Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infineon EU-forskning: Terskler for en bedrift – og nytten av å delta

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infineon EU-forskning: Terskler for en bedrift – og nytten av å delta"— Utskrift av presentasjonen:

1 Infineon EU-forskning: Terskler for en bedrift – og nytten av å delta
Sted / Dato: SINTEF Seminar / 4. desember 2006 Infineon Per Gerhard Gløersen Infineon Technologies SensoNor AS

2 Internasjonalt FoU samarbeid på SensoNor
Etablert 1985 290 ansatte i Horten Heleid datterbedrift av Infineon Technologies AG Utvikler og produserer mikrosystem sensorer for bilindustrien I dag markedsleder innenfor TPMS (dekktrykksensorer) Deltakelse i internasjonalt FoU samarbeid Aktiv deltaker i EUs rammeprogram siden 1996 (i alt 14 prosjekter, hvorav koordinator i 7) Deltakelse i to EUREKA prosjekter ”Founding member” og styremedlem i EUREKA klyngeprosjektet EURIMUS (mikrosystemer) Rådsmedlem i EUREKA klyngeprosjektet EURIPIDES

3 Hvorfor deltar vi i internasjonale prosjekter?
Ikke for finansieringens skyld, men det er bra å få tilskudd til utviklingsarbeid som vi allikevel skal gjøre For en utenlandsk-eiet kunnskapsbedrift: spesielt viktig av flere grunner: Benchmarking Viser konsernledelsen at vi deltar i Europatoppen Synlighet utad Trenger å samarbeide for å få tilgang på teknologi Nettverksbygging Opplæring / kompetansebygging

4 Hvordan kom vi med? Deltakelse i faglige konferanser og workshops – åpen holdning Knyttet personlige kontakter Startet dristig – tok på oss koordinatorrollen for å få innflytelse på sammensetning, innhold og gjennomføring Bevisst satsing på aktiv deltakelse i andre europeiske faglige fora (NEXUS / EUREKA klyngeprosjekter / …) Etter hvert ble vi invitert til å delta i tidlig fase av etablering av nye prosjekter

5 Hvordan få mest ut av deltakelsen i prosjektene?
Delta aktivt i definisjonsfasen Møt opp godt forberedt på alle arbeidsmøter; legg mye arbeid i definisjon av arbeidspakker og leveranser Velg prosjekttype og partnere med omhu, definer roller og søk å bygge et konsortium med kompatible partnere (kritisk masse) Vær bevisst på fordeler og ulemper ved vertikale og horisontale strukturer Ta utfordringen ved å være koordinator Hvis du har sterke interesser i vesentlige deler av prosjektet Hvis prosjektet ikke er for stort … men lær av andre først Få med tilhørende kostnader i prosjektforslaget Praktiske råd: Søk støtte fra Forskningsrådet til arbeidet med søknaden og delta i kursene som arrangeres Bruk ”prosjekthotell” til strukturert arkivering av prosjektets dokumenter

6 Frynsegoder Samarbeidet kan virke inspirerende, spesielt på unge medarbeidere i bedriften Deltakerne bygger internasjonale nettverk Deltakelse profilerer bedriften og gir status Utbyttet er mer enn proporsjonalt med innsatsen (partnerne får rettigheter til prosjektets resultater) Deltakelse i et EU-prosjekt kan være innledningen til et verdifullt langsiktig samarbeid med internasjonale partnere

7 Utfordringer for en liten norsk bedrift
Vær klar over de forskjellige prosjektformenes egenart og tidsaspekt: Velg et lite prosjekt (STREP) første gang eller hvis du har kortsiktige mål Du kan bli dominert av de store partnerne i et integrert prosjekt (IP) Administrativt overhead kan bli stort, men koordinators erfaring og metodikk for ledelse av prosjektet influerer sterkt på mengden Søknadsprosedyrer, administrativt overhead og prosjektformene i FP7 kan vise seg å være bedre tilpasset en SMBs ressurser og behov enn tilfellet var i FP6, i den grad anbefalinger fra Marimon rapporten blir tatt til følge Ikke glem EUREKA hvis målene er markedsnære og konsortiet er lite

8 Forskningsrådets rolle er viktig og gir god støtte
Økonomisk støtte i søknadsfasen Lanseringskonferanse og seminarer om rammeprogrammet Kurs i praktiske aspekter (hvordan skrive søknad, koordinere, administrere og lede prosjekter etc.) Ad hoc: Råd og vink når problemer oppstår. Forskningsrådet er lett å kommunisere med og stiller opp ved behov Aktiv deltaker i IST programkomitéen!

9 Forskningsrådets og SINTEFs roller fremover: Hva kan en liten bedrift ha behov for?
SINTEF er en erfaren deltaker på den europeiske arena, hvordan kan dette komme norsk industri til gode? SINTEF kan utvikle en proaktiv rolle for eksempel som deltaker i ETP’er på vegne av norsk industri Nettverks- og konsortiebygging Tilby å stille opp som koordinator Hjelp til å lage gode søknader NFR har arrangert ”landslags”-møter i Brussel? Med deltakere fra næringslivet / SMB’er? Proaktiv brobygger mot EC NFR: Workshops og mini-evalueringer NFR: Bistand med fortolkning og utforming av avtaler?


Laste ned ppt "Infineon EU-forskning: Terskler for en bedrift – og nytten av å delta"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google