Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DNTs første hytte skal tas vare på Bli med i Krokans venner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DNTs første hytte skal tas vare på Bli med i Krokans venner"— Utskrift av presentasjonen:

1 DNTs første hytte skal tas vare på Bli med i Krokans venner
DNTs første hytte åpnet ved Rjukanfossen i Hit kom turistene for å oppleve det mektige vannfallet, og Gaustatoppen. I 25 år drev de stedet, før det etter hvert havnet i Norsk Hydros eie. I 2003 overtok Helbergstiftelsen i DNT den fredete hytta på nytt, og knyttet den inn i løypenettet. Stedet skal gjennom høst, vinter og vår være åpent som en ubetjent hytte, og på sommeren drives med servering og betjent overnatting. På Krokan skal besøkende oppleve DNTs og fjellturismens historie. Org.nr:

2 Fredet Nytt sanitærbygg Vannforsyning
Både hovedhus og uthus på Krokan er fredet etter Kulturminneloven, og kun små bygningsmessige tilpasninger er mulig. Mattilsynet godkjenner ikke kjøkkenet på Krokan, og dette må bygges om for å tilfredsstille moder- ne hygienekrav. Nytt sanitærbygg Vannforsyning Hovedbygningen på Krokan er i brukbar bygnings-messig stand, men mangler vaskerom, dusjer og toaletter. Grunnet fredningen må det settes opp Både sanitær- og kjøkken trenger sikker og ren vannforsyning, fra borevann et separat sanitærbygg (tegning ovenfor). Generell oppussing Krokan trenger vedlikehold. Vinduer og dører må renoveres, møbler fornyes, takbelegg byttes, branntekniske hensyn tas, husene males inn- og utvendig, og det må legges til rette for handikappede (universell utforming). Overnattingshyttene er i to etasjer, og har god plass til overnatting og matlaging. De trenger små tilpasninger for å øke sengekapasiteten. Om sommeren leies disse ut til vandrere og turister, mens de på vinteren skal anvendes som ubetjente turisthytter. De vil først og fremst brukes av isklatrere, og får tørkerom. Septik Til hovedhytta og nytt sanitærbygg må det bygges et septikanlegg. Til de to overnattingshyttene settes det opp en utedo med tette kummer. Kjøkken Ny utedo m/tørkerom KROKAN

3 Utstillinger på Krokan
Så langt har vi kommet Så langt er minnesteinen over DNTs grunnlegger, Thomas Heftye, plassert på vei mot hovedinn-gangen. Claus Helberg skuer fra sin sokkel ut over Vestfjorddalen, det er bygget store varder fra parkeringen mot hytta, og i en liten kinosal viser et billedspill hyttas og DNTs tidlige historie. … og dette planlegger vi Andre etasjen i hovedbygningen har mange rom, og skal fortelle om Claus Helberg, vise hvordan DNT-hyttene så ut i tidligere tider, berette om den tidlige ferdselen i fjellet, og synliggjøre hvordan landets største friluftorganisasjon aktiviserer i det tredje årtusen. Kanskje vil vi også vise kopier av noe av den store kunsten som er skapt i Vestfjorddalen? De tre vardene forteller om Krokan, Claus Helberg og DNT. Lykkes finansieringsarbeidet, står Krokan i ny drakt til sommersesongen 2012. Hyttas andre bestyrer – Maren Koller - forteller i kinosalen historien om Krokan. De to overnattingshyttene er gamle, men ikke fredet. KROKAN

4 Bli med i Krokans venner
Krokan er DNTs første hytte, med stor kulturhistorisk verdi. Krokans venner er en venneforening sprunget ut av Helbergstiftelsen, som eier Krokan turisthytte. Venneforeningen skal ta vare på de kulturhistoriske verdier på turisthytta og i området, skape aktiviteter omkring - og interesse for stedet, og ha som mål å skaffe midler til opprustning av Krokan turisthytte. . Krokans venner bindes sammen via internett. Vi legger ut informasjon på våre nettsider: og oppdaterer også medlemmer via e-post. Som medlem får du 1 eller 2 bøker (Claus Helberg – veiviser i krig og fred, og/eller De første vandrere), avhengig av medlemskap. De utdeles så langt opplaget rekker. Medlem: kr 250,- Ungdomsmedlem (under 18): kr 150,- Livsvarig medlem: kr 1.000,- Livsvarig familiemedlem: kr 1.500,- Konto: Krokans venner Gamle Ringeriksvei 125, 1356 Bekkestua Slik er Krokan planlagt, med den gamle hoved-hytta og uthus til venstre, nytt sanitærbygg i midten, og de to gamle overnattingshyttene til høyre. I bakgrunnen sees elva Måna like ovenfor Rjukanfossen, slik den framstår i perioder med god vannføring. De to overnattingshyttene hørte til gården Fosso. De er gamle, men ikke fredet. KROKAN


Laste ned ppt "DNTs første hytte skal tas vare på Bli med i Krokans venner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google