Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse
Gitte Godø

2 Ville du satt pris på at ditt firma gikk for å være nytenkende, konkurransedyktig og inkluderende??

3 Psykiske helseproblemer ligger bak:
BEKYMRING Psykiske helseproblemer ligger bak: Hver 5. sykefraværsdag Hver 4. nye uføreytelse Hver 3. mottaker av sosialhjelp Hver 2. uføre under 40 år Depresjon alene koster ca. 44 mrd. årlig i Norge WHO anslo i 2003 at psykiske lidelser står for ca. 20 % av sykdomsbelastningen på europeisk økonomi Skal vi snu dette må alle ta innover seg sitt ansvar, sitt bidrag!

4

5 Ufør etter diagnose

6 Ufør etter alder

7 Hva er psykisk lidelse? Depresjon og angst er vanligst
Angst: panikkangst, generalisert angst, tvangslidelser, fobier. Kan være en følgetilstand til andre psykiske eller somatiske lidelser. Depresjon er den vanligste lidelsen. Kan som angst være en følgetilstand. Personlighetsforstyrrelser Avvik som innebærer funksjonssvikt sosialt, arbeidsmessig eller på andre områder. Alvorlige psykiske lidelser Primært schizofrene og bi-polare lidelser

8 Hva oppleves vanskelig?
Terskelen inn til NAV Overgangen mellom ulike arbeidsmarkedstiltak Overgang arbeidsmarkedstiltak – arbeid Når det er behov for oppfølging i utdanningsløpet Overgang skole – arbeid

9 Hva gjør NAV? Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse Underskrevet av Sylvia Brustad og Bjarne Håkon Hansen høsten 2007; forankret i H-dir og AV-dir Viderefører og styrker Opptrappingsplanen for psykisk helse Viderefører erfaringene fra Vilje Viser Vei

10 Hva gjør NAV? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse
Fylkeskoordinatorer i alle fylker 43 oppfølgings- og veiledningsloser (2 i Østfold) Tilpassede arbeidsrettede tiltak; for eksempel kurs, Grønt arbeid, arbeid med bistand Tilretteleggingsgarantien Lønnstilskudd Senter for Jobbmestring Fredrikstad Utarbeides en arbeidslivspakke i NDU som NAV Arbeidslivssenter skal tilby arbeidsgivere fra 2010

11 Alle mennesker har iboende ressurser i seg uavhengig av om de har en
psykisk lidelse eller ikke Du kan ha mye å vinne på å inkludere mennesker med psykiske lidelser i din bedrift Rett person med riktig kompetanse gir økt lønnsomhet Dine medarbeidere vil bli stolte av å jobbe hos deg Ditt firma vil profittere på å være inkluderende

12 HÅP

13 Mer informasjon?

14 VI GIR MENNESKER MULIGHETER


Laste ned ppt "Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google