Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksisrefleksjon gjennom digital historiefortelling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksisrefleksjon gjennom digital historiefortelling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksisrefleksjon gjennom digital historiefortelling
Workshop Dato Lærere

2 Overblikk – innspill og eget arbeid
Dag : Informasjon, forelesninger, studentaktiviteter Finn fram til fortellingen og starte skriveprosessen Tips og virkemidler – dramaturgiske elementer Multimodalitet og bildebruk Dag : Fullføre fortelling Skrive/dele/tilbakemelding/skrive på nytt -> Ferdig fortelling Siste kvarteret: Oppsummering og et blikk på dag 2 Dag : Innlesing, produksjon Gjennomgang programvare ( ) Videreutvikling av manus/storyboard Innlesing: NB! Innlesingen/lydfil må være ferdig til kl. 1200 Produksjon fullføres Dag : Visninger, tilbakemeldinger og faglige kommentarer I grupper Publiseringstillatelse og konfidensialitetserklæring Evaluering Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

3 Individuell fortelling Solidarisk ansvarlig gruppe Stol på prosessen
Det som deles i gruppa blir i gruppa Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

4 Se en radiografistudents praksisrefleksjoner:

5 Hva likte du ved denne fortellingen? Hvilke virkemidler ble brukt?
Var det noe som forsterket budskapet? Var det noe som forstyrret budskapet? Noter tanker om tips til egen fortelling Notater: til å trekke ut hovedpoenger i plenum Historien Stemme/stemning Bilder – noen spesielle Vendepunkt? Konflikt?

6 Hva handler digital historiefortelling om?
Kjennetegn ved fortellingen Kjennetegn ved multimodalitet – sammensatte tekster Kjennetegn ved kreativitet ”Det løsner noe annet i deg” Opp til dere selv også å bidra til at dette skal fungere. Samtidig en øvelse i å lytte og gi tilbakemeldinger – og å ta sjansen på å ta i mot uten å gå i forsvar for det du allerede har tenkt. Hovedpoenget her er ikke å ende opp med en enkel og grei produksjon – det er like mye veien dit Grete Jamissen og Goro Skou

7 forteller-stemme poeng følelser bilder og lyd tempo musikk spenning
Lage et manus til denne: Alternativt ord til spenning? Nerve? Kristin Holte Haug

8 Refleksjonsnotat - skrive for å lære (Bjerknes og Bjørk)
Ekspressiv ” å få oversikt over hva en har vært opptatt av over tid, hvilke behov en har for læring, og hva som gjør en motivert i ens egen læringsprosess” Informativ kommunikasjon i det offentlige rom, for eksempel som en rapport Poetisk en offentlig skriveprosess friere i forhold til ”sannheten” ”Sannhet”- sann kunnskap? ” å få oversikt over hva en har vært opptatt av over tid, hvilke behov en har for læring, og hva som gjør en motivert i ens egen læringsprosess.” (ibid, s. 116). Dette kaller de ekspressiv skriving til forskjell fra informativ skriving som kjennetegnes ved at formålet er kommunikasjon i det offentlige rom, for eksempel som en rapport. I arbeidet med en digital historie blir begge disse dimensjonene ivaretatt, og vi beveger oss i retning av det Bjerknes og Bjørk (ibid s. 109) kaller poetisk skriving, som også er en offentlig skriveprosess på samme måte som det informative, men der reglene er annerledes. Det åpner for en kreativ prosess der den som skriver står friere i forhold til ”sannheten”. Grete Jamissen

9 Digital fortelling som poetisk refleksjon?
«det som ikke så lett lar seg uttrykke i en prosatekst» Når det fungerer er det en overskridende opplevelse som er personlig og emosjonell (Joe Lambert 2010) ”Det løsner noe annet i deg” Opp til dere selv også å bidra til at dette skal fungere. Samtidig en øvelse i å lytte og gi tilbakemeldinger – og å ta sjansen på å ta i mot uten å gå i forsvar for det du allerede har tenkt. Hovedpoenget her er ikke å ende opp med en enkel og grei produksjon – det er like mye veien dit Grete Jamissen

10 Kjennetegn ved kreativitet
Idéutvikling Ferdig historie Tekstutvikling Tekstkonkretisering Idékonkretisering Fri flyt - ELEVATORPITCHEN – Top Gun på 52 etasjer Idéutvikling: Individuell øvelse - “feberkurve”/tankekart Idékonkretisering: Gruppeoppgave -> dele tanker og velge et tema for fortelling Tekstutvikling: Individuell øvelse - “fri-flyt-skriving” Tekstkonkretisering: Individuell oppgave – analyser fri-flyt-teksten Individuell oppgave – skrive utkast 1 til ferdig fortelling Gruppeoppgave – story circle Individuelt arbeid – skrive ferdig fortellingen Fri flyt er en velkjent metode som brukes jevnlig av forfattere og historiefortellere. Formålet er å lære seg til å godta at man er i utviklingsfasen av historien. Man skriver, og målet med øvelsen er å skrive så mye man kan uten å blokkere, rette eller korrigere seg selv. Skriv alt du kommer på i et kvarter og følg disse reglene: Det er ikke lov å viske ut eller rette Alle tanker skal med/det er ikke lov å sensurere seg selv Hold pennen i gang – skriv sammenhengende Noter alle inntrykk og ideer du kommer på underveis Fri flyt skriving 300 ord Grete Jamissen 10

11 Idéutvikling – individuell oppgave
Spille praksisperioden i reprise – hvilke opplevelser står ut? Bruk 10 minutter Stort blankt ark og tusj Feberkurve eller tankekart Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

12 Fri flyt skriving 300 ord Idéutvikling Ferdig historie Tekstutvikling
Tekstkonkretisering Idékonkretisering Fri flyt - ELEVATORPITCHEN – Top Gun på 52 etasjer Idéutvikling: Individuell øvelse - “feberkurve”/tankekart Idékonkretisering: Gruppeoppgave -> dele tanker og velge et tema for fortelling Tekstutvikling: Individuell øvelse - “fri-flyt-skriving” Tekstkonkretisering: Individuell oppgave – analyser fri-flyt-teksten Individuell oppgave – skrive utkast 1 til ferdig fortelling Gruppeoppgave – story circle Individuelt arbeid – skrive ferdig fortellingen Fri flyt er en velkjent metode som brukes jevnlig av forfattere og historiefortellere. Formålet er å lære seg til å godta at man er i utviklingsfasen av historien. Man skriver, og målet med øvelsen er å skrive så mye man kan uten å blokkere, rette eller korrigere seg selv. Skriv alt du kommer på i et kvarter og følg disse reglene: Det er ikke lov å viske ut eller rette Alle tanker skal med/det er ikke lov å sensurere seg selv Hold pennen i gang – skriv sammenhengende Noter alle inntrykk og ideer du kommer på underveis Fri flyt skriving 300 ord Grete Jamissen 12

13 Idékonkretisering – velg tema
beskriv kort alternativene for de andre få tilbakemeldinger fra alle gruppemedlemmene gi alle like mye tid alle forventes å gi respons velg hva du vil lage fortelling om Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

14 Momenter å vurdere når du velger
Er det noe som betyr noe for meg? Er jeg klar for å dele? Stiller jeg ut andre? Personlig – privat?! Poeng med allmenn interesse? Har jeg bilder? Inviterer den til refleksjon? Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

15 Film Velg en film som er relevant for gruppen

16 Fri flyt skriving 300 ord Idéutvikling Ferdig historie Tekstutvikling
Tekstkonkretisering Idékonkretisering Fri flyt - ELEVATORPITCHEN – Top Gun på 52 etasjer Idéutvikling: Individuell øvelse - “feberkurve”/tankekart Idékonkretisering: Gruppeoppgave -> dele tanker og velge et tema for fortelling Tekstutvikling: Individuell øvelse - “fri-flyt-skriving” Tekstkonkretisering: Individuell oppgave – analyser fri-flyt-teksten Individuell oppgave – skrive utkast 1 til ferdig fortelling Gruppeoppgave – story circle Individuelt arbeid – skrive ferdig fortellingen Fri flyt er en velkjent metode som brukes jevnlig av forfattere og historiefortellere. Formålet er å lære seg til å godta at man er i utviklingsfasen av historien. Man skriver, og målet med øvelsen er å skrive så mye man kan uten å blokkere, rette eller korrigere seg selv. Skriv alt du kommer på i et kvarter og følg disse reglene: Det er ikke lov å viske ut eller rette Alle tanker skal med/det er ikke lov å sensurere seg selv Hold pennen i gang – skriv sammenhengende Noter alle inntrykk og ideer du kommer på underveis Fri flyt skriving 300 ord Grete Jamissen 16

17 Tekstutvikling: Fri-flyt-skriving
Individuell oppgave Stoppe den kritiske stemmen Stort ark og tusj Ikke lov å stoppe Ikke lov å stryke ut Ikke lov å bruke datamaskin Følge assosiasjoner Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

18 Kjennetegn ved fortellingen
Historie eller fortelling – forskjellen er plot Dronningen døde og så døde kongen Dronningen døde og så døde kongen av sorg Ikke noe som ligger i hendelsesrekken, men bevisst valgt Noe følger from – ikke nødvendigvis after Begynnelsen – slutten og dritten i midten (Berit Hedemann) Grete Jamissen

19 Fortellinger handler om endring
Et før, et status quo som ikke alltd er ønsket - en igangsettende begivenhet - en ”reise”- og et etterpå Formålet med fortellingene er å gi mening til situasjoner og gjøre dem forståelige Æsops fabler, Grimm ol: enkle fortellinger som tar for seg store spørsmål Svar på spørsmålet ”so what” – hva betyr det for meg? Fortellingene er personlige -> tilfører en autentisitet Grete Jamissen

20 Dramaturgi– hjelp til skriving
Spenningskurve Protagonist, mål, hindringer (antagonist) Gjenkjennelse, følelser Renselse ved å se helten gjennom ild og vann (Aristoteles) Grete Jamissen og Carsten Ohlmann

21 Trygghet, det åpne blikket….. Presentasjon
Anslag Ho for mæ og æ for ho Min praksisperiode har gitt meg mange opplevelser og tanker å reflektere over. Trygghet, det åpne blikket….. Presentasjon Igangsettende begivenhet De her tankene kommer av en spesiell hendelse Utdyping En dag lik alle andre. Der æ vente på trikken .. …..En av dem bemerker seg, som et irritasjonsmoment Opp-trapping Dagen fortsetter – med fortvilelse over egen usikkerhet og prestasjoner på laben. Pasientene kom og gikk, samtidig som fortvilelsen økte Grete Jamissen

22 Plutselig var ho der igjen
Point of no return Plutselig var ho der igjen  Irritasjonsmomentet på trikken – var neste pasient ….. Ikke visste æ at det her var vendepunktet for oss begge Løsning Æ fant endelig tryggheten i mine ferdigheter. Da jeg så fant ut, at det sure blikket på trikken ikke kom av min tilstedeværelse… Avtoning Å være betydningsfull for andre er noe som gir meg mye….. Ho for mæ og æ for ho Grete Jamissen

23 Se filmen: https://vimeo.com/80801968 (begrenset tilgang)

24 HVOR ER DRAGEN? Grete Grete Jamissen og Carsten Ohlmann

25 Kjennetegn ved multimodalitet
En multimodal (sammensatt) tekst uttrykker mening på mange måter I digitale fortellinger har vi mulighet for å bygge lag på lag med mening ved hjelp av bilder, tale, musikk og lydeffekter. Om resultatet blir en god fortelling, avhenger av om vi er bevisst hva disse ressursene kan bidra med til helheten og hvordan de spiller sammen (Tønnessen 2012:62). Kristin Holte Haug

26 Lag på lag med meningsbærende tegn
appellerer til ulike sanser bilder og musikk berører Kristin Holte Haug og Grete Jamissen

27 Sammensatte tekster Ulike semiotiske ressurser - ulike uttrykksformer (affordances) Skrift og bilder - visuelle sanseapparat Talt språk, musikk og lydeffekter – auditivt Bilder og musikk – ”berører” – man blir ”rørt” Bruk de forskjellige til det de er best på! Ikke undervurdere betydningen av at å arbeide med sammensatte tekster er å arbeide med de modalitetene som I større og større grad tar over kommunikasjonen I samfunnet. The youtube-generation: Fra tekst til bilde Fra bok og papir til skjerm Konvergensen og tilgangen Tal & skrift temporärt och relativt tomt på mening Bilden är rumslig och fylld med mening Nu kombinera – vad innebär det? Analyseverktøy ref Monica Meta-functions of any text (Halliday) Ideational (state of affairs: who is doing what) Interpersonal (relationship between author and reader) Textual (the coherent whole, genre) Visual analysis (Kress & van Leeuwen, Machin) Angle, colors, “size of frame”, gaze, etc Creativity & imagination (Vygotsky) Reproductive vs. Creative activity Creative activity is imagination which is closely related to reality: imagination is not, what is not true! Imagination is based on experiences Age related creative forms Play (pre school) Drawing (- 13 years) Literary (school age) Drama and drama play (school- & teenage) Requires “technical abilities, tools, and traditions” and “conditions that challenge and inspire” Grete Jamissen

28 Et minne for livet. Se Monas film: https://vimeo
Et minne for livet. Se Monas film: https://vimeo.com/ (begrenset tilgang)

29 Bilder - effekter Hva fungerte Hva fungerte mindre bra

30 «Google helvete» Grete Jamissen,

31 Schäfer «Schäfer-effekten»* affordans multimodal redundans
muligheter og begrensninger i de ulike modaliteter multimodal redundans Redundans = overflod  funksjonell spesialisering Schäfer affordans hvilke muligheter og begrensninger som ligger i de ulike modaliteter vi velger å uttrykke oss igjennom? * begrepet utviklet av Grete Jamissen Grete Jamissen, Kristin Holte Haug

32 Grete Jamissen, Esther Buchmann

33 Se Wilmines film på Vimeo:
https://vimeo.com/

34 Lovlige ressurser – husk å takke!
Vise Flickr Vise Multimediebyrån Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord 34

35

36 Personvern «Personopplysningsloven»
Verne om individers personlige integritet og privatlivets fred I beste mening (Datatilsynet) Portrettbilder - situasjonsbilder Tillatelse fra avbildet: «informert samtykke» 15 år (+/-) Spesiell ”vær varsom”-plakat med barn Grete Jamissen

37 Oppsummert om bilder Størrelse: Minimum 650 Kb Liggende format
”from illustration to added meaning” tenke kreativt i forhold til bildevalg hvor finne bilder enkel bearbeiding – utsnitt strektegninger collage trykk konkreter tegninger, maling, tusj tegne i paint scanne Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

38 Musikk og lydeffekter? Er det nødvendig med musikk?
Vil lydene gi noe ekstra? Kan lydene erstatte noe? Husk at stemmen skal høres godt Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

39 Fri flyt skriving 300 ord Idéutvikling Ferdig historie Tekstutvikling
Tekstkonkretisering Idékonkretisering Fri flyt - ELEVATORPITCHEN – Top Gun på 52 etasjer Idéutvikling: Individuell øvelse - “feberkurve”/tankekart Idékonkretisering: Gruppeoppgave -> dele tanker og velge et tema for fortelling Tekstutvikling: Individuell øvelse - “fri-flyt-skriving” Tekstkonkretisering: Individuell oppgave – analyser fri-flyt-teksten Individuell oppgave – skrive utkast 1 til ferdig fortelling Gruppeoppgave – story circle Individuelt arbeid – skrive ferdig fortellingen Fri flyt er en velkjent metode som brukes jevnlig av forfattere og historiefortellere. Formålet er å lære seg til å godta at man er i utviklingsfasen av historien. Man skriver, og målet med øvelsen er å skrive så mye man kan uten å blokkere, rette eller korrigere seg selv. Skriv alt du kommer på i et kvarter og følg disse reglene: Det er ikke lov å viske ut eller rette Alle tanker skal med/det er ikke lov å sensurere seg selv Hold pennen i gang – skriv sammenhengende Noter alle inntrykk og ideer du kommer på underveis Fri flyt skriving 300 ord Grete Jamissen 39

40 Tekstkonkretisering - et trinn på veien
Individuell oppgave Se gjennom fri-flyt-teksten Marker de viktigste setningene Finn kjernen Hva handler historien min om? Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

41 Tekstkonkretisering – neste trinn
Skriv utkast 1 på datamaskin Se på de utvalgte setningene fra friflyt-teksten Hvorfor ønsker jeg å fortelle akkurat denne historien – akkurat nå Hvorfor er det bare jeg som kan fortelle denne historien? Hva er plotet? Det det “egentlig” handler om? Hvor er dragen? Begynnelse og slutt? Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

42 Story circle - 10 dyrebare minutter hver
Mål: - Drive fortellingen framover - Vendepunkt, konflikt, løsning, ideer - Hva framstår som det viktigste? - Hva handler dette om, hvilke verdier, hvilke konflikter, hvilke kvaliteter? Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

43 Bevisst feedback aktiv lytting; to ører og en munn
kroppsspråk ikke avbryt start med positive kommentarer oppklarende spørsmål step up – step back ASL «jeg likte spesielt godt …fordi..» «jeg kjente jeg falt av da…» «jeg ville gjerne hørt mer om…» «jeg får en idé..» «hvis det var min historie……» aktiv lytting; to ører og en munn ikke avbryt - vent til historiefortelleren er ferdig «ja, og …» (ikke «nei» eller «men») Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

44 Skriv historien siste versjon
Mens du gjør det Tenk tittel Tenk oppbygging Tenk bilder Tenk storyboard Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

45 Endelig historie – velg tittel
Anslag Stemmen min Musikk Presentasjon «Point of no return» Utdyping Fuglesang Opptrapping Løsning Tekstplakat Avtoning Tekstplakat Grete Jamissen

46 Trygghet, det åpne blikket….. Presentasjon
Anslag Ho for mæ og æ for ho Min praksisperiode har gitt meg mange opplevelser og tanker å reflektere over. Trygghet, det åpne blikket….. Presentasjon Igangsettende begivenhet De her tankene kommer av en spesiell hendelse Utdyping En dag lik alle andre. Der æ vente på trikken .. …..En av dem bemerker seg, som et irritasjonsmoment Opp-trapping Dagen fortsetter – med fortvilelse over egen usikkerhet og prestasjoner på laben. Pasientene kom og gikk, samtidig som fortvilelsen økte Grete Jamissen,

47 Takk for i dag Kommentarer til dagen? Til i morgen
Moviemaker – iMovie installert Ha med fortellingen – ferdig, gjerne innlest Ha med headset – behov for å låne? Ha med minnepinne Ha med relevante bilder Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

48 Dag 2 Velkommen Spørsmål til gårsdagen? Kort programvareoppfrisking
Produksjon!!! Innlevering – sjekk ut hos lærer Forberedelse til i morgen Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

49 Produksjon – prosess og tips
Tre skritt: Importer lydfiler, bilder og eventuelt videoer Rediger – overganger, effekter Fullfør – lagre som film Tre begreper (her fra Moviemaker): Collection Project Movie .jpg gif .mp3 .wav .wma .wlmp .mp4 Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord 49

50 Organisering av produksjonen
Rom: xx, yy IT-ressurser: opptaksutstyr Lærerstøtte Moviemaker Mac Vandrende Gruppas støtte Andre medstudenters støtte Møtepunkter – oppstart etter lunsj/status Innlevering Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

51 Dag 3 Premiere Se gruppeoppsett Opplegg for visning og tilbakemelding
Informert samtykke – fyll ut skjema Evaluering

52 Opplegg for visning og tilbakemelding
Studenten – visning og kommentar (tilsammen 5 minutt) Hva gjorde dette med deg? Hva lærte jeg? Hva betydde dette for meg i min profesjonelle rolle? Hva vil jeg bruke denne erfaringen til? Medstudentene kommenterer ( ca. 3 minutter) En gruppe har hovedansvar for en annen gruppes filmer Åpent for alle  Lærer oppsummerer (ca. 2 minutter) Hovedansvar for faglige koplinger Hovedansvar for å følge opp studentens egen læring Etter visning av alle ”filmene” i en storgruppe settes av 10 minutter til studentenes evaluering og utfylling av publiseringsskjema Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

53 Informert samtykke Tenk gjennom hvordan din historie skal publiseres
Fyll ut samtykkeskjema Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord


Laste ned ppt "Praksisrefleksjon gjennom digital historiefortelling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google