Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av PTF Vg1RM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av PTF Vg1RM"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av PTF Vg1RM
Storhamar videregående skole - former framtida -

2 Hva ønsker vi å oppnå med PTF, - hva fokuserer vi på?
gi elevene et bedre utgangspunkt for yrkesvalg gjennom karriereveiledning, praksis og refleksjon øke lærersamarbeid rundt enkeltelever, og i elevgruppene dra nytte av den enkelte lærers kompetanse utvide nettverket i fht. de ulike bransjene i næringslivet bedre dialogen med samarbeidspartnere øke kompetansen mht. karriereveiledning

3 Skolens utfordringer 60 (70) elever påVg1 RM 45 (60) elever på Vg2
Få utplasseringssteder i forhold til behov Stram timeplan og mangel på praksisrom Utnyttelse av kompetanse i organisasjonen Elever har liten innsikt / gjør lite reflekterte valg vedrørende et fremtidig yrke

4 Elevens utfordring:

5 Mange valgmuligheter………

6 De fleste elevene som begynner på Restaurant- og matfag sier de kan tenke seg å bli………?

7 Andre prioritet er nr. 2 …osv. Kokkefagene og servitør Kjøttfagene
Valg av PTF Du skal nå sette opp, i prioritert rekkefølge, områder du ønsker å fordype deg i. Første prioritet er nr. 1 Andre prioritet er nr. 2 …osv. Kokkefagene og servitør Kjøttfagene Industriell Matproduksjon IMP Baker og konditor Andre ( f.eks sjømatprod.) - % 5 - 8 % 5 % 5 - 8 %

8 Karriereveiledning/samtaler/ søkeruke 5 uker 30t
Prosjekt til fordypning/utplassering valg A 30 t Prosjekt til fordypning/utplassering valg B Prosjekt til fordypning/utplassering valg C Rapportering fra prosjektperiode/ evaluering 6 uker 36t Fordypning i et av tre valg fra tidligere Teoretisk fordypning, etikk, moral, arbeidsliv. 11 uker 66 -72t Totalt: timer

9

10

11 Alternative læringsmuligheter i PTF:
Benytte mulighetene i ungt entreprenørskap/elevbedrifter Bruke kompetanse fra ulike aktører i næringslivet Ta imot oppdrag fra næringslivet /private kunder Tilby tjenester / motta oppdrag internt i Fylkeskommunen Produsere til intern omsetning, - f eks kantine og butikk Arrangere mesterskap og delta i konkurranser

12 Alternative læringsopplegg kan gi positiv effekt:
Storhamar -baker`n UB Besøk av konditor 150 års jubileum Oppdrag

13 Alternative læringsmuligheter i PTF forts…
Rally-VM NM i kjøttskjæring Barnekostholds - dagen Kokebokens dag Pølseproduksjon

14 Når rom-kapasiteten er en utfordring tar vi i bruk alternative læringsarenaer
Utplassering/yrkespraksis i bedrifter når det er mulig Oppdrag utenfor skolen i andre lokaler Bruke skolens lokaler på kveldstid Fagrelaterte ekskursjoner / turer /hospitering

15 Alternative læringsarenaer

16 Alternative læringsarenaer forts…

17 Hva er elevenes egen vurdering?
fått bedre kjennskap til ulike yrker har vært med på ”ordentlig” jobbing - blitt i stand til å gjøre mer reflekterte valg vet hva de ikke skal bli - har fått et positivt møte med aktuelle arbeidsplasser - er blitt kjent med alle elever på samme trinn - blitt kjent med mange lærere

18 Hvordan fordeler elevene seg mht. valg av videre utdanningsløp
1. Mars ? 50-60 % søker Vg2 Kokk- servitør 40-50% søker Vg2 Matfag

19 Veien videre Gjennomføre møter med flere samarbeidspartnere der det fokuseres på erfaringsdeling ,vurdering og formålstjenlige avtaler Sørge for god organisering og informasjonsflyt Behov for overordnet intern koordinering Justere kursen når det er nødvendig Fortsette å motivere elevene til å ta initiativ, tenke læreplass og fremtidig yrkeskarriere.

20 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Organisering av PTF Vg1RM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google