Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer ved Utenlandsstasjonering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer ved Utenlandsstasjonering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer ved Utenlandsstasjonering
Ved Jostein Kusslid Major/Psykolog KPS / SMTØ Forsvarets Sanitet Sessvollmoen

2 Mål for dagen Om KPS og ressurser Om å flyttet, og jobbe i utlandet
Muligheter og utfordringer Spesifikke utfordringer dere står ovenfor Både spesifikt og generelt, familie, barn et.c ”Såkalte” gode tilltak og god mestring

3 KPS Kontor for Psykiatri og Stressmestring
Fagkontor i Forsvarets Sanitet Ledelse i Oslo Kontorsjef oblt / psykiater Jon Reichelt 5 regionale stressmestringsteam Sessvollmoen, Bardufoss, Værnes, Bergen, Stavanger 1 militærmedisinsk poliklinikk, NMP ( Oslo ) KPS gir gjennomgående oppfølging For tjenestegjørende i utland m/familie gjelder dette tilbud både før deployering, underveis og etter hjemkomst

4 Ressurser Overordnet ansvar AFA
PE personell skal ivaretas fra KPS`s side av SMTØ/ Sessvollmoen Major / Mil.psyk. Jostein Kusslid tlf / SMTØ Sessvollmoen tlf Prest, (Europa) NOSU Kolleger / nettverk forøvrig

5 Muligheter Mange forventninger…. Karrieremessig høydepunkt ?
Ledsagers ”fri år”, hvor romsligere økonomi tillater nye valg Barnas muligheter for internasjonal læring og utvikling Et sosialt og aktivt liv i spennende omgivelser 3 – 4 år vurderes vanligvis å være en riktig utestasjoneringsperiode, - arbeidsmessig så vel familiært En stor berikelse med personlig og karrieremessig vekst

6 Drømmen kan blekne.. Den enkelte, familien og arbeidsgiver må være godt forberedt Det praktiske kan tilrettelegges i stor grad Personlighet, tidligere erfaringer, familiebånd, kollegaer – kan ikke i like stor grad ”tilpasses” Applewhite fant tidlig på 90 tallet at ” vanskelige familieforhold og en lite fleksibel arbeidsorganisasjon” slet mest på ved utestasjonering. Dette stemmer også med våre erfaringer.

7 Utfordringer under utenlandstjeneste
Omstillings-utfordringer, både for den enkelte og familien. Mer om det etterpå Kultur og språk Nye jobbkrav, behov for å bevise at man duger, for å komme i posisjon, bli tatt med, samtidig som familie skal prioriteres. Dobbelt-deployering Familien sitter igjen i Tyskland ? Deployering til Afghanistan / Afrika Da er det andre utfordringer man møter Hektet av i fht de hjemme, forsvaret, lite informasjon om hva som skjer, utlysninger av runder et.c Savn etter familie / venner / nettverk hjemme. Mange nasjoner samlet – kan innebære både kultur- og kommunikasjons-utfordringer Samhold, arbeidsmiljø, krav/lite fleksibilitet hos arbeidsgiver

8 Typiske eksempler på belastningsreaksjoner under utenlandstjeneste
Omstillingsvansker / belastning kan gi plager som: Samlivsvansker Irritabilitet, krangling Surhet/taushet Isolasjon, tilbaketrekning Tretthet Glemsel og konsentrasjonsvansker Hode-/nakkesmerter Skjelett-/muskelplager Mageproblemer Nedsatt stemningsleie / depressive symptomer Søvnvansker Engstelse/uro/rastløshet Det er derfor gode grunner til å begrense / motvirke slike effekter !

9 Alle har en familie Mor og/eller far
De fleste har også søsken, ektefelle / samboer og barn Enhver (stor)familie fungerer som et sosialt system, som må finne sin nye balanse når elementer flyttes Viktig at familieutfordringene tas på alvor

10 Ressursfamilier, men… ? Dere skal gjøre mange store endringer samtidig; reise fra familie, venner, kollegaer, huset, jobben, skolen….. Dette er forbigående savn og belastninger for store som for små Møteplasser må etableres på ny; Samlivet, familien og den sosiale gruppen I beste fall kilde til styrket forhold, i verste fall en familie i krise

11 Samlivsrelasjonen Hva er den bygget på Gjensidig respekt eller kamp
Interessefellesskap eller distanse ( kløft ) Løses konflikter innad – konstruktivt ? Er kommunikasjonen god nok… Avklar og snakk om forventninger. Både dere som reiser ut som familie og dere som etterlater familie hjemme. Vær rause med hverandre, vær klar over at dere som familie kan være satt under press. Vil gamle vanskeligheter bli forstørret ?

12 Tilpasning.. Det kreves god evne til forandring og omstilling.
Det er en forutsetning for at barna skal ha det bra, at foreldrene har det bra Barna må føle seg så trygge på foreldrene at de også kan sende ut faresignaler! Søsken etablerer ofte sterkere samhold – kompenserer for tap PREP-Kurs ? Sjekk med NOSU, anbefales på det varmeste.

13 Barnas utfordringer Barn vil ikke flytte Ny skolesituasjon Nye språk
De reagerer ofte først – og sterkest Men omstiller seg også først Ny skolesituasjon Ofte krevende oppstart Nye språk Noe forsinket språkutvikling som flerkulturell For de fleste uproblematisk å være 2 – språklig oftere en berikelse for senere liv Nye venner Endrede omgangsformer Det de har med hjemmefra er ikke like gagnbart Knekke kodene

14 Barnas utfordringer.. 0-4 åringer har det godt ute
Holder seg til hjemmet Utforsker de nære ting Kan være slitsomt for ledsager! 5-8 åringer har det godt ute Skolestart / tilpasning Nysgjerrige og åpne, etablerer lett kontakt 9-12 åringer Orienterer seg ut av hjemmet Søker kamerater, gjerne i interessefellesskap Savner gamle kamerater

15 Barnas utfordringer… Tenåringene Den mest utfordrende gruppen
Avhengig av likesinnede Identifiserer seg mer utover – enn innover Krever større frihet Mindre mulighet for eksperimentering og selvstendighet?

16 Ledsagers utfordringer
Sjelden mulighet for eget arbeid Etablere sosiale nettverk Ensomhet Barn krever mer Administrasjon av hus og hjem Ansvar og bekymring Egen identitet, tap av egen jobb, følelse av ” mindreverd ”, endrede familieroller… Dårlig samvittighet Manglende språkkunnskaper

17 En dag skal dere hjem igjen!
Tap av sosial status Dårligere økonomi Fremmedfølelse i nærmiljø Mye har forandret seg Få er interessert i å høre mye om erfaringer og opplevelser under ute-stasjoneringen

18 Forberede hjemkomst underveis
Barn: Aktiv kontakt med klassen Reisebrev ? Besøke hjemmeklassen ? ( Vet dere hva dere skal tilbake til?) Kontakt med venner Invitere på besøk / ferie Lese lokalavisen ? Hjelp barna til å opprettholde en lokal forankring

19 Forberede hjemkomst underveis
Ledsager: Skal man fortsette i ”gammelt yrke / jobb”? Opprettholde kompetanse. Videreutdanning ? – kompetanseheving ? Kan ute-erfaringen brukes aktivt? Holde kontakt med arbeidsplass/fagmiljø Holde kontakt med sosialt miljø og nettverk

20 Forberede hjemkomst underveis
Offiseren: Holde kontakt med hjemmeavdeling hvis naturlig; besøk når du er i hjemlandet Hold deg orientert om hva som skjer i avdeling, Forsvaret, runder et.c Vurdere bruk av ny kompetanse/erfaring Når og hvor Ny utestasjonering? Ny arbeidsgiver / jobb ?

21 Forebygging God planlegging og gode forberedelser.
God planlegging og gode forberedelser kan forebygge veldig mye. Både i forhold til par-relasjon, barn og jobb. Dette både i forkant av deployering og underveis. Håndtering av personlig stress / belastning: Vit noe om hvordan du reagerer når du blir stresset Vær oppmerksom på egne behov, og hva den enkelte av dere trenger for å ivareta seg selv på en god måte Sosialt nettverk, venner, fortrolige. Egen-tid – rekreasjon - variasjon Let etter positive løsninger Alle kan gjøre feil, vær inkluderende, aksepter og støtt, si i fra til andre Prøv å ha en du kan snakke fortrolig med Der hvor dere er flere familier samlet har dere et ansvar for hverandre…

22 Lykke Til Jostein Kusslid Major/Psykolog KPS / SMTØ Forsvarets Sanitet Sessvollmoen


Laste ned ppt "Utfordringer ved Utenlandsstasjonering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google