Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutiner for kvalitetssikring av lokalgitt eksamen Foto: Crestock.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutiner for kvalitetssikring av lokalgitt eksamen Foto: Crestock."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutiner for kvalitetssikring av lokalgitt eksamen Foto: Crestock

2 Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen •(Lokalt læreplanarbeid) •Arbeidet på skolen/avdelinga/seksjonen i forkant, gjerne gjennom hele året •Faglærer utarbeider forslag •Godkjenningsrutiner på skolen •Rektor (regler om intern delegasjon)

3 Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen •Styringsdokumenter  lov og forskrift  læreplan  Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet: u-dir 1-2010 med flere  Fylkeskommunale retningslinjer: KMA 15-2009 med flere

4 Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen •Sensor skal motta oppgavesettet min 10 dager før eksamen •… fordi det skal være en reell mulighet til å justere hvis nødvendig § 3-30. Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring •Ved eksamen som krev eksaminator, skal den eine sensoren vere eksaminator. … Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensoren som avgjer.

5 Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen •Sensor skal i første rekke påse at oppgavesettet er lagd i henhold til læreplan og regelverk •‘’Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg.’’ •Dette løses normalt ved at oppgavelager og sensor diskuterer seg fram til enighet •Dersom sensor mener oppgavesettet ikke kan forsvares, må han kontakte eksamensleder/ rektor på eksamensskolen •… i neste instans eksamenkontoret

6 Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen •Dersom man godkjenner settet ‘under tvil’ må man aktivt bruke vurderingsskjema til å gi konstruktive tilbakemeldinger som kan føre til bedre oppgaver i neste eksamensrunde •Send kopi til eksamenskontoret ved behov •Eksamenssamling for eksamensledere på høsten brukes for å gå gjennom innmeldte saker!!!!!! •Fagmøtene kan brukes for å justere kursen – men vær konkret!

7 Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen •Læreplanene er lagd slik at det er metodefrihet •Læreplanene forutsetter lokalt læreplanarbeid og lokal konkretisering av læringsaktiviteter •Lokalgitt eksamen kan derfor ikke bli identisk på skolene, men den skal være likeverdig og rettferdig og gi et solid vurderingsgrunnlag

8 Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen •Mulige avvik  elevene kan gjøre oppgavene i forberedelsen (§ 3-25 og § 3-30)  tidsramma snevres for mye inn (§ 3-30)  vurderingsgrunnlaget er for snevert, elevene får ikke vist bredden av sin kompetanse (§ 3-30)

9 •Fin


Laste ned ppt "Rutiner for kvalitetssikring av lokalgitt eksamen Foto: Crestock."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google