17 Kirkeår og gudstjeneste •På hvert alderstrinn inngår arbeid med gudstjeneste med vekt på barn og unges medvirkning og deltakelse •I løpet av 10-18 år skal barn/unge være innom kirken på alle de viktige tidene i kirkeåret. •Hvert år skal de gå en bit av veien….

18 Lederopplæring og foreldrekontakt •Utfordre barn og unge på tilpassede lederoppgaver i tilknytning til tiltakene. •Ledere for aldersgruppen under.. •Lederoppfølging •Foreldregruppen som en viktig ressurs •Foreldrene som frivillige medarbeidere •Er pensjonistene mulige medarbeidere i tiltakene?

19 Mer enn steiner……. •Aktiv læring •Medvirkning/involvering •Opplevelse •Være sammen i kirken •Være sammen i et flerkulturelt miljø •Dialogisk arbeid i møte med annen tro •Bidra til å utvikle trygg kristen identitet….

20 Hvilke type tiltak? •Disse har vi listet opp i søknaden: •Undervisningssamlinger •Bibelverksted •Dialogsamlinger •Overnattinger •Vandringer •Kreativt kunstnerisk arbeid innenfor drama, musikk, sang, skulptur-arbeid, tegning, maling, etc.

21 Er dette spennende nok? •Vil 10-14-åringer bli med på dette? •Vil vi kunne bygge videre på kontakten vi har med dem som konfirmeres i kirken? •Hvordan opprette kontakt og interesse for religionsdialogisk arbeid med dem som ikke har noe forhold til kirken? •Hvordan utnytte barns og unges nysgjerrighet på kirken vår?

22 Bakteppe: •Barn og unge i vårt nærmiljø er nysgjerrige på troen, håpet, bibelen, kirken og hva det innebærer å være medlem i kirken. •Vi vil – som kirke – være en medvandrer og samtalepartner i de døptes leting etter en trygg kristen identitet i møte med livets, nærmiljøets og medmenneskers utfordringer……

23 VISJON •Vi vil at barn og unge skal få hjelp til livstolkning og livsmestring i møte med livets mangfold – med kirken som medvandrer og samtalepartner. •Målet er å styrke og utfordre barns og unges tro i et flerkulturelt miljø.

24 VI ER I GANG! ALT ER IKKE FERDIG!

25 ORA ET LABORA!

26


Laste ned ppt "KIRKEN – ET MØTESTED PÅ VEIEN I ET FLERKULTURELT MILJØ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google