Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Verdens største bevegelse for barn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Verdens største bevegelse for barn"— Utskrift av presentasjonen:

1 - Verdens største bevegelse for barn
I dette feltet finner du en del fakta og henvisninger som kan hjelpe deg til å holde et bedre foredrag. Hvert lysbilde har et felt som dette, som kommer frem ved å velge ”Notatside” i ”Vis”-menyen i powerpoint. Lykke til med et viktig foredrag for Redd Barna!

2 Hva er Redd Barna? Organisasjon for barns rettigheter (NGO)
- over 2 millioner barn får hjelp Medlemsorganisasjon i Norge medlemmer, støttespillere Del av en internasjonal allianse - 27 medlemsorganisasjoner arbeider i over 110 land - verdens største uavhengige bevegelse for barn Les mer om organisasjonen på

3 Redd Barnas visjon er en verden
som respekterer og verdsetter alle barn som lytter til barn og gir barn innflytelse hvor alle barn lever i frihet og trygghet Denne notatsiden har ingen ekstra informasjon.

4 Barns rettigheter Redd Barnas verdier bygger på FNs Barnekonvensjon og menneskerettighetserklæring Barns beste er Redd Barnas første prioritet Alle mennesker har lik verdi, alle barn har like rettigheter Dette gjør vi Redd Barna arbeider for å informere og gi opplæring om barns rettigheter -  til barn, foreldre, politikere, myndigheter, lærere og andre personer som arbeider med barn.    Vi samarbeider med andre organisasjoner og lokale krefter for å øke kunnskapen og øke respekten for barns rettigheter.    Barnekonvensjonen er vårt viktigste arbeidsverktøy og retningsgivende for alt Redd Barna gjør.  Les mer på Artiklene FNs konvensjon om barnets rettigheter gir barn egne rettigheter. Barnekonvensjonen er anerkjent av nesten alle land i verden. Den ble vedtatt av FN i 1989 og godkjent av Norge i   I 2003 vedtok Stortinget at Barnekonvensjonen skal være en del av norsk lov. Barnekonvensjonen uttrykker verdenssamfunnets felles syn på barn.   Vårt viktigste redskap Den er grunnlaget for vårt arbeid i Norge og i utlandet. Under finner du noen av de viktigste artiklene i Barnekonvensjonen, der de som er uthevet med rødt er særlig viktige i vårt arbeid for og med barn. Les mer på nettsidene: Redd Barna arbeider etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.

5 Lokalt engasjement Medlemmer: 6.700 ryggraden i Redd Barna
regionkontorer Lokalavdelinger (69) - informasjonsarbeid - skolebesøk på 600 skoler - basarer og arrangementer Aktivitetsgrupper - besøker barn i asylmottak - politiske markeringer PRESS - Redd Barna Ungdom Les mer om lokalarbeidet på I 2005 samlet basarbarna inn 6,5 millioner kroner i Norge

6 Hva? Utdanning Barn i krig og katastrofer Vold og seksuelle overgrep
Beskyttelse mot hiv/aids Styrke barns rettigheter overalt i verden Bekjempe økonomiske og politiske årsaker til brudd på barns rettigheter Hvordan Redd Barna jobber Redd Barna samarbeider med nasjonale og lokale utdanningsmyndigheter og med lokale organisasjoner og skoler. Vi lytter til foreldre, lærere og ikke minst barna selv. Nasjonale myndigheter har det endelige ansvaret for at alle barn får oppfylt retten til utdanning. Redd Barna bidrar ved blant annet å utvikle pilot-prosjekter, støtte utdanning av lærere og vise alternative metoder for undervisning. Vi er pådrivere for nyskapende tiltak som sikrer at barn får skoletilbud som er tilpasset deres hverdag. Redd Barna arbeider bredt med utdanning som en del av Den internasjonale Redd Barna-alliansen. Vi samarbeider også med nettverk og andre internasjonale organisasjoner som fremmer barns rett til utdanning. Et av tusenårsmålene til FN er utdanning for alle innen år Det er også Redd Barnas mål. Grunner til at ikke alle barn går på skolen Fattigdom er en viktig årsak til at mange barn ikke går på skolen. Skolegang til alle Vi støtter verdenskampanjen for skolegang til alle (Education for All - EFA), der målet er at alle barn skal få tilgang til utdanning, uavhengig av kjønn, økonomisk bakgrunn, religiøs eller etnisk tilhørighet, hvor de bor, eller om de har en funksjonshemning. Redd Barna fremmer skolegang som er utviklende for barnets identitet, fantasi, evner og mulighet, og relevant for barnet i lys av hans eller hennes kultur, nåværende livssituasjon, fremtidige muligheter og utfordringer. De sentrale prinsippene i Redd Barnas arbeid med utdanning er at den skal være inkluderende, utviklende og relevant. Utdanning gjør det lettere for barn å ta del i samfunnsutviklingen. Derfor er utdanning det viktigste grepet for demokratisering av alle samfunn. Utdanning er også en viktig betingelse for virkeliggjøring av andre menneskerettigheter. For eksempel er kvinner med utdanning bedre i stand til å ta vare på sine barns helse og ernæring. De får også færre barn. Arbeidet med grunnutdanning er blitt fastslått som Redd Barnas hovedsatsning i den inneværende strategiperioden ( ). I alle land hvor Redd Barna er representert er utdanning en stor og viktig del av programmet. Les hele artiklene på Redd Barnas nettsider: ”ABC redder barna” – parolen i Redd Barnas TV-aksjon i 2003.

7 Hvor? Afrika (6 land) Asia (7 land) Latin-Amerika (5 land)
Europa (5 land) Norge Langsiktig arbeid i 24 land Nødhjelp i ytterligere ca 10 land

8 Ansatte i Redd Barna I Norge ca 85 årsverk Ute ca 500 ansatte
Utsendte representanter fra Hovedkontoret i Norge: 14 landrepresentanter Landrepresentanter er tunge lederstillinger, krever lang og bred internasjonal erfaring, også ledererfaring Totalt i Redd Barna-Alliansen ca ansatte

9 Lokale partnere Hva er en lokal partner?
- organisasjon eller lokale myndigheter som utfører arbeidet med barn Hvorfor lokale partnere? - bruke lokal kunnskap - styrke lokal kompetanse - ansvaret skal ligge lokalt - langsiktighet Se faddermateriellet for mer informasjon Saraht arbeider med utvikling av utdanningsprosjekter for Redd Barna i Kambodsja.

10 Hva ser vi etter hos søkere?
Utdanningsbakgrunn Erfaring og annen kompetanse Personlige egenskaper

11 Nødhjelp Redd Barnas beredskapsgruppe består av ca 25 personer
Oppdrag på 3-6 måneder i katastroferammede områder Beskyttelse av barn (f.eks. Child Protection Officer for FN)

12 Kompetansekrav for nødhjelpsarbeidere
Barnefaglig kompetanse (sosialarbeider, barnevernspedagog, lærer, jurist, psykiatri, psykologi, sosiologi) Erfaring fra arbeid med barn Minimum 5 års relevant erfaring, ute eller hjemme Aldersgrense 35–60 år Nødhjelpsoppdrag er spesialiserte ekspertoppdrag Meget krevende, personlig og faglig

13 Langsiktig bistandsarbeid
Hovedsaklig administrative jobber i Norge Reisevirksomhet knyttet til Redd Barnas programarbeid Tett kontakt med norske myndigheter Kontakt med internasjonale institusjoner og organisasjoner

14 Kompetansekrav for internasjonale bistandsarbeidere
Relevante studier for utviklingsarbeid (sosialantropologi, statsvitenskap, sosiologi el.l.) Frivillig arbeid eller erfaring knyttet til utviklingsformål Internasjonal erfaring en fordel, for eksempel som juniorekspert i FN eller på oppdrag for Fredskorpset. Språk og kulturkunnskap

15 Arbeid i Norge Norge i 2005: 25 ulike prosjekter og 16 forskjellige eksterne partnere arbeidet for oss Samarbeid med kommuner om barns deltakelse, barnefattigdom, barns rettigheter Samarbeid med Høgskolen i Nesna om datateknologi – farer som barn møter på nettet Redd Barnas Norgesprogram fokuserer på brudd på barns rettigheter

16 Kompetansekrav for å jobbe i Norgesprogrammet
Bred og god kompetanse på beslutningsprosessene i det norske samfunnet. Endre lover – politisk påvirkning Endre dårlig praksis på tross av gode lover Holdningsskapende arbeid Sosiologer, statsvitere, jurister, førskolelærere, pedagoger, medievitere

17 Frivillig arbeid i Norge
Eksempel: barn i asylmottak Redd Barnas ”Krafttak for mottak” Barn som bor med familien eller alene i mottak trenger å leke og treffe andre barn Turer, leksehjelp Lokale aktiviteter i mange kommuner i Norge, blant annet i Oslo

18 Frivillig arbeid – vi ønsker….
Studenter i studiegrupper som fordyper seg i tema Studenter som kan arrangere aktiviteter for å gi Redd Barna oppmerksomhet på ulike tema Lokal kapasitet og lokal kompetanse - Være talsmenn og talskvinner i lokalsamfunnet for å sikre strukturer som ivaretar barns rettigheter både i Norge og internasjonalt

19 Vi trenger…. Medarbeidere som har faglig kompetanse innen pedagogikk, samfunnsvitenskap, økonomi, markedsføring, kommunikasjon, HR, juss, ledelse, organisasjon, kundebehandling, men…… Vi trenger en annen kompetanse i tillegg til den rent faglige og akademiske

20 Vi trenger noe i tillegg - GURI
Glødende Uredd Rettferdig Inkluderende

21 Vi er en kompetanseorganisasjon
Vi arbeider på tvers av avdelinger og landegrenser Vi arbeider i norske og internasjonale faglige nettverk med andre organisasjoner og kompetansepersoner Vi har en høyt utviklet internasjonal IT-arkitektur Vi utvikler våre menneskelige ressurser – gode muligheter for faglig og personlig utvikling

22 Så hva kan man gjøre? For å få erfaring, må man ha en jobb, og for å få jobb må man ha erfaring?? Ta en utdanning som er relevant for fagfeltet Internasjonal erfaring fra studier eller reiser Nøkkelen er likevel frivillig engasjement: Frivillige organisasjoner Politikk eller annet samfunnsengasjement Frivillig arbeid i Norge, for eksempel for funksjonshemmede eller barn i norske asylmottak

23 Mange veier fører fram... Ditt engasjement! Organisasjonserfaring
Frivillig arbeid Vikar, vikarbyrå, sivilarbeider Prosjektansatt, eksempelvis Arbeide i et prosjekt for Norgesprogrammet Midlertidig ansettelse i en av våre avdelinger eller regionkontorer

24 Noen steder å starte www.reddbarna.no www.involveyourself.com
Lykke til!


Laste ned ppt "- Verdens største bevegelse for barn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google