Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ingeniørfaglig innføringsemne Evaluering av gjennomføring høsten 2011 ved HiG, HiOF, HiBu, HiVe og UiA Førstelektor Fred Johansen, HiG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ingeniørfaglig innføringsemne Evaluering av gjennomføring høsten 2011 ved HiG, HiOF, HiBu, HiVe og UiA Førstelektor Fred Johansen, HiG."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ingeniørfaglig innføringsemne Evaluering av gjennomføring høsten 2011 ved HiG, HiOF, HiBu, HiVe og UiA Førstelektor Fred Johansen, HiG

2 § 2. Læringsutbytte

3

4

5

6 Ingeniørfaglig innføringsemne HiG Kunnskap: • gjøre rede for de miljøutfordringer samfunnet står ovenfor • beskrive hva bærekraftig utvikling av egen profesjon innebærer, med spesielt fokus på miljø • gjøre rede for energiforsyningen i Norge og beskrive de mest vanlige nye fornybare energikilder • forklare de grunnleggende teorier for prosjektledelse •redegjøre for akademisk dannelse Ferdigheter: • planlegge og gjennomføre enkle ingeniørprosjekter • anvende internett til informasjonsinnhenting samt digitale verktøy for å formidle et faglig budskap • planlegge og utføre enkle laboratorieforsøk Generell kompetanse: • presentere faglige resultater i form av rapporter og artikler

7 Pedagogisk opplegg Obligatoriske arbeidskrav : • 3 individuelle flervalgsoppgaver • Deltakelse på laboratorieforsøk/ ekskursjoner • Publisering av faglige arbeider Vurderingsformer: • Gruppebasert prosjektoppgave • Individuell faglig artikkel

8 Undersøkelsen • Problemstillingene • Metode • Utvalget – responsen • Resultatene • Refleksjon • Veien videre

9 Problemstilling • I hvilken grad opplever studentene at læringsmålene i emnet er oppnådd? • I hvilken grad opplever studentene at de valgte temaene mer relevante for ingeniører? • Kan vi identifisere «best practice»? • Vil resultatet være avhengig av studentenes bakgrunn/ forutsetninger?

10

11

12 Metode • Elektronisk spørreskjema (Questback) • Felles spørsmålsstamme, institusjonelle tilleggsspørsmål • Gjennomført primo/ medio mai 2012

13 Utdannings- institusjon Antall mulige respondenterRespondenter Respondenter i prosent av mulige Høgskolen i Buskerud 975253,6 % Høgskolen i Gjøvik 1453423,5 % Høgskolen i Vestfold 2074823,2 % Høgskolen i Østfold 1392618,7 % Universitetet i Agder 40818345 %

14

15

16

17

18

19

20

21 Refleksjoner • Resultatene relativt like mellom de ulike institusjoner • Forelesninger og prosjekt henger ikke godt nok sammen • Mange undervisere øker informasjonsbehovet • Mange temaer gjør emnet for fragmentert • For tidlig i studieløpet

22 Fremtiden • Senere oppstart prosjekt • Færre lærere inne, dvs smalere faglig • Redusere ambisjonsnivået • Kunnskapstest som dekker hele pensum • Tverrfaglige grupper


Laste ned ppt "Ingeniørfaglig innføringsemne Evaluering av gjennomføring høsten 2011 ved HiG, HiOF, HiBu, HiVe og UiA Førstelektor Fred Johansen, HiG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google