Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid og psykisk helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid og psykisk helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid og psykisk helse
VTA-seminar 23 mai 2007, Pål Nystuen

2 Hva er målet? At dere vet litt mer om psykiske problemer og betydningen av god håndtering At dere får anledning til å utforske litt om hverandres erfaringer At dere finner noen personlige nøkler til gode samtaler

3 Hva er nyttig? - summing Er det spesielle temaer innen arbeid og psykisk helse som dere tenker er nyttig og viktig å få dekket i dag?

4 Plan for dagen Innledning Diagnoser og psykisk helse
Omvisning Lunsj kl 1200 Stresshåndtering evt Praktiske grep i samtaler Eventuelt Slutt

5 ”Tilfeldigheter veves alltid i et nett av nødvendigheter”
Stikkord om Pål Embedsstudiet i Oslo fra 1986 Pappapermisjon våren 1991 –Ylva! Ferdig psykolog 1992 Vernepliktig psykolog Sessvollmoen 1993 Aetat arbeidsrådgivning 94 – (prosjektarbeid 95-96, familiekontor 97) Pappapermisjon våren 1995 – Vilde! Begynte med prosjektet løsninger i arbeid i 1999 Pappapermisjon høsten 1999 – Mia! Psykologbistand fra 2003 Disputerte 2005 Fast ansatt Psykologbistand fra mars 2005 ”Tilfeldigheter veves alltid i et nett av nødvendigheter”

6 Gode fagbøker og magasiner
Galskapens historie, Michel Foucault Trange rom og åpne plasser (Angst) og Lykketyvene (Depresjon), Repål og Berge Lykkeformelen, Stefan Klein Evnen til helbred, David Servan-Schreiber Temahefter fra Rådet for psykisk helse Psykisk helse, månedsmagasin fra Rådet for psykisk helse

7 God skjønnlitteratur Jeg lovet deg aldri en rosenhave, Hanna Green
Tilbakereisen: om forandring gjennom terapi / Eva Axelsen og Sissel Bakke. Elling-trilogien, Ingvar Ambjørnsen

8 Galskapens historie (1500-1800)
I Europa overtok sinnslidende rollen som syndebukk etter de spedalske Mange kvinner og noen menn ble brent på bål (Europa ca 1500) Pinel startet arbeid med å bedre forholdene i Frankrike (ca 1800) Gamle skaller som er borret i – hvor folk har levet videre. Psykiske lidelser ble i større grad sett på som urent. I pakt med djevelen. Demonisering: Guds straff for et syndig liv. Pinel stoppet alylbesøk som forlystelse i Paris. Mennesker med psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser ble utstilt som underholdning. Reitgjerde, Gaustad, Eg, Lier, Åsgård, Kleppur. Mystikk. Frykt. Det er høl i gjerde på Lier.... Gamle spedalskhjem. Holdes unna resten av befolkningen. Vektløftermiljøet i Trondheim. Ufaglærte. Overgrep. Unevnelig. Lav status. Den siste lobotomi ble gjennomført i Norge i En regner med at næt ble operert. I Norge ca LSD behandling. Lesetips: Gunvald Hermundstad Psykiatriens historie, AdNotam Gyldendal, 1999

9 Historien fortsetter (1800-1960)
18 asyl ble bygget for å huse sinnslidende i Norge ( ) Hydroterapi og rotasjonsterapi Medisiner og kirurgi: beroligende barbiturater lanseres (1903) Antibiotika mot syfilis (1940) Lobotomi (Nobelpris 1947)

10 Psykisk helsevern (1970-i dag)
Massiv nedbygging av institusjoner på 70- og 80-tallet i Norge Ikke tilsvarende oppbygging av polikliniske eller hjemmebaserte tilbud Nye og mer effektive former for behandling gjennom samtaler, familiemøter, pedagogikk og medikamenter Ikke som i Italia.

11 Diagnostisering Diagnoser er deskriptive og konsensusbaserte
Fordeler ved diagnoser: Begrepsapparat som muliggjør kommunikasjon Tydeliggjør behov for beste tilgjengelige behandling Ulemper ved diagnoser: Stigmatiserende Variasjon i hvordan man setter diagnoser Reduksjonistisk- diagnoser reduserer mangfoldet Beskriver ikke ressurser, funksjonsnivå og utviklingsmuligheter

12 Psykiske lidelser er årsak til:
Hver 5. sykefraværsdag Hver 4. nye som blir uføretrygdet Hver 3. som er varig uføretrygdet Hver 2. uførepensjonist under 40 år Kilde: Statistisk sentralbyrås oversikter; Trygdestatistisk årbok 2005 Hos personer som har en tidsbegrenset uførestønad har 35% psykiske lidelser, og av de under 40 år er tallet 48,7%

13 97 000 sykmeldinger knyttet til psykisk helse i 2005
Det er vanskelig å helt fatte styrken i en dyp depresjon: Torkil Berge sammenligner det som å bokse mot Mike Tyson. Kilde: basert på tall fra RTVs sykefraværsregister

14 Utvikling i sykmeldinger og uførepensjon grunnet psykiske lidelser
Sykmeldingstilfellene som skyldes psykiske problemer er redusert med over tilfeller fra 2001 til 2005. Samtidig som antallet sykmeldinger har gått ned har antall på permanent og midlertidig uføretrygd økt med tilsvarende mange (Trygdestatistisk årbok, ). Blir uføretrygd i økende grad brukt som en ”løsning” som bidrar til at antallet sykmeldinger går ned, mens antallet som faller ut av arbeidslivet øker? Tveråmo et. al. viser at insidensen av uførediagnosen ”lettere psykiske lidelser” har økt med 152 % i aldersgruppen mellom år, i perioden 1992 til De antyder at resultatene kan tyde på at det er et økende misforhold mellom samfunnets tilpasningskrav og mestringsressursene i befolkningen. Samtidig som hjelpesystemene ikke greier å utbedre dette, men snarere kan være en bidragsyter ved at pasientene møter få krav og sosialiseres til sykerollen (Tveråmo et al, 2003). Det er grunn til bekymring når så mange i arbeidsdyktig alder faller ut på grunn av tilstander som det er normalt å oppleve en eller flere ganger i løpet av livet.

15 Antagelse om at: Flere er sykmeldt grunnet psykiske lidelser enn strengt tatt nødvendig Flere kunne vært i jobb dersom vi var bedre på å forebygge, kommunisere og tilrettelegge Utfordringene er særlig store når tilstanden er relatert til forhold på arbeidsplassen Også knyttet til manglende behandlingstilbud… Effektive behandlingstilbud finnes 90 % behandles i allmenpraksis 13 % med depresjon og 24 % med angsttilstander oppgir at de har mottatt behandling Denne målgruppen er ikke prioritert i psykisk helsevern Tilbudet fra privatpraktiserende psykologer og psykiatere er både uoversiktlig og utilstrekkelig

16 Kostnader Tapt arbeidstid største kostnad, dernest trygdeutgifter, til slutt utgifter til behandling Depresjon alene koster 44 mrd i året Effektiv behandling finnes Bare en av fire får behandling Halvparten kan hjelpes for 15000,-

17 Hippokrates’ (460-377 f kr) hovedinndeling
Freni (gresk frenes=forstand) ble brukt om hallusinerte tilstander Mani (mania) var betegnelsen når det handlet om ukontrollert raseri eller storhetsvannvidd Melankoli (melancholia) ble brukt om alle grader av depresjon I tillegg: fobos (fobier), hysterai (hysteri), panakeia (panikkangst) og epilepsis

18 Sant den gang, like sant nå…
Primum est non nocere (det viktigste er ikke å skade).

19 Overskrifter fra dagens diagnosesystem
Depresjonstilstander Angsttilstander Bipolare lidelser Psykosetilstander Personlighetsforstyrrelser

20 Hva er psykisk helse og uhelse?
Ytre press – påkjenning livshendelser Vår oppfatning av situasjonen Symptomer Psykologbistand as 20

21 Psykisk helse som et kontinuum
frisk mening lykke helse harmoni uflaks syk meningsløshet ulykke uhelse kaos flaks

22 Kognitiv modell Reaksjoner, følelser Handling Tanker
Psykologbistand as

23 Utbrenthet Preges av følelsesmessig utmattelse, sviktende engasjement for andre mennesker og opplevelse av å gjøre en dårlig jobb Utvikles ofte som en følge av langvarige belastninger knyttet til yrkesutøvelsen Stort arbeidspress, konflikter og uforutsigbarhet bidrar, store og hyppige omstillinger Utbrenthet er ingen diagnose i seg selv; det er mer et «syndrom» som beskriver en tilstand som kan ha ulike årsaker. Hvis tilstanden varer over tid, er det stor risiko for å utvikle depresjon og/eller psykosomatiske plager.

24 Pia, om det å ikke vite ”…Jeg har vært i en prosess der jeg har vært til masse undersøkelser, de har liksom ikke funnet helt ut hva som feiler kroppen min. Og da sliter det litt på psyken, det å fly rundt fra person til person og det er ingen som finner noe, og så alle sitter med litt sånn i øyekroken at det her er kjempepsykisk; ”du innbiller deg dette her du”. Så det er litt vanskelig.”

25 Negative sirkler Analyser av årsaker
EKS; Ensidig fokus på sykdom og problemer Depersonifiserende forklaringer og beskrivelser Økt avmakt Behov for forsvar, verdighetsprosjekt Nye årsaksforklaringer Mangel på ønsker om forandring Dårlige vilkår for utvikling av godt samarbeid Mangel på gode løsningsforslag

26 Pia fra sted til sted ”...Så det er vanskelig å få denne herre trygghetsfølelsen når du springer fra plass til plass. Du har ingen å forholde deg til, du blir ikke kjent med noen som du kan snakke litt ordentlig med. Alle vil jo helst at du skal være frisk og rask. Og det å oppleve å gå til lege, lege, lege i mange år med overbelastninger og til slutt så har det bygd seg opp til det ikke går lenger.”

27 Kvalitetssykemelding
”Det gikk opp ei lyspære på en måte. Det hadde jo gått noen måneder der det eneste jeg hadde konsentrert meg om det var å bli frisk så jeg kunne begynne å jobbe, for det er jo det som er normalt. Så så jeg et ord på tavla der det sto ”kvalititetssykemelding”, jeg bare så det ordet og så tenkte jeg at jeg må bruke denne tida på å stresse ned, prøve å slappe av. For en blir ikke frisk av å stresse. Jeg blir mer avbalansert på en måte, ved å fokusere på å finne små gode ting i hverdagen som man kan pusle med og gjøre fordi man skal ha det bra sjøl.”

28 Pia’s visdom ”... Ja, jeg vet nå at jeg kommer aldri til å gjøre det jeg gjorde igjen.. til å overarbeide meg og stresse meg på den måten. Jeg kommer til å lytte til kroppen, jeg kommer til å si nei når det ikke passer å gjøre ting. Ikke stille opp for alt og alle.”

29 Depresjonstilstander
Rammer de fleste en eller annen gang i løpet av livet med ulik styrke og ulike symptomer Problemer som kan gjøre det vanskelig å jobbe er særlig konsentrasjonssvikt, vanskelig for å ta avgjørelser, manglende energi Andre symptomer: verdiløshet, skyldfølelse, håpløshet, lite glede, manglende interesse for ulike aktiviteter, forstyrret søvn Noen vil helst trekke seg tilbake og være alene, andre reagerer med å bli unormalt urolige og opphisset. Selvmordstanker kan være til stede Depresjonen følges ofte av symptomer på angst

30 Utløsende faktorer Langvarig stress i jobbsammenheng eller privat kan utløse depresjon Brå omveltinger i livet (fødsel, tap, død) Trøtthet og energimangel knyttet til sesongvariasjoner omtales ofte som vinterdepresjon

31 Depresjon og arbeid Konsentrasjon og oppmerksomhet påvirkes
Mange opplever at de ikke lenger mestrer arbeidet. Redusert evne til å prioritere og sluttføre oppgaver De opplever ofte selv at de mister oversikten og blir mindre effektive, og de strever med skyldfølelse på grunn av dette. Mange opplever at kravene i arbeidslivet er høyere enn de er i stand til å innfri. Dette påvirker selvbildet og kan forsterke depresjonen.

32 Solomons ”ukebladtips” (s 29):
Lytt til mennesker som er glad i deg Let fram minnene depresjonen har tatt fra deg og skyv dem over i framtida Vær tapper, vær sterk, ta pillene dine Sørg for å få mosjon, selv om hvert skritt veier et tonn Spis, selv om synet av mat får det til å velte seg i deg Snakk fornuft med deg selv når fornuften er borte

33 Vanligste behandlingsformer
Antidepressiva Elektrosjokk Samtaleterapier (individuelt og gruppe) Kombinert behandling

34 Sagt om depresjon og angst
”Depresjon er en reaksjon på tap i fortiden, angst er en reaksjon på framtidig tap” – George Brown

35 Angsttilstander Har mange uttrykk: panikkangst, sosial angst, tvangslidelser, klaustrofobi, agorafobi, helseangst Vanlige symptomer: nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, svette, ørhet, hjertebank, svimmelhet God behandlingsprognose ved riktig behandling

36 Mer om angst Naturlig og nødvendig følelse: stress, aktivering, uro, vaktsomhet, beredskap Varierende intensitet/plage Noen har mer enn andre: gener, livshistorier og –hendelser/traumer Onde sirkler kan føre til angstlidelse: kropp-tanke-løkker, angst for angsten, unngåelsesatferd 1 av 4 oppsøker hjelp pga angstplager (Rådet for psykisk helse) Hvorfor har noen mer enn andre? Genetikk som nyttig variasjon. Noen i flokken har ekstra beredskap. Genetikk som sykdomssvikt. Avvik fra normal. Naturlig reaksjon på å leve i et anspent liv. Å måtte leve på vakt. Plutselige skremmende hendelser.

37 Angst og arbeid Mennesker med angsttilstander kan fungere svært godt i jobb, men de opplever ofte at de bruker mye krefter på å kontrollere og dempe angstsymptomene Kan ha store vansker med å snakke for forsamlinger eller å ta ordet i litt større grupper De vil ofte forsøke å finne måter å unngå slike situasjoner på, og skjule sine begrensninger De kan også ha vanskeligheter med sosiale anledninger på arbeidsplassen Dette kan i perioder påvirke konsentrasjon og oppmerksomhet De vil ofte gjøre mye for å skjule angsten og for eksempel å begynne å ta med seg arbeid hjem

38 Stress - stor belastning over tid
Økt sykefravær og sykenærvær Spenninger, flatt batteri og ”vondter” Medarbeiderne syke i helger og ferier Søvnvansker Konflikter Sutring Case stories: A while ago I was working with an architect who had been through some major changes in his life. The combination of high work load and all the changes in his life he was on sick- leave for almost a year before ha started working and that was when he came to see me. As he said himself; he should have been here a year ago when he spent most of his time just sitting in a chair staring into the wall or sometimes into the television… 2. Lawyer for a large law firm in Oslo, management position higher up in the organization, was let down from a partner position and experienced stress symptoms and tried several of the “common” stress relievers; sex, drugs and well not really rock and roll, but he managed to drive his car into a wall on the way to work while discussing with his wife… He More adverse effects; Less ability to think clearly Less efficiency in decision-making Less ability to communicate clearly Reduced physical coordination Higher risk of heart disease Higher risk of high blood pressure DID YOU KNOW? Anger suppresses your immune system. In a recent study, researchers asked healthy individuals to focus on two different emotions—anger and care—while a key immune system antibody, secretory IgA, was measured. (immunoglobulin A) is the first line of defense the immune system, acting as a protective coating for the cells against invading bacteria or viruses. Stress is known to decrease IgA levels, leaving more vulnerable to respiratory problems such colds or flu. The study found that simply recalling an angry experience caused a six-hour suppression of the immune system. On the other hand, memories of care or compassion boosted IgA levels.

39 Flere tegn… Problemer med oppmerksomhet, konsentrasjon
Mer sårbar for negative tanker Kynisk holdning til kolleger og kunder Små eller store hendelser og feil

40 Stress-surfing Individual diferences
Stress som ”følelses-surfing” handler om å bli lære mer om sine reaksjoner under stress. Hvor lenge er økt stressbelasting et ”kick” og når blir det et mareritt der bare det å holde hodet over vannet blir en stor utfordring? I løpet av et liv kan vi alle være sikre på at vi må takle følelsesmessige bølger som overvelder oss, enten i form av plutselige hendelser eller omveltninger eller som langvarig påkjenning i arbeids- eller privatliv. Individual diferences Previous experiences (developmental history, cultural aspects, etc. Age-related issues (existential issues related to stage of life, crisis related to marriage/priorities between work and family life) Self image (self confidence versus sense of self) Social relations at work and in private life Physical condition (health, physical activity level) Other lifestyle factors like use of medication, drug/alcohol use, diet, etc. Psykologbistand as

41 Hva er stress? Ytre press, Opplevelsen livshendelser Stress- Av stress
reaksjoner ”Stress is a physiological and emotional reaction which occurs when the sum of stressors one is exposed to exceeds the resources available in a given situation.” “Pressure, strain, or a sense of inner turmoil resulting from our perceptions and reactions to events or conditions.” Stress is OK! We are all equipped with biological defense mechanisms which are activated when we become exposed to stress in one form or another. Animals rest. The modern human being allows himself few breaks. Many live their lives at full speed. We are often biologically in a state of full alert (adrenalin levels, etc.) which in turn drains us of energy and weakens our immune system. Psykologbistand as 41

42 Stressbalanse + Prestasjon Reaksjoner Press -
Increased pressure will make us perform better and more, TO A CERTAIN EXTENT! If the pressure gets too high or lasts for too long performance will be drasticaally reduced and such a situation might lead to burn-out. Positive stress Important for periods of exceptional performance Work load is adjusted to capacity level Short intervals of flow experiences Visible results and recognized by others Experience of control over time and situation Responsible for own flow Negative stress Undermines performance Demands greater than capacity Long-term Almost constant (no slow periods) Individual differencesa Stress er noe vi trenger for å kunne prestere godt. Er stressnivået for lavt kjeder vi oss, og yteevnen synker. Er stressnivået for høyt vil dette også føre til at prestasjonsnivået synker. Det er dette vi kan kalle for negativt stress. Psykologbistand as Press

43 Riktig belastning over tid
God stemning Evne til fokus, konsentrasjon Hyppig følelse av mestring Inkluderende, vennlig innstilling Lav feilprosent, økt sikkerhet Dere ler skikkelig med magen

44 Sammenheng mellom tanker, reaksjoner og handling
Reaksjoner, følelser The more aware we are of the links between our thoughts, emotional reactions and behavior, the better equipped we are to deal with stress Handing Tanker Psykologbistand as

45 Situasjon Leveregler Negative automatiske tanker Selvbilde Strategier:
The cognitive model: Our thoughts influence our feelings and vice versa, often leading to dysfunctional strategies for solving emotional discomfort. The most accepted psychological model worldwide, is particularly effective model to implement when working with educated, cognitive individuals—in addition will need to work more directly with emotional issues due to the highly effective defense mechanisms cognitively strong individuals often have developed—rational, intellectual Illustrate how model works through examples; self/audience In stressful periods in our life, often revert back to more basic strategies to defend ourselves from physical and emotional discomfort—self-doubt, negative, irrational thought patterns, insecurity, blaming others To ward off these negative thought and the heightened emotional discomfort arising: Safety strategies develop. Examples are: Avoidance, which can lead to both anxiety disorders and depressive disorders (burn- out) Brooding—depression/burn-out Negativistic/cynical attitudes toward others (burn-out) Suspicious attitudes toward others, sometimes leading to paranoia Drug/alcohol use—abuse Blaming self/blaming others (internalization/externalization) Strategier: VIRKER IKKE! Frykt, sinne, skyld, tristhet, skam, sjalusi Psykologbistand as

46 Snakke til en forsamling
“Å snakke til en forsamling gjør meg redd” Tenk om jeg klikker og ikke klarer å si noe Ser seg selv som ubrukelig, rød, Stakkato STRATEGIER: Holde seg fast, Øve inn setninger Unngå kontakt Spenning, skjelving, varm, pustevansker, mister fokus, frykt, flau, sint, Psykologbistand as

47 Kartlegge tanker, reaksjoner og handlinger
Situasjon Hva skjedde? Triggertanke Hva var det du tenkte? Reaksjoner Hva følte du? Etterfølgende handling Støttetanker, alternative tanker Alternativ handling Jeg må sove! Spent, anspent Det er bra nok! Stod opp, lagde te Våkner kl 0300 Jeg er ikke forberedt Blir liggende får ikke sove Svetter i hendene Jeg kan dette bedre enn dem Varm Noterte dette Dette er så typisk Jeg har gjort dette bra før Nervøs Jeg er ikke bra nok Spiste et eple Hvis jeg ikke sover nå vil alle merke det Håpløshet

48 Psykosomatiske lidelser
Kroppslige plager i samspill med følelser Traumatiske livserfaringer kan «sette seg i kroppen» og gi smerter og utmattelse Psykiske lidelser og stress kan også forverre kroppslige sykdommer Fysiske sykdommer kan sette i gang en vond sirkel med bekymringer, grubling og økte muskelspenninger, utmattelse og smerter

49 Hvordan påvirkes arbeidsevnen?
Omfattende smerteopplevelse bidrar til at mange får et kraftig redusert funksjonsnivå De vil oppleve at de tåler mye mindre, og vil lett føle seg presset Mange er engstelige for å ikke bli trodd, og for å bli presset til å gjøre en jobb de ikke synes de mestrer

50 Spiseforstyrrelser Spiseforstyrrelser rammer oftest jenter og kvinner
Finnes i to hovedformer: anoreksi og bulimi Lidelsen får ofte alvorlige somatiske konsekvenser Ofte opptatt av å fremstå som perfekte, de vil derfor strekke seg langt for å gi et svært godt inntrykk

51 Hvordan påvirkes arbeidsevnen?
Funksjonsnivået kan variere mye fra person til person og på ulike tidspunkt Viktig å utvise en aksepterende holdning Viktig å aktivt dempe forventninger om perfekte prestasjoner

52 Bipolar lidelse En mani innebærer at man får perioder da man er «høyt oppe» Manien kan bryte ut i forbindelse med intense arbeidsperioder og stress Søvnmangel kan både utløse manien og være en del av den Viktig å kjenne igjen symptomene, slik at personen får sykmelding og hjelp til å roe seg Etter en manisk periode følger ofte en alvorlig depressiv periode

53 Hvordan påvirkes arbeidsevnen?
I maniske perioder er selvtilliten enorm, det kan utvikle seg til stormannsgalskap og perioder der man gjør ting man ellers aldri ville drømt om å gjør I slike situasjoner er det nødvendig med medisinsk behandling. Det vil være nødvendig med sykmelding I perioder med depresjon reduseres selvbildet, energinivået blir lavt, og personen strever ofte med sterk skyldfølelse Mennesker med bipolar lidelse kan virke uforutsigbare fordi funksjonsnivået svinger svært mye

54 ADHD Preges av oppmerksomhetssvikt
Årsaken ser ut til å være at fremre del av hjernebarken fungerer noe mindre effektivt hos mennesker med ADHD enn hos andre Tilstanden er arvelig, og man regner med at inntil en av 25 nordmenn har ADHD i mild eller sterkere grad Mange er i tillegg impulsive og urolige, men ikke alle, slik man tidligere trodd Problemet er ofte at de er impulsive og stadig sier og gjør ting som er dårlig gjennomtenkt

55 ADHD og arbeid Voksne med ADHD har ofte dårlig evne til å strukturere seg, men kan fungere godt i jobb hvis arbeidsoppgavene er i tråd med interesser og ferdigheter Typisk at de setter i gang flere samtidige prosjekter Kan ende med mange halvgjorte oppgaver Viktig med tydelighet og klare avtaler

56 Psykoser Kan komme til uttrykk som vrangforestillinger eller forvrengte sanseerfaringer, altså et forstyrret tankeliv. Vanlige vrangforestillinger er at den syke føler seg direkte forfulgt Andre kan være forestillinger om egen storhet, kjenner at man har spesielle evner eller oppgaver i livet, eller kjenner seg allmektig eller guddommelig En hovedgruppe innenfor psykoser er schizofreni. En annen hovedgruppe er de bipolare lidelsene, tidligere manisk-depressiv lidelse Forbigående psykoser an oppstå akutt ved store belastninger, sterk søvnmangel, somatisk sykdom eller som følge av medisiner og rusmidler

57 Psykosetilstander og arbeid
Når en person har en aktiv psykose, vil det i svært stor grad påvirke arbeidsevnen Kan utløses ved store belastninger, og dette kan noen ganger være knyttet til arbeidsplassen For mennesker med en sårbarhet for å utvikle paranoide tanker, kan et konfliktfylt arbeidsmiljø virke psykoseutløsende. Psykoser bidrar til at man får en forvrengt oppfatning av virkeligheten, og man vil dermed ha store vansker med å ta korrekte beslutninger Vanligvis er det riktig at den som får en psykose, blir skjermet fra arbeidsplassen inntil de har fått behandling og symptomene er dempet Noen vil ha et godt funksjonsnivå etter en psykose, mens andre vil trenge mer langvarig behandling

58 Personlighetsforstyrrelser
Noen mennesker har personlighet som gjør at de får systematiske og gjentagende vansker med å forholde seg til andre, og ofte også seg selv De har etablert en svekket tilpasningsevne og mangel på smidighet Tankegang, væremåte og atferd avviker fra det som er vanlig, personligheten er i en slags ubalanse Mange utvikler også andre psykiske helseplager som angst og depresjon som følge av ensomhet og stressbelastninger

59 Betydning for arbeid Mennesker med personlighetsforstyrrelser har ofte begrensete muligheter til å tilpasse atferd til omstendighetene De kan fort bli oppfattet som rigide og fastlåste Arbeid som krever stor grad av sosialt samspill vil ofte være særlig krevende Mange ender opp med hyppig bytte av arbeidssted I mange sammenhenger, og særlig der folk har fått noe innsikt i egen lidelse, kan man arbeide for å finne tilpasset arbeid. Dette kan være arbeid som ikke krever så mye sosial kompetanse

60 Løsningsorientering Vær oppmerksom på det som fungerer bra (kikkertsyn) Når du vet hva som fungerer; gjør mer av det. Hvis noe ikke fungerer, ikke prøv samme variant en gang til; gjør noe annet.

61 Perspektiv og oversikt Opplever økt kontroll Stort hjerte; det å bli sett Fleksibilitet Ved å involvere andre Handlingsrettet © Dag Nystuen

62 Hvordan bryte sirkelen?
”Hva er feil?”, ”Hva er det som ikke fungerer ved denne personen, i situasjonen eller organisasjonen?” ”Hva er riktig?”, ”Hva er det som fungerer bra ved denne personen, i situasjonen eller organisasjonen?” Mest mulig detaljerte problembeskrivelser Mest mulig detaljerte beskrivelser av mulige løsninger Fokus på det man ikke kan gjøre Fokus på det man mestrer Tilrettelegging defineres av de rundt Tilrettelegging defineres av personen selv Motstand mot forandring er et vanlig fenomen som oppstår ofte i endringsarbeid Motstand oppstår som en følge av ”mismatch” mellom våre valg av tiltak og personens preferanser Det å komme tilbake tar lang tid Kortvarige tiltak kan skape energi og styrke til å ta nye avgjørende valg som kan bety mye

63 Betydningsfulle forskningsfunn
Individuell plassering og støtte (ligner Arbeid med Bistand) er det mest effektive tiltaket når en person med en alvorlig psykisk lidelse har et uttalt ønske om å komme ut i ordinært arbeid Nærhet til reelle arbeidssituasjoner en nøkkel i rehabilitering tilbake til arbeid for denne målgruppen Dette kan innebære langvarig behandling, støtte og oppfølging når personene er i en reell arbeids- situasjon De fleste arbeidsrettede tiltak som benyttes i det norske velferdssystemet er ikke tilfredsstillende vurdert med tanke på effekter

64 ”Hver gang jeg møter noen, nærmer jeg meg dem med en holdning basert på det mest grunnleggende vi har felles. Alle mennesker har en kropp, et sinn og følelser. Vi er født på samme måte, og vi skal alle dø. Alle søker lykke og ingen søker å lide” Dalai Lama ( )

65 Psykologbistand Psykologbistand as Kristian Augusts gt. 13 0164 Oslo
Phone: Internet:


Laste ned ppt "Arbeid og psykisk helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google