Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13 Internett og bredbånd Internett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13 Internett og bredbånd Internett"— Utskrift av presentasjonen:

1 13 Internett og bredbånd Internett
En samling av en mengde små og store lokale datanett, enkeltstående maskiner og databaser som er knyttet opp mot hverandre til et stort verdensomspennende nettverk. Felles kommunikasjonsprotokoll TCP/IP (Transmission Controll Protocol/Internet Protocol). Hver datamaskin sin unike elektroniske IP-adresse.

2 TCP/IP-protokollen TCP-protokollen: IP-protokollen:
er selve overføringsprotokollen skal sørge for at informasjonen kommer frem har som oppgave å omforme meldinger til datapakker på sendersiden og dekode dem til meldinger igjen på mottakersiden IP-protokollen: sørger for at maskiner kan kommunisere med hverandre tar seg av adressering og ruting i nettverket

3 World Wide Web Forkortet WWW.
Er en tekstbasert pekerfunksjon i Internett. Ved hjelp av hypertekst peker WWW på kryssreferanser kalt hyperlenker. Ved hjelp av en nettleser (eget program) kan brukere søke og finne informasjon på Internett.

4 ISDN (Integrated Services in Digital Network)
Har vært tilbudt som en offisiell tjeneste siden 1994/1995. Gir brukerne en digital telefontilknytning til telenettet. Gir mulighet for datakommunikasjon mot datanett eller Internett. Egnet for sammenkobling av lokale datanett (LAN) og for oppkobling mot WAN-nett. Tilbys to tilknytningsformer, ISDN grunntilknytning (ISDN GT) og ISDN utvidet tilknytning (ISDN UT).

5 ISDN kanaltyper B-kanal: D-kanal:
overføringskapasitet 64 kbps for telefoni- eller dataoverføring strømformatert kan også benyttes til høykvalitets telefoni (båndbredde 7 kHz) ved sammenslåing av flere B-kanaler kan datakapasiteten økes D-kanal: overføringskapasitet 16 kbps (64 kbps v/ utv. tilknytning) pakkeformatert brukes hovedsakelig for overføring av signalinformasjon for ISDN-forbndelsen kan også brukes for overføring av lavhastighets pakkebasert dataoverføring (mot betalingsterminaler og minibanker etc.)

6 ISDN grunntilknytning
To B-kanaler og en D-kanal (2B +D). Gir tilgang til to separate telefonlinjer. Gir mulighet for inntil åtte individuelle telefonnummer. Fleksibel tilknytning slik at kunden selv kan velge hvordan den totale kapasiteten skal nyttes. Alternative oppkoblinger: begge B-kanaler kan nyttes til telefon en kanal til telefon og en til telefaks en til telefon og en til data begge B-kanaler til data (mister telefonforbindelse) Samlet datahastighet B-kanaler 2 x 64 kbps = 128 kbps.

7 ISDN utvidet tilknytning
Består av 30 B-kanaler og en D-kanal (30B + D). Har samme oppbygning som et 30 kanals PCM-system. Gir tilgang til en samlet dataoverføringskapasitet 64 kbps x 30 = 1920 kbps, Gir mulighet for alternativ bruk av telefonlinjer og datakommunikasjon. Egnet for større bedrifter med egen hussentral (PABX).

8 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
En teknologi som gjør det mulig .å overføre data med relativt høye hastigheter på en vanlig telefonlinje av kobber Norsk betegnelse er Asymmetrisk Digital Sluttbruker Linje. Kom på markedet i 1999. Asymmetrisk betyr at det er en datahastighet for nedlasting (nedstrøms eller downlink) og en for sending (oppstrøms eller uplink), kan ikke reverseres. Nedlastingshastigheter opp til 20 Mbps og 1,2 Mbps for sending avhengig av linjekvalitet og avstand til sentral. En punkt-til-punkt forbindelse som er permanent oppkoblet til en nettleverandør. Krever spesielt ADSL modem og filter (skille av data og telefoni).

9 Analogt telefonadapter
ADSL hjemmekontor LAN PC DSL Splitter (filter) Linje fra telenettet Svitsj 1 Analogt telefonadapter Evnt. analog telefon 2 3 4 5 6 7 8 ADSL modem IP-PHONE LINE PHONE MODEM Internett Figur 13.1 Oppkobling av ADSL for hjemmekontor og mindre bedrifter.

10 ADSL-forbindelse ADSL Mer info om ADSL finner du på denne linken:
ADSL-modem / filter Telenett operatør Nedstrøm Oppstrøm telefonlinje Internettoperatør Telenettet Internett DSLAM Figur ADSL-forbindelse. ADSL Mer info om ADSL finner du på denne linken:

11 IP-telefoni IP-telefon
Krever tilgang til Internett eller et lokalt datanett. Benytter ikke telenettet, men TCP/IP-baserte nett som eksempelvis Internett. Basert på pakkesvitsjing og sending av tale som datapakkede meldinger. Kan benytte både egne apparater for IP-telefon og analoge telefonapparater. For å kunne bruke analoge telefonapparater kreves eget adapter. Mer info om IP-telefoni kan du finne her: IP-telefon

12 Elektronisk post E-post ( ) eller elektronisk post ( , electronic mail). Brukes til meldingsformidling i nettverk. SMPT (Simpel Mail Transport Protocoll) er standarden og protokollen for overføring i Internett. IP-protokollen sørger for at e-posten sendes ut på nettet og kommer frem til riktig adresse. To typer postkasser: enkel postkasse (POP, Post Office Protocol), lagring lokalt på brukerens PC avansert postkasse (IMAP, Internet Message Access Protocol), lagring på sentral database

13 ATM-nett (Asynchronous Transfer Mode)
Asynkron pakkesvitsjet nettverksteknologi eller overføringsteknikk for relativt høye overføringshastigheter (25 til 622 Mbps). Informasjonen organiseres i datapakker i faste størrelser (48 eller 53 byte). Egnet for overføring av video, tale og data. Kan benytte TP-kabel, koaksialkabel og fiberoptisk kabel. Opprinnelig utviklet for fastlinjenett, men benyttes også ved trådløs kommunikasjon. Oppretter en fast kanal eller rute mellom to punkter i nettet slik at dataoverføring kan begynne umiddelbart. Gjør det enklere å spore og taksere databrukere.


Laste ned ppt "13 Internett og bredbånd Internett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google