Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM -"— Utskrift av presentasjonen:

1 IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM -
STRAFF, SANKSJONER, FORFØYNINGER - HVORDAN HENGER DET SAMMEN ? v/Steinar Birkeland, NIF’s lovutvalg.

2 1.1. Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv.
1. INNLEDNING. 1.1. Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv.

3 1. INNLEDNING. 1.1. Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff.

4 1. INNLEDNING. 1.1. Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff. En del av regelverket er utformet av idrettsorganisasjonene selv, og er en nødvendig del av idretten. Idrett uten spilleregler er meningsløst.

5 1. INNLEDNING. Brudd på spillereglene kan medføre straff.
1.1. Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff. En del av regelverket er utformet av idrettsorganisasjonene selv, og er en nødvendig del av idretten. Idrett uten spilleregler er meningsløst. Brudd på spillereglene kan medføre straff.

6 1. INNLEDNING. Brudd på spillereglene kan medføre straff.
1.1. Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff. En del av regelverket er utformet av idrettsorganisasjonene selv, og er en nødvendig del av idretten. Idrett uten spilleregler er meningsløst. Brudd på spillereglene kan medføre straff. Hensikten med å ilegge straff - å begrense den «uønskede adferd».

7 Men: Idretten lever imidlertid ikke noe eget liv adskilt fra samfunnet for øvrig.

8 Men: Idretten lever imidlertid ikke noe eget liv adskilt fra samfunnet for øvrig. Dersom en idrettsleder begår en straffbar handling mot en utøver, kan det ha skjedd noe som ikke bare vedrører idretten, men samfunnet for øvrig. Man risikerer da straff både fra idrettens disiplinærorganer og våre vanlige straffedomstoler.

9 1.2. Fire hovedvilkår for straff.
Det må finnes en straffebestemmelse som passer på handlingen. Det må ikke foreligge noen straffrihetsgrunn. Gjerningsmannen må ha utvist skyld. Handlingen må være foretatt av en tilregnelig person. Gjelder ikke ved brudd på kamp- og konkurransereglementet. Ved brudd på spillereglene skal alle behandles likt. Doper man seg, spiller det ingen rolle om man er over eller under 15 år.

10 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM.
2.1. Rettskildesituasjonen.

11 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM.
2.1. Rettskildesituasjonen. 2.11. Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer.

12 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM.
2.1. Rettskildesituasjonen. 2.11. Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer. 2.12. Alle vedtekter (lover) utarbeidet i.h.t. lovnormene, jf. NIF § 1-1 fjerde ledd.

13 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM.
2.1. Rettskildesituasjonen. 2.11. Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer. 2.12. Alle vedtekter (lover) utarbeidet i.h.t. lovnormene, jf. NIF § 1-1 fjerde ledd. 2.13. Kamp- og konkurransereglementet (hvis dette er gjort kjent på forhånd).

14 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM.
2.1. Rettskildesituasjonen. 2.11. Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer. 2.12. Alle vedtekter (lover) utarbeidet i.h.t. lovnormene, jf. NIF § 1-1 fjerde ledd. 2.13. Kamp- og konkurransereglementet (hvis dette er gjort kjent på forhånd). 2.14. Alminnelige foreningsrettslige prinsipper (sedvane).

15 2.2. De forskjellige typer disiplinærsaker.

16 2.2. De forskjellige typer disiplinærsaker.
2.21. Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12.

17 2.2. De forskjellige typer disiplinærsaker.
2.21. Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12. 2.22. De øvrige straffesakene - NIF’s lov § 11-3 flg.

18 2.2. De forskjellige typer disiplinærsaker.
2.21. Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12. 2.22. De øvrige straffesakene - NIF’s lov § 11-3 flg. 2.23. Brudd på kamp- og konkurransereglementet, NIF’s lov § 11-2.

19 2.2. De forskjellige typer disiplinærsaker.
2.21. Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12. 2.22. De øvrige straffesakene - NIF’s lov § 11-3 flg. 2.23. Brudd på kamp- og konkurransereglementet, NIF’s lov § 11-2. 2.24. Alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.

20 3.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.
3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1. I straffesakene, NIF’s lov §

21 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.
Utg.pkt.: NIF’s doms- og appellutvalg (§ første ledd).

22 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.
Utg.pkt.: NIF’s doms- og appellutvalg (§ første ledd). Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q.

23 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.
Utg.pkt.: NIF’s doms- og appellutvalg (§ første ledd). Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q. Visse krav om juridisk kompetanse.

24 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.
Utg.pkt.: NIF’s doms- og appellutvalg (§ første ledd). Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q. Visse krav om juridisk kompetanse. Idrettsstyret har ingen instruksjonsmyndighet, jf. NIF’s lov § 4-6 fjerde ledd.

25 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.
Utg.pkt.: NIF’s doms- og appellutvalg (§ første ledd). Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q. Visse krav om juridisk kompetanse. Idrettsstyret har ingen instruksjonsmyndighet, jf. NIF’s lov § 4-6 fjerde ledd. Unntak: Særforbund kan i visse tilfeller ha egne domsorgan (§11-11 andre ledd).

26 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.

27 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF §  

28 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF §  

29 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF §  

30 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner utvalget kan benytte. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF §  

31 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner utvalget kan benytte.   Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF §  

32 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner utvalget kan benytte.   Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget. Unntak: Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF §  

33 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner utvalget kan benytte.   Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget. Unntak: Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte. Dersom valg av domsorganets medlemmer har skjedd på årsmøtet. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF §  

34 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.

35 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre.

36 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan beslutte å opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel.

37 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan beslutte å opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11-1. Bestemmelsen angir hvilke sanksjoner som er det maksimale som kan utmåles.

38 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan beslutte å opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11-1. Bestemmelsen angir hvilke sanksjoner som er det maksimale som kan utmåles. Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget.

39 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts.
Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som bortviser utøver.

40 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts.
Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som bortviser utøver. Unntak: Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte, kan det bare endres av tinget/årsmøtet.

41 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts.
Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som bortviser utøver. Unntak: Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte, kan det bare endres av tinget/årsmøtet. Det samme gjelder dersom valg av disiplinærutvalgets medlemmer har skjedd på tinget/årsmøtet.

42 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts.
Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som bortviser utøver. Unntak: Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte, kan det bare endres av tinget/årsmøtet. Det samme gjelder dersom valg av disiplinærutvalgets medlemmer har skjedd på tinget/årsmøtet. Anbefaling: Styret bør ta initiativ til at det opprettes disiplinærutvalg i org.leddet.

43 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN.
4.1. I straffesakene, NIF’s lov §

44 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN.
4.1. I straffesakene, NIF’s lov § Ubetinget krav om skriftlighet.

45 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN.
4.1. I straffesakene, NIF’s lov § Ubetinget krav om skriftlighet. Absolutt vilkår at begjæringen er inngitt av et påtaleberettiget org.ledd., og at den kommer som resultat av et vedtak i organisasjonsleddets styre.

46 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN.
4.1. I straffesakene, NIF’s lov § Ubetinget krav om skriftlighet. Absolutt vilkår at begjæringen er inngitt av et påtaleberettiget org.ledd., og at den kommer som resultat av et vedtak i organisasjonsleddets styre. Påtaleberettigelsen gjelder både mot egne og andre org.ledds medlemmer.

47 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN.
4.1. I straffesakene, NIF’s lov § Ubetinget krav om skriftlighet. Absolutt vilkår at begjæringen er inngitt av et påtaleberettiget org.ledd., og at den kommer som resultat av et vedtak i organisasjonsleddets styre. Påtaleberettigelsen gjelder både mot egne og andre org.ledds medlemmer. Et styrevedtak om påtale forplikter domsutvalget til å behandle saken.

48 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).

49 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
Intet absolutt krav om skriftlighet.

50 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
Intet absolutt krav om skriftlighet. Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd.

51 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
Intet absolutt krav om skriftlighet. Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd. Kun krav om en «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet».

52 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
Intet absolutt krav om skriftlighet. Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd. Kun krav om en «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet». Jo mer alvorlig – jo strengere krav

53 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
Intet absolutt krav om skriftlighet. Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd. Kun krav om en «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet». Jo mer alvorlig – jo strengere krav Jo mindre alvorlig – jo større krav til hurtighet.

54 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
Intet absolutt krav om skriftlighet. Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd. Kun krav om en «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet». Jo mer alvorlig – jo strengere krav Jo mindre alvorlig – jo større krav til hurtighet. NB: Saken må dreie seg om eg­ne medlemmer eller særforbundets egne organisasjonsledd.

55 4.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2).

56 4.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2).
Krav om «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet».

57 4.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2).
Krav om «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet». Lite behov for saksbehandling i bortvisningstilfellene. «Der og da» - avgjørelser.

58 4.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2).
Krav om «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet». Lite behov for saksbehandling i bortvisningstilfellene. «Der og da» - avgjørelser. Samme hensyn ellers som i § 11-2 sakene.

59 4.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2).
Krav om «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet». Lite behov for saksbehandling i bortvisningstilfellene. «Der og da» - avgjørelser. Samme hensyn ellers som i § 11-2 sakene. Men husk: Alm. disiplinærforføyninger gis bare overfor egne medlemmer og andre som nevnt i NIF’s lov § første ledd.

60 4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.

61 4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.
- Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte.

62 4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.
- Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte. - Rettssikkerheten må ivaretas.

63 4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.
- Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte. - Rettssikkerheten må ivaretas. - Saksbehandlingen bør være rask, jo mindre alvorlig, desto raskere.

64 4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.
- Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte. - Rettssikkerheten må ivaretas. - Saksbehandlingen bør være rask, jo mindre alvorlig, desto raskere. - Saksbehandlingen skal være hensynsfull overfor alle de involverte.

65 4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.
- Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte. - Rettssikkerheten må ivaretas. - Saksbehandlingen bør være rask, jo mindre alvorlig, desto raskere. - Saksbehandlingen skal være hensynsfull overfor alle de involverte. - Saksomkostningene må stå i forhold til de interesser saken gjelder.

66 5. VALG AV SANKSJON.

67 5.1. Alternativene er uttømmende angitt i NIF’s lov Kap. 11.
5. VALG AV SANKSJON. 5.1. Alternativene er uttømmende angitt i NIF’s lov Kap. 11.

68 5. VALG AV SANKSJON. 5.1. Alternativene er uttømmende angitt i NIF’s lov Kap. 11. Det kan ikke gis andre sanksjoner en de som er positivt angitt.

69 Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1
SANKSJONSSKJEMA. Sanksjon Straff § K/K § ADF § 11-1

70 SANKSJONSSKJEMA. Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1
a) irettesettelse ja ja ja

71 SANKSJONSSKJEMA. skriftlig regelverk
Sanksjon Straff § K/K § ADF § 11-1 a) irettesettelse ja ja ja b) bot ingen begrensning max pers. max pers. max org.l. max org.l. hvis bekjentgjort skriftlig regelverk

72 SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1
c) inndragning av fordel vunnet ved ja nei nei straffbar handling

73 SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1
c) inndragning av fordel vunnet ved ja nei nei straffbar handling d) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte ja nei nei tillitsverv (årsmøte/styre) (årsmøte/styre)

74 SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1
e) utelukkelse, helt ja max 3 mnd. eller max 1 mnd. eller delvis et antall kamper/ konkurranser

75 SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1
e) utelukkelse, helt ja max 3 mnd. eller max 1 mnd. eller delvis et antall kamper/ konkurranser f) eksklusjon ja nei nei

76 SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1
g) tap av arrangør ja nei nei   rettigheter

77 SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1
g) tap av arrangør ja nei nei   rettigheter h) tap av premier, ja, hvis handlingen ja, plassering/ nei mesterskap, poeng, har hatt betydning resultat/poeng plassering

78 SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1
i) tap av hedersbevisning ja nei nei

79 SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1
i) tap av hedersbevisning ja nei nei j) bortvisning nei nei ja

80 5.2. Kumulasjon.

81 5.2. Kumulasjon. Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av hedersbevisning.

82 5.2. Kumulasjon. Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av hedersbevisning. Utg.pkt.: Full anledning til kumulasjon.

83 5.2. Kumulasjon. Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av hedersbevisning. Utg.pkt.: Full anledning til kumulasjon. Mulig unntak: Bøtetilfellene i straffesakene.

84 5.2. Kumulasjon. Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av hedersbevisning. Utg.pkt.: Full anledning til kumulasjon. Mulig unntak: Bøtetilfellene i straffesakene. Vær varsom med kumulasjon av max-tilfellene i §§ 11-1 og 11-2.

85 5.2. Kumulasjon. Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av hedersbevisning. Utg.pkt.: Full anledning til kumulasjon. Mulig unntak: Bøtetilfellene i straffesakene. Vær varsom med kumulasjon av max-tilfellene i §§ 11-1 og 11-2. Jo sterkere preg av straff, jo større grunn til å behandle saken som en straffesak.

86 5.3. Dobbeltstraff – synspunktet.

87 5.3. Dobbeltstraff – synspunktet.
Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment.

88 5.3. Dobbeltstraff – synspunktet.
Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment. Eksempel: Spiller slår ned dommer i kamp.

89 5.3. Dobbeltstraff – synspunktet.
Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment. Eksempel: Spiller slår ned dommer i kamp. Kan få: Sanksjon for brudd på kamp- og konkurransereglementet

90 5.3. Dobbeltstraff – synspunktet.
Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment. Eksempel: Spiller slår ned dommer i kamp. Kan få: Sanksjon for brudd på kamp- og konkurransereglementet Straff etter påtalebegjæring til DU fra dommerens klubb

91 5.3. Dobbeltstraff – synspunktet.
Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment. Eksempel: Spiller slår ned dommer i kamp. Kan få: Sanksjon for brudd på kamp- og konkurransereglementet Straff etter påtalebegjæring til DU fra dommerens klubb Straffesak i sivil domstol etter anmeldelse fra fornærmede


Laste ned ppt "IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google