Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

#hvorhardudetfra - Kampanjen for journalistikken Kort om kampanjen Av Prosjektleder Arnt Sommerlund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "#hvorhardudetfra - Kampanjen for journalistikken Kort om kampanjen Av Prosjektleder Arnt Sommerlund."— Utskrift av presentasjonen:

1 #hvorhardudetfra - Kampanjen for journalistikken Kort om kampanjen Av Prosjektleder Arnt Sommerlund

2 Prosjekteiere Støttet av:

3 Samarbeidspartnere •Grunnlovsjubileet 2014 •Elevorganisasjonen •Nordiske Mediedager (NMD) og NMD Ung •Fritt Ord-konkurransen •Lokallagene til Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftene (MBL) •Nasjonal digital læringsarena (NDLA) •World Press Freedom Day/Unesco •Mediepedagogene

4 Mål og målgruppe •Målgruppe: ▫Unge i videregående skole, og ev. ungdomsskole 10. klasse •Mål: ▫Bidra til å gjøre unge til gode og kritiske mediebrukere •Tid for kampanjen ▫2014

5 …uavhengig journalistikk i redigerte medier Synliggjøre den demokratiske verdien av:

6 …journalistisk metode og presseetikk Kampanjens fokus…

7 Kampanjemål •KJENNE til journalistikken ▫Kjenne til forskjellen på journalistikk og annen publisering •HOLDNING til journalistikken ▫Journalistikk som viktig og avgjørende i et demokratisk samfunn •HANDLE i forhold til journalistikken ▫Bruke uavhengig redigerte medier til å ta standpunkt, delta i demokratiet og påvirke sine omgivelser

8 Digital kampanje •Hovedretning: ▫”KILDEKRITIKK” •Navn på digital kampanje: ▫”Hvor har du det fra?” ▫Som hashtag: #hvorhardudetfra •Den digitale kampanjen henger sammen med og støtter opp om aktivitetspakker for skolen •Den digitale kampanjedelen vil etter planen bestå av nettsted, blogg, sosiale medier m.m.

9 Kampanjen - hovedaktiviteter •Grunnlovsjubileet 2014 – uke 18 ▫Samarbeid om Pressefrihetens dag – ung profil  Spørreundersøkelse status ytringsfrihet ▫Åpne mediehus – i flere varianter ▫Debattmøter ▫Medieundersøkelsen •Mai - uke 19 ▫Nordiske mediedager UNG  Ungdommens PFU ▫Vårkonferansen NR/MBL  Ungdommens PFU ▫Mediepedagogene  Presentasjon av skoleopplegg •Høsten 2014 – skoleopplegg ▫Undervisningsopplegg for skolen  Flere aktivitetspakker i ulike moduler  Koblet opp mot Nasjonal digital læringsarena: ndla.no

10 Læremiddel for videregående skole •Eksempler på aktivitetspakker i moduler (small – medium – large): ▫Ungdommens PFU – etikk i medier  Se beskrivelse på neste side ▫Pressebesøk i skolen ▫Skolebesøk i mediehus ▫Journalist for en dag ▫Journalistiske metode ▫Kildekritikk ▫Samfunnsoppdraget ▫Mediemangfold; sosiale og redigerte medier

11 Ungdommens PFU •Mål: å gjøre Vær Varsom-plakaten og presseetikk godt kjent blant unge •Opplegg som i første omgang kan brukes i videregående skole, med materiell rettet inn både mot elever, lærere og foreldre. Et mulig forløp for et skoleopplegg: ▫Intro om ytringsfrihet og ytringsfrihetens grenser, presseetikk, PFU og Vær Varsom-plakaten ▫Gjennomgang av relevante PFU-eksempler (gjerne med klipp fra streaming av PFU-diskusjoner) ▫Døm selv - rollespill og skyggeutvalg:  Elevene danner PFU-grupper og behandler utvalgte PFUsaker (enten saker de ikke kjenner utfallet av, og/eller saker som PFU behandler samtidig..)

12 Viktig konsept: Lære journalistikk med journalister Unge Journalister/ redaktører Lærere


Laste ned ppt "#hvorhardudetfra - Kampanjen for journalistikken Kort om kampanjen Av Prosjektleder Arnt Sommerlund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google