Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HJELPEMIDDELSENTRALEN I AUST-AGDER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HJELPEMIDDELSENTRALEN I AUST-AGDER"— Utskrift av presentasjonen:

1 HJELPEMIDDELSENTRALEN I AUST-AGDER
HOLTHESVEI 1(BESØKSADRESSE) POSTBOKS 1853 STOA 4858 ARENDAL TLF: (KUNDEMOTTAK) TLF: (TEKNIKK) / (

2 BARNEGRUPPA HMS-AUST-AGDER
BERIT GUNDERSEN RÅDGIVER/KONTAKTPERSON BARN TRINE KILSTI VEDTAK TORE MOLØKKEN TEKNIKK BENTE ANDERSEN MA / BESTILLING Jobber med å få barnesakene fort igjennom systemet. Røde mapper på alle barnesaker. Velger sortiment på enkelte barnehjelpemidler så ting skal gå fortere (Arbeidsstoler, kjøreposer, regncape, matter, terapiballer…..) Arbeidsstol ABC / Sittemoduler Panda / Manuelle rullestoler / Komfort-rullestoler / Aktivline / Støp / Sitteputer Elektrisk rullestol / Raptor / Trax / Regncaper / Kjøreposer / Varmeposer / Seler/belter Seng / Bilseter / Dusj/toa-stoler / Lill-toa / Swan Balanse / Badekar /badekarheis / Stellebord Bokstøtte i tre…. / Bord / Vogn / Jogger / Sprikevogn / Ståstativ / Gåstativ/rollator / Gåvogn / Krykker Personløftere / Forflytningshjelpemidler / Ståstoler / Hjørneseter / Kjøreramper /   Hjelpemidler til trening/stimulering: Støttehjul / Sykler / Tandemsykler / Sykkelvogn Treningsmatter / Terapiballer / Terapimaster / Rullebrett / Balansebrett / Balansepute / Skråputer / Pøller / Huskeseter / Pulk / Akebrett / Snowracer / Skilator / Piggekjelke / Sitski / Biski / SkiCart ADL-hjelpemidler: Kopper / Bestikk / Sklikker / Grep til skriveredskaper / Hjelpemidler til trening/aktivisering Big Mac / Brytere osv. Overvåkingsutstyr /   Syn/hørsel/IKT

3 ANDRE SOM JOBBER MED BARN:
BOLIGGRUPPE: MARKETTA + HALVOR SITTEKLINIKK: TOR + BERIT + GRETE P. HABU SYN: HEGE + KRISTIN VARSLING: OVE HØRSEL/KOMMUNIKASJON: GRETE S + OVE PER + TROND DATA / IKT: MOHAMOUD BIL: HALLGEIR + SVEIN KOGNISJON:TORIL B. TOLKETJENESTEN: TOVE + BENTE Bolig: trappeheiser/sjaktheiser/takmonterte personløftere/ramper/Kjøkken hev/senk skap, hev senk vask etc omgivelseskontroller Sitteklinikk: Samarbeid med 1. Linje, kartlegging av sittestilling og utfordrende sitteproblematikk. Trykkmåling. Kartlegging av bevegelighet i ledd, skjevstillinger, spasmer sett i forhold til valg av sitteløsninger. Syn: Luper/lesebrett/stativ/lese-tv/filterbriller/daisy lydbokspiller/blindetekniske hjelpemidler- punktskrift/leselist til PC, Skråpulter, Lamper, Kikkerter Varsling: Epilepsialarmer/monitorer for overvåking/varsling av telefon/brann/dørklokker etc.etc. dørmatter… Hørsel: teleslynge/FM-mottaker skole/barnehage/vasling av klokke/brannalarm ++. Høyttalersystemer. Kommunikasjon: Stemmeforsterkere / Rolltalk / øyepeketavler / pekebøker / bærbare samtaleapparater / lightwriter Data/IKT: Alternativ styring av datamaskiner: Forskjellige erstatninger for mus og tastatur, bryterstyrt data, øyestyring, hodestyring. Touch-skjermer. Pedagogiske programmer til hjemmebruk: Aktivisering/stimulering. Rolltalk. Bil: Kognisjon: Persepsjon (det å se, bli oppmerksom på), læring og tenkning, hukommelse Huskeklokker, hjelpemidler for tid og hukommelse, handi Kognisjon er et psykologisk begrep som betegner de funksjonene i hjernen som hjelper oss å forstå, lagre og bruke informasjon. Kognisjon omfatter bl.a. Hukommelse, innlæring, språk, problemløsning, oppmerksomhet og konsentrasjon.

4 HJELPEMIDDELSENTRALEN HAR KOMPETANSE OM:
funksjonshemninger og konsekvensen av dem mulige løsninger produkter som finnes på markedet tilpasningsmuligheter muligheter for reparasjon, vedlikehold og gjenbruk

5 HJELPEMIDDELSENTRALEN HAR KOMPETANSE OM:
Hjelpemiddelsentralene har også oversikt over hvilken kompetanse andre har på hjelpemiddelområdet og tilstøtende områder. tilrettelegging av det miljøet som hjelpemiddelet skal brukes i, både i hjemmet, på skolen, i arbeid og fritid.

6 SAMARBEID MED KOMMUNEN
Alle kommuner har inngått samarbeidsavtale med hjelpemiddelsentralen i sitt fylke. Mye av arbeidet skjer ute i kommunen - i brukerens eget nærmiljø, og sammen med fagpersoner i kommunen. Hjelpemiddelsentralene gir råd og veiledning til kommunene og andre samarbeidspartnere.

7 HVEM KAN FÅ HJELPEMIDLER?
§10-6 kan uttrykkes slik: ”Den som har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte kan få låne hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige”. Det er et absolutt vilkår at ytelsen/hjelpemiddelet er både nødvendig og hensiktsmessig. I tillegg til loven finnes forskrifter og rundskriv.

8 § 10-7 STØNADSFORMER Et medlem som fyller vilkårene i § 10-6 (dagliglivet) kan få stønad i form av utlån av, tilskott til eller lån til: hjelpemidler, herunder skolehjelpemidler med unntak av læremidler

9 VILKÅR PÅ ULIKE OMRÅDER/ARENAER
2 hjem/Avlastning Skole/barnehage Data Leker/sportsutstyr Varmehjelpemidler Klær Leker/sportsutstyr: Trampoline/sykler/mobiltelefoner

10 SÆRSKILTE ORDNINGER Individuell Plan Brukerpass Fast Kontaktperson
Individuell Plan: Må sende hele planen til hjelpemiddelsentralen og Hjelpemiddelbehovet må være en del av planen. Krever: God funksjonsvurdering Beskrivelse av hjelpemiddelbehov sett i sammenheng med mål og andre tiltak. Samtykkeerklæring Kontaktperson i forhold til hjelpemidler. Tidsperiode planen gjelder for. Brukerpass: Skal være i stand til å finne sine egne løsninger/hjelpemiddelbehov. Hvorfor og Hva ønsker de brukerpass til. Det kommer eget søknadsskjema etter hvert. Fast kontaktperson: Må søke. Mål: trygghet og forutsigbarhet. Koordinert tilbud. Kontaktpersonen blir koordinator i forhold til hjelpemidler. Gi informasjon om rettigheter, produkter og løsninger. Egen gruppe på sentralen som tar seg av søknader om kontaktperson og Brukerpass: Mohamoud, Terje, Hallgeir, Aage og Mette. Ekstern gruppe: Aslaug Håland (FFO), Bjørn Gunnar Åsbø (NHF-norges handicapforbund), Karin Krogh (kommunene), Karine Wenstøp(NHF- norges handicapforbund), Nina Sandberg(HBF handicapede barns forening), Signe Ramberg(FFO-funksjonshemmedes fellesorganisasjon).

11 HVORDAN SØKE PÅ HJELPEMIDLER:
BEVISSTGJØRING HVA ER VANSKELIG Å UTFØRE PGA BARNET’S FUNKSJONSHEMMING HVA ER BARNET’S RESSURSER OG INTERESSER HVA SKAL TIL FOR AT FAMILIEN SKAL KUNNE FORTSETTE SITT LIV SOM FØR. HVA TRENGER VI HJELP TIL

12 TENK KREATIVT: Det finnes ofte enkle løsninger som kan fungere greit

13 HVORDAN SØKE PÅ HJELPEMIDLER:
KONTAKTE FYSIO / ERGO-TERAPEUT I KOMMUNEN (EVNT PPT) SOM HJELPER MED Å SKRIVE/ BEGRUNNE SØKNADEN + HJELPESKJEMAER BESKRIVE BEHOVET GODT BILDE AV HJELPEMIDDEL /KOPI AV KATALOG / NETTSIDE VÆR TIDLIG UTE. Hvem er leverandøren. Kan bestilles fra hvor. Alder på katalogen.

14 VALG AV HJELPEMIDLER SORTIMENT UTPRØVINGER LEVERANDØRER
UTLEVERING VIA LAGERET UTLEVERING DIREKTE OPPLÆRING (kommunens ansvar) OPPFØLGING (kommunens ansvar) REPARASJONER Viktig å være bevisst på valg av hjelpemiddelet. Må bevisstgjøre seg om dette virkelig vil fungere tilfredsstillende på alle områder. Gi tilbakemeldinger. Man skal alltid ha en godkjenning fra HMS før man prøver ut nye hjelpemidler. Stor konkurranse blant leverandørene. Forvaltningsmessingsmessig ansvar for å komme frem til beste rimeligste hjelpemiddel

15 OPPLÆRING Er viktig Etterlys opplæring hvis du ikke har fått det.

16 HVIS NOE IKKE FUNGERER GI TILBAKEMELDING SÅ FORT SOM MULIG
KONTAKT FYSIO/ERGO I KOMMUNEN. EVNT. RING HJELPEMIDDELSENTRALEN

17 AKUTT REPARASJON Hjelpemiddelsentralen har ikke generelt tilbud om reparasjon om kvelden og i helgene. Dersom feil ved hjelpemidlet setter deg i en nødsituasjon (fare for liv og helse), kan du ringe en egen vakttelefon utenom arbeidstid (Falken: ).

18 OPPFØLGING BARN VOKSER FORT TA KONTAKT TIDLIG FOR BYTTE
JUSTERING AV HJELPEMIDLER DERE HAR FÅTT TING TAR TID

19 HVOR FINNER MAN INFORMASJON
Internett NAV fra 1/10-06 Trenger hjelpemidler For barn VEIVISEREN AUST-AGDER (trygdeetaten.no-ditt fylke-hjelpemiddelsentralen-veiviseren) Hjelpemiddeldatabasen

20 HVOR FINNER MAN INFORMASJON forts.
Firmasøk f.eks:


Laste ned ppt "HJELPEMIDDELSENTRALEN I AUST-AGDER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google