Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal
Ålesund 13 mars 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal

2 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal
Privat stiftelse som drives med kommunal og statlig støtte. Smiso M og R fikk i 2011 økonomisk støtte fra 26 av 36 kommuner i fylket. Vi har inngått en 4 års driftsavtale med 19 kommuner. Diver etter Q 22-retningslinjer for incestsenterene og egne vedtekter 10 års jubileum i år Årleg budsjett på knappe 4,5 mill De ansatte har tverrfaglig høyskoleutdanning(6,0 årsverk) Senteret er eit lavterskeltilbud Tilbudet er gratis og man trenger ingen henvisning for å bruke det. Sjølvhjelps ideologi ,veiledning og bruker møter bruker Hvem kan kontakte oss: Alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep Pårørende til utsatte Alle som har spørsmål om seksuelle overgrep

3 Hvem jobber på senteret?
Alle ansatte ved senteret i M og R har relevant tverrfaglig utdanning og kompetanse egenerfaring er ikke med i våre vedtekter, men er en spesiell kompetanse. ”Det har skjedd en profesjonalisering av sentrene fra å være et tilbud startet opp av ildsjeler med egenerfaring som utsatt, til ansatte med formell kompetanse ofte med lang erfaring fra det offentlige hjelpeapparatet.” (Nordlandsforskning, Hjelp når livet rakner 2009)

4 Vi som jobber på senteret
Veileder, psykiatrisk sykepleier Gunhild Westad Daglig leder; Svanhild Lillebostad Veileder, sosionom, Eva Brevik Konsulent, Veileder,vernepleier Frode Havneraas Merete Nerland

5 Huset vårt i Moldeliveien 9

6 Overordnet mål SMISO- Møre og Romsdal skal gjennom støtte, veiledning og fellesskap bidra til at mennesker som har vært utsatt for incest og/ eller seksuelle overgrep opplever nye muligheter til å leve med sin historie. SMISO skal bidra til spredning av kunnskap, øke kompetanse og forebygge seksuelle overgrep.

7 Tilbudene ved senteret
Telefonkontakt Enesamtaler Selvhjelpsgrupper Samtalegrupper Innomstikk Felleslunsj Turer Brukerkvelder Bruker råd Kreative aktiviteter Sanserom Hjemmeside Facebook\infoside Undervisning\utadretta Forebygging \kompetanseutveksling Veiledning fra RVTS Midt Temakvelder Div. kurs Kontakt på mail\sms Desentralisert tilbud i Ørsta og snart Kristiansund 1gg i mnd Sexologisk rådgiving,par og enkeltbrukere Advokatens time 1g i mnd Husk temakveld torsdag 10\11 kl på Smiso Menn og seksuelle overgrep ei masteroppgave av sosiolog Ranveig Smeby Fagdager 25\4 og 26\4 på Alexandra Hotel

8 Felleskap og hjelp til selvhjelp
Her kan brukerne i trygge omgivelser oppleve en erfaringsutveksling og gjenkjenning av problematikken sammen med andre utsatte. Bearbeide overgrepserfaringer ut ifra et sjølvhjelpsperspektiv Vi ønsker et sterkt fokus på oppbygging av eigeverd og sjølvtillit, egne ressurser og sjølvfølelse. Vi kan legge til rette for aktiviteter som skaper samhold og sosial felleskap Følge eller gå ved siden av på ulike avtaler;tannlege,lege m.m.

9 Incest en definisjon Eller som jente under 18 år sa:
Incest er i utvida definisjon fysisk og psykisk krenkelse av barn og ungers seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytting (Borchgrevink og Christi 1991) Eller som jente under 18 år sa: -det er stor forskjell på å bli voldtatt av en ”random” person enn av sin egen far… (bruker Smiso)

10 Korleis jobber vi ved Smiso
Frivillig å benytte oss-ingen ventetid Ressursorientert Brukere er ekspert på eget liv og egne behov,egne krefter Bearbeiding nytter!!! Individfokus Samtaleverktøy-KOR Samhandling Ingen dokumentasjons\journal plikt Registrering-BUF dir FMSO-en paraply

11 Litt statistikk fra 2011 Bruk av senteret Antall
Henvendelser fordelt på Kjønn  Kvinner/jenter ,8% Menn/gutter ,2%  Aldersfordeling utsatt  18 eller yngre 61-8% Over 18 år % Bruk av senteret Antall Aller første gang 70-7,3% Første besøk % Gjentagelse ,7% Besøket gjelder antall Enesamtale ,3% Selvhjelpgruppe 22-2,2% Temakveld/undervisning 41-4,2% Tilbud til barn og unge 6-0,6%

12 Når du har fått kunnskap om at noen er utsatt-innhent kompetanse
Ta kontakt med noen som har kunnskap om seksuelle overgrep. Du kan kontakte: Barnevernstjenesten i kommunen Konsultasjonsteamene i Fylket(Buf-etat)Nordmøre Romsdal\Sunnmøre Politi Barnehuset (Trondheim-snart Ålesund!) Overgrepsmottakene ved Helse Nordmøre og Romsdal-Sunnmøre Regionalt ressurssenter for vold, traumer og selvmord v/ St Olavs Hospital (RVTS Midt) Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal Rutiner i din kommune\din arbeidsplass? Sikkerhetsplan-prosedyrer Beredskapsplan-prosdyrer

13 Hvordan møte og gi støtte til overgrepsutsatte?
Vær ekte og ærlig Vær trygg og vis empati Spør ikke om hvorfor det skjedde Spør hva hun/han trenger Vis vedkommende at hun/han er frisk, sunn og normal La den utsatte få beholde følelsene for overgriper Gi vedkommende tid Ha en direkte kommunikasjon om det verste, tørre å spørre og ta i mot historien. Vær et medmenneske!

14 Du som hjelper Det er naturlig å kjenne seg hjelpeløs\maktesløs
Snakk med noen selv Å høre utsatte fortelle om overgrep er en stor belastning. Det er viktig å ikke ”brenne inne” med slike historier. Det er naturlig å kjenne seg hjelpeløs\maktesløs Alle som forholder seg til overgrepsutsatte, vil kunne kjenne seg utrygg mht hva som er feil og rett. Det er helt naturlig. Vær ærlig når du ikke vet svarene

15 Veien videre ….. De har funnet noen de kan stole på og kan bygge opp relasjoner/tillit til andre mennesker Våget å være åpen Delt hemmeligheten med noen Plassert skylden hos overgriper Får\Fått ny kunnskap om bearbeiding/behandling av seinskader etter seksuelle overgrep Funnet ett felleskap å vokse i

16 Vil du ha kontakt med oss?
Du kan komme innom, ringe oss eller sende sms eller e- post Du kan være anonym SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I MØRE OG ROMSDAL MOLDELIEVEIEN 9, 6413 MOLDE TELF: \ E- POST:


Laste ned ppt "Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google