Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å forstå seg selv og andre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å forstå seg selv og andre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å forstå seg selv og andre
Fritt etter kap.8 i Øyvind Dahl: Møter mellom mennesker

2 Menneskelig forståelse
Evne og vilje til å: Komme hverandre i møte Lære hverandre å kjenne Godta at vi er forskjellige Få andre til å åpne seg Lytte godt (med ører, øyne og hjerte)

3 Å forstå For å forstå (avkode) trengs:
Kunnskap om språkregler (også nonverbale) Kunnskap om verden (kulturkontekst), bruke innebygde fortolkningsskjemaer (=mentale bilder av den bakgrunns-kunnskapen en har om noe) Eks: ”Vi kom fram til hytta. Dåra var låst, men nøkkelen hang der den pleide, så vi kom oss inn uten problemer. Så snart vi hadde fått fyr på ovnen, satte vi over middagen.” → Her trengs fortolkningsskjema for norske hytteturer! Evne til å trekke slutninger

4 Mangel på forståelse Mottaker kan ikke koble informasjon til
eget fortolkningsskjema fordi: Relevant informasjon mangler (”Sankthansbål – hva er det?”) Relevant koblingsstrategi mangler (”hvit” og ”bit” høres likt ut for en spanjol, og ”kvit” blir et helt nytt ord som ikke kobles til fargen hvit)

5 Misforståelse En tror at en har forstått, og spør derfor
Ikke videre for ytterligere oppklaring. Mangel på forståelse kan lede til misforståelse ved: Sterke forventninger om innhold Uvitenhet om at en ikke forstår Sterk motivasjon til å forstå → overtolking

6 Å stikke fingeren i jorden
Hvordan få god kontakt med folk fra andre kulturer enn vår egen? Svar: ”When in Rome, do as the Romans”, og finn ut: Hvordan de ser på oss (som fremmede, gjester, vurdert etter alder og kjønn, utseende, høflighet, sos.status…) Hvem de er i sitt eget miljø (høy/lav status, posisjon i familien…) Hvem som er mellommenn/dørvakter, med makt til å godkjenne nyinnkommere (en landsbyhøvding, en ”entrepenør” som våger å sette i gang noe nytt, ei ”klok kone” som folk søker råd hos, en ekspert som man stoler på…)

7 Praktiske råd 1. Analysér kommunikasjonssituasjonen
Hva ønsker jeg å oppnå? Hvilke forhåndsforventninger har jeg? Hvem er jeg i forhold til dem jeg ønsker kontakt med? Ønsker begge parter kontakt? Hva vet jeg om de lokale forholdene, og hvilken rolle spiller omgivelsene/ konteksten?

8 Praktiske råd, forts. 2. Bli kjent med de andre og deg selv
Primærkilden: å leve sammen med de andre, på deres premisser Sekundærkilder: forteller om deres levemåte (bøker, film, TV, internett, andre som har hatt nærkontakt med de andre, organisasjoner som gir kurs i interkulturell kommunikasjon…) Møter med andre mennesker kan føre til at en stiller nye spørsmål til seg selv: Hvilke stereotyper/fordommer har jeg? Kan de forandres? Hvilke verdier er viktige for meg? Hvor går grensene mine?

9 Praktiske råd, forts. 3. Benytt samtaleteknikk:
Vis respekt (husk navn, vær høflig, vis interesse, tillit) Lær språket Gi feedback og forstå andres tilbakemeldinger (”hva mener han egentlig?”) Ta deg god tid og snakk tydelig Unngå ja/nei-spørsmål Bruk lokale begreper (myntenhet, måleenheter…) Unngå særuttrykk og vær forsiktig med humor, som lett misforståes (+ vær obs på tabuer) Vær deg selv!

10 Sympati og empati Felles for alle mennesker, derfor nøkkel
til å forstå hverandre Sympati - medfølelse. Har opplevd noe lignende selv, og kan tenke oss andres situasjon ut fra egne forutsetninger. Eks: kvinnebevegelsen Empati – innlevelse. Evne til å forestille seg andres situasjon ut fra deres forutsetninger, leve seg inn i en annens sted gjennom eget kulturfilter som om det var den andres kulturfilter (”kulturelle briller”). OBS! Dette er ikke fullt ut mulig. Eks: Gråte når noen har det vondt

11 Kulturell neddykking 5 trinn for bedre kommunikasjon: Kjenn deg selv
Selvoppgivelse Innlevelse (empati) Tilbakevendelse Refleksjon → Lære mer om oss selv og andre, gjennom et kritisk blikk → Oppleve nye meningsfellesskap?

12 Etisk ansvar God kommunikasjon er ikke bare for å få
positiv respons eller få folk til å gjøre noe vi selv vil! Fellesskap forutsetter god dialog, der begge parter søker mening For lettvint å si ”korrupsjon er en del av kulturen” Toleranse ≠ ”alt er greit” (det blir likegyldighet), men å tåle andres meninger og samtidig si hva en selv mener, på en respektfull måte

13 Felles erfaringsområde
Er vi villige til å slippe andre inn på oss? Meningssfelleskapet vi deler med andre (feltet mellom A og B) kan utvides ved gjensidig læring og kontakt → større sjanse for å lykkes i kommunikasjon og forståelse Nøkkelsen til god kommunikasjon er gjensidig tillit. Tar tid å bygge opp, men er verdt anstrengelsen!


Laste ned ppt "Å forstå seg selv og andre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google