Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdags- kristendom. Hverdagskristendom og søndagskristendom - en tankebane Hverdag = arbeidSøndag = mat og hvile Jo mer vi arbeider, desto sultnere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdags- kristendom. Hverdagskristendom og søndagskristendom - en tankebane Hverdag = arbeidSøndag = mat og hvile Jo mer vi arbeider, desto sultnere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdags- kristendom

2 Hverdagskristendom og søndagskristendom - en tankebane Hverdag = arbeidSøndag = mat og hvile Jo mer vi arbeider, desto sultnere blir vi. Jo mer vi arbeider, desto mer trenger vi hvile. Men blir vi mer arbeidsomme jo mer vi spiser og hviler? - Bare til en viss grad! Når vi er blitt mette og uthvilte, da får vi andre reaksjoner: Jo mer vi da spiser, desto dorskere blir vi. Jo mer vi da hviler, desto latere blir vi. Jo mer vi øver oss i hverdagskristendom, desto mer sultne blir vi på søndagskristendom. Jo mindre vi øver oss i hverdagskristendom, desto kjedeligere blir søndagskristendommen. Skal vi bøte på matleihet med morsommere mat, eller med hardere arbeid? Katekismen i hverdagen

3 Katekismens STED er hjemmet og arbeidsplassen Vi finner ikke ordet gudstjeneste i Lille katekisme. Dette er tankevekkende i året 2012, hvor så mange menigheter er opptatt med å forme en ny gudstjenesteliturgi. Gudstjenesten er viktig, og har gjennom historien vært ryggraden i kirkens liv. Men det er i vår tid fare for at presten bare blir gudstjenesteleder, og ikke får handlingsrom til å være hyrde for menigheten og den enkelte. Det er fare for at liturgien blir et mål i seg selv i stedet for menneskers frelse, og at presten mister fokus på «å føre Guds utvalgte til tro og til erkjennelse av den sannhet som gir gudsfrykt og håp om evig liv.» Titus 1,1-2 Katekismen i hverdagen

4 I fjor oppsøkte jeg Hammaren, den gården min farfar kom fra. Den var veiløs og øde og mange timers rotur fra kirken på Vereide. Hvilken bakgrunn hadde denne attenåringen for å ro til presten for å be om hjelp til å komme på lærerskolen på Stord, så kan kunne bli klokker og kirkesanger? På denne gården fant jeg KATEKISMENS STED. Katekismens STED Katekismen i hverdagen der ingen skulle tru at nokon kunne bu steinrøys, steinrøys, svelt i hel

5 Katekismen får plass på én side Katekismen i hverdagen

6 Katekismen er de fem tekstene Resten er hjelpebøker Katekismen i hverdagen Luthers lille katekisme fra 1528 (plakater) og 1531 (bok) - Credo 1976 Hvordan en far på en enkel måte skal lære sin familie… Fra forordet: Når de kan teksten godt, så lær dem etterpå å forstå meningen, så de fatter hva den betyr. Luthers store katekisme (1529) Til alle prester og predikanter, at de daglig skal øve seg godt i katekismen og alltid innprente den; for katekismen er et kort utdrag av hele den hellige skrift. Erik Pontoppidag: Sannhet til Gudfryktighet (1737) ”Sandhed til Gudfryktighet udi en eenfoldig og efter Mulighed kort, dog tilstrækkelig Forklaring over Sal. Doct. Mort. Luthers Liden Catecismo, inneholdende alt det, som den der vil blive salig, har behov at vide og gjøre.” 759 spørsmål og svar, f eks: Voksenkatekismen (2003) Øvelser i tro, håp og kjærlighet. Boken vil gi voksne mennesker et nytt møte med kristendommens fem hovedtekster, og gi hjelp til å være gode faddere. Lille katekisme – Verbum forlag 2012 En ny oversettelse, tilpasset ny bibeloversettelse og liturgi.

7 I møte med noen mennesker, kunne vi trenge en bruksanvisning! Hvordan kan vi unngå at han blir sur? Hvordan vi få ham til å trives? Jeg er et sånt menneske. Derfor skal jeg gi dere en bruksanvisning for å hente ut det beste av meg. Dere kan altså velge om jeg skal være sur eller blid. Hvis dere følger denne bruksanvisningen, garanterer jeg at dere ikke skal få bråk med meg!

8 Hva skal til for at jeg skal trives? Budene er bedre enn sitt rykte! … når jeg vet hvor jeg har mine medmennesker … når jeg har en å rope til når jeg er i nød … når ingen ødelegger fridagen min … når barna mine viser respekt for meg … når ingen truer livet mitt … når jeg kan stole på kona mi … når jeg får ha mine ting i fred … når andre snakker sant … når ingen prøver å lure til seg det som er mitt … når ingen setter medarbeiderne opp mot meg 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg 2. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn 3. Du skal holde hviledagen hellig 4. Du skal hedre din far og din mor 5. Du skal ikke slå i hjel 6. Du skal ikke bryte ekteskapet 7. Du skal ikke stjele 8. Du skal ikke tale usant om din neste 9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom 10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller ansatte eller noen som hører til hos ham Hvis dere følger denne bruksanvisningen, skal dere ikke få noe bråk med meg! Jeg trives … Det er heldigvis flere enn meg som tenker sånn! Gud har gitt dere en bruksanvisning for hvordan dere skal holde meg blid og medgjørlig:

9 Hustavlene Gud har satt meg inn i mine nettverk: i menighet og samfunn, i ekteskap, familie og arbeidsliv. Dette er nettverk, skapt av Gud for livet i hans verden. Gud er tredjepart i alle disse relasjonene. Katekismen i hverdagen

10 Vi skal frykte og elske så vi hjelper vår neste Trekanten i hustavlene kommer tydelig frem i Luthers forklaringer til budene Katekismen i hverdagen Gud min neste jeg Gud

11 Guds ordning av menigheten Vær lydige mot lederne deres og rett dere etter dem! For de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap. Hebr 13,17 Han må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren Tit 1,9 Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem! Katekismen i hverdagen De skal en gang avlegge regnskap. Han må holde seg til det troverdige ord som samstemmer med læren.

12 Dere skal underordne dere enhver myndighet for Herrens skyld Guds ordning av samfunnet Dere skal for Herrens skyld underordne dere enhver myndighet blant menneskene, enten det er keiseren, den øverste, eller landshøvdingene som han har utsendt; de skal straffe dem som gjør det onde, og rose dem som gjør det gode. 1 Pet 2,13-14 de skal straffe dem som gjør det onde, og rose dem som gjør det gode. Katekismen i hverdagen (Gud holder mynighetene ansvarlige for hvordan de har gjort dette, slik han holdt kongene i GT ansvarlige.)

13 Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres Dere menn, vis henne omtanke, og vis henne ære Guds ordning av ekteskapet Dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen… Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret. 1 Pet 3,7 Dere kvinner skal underordne dere mennene deres… slik Sara var lydig mot Abraham og kalte ham herre. 1 Pet 3,1 og 6 Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus! Ef 5,21 Katekismen i hverdagen for sammen skal dere arve nåden og livet. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus!

14 Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres, Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, Guds ordning av familien Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Ef 6,1 Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Ef 6,4 Katekismen i hverdagen så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. i Herren.

15 Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv. Guds ordning av arbeidslivet Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, gjør tjeneste med et villig sinn; det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Dere herrer, gjør det samme mot slavene deres. Bruk ikke trusler! Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Ef 6,5-9 Dere herrer, bruk ikke trusler! Katekismen i hverdagen Det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Gjør tjeneste med et villig sinn

16 Hverdagskristendom Gud har satt meg inn i mine nettverk: i samfunnsliv og arbeidsliv, i hjem, familie og nabolag, i menighet og misjon. I disse nettverkene vil han at jeg skal bekjenne troen, be Fadervår og velge kjærlighetens vei Katekismen i hverdagen


Laste ned ppt "Hverdags- kristendom. Hverdagskristendom og søndagskristendom - en tankebane Hverdag = arbeidSøndag = mat og hvile Jo mer vi arbeider, desto sultnere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google