Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye stier for bibliotekaren i høgskolens forskning og undervisning Heidi Kristin Olsen Høgskolen i Vestfold Biblioteket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye stier for bibliotekaren i høgskolens forskning og undervisning Heidi Kristin Olsen Høgskolen i Vestfold Biblioteket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye stier for bibliotekaren i høgskolens forskning og undervisning Heidi Kristin Olsen Høgskolen i Vestfold Biblioteket

2 Foredraget skal handle om •Mest om biblioteket og forskerne •Kort om førstebibliotekarkvalifiseringen •Aktuelle senarier om bibliotekene i fag- og forskningssektoren •Mine prosjekter 2

3 Hva er førstebibliotekarprogrammet? • I regi av Pedagogisk Utviklingssenter ved HiO (PUS) •Utviklet etter mønster av førstelektorprogrammet ved HiO •Omfang: Fem år på halv tid •Praktisk utviklingsarbeid på egen arbeidsplass i nært samarbeid med arbeidsgiver •Mest individuelt arbeid, noen felles prosjekter og kurs •Samle dokumentasjon som kan vurderes av en kommisjon Mine veiledere: •Hovedveileder: Hans Siggaard Jensen, professor ved Danmarks Pedagogiske Universitet og forskningsleder for Learning Lab Denmark •Biveileder: Tord Høivik, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo

4 Varsler... OCLC (2009) Information Management Roadmap "We hope the outcomes of this activity will serve as a wake up call to academic libraries that the status quo is not enough anymore.“ DEFF (2010): Fremtidens forskning og forskningsbibliotek: Forskningsbibliotekerne står over for en række udfordringer. Digital teknologi er én af dem,men der er også andre udfordringer i forbindelse med ændringer i forskningssystemet og uddannelsessystemet, især i forbindelse med den måde læring opnås på og undervisning ydes. British Library and JISC (2008): information behaviour of the researcher of the future: information behaviour of the researcher of the future: The main message of this report for research libraries is that the future is now, not ten years away, and that they have no option but to understand and design systems around the actual behaviour of today’s virtual scholar. OCLC: Online Computer Library Center DEFF: Danmarks Elektroniske Fag og Forskningsbibliotek JISC: Joint Information Systems Committee (UK)

5 Vil du ikke være bibliotekar? Spørsmål fra en universitetslektor når jeg fortalte om førstebibliotekarkvalifiseringen Hun hadde møtt en fagreferent som var svært opptatt av at han egentlig var fagmenneske, ikke bibliotekar. Svar: Jo, det er nettopp bibliotekar jeg vil være. For å kunne fortsette med det vil jeg gjerne være med på å utvikle rollen!

6 Hvorfor er HiVe med i førstebibliotekarprogrammet? •Nytt bibliotek, nye utfordringer •Utvikling av biblioteket •Mer refleksjon over egen praksis •Ny organisasjonstilknytning (under Prorektor for forskning) åpner kanskje nye porter? Nytt bibliotek på Høgskolen i Vestfold

7 Prosjektbibliotekar •Ett av tre prosjekter i førstebibliotekarkvalifiseringen •Barnehagens rom: materialitet, læring og meningsskaping. Rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet. Fakta om prosjektet: •Finansiert i Norges forskningsråd, mellomstort prosjekt over to år i Strategiske høgskoleprogram •Ledes av professor Thomas Moser •I 2010: 6 delprosjekter med 6-800 timer, to seniorer i 20 % hver, en stipendiat •Stor bredde i prosjektene, f.eks. barns utvikling av romforståelse, barnehagerommet som multimodal tekst, kunstneriske forstyrrelser i rommet, intervjuer med barn om rom… Ordsky av prosjektsøknaden laget på wordle.net

8 Del av et team – gleder og utfordringer

9 Prosjektbibliotekarens oppgaver (versjon 1.0) Informasjonsadministrasjon •EndNote referansehåndtering: lage bibliotek, holde kurs, brukerstøtte •Prøve ut verktøy for Consept mapping / brainstorming – noe for bibliotekarer? Informasjonsformidling •2.0-kurs? Prosjektblogg? •Samarbeidspartner for Intra- og Internettsider Informasjonssøk •Søkekurs •Arbeidsøkter med fellessøk •Søkesamarbeid mellom bibliotekar og forsker •Samarbeid om oversiktsartikkel - metodeutvikling?

10 Noen av nytteverdiene... (versjon 1.0) For institusjonen: •Tydeligere bibliotektjenester kan gi bedre utnyttelse av ressurser •Et bibliotek som er nært til forskernes behov gavner forskning og utvikling For forskergruppen: •Skaper en felles arena for en forskergruppe med individuelle prosjekt •Fagansatte som “oppdager” bibliotekets tjenester (som databaser og EndNote) •Bedre utnyttelse av det digitale bibliotektilbudet •Ny dimensjon i prosjektet – jobber med søking tidlig – også før innsamling av data •Prosjektblogg: Tidstyv eller god kommunikasjon? Ny sjanger! For bibliotekarene/biblioteket: •Finner flere samarbeidspartnere blant fagansatte •Gir innsikt i måten forskningsprosjekter organiseres på i institusjonen •Muligheter for nye finansieringsformer - via forskningsprosjekt •Morsomme oppgaver! •Videreutvikle bibliotekarenes kompetanse i nye retninger

11 Bibliotekarkompetanse? Skjermbilde fra programmet Personal Brain (thebrain.com) 11 Kanskje de for eksempel kan bidra i systemering i forskningsprosjekter? Verd å prøve ut?

12 - og på den andre siden..... •Vi har har travle dager nå - hvordan skal vi rekke dette også? Men: Har vi noe valg? •Prioriteringsutfordringer •Grenseoppganger - hva skal bibliotekarene egentlig drive med? •Behov for å ha en bevisst strategi i bibliotekets utvikling •Fint med fornøyde brukere, men vet de egentlig hva de kunne brukt oss til?

13 Andre førstebibliotekarprosjekter •Etablere fagforum for bibliotekkollegiet: Utvikle et møtested for å studere, diskutere og finne nye veier for biblioteket (fra 2011) •Utvikle digitale opplæringstilbud i databasesøk Prøve ut ulike metoder for lærere i profesjonsutdanninger (fra sommeren 2011?) •Lede seminar om informasjonskompetanse (2010) http://www.netvibes.com/latina-il

14 Dokumentasjon av arbeidet •Alle prosjektene er praksisforskning og forskjellige former for aksjonsforskning •Utfordring å finne teoretiske ståsteder for utviklingsarbeidet •Logg og blogg viktig som verktøy som hjelp til å "se det jeg ser“ 14

15 Takk for meg! Illustrasjon fra Barn og rom

16 Litteratur Pedagogisk utviklingssenter, HiO, 2010. Bibliotek 2020: Om kvalifisering til 1.bibliotekar [Internett] Tilgjengelig fra: http://lib.latina.pedit.hio.no/ [lest 15.2.2010] http://lib.latina.pedit.hio.no/ Bourg, Chris, Ross Coleman, and Ricky Erway. 2009. Support for the Research Process: An Academic Library Manifesto. Report produced by OCLC Research [Internett] Tilgjengelig fra: http://www.oclc.org/ research/publications/library/2009/2009-07.pdf [Lest 1.2.2010]http://www.oclc.org/ research/publications/library/2009/2009-07.pdf DEFF, 2010. The future of research and the research librarsy [Internett] Tilgjengelig fra: http://www.deff.dk/content.aspx?catguid={79A0643A-7E30-417A-A184-18F422A6B86C} [Lest 15.2.2010] http://www.deff.dk/content.aspx?catguid={79A0643A-7E30-417A-A184-18F422A6B86C} Flyvbjerg, B. (2001) Making social science matter: why social inquiry fails and how it can succeed again. Cambridge, Cambridge University Press. Høivik, Tord (2010) Plinius: blogg. [Internett] Tilgjengelig fra: http://plinius.wordpress.com/http://plinius.wordpress.com/ Olsen, Heidi Kristin, 2010. Heidis bibliotektank(er): en blogg. [Internett] Tilgjengelig fra: http://heidiko.wordpress.com/http://heidiko.wordpress.com/ Rennemo, Øystein (2006) Levér og lær: aksjonsbasert utvikling i resultatorienterte organisasjoner. Oslo, Universitetsforlaget. University College London, 2008. "Information behaviour of the researcher of the future: A ciber briefing paper.“ [Internett] Tilgjengelig fra http://www.ucl.ac.uk/slais/research/ciber/downloads/ggexecutive.pdf. [Lest 3.4.2008] http://www.ucl.ac.uk/slais/research/ciber/downloads/ggexecutive.pdf


Laste ned ppt "Nye stier for bibliotekaren i høgskolens forskning og undervisning Heidi Kristin Olsen Høgskolen i Vestfold Biblioteket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google