Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fotograf Eiliv Leren © Destiansjon Tromsø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fotograf Eiliv Leren © Destiansjon Tromsø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fotograf Eiliv Leren © Destiansjon Tromsø

2 Hvorfor BTI i Tromsø? Fokus på tverrfaglig arbeid gjennom politiske vedtak og tidligere Rådmann. Flere tverrfaglige utviklingsprosjekter de senere årene.

3 Synliggjort behovet for tverrfaglig struktur og felles språk i kommunen.

4 Synliggjort behovet for tverrfaglige møteplasser.

5 Tromsø kommune Ca. 69.000 innbyggere pr. 1. januar 2012 101 barnehager
35 barne- og ungdomsskoler 7 helsestasjoner, egen helsestasjon for ungdom 2 Familiens hus

6 Organisasjonskart

7 Hvem skal omfattes av BTI?
Barnehager Skoler Helsestasjoner og skolehelsetjenesten PPT Barneverntjenesten Rus- og psykiatritjenesten Koordinerende team Andre??

8 Samarbeidsfora Møter skole og PPT. På noen skoler også helsesøster.
Møter med KUTT-team på skolene. Barnehage: Tverrfaglige møter knyttet til prosjekt: «Tidlig innsats i barnehagen» (Kvello). Konsultasjonsteam på Barnehuset.

9 RVTS: Konsultasjoner i forbindelse med vold.
NAV, Utekontakten, Barneverntjenesten, Oppfølgingstjenesten: «Nytt gir» for ungdom. Faste møter mellom Barneverntjenesten og Tildelingskontoret

10 Helsestasjonen: Møter med BUP, føde/barsel, fysiotreapeuter.
PPT: Møter med Barnehabiliteringen og BUP.

11 Ressurser inn i BTI-modellen
Fokus på tverrfaglig utviklingsarbeid i kommunen. Ulike tverrfaglige prosjekter som kan være en ressurs inn i arbeidet med BTI-modellen. Tverrfaglig arbeidsgruppe for barn og unge.

12 Fordeler ved å implementere modellen.
Etablering av en struktur vi ser behov for i kommunen. Enhetlig praksis/språk. Avklarende for brukerne. Tydeligere ansvarsplassering. Avklarende for ansatte.

13 Utfordringer ved implementering av modellen.
Forankring i alle ledd i organisasjonen. Det må knyttes kompetanseheving til modellen. Behov for en parallell utvikling av tiltak.

14 BTI-modellen må inngå i en helhetlig plan om tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge.
Bruk av elektronisk stafettlogg.

15 Nøkkelkommunene kan ha nytte av hverandre……
Utveksle erfaringer. Dele materiell. Identifisere felles utfordringer.


Laste ned ppt "Fotograf Eiliv Leren © Destiansjon Tromsø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google