Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Thor Åge Christiansen - organisasjonsarbeider

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Thor Åge Christiansen - organisasjonsarbeider"— Utskrift av presentasjonen:

1 Thor Åge Christiansen - organisasjonsarbeider
Kontakinformasjon: avdeling 9 Østre Agder Thor Åge Christiansen - organisasjonsarbeider Mob:   | e-post: Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder Postadresse: Postboks 309, 4803 Arendal Kontorsted: Fagforeningenes Hus - Nedre Tyholmsvei 16 Tlf: Hjemmeside: e-post: Med forbehold om feil

2 Å være fagorganisert er din arbeidslivs-forsikring!
Notatark for foreleser Å være fagorganisert er din arbeidslivs-forsikring! avdeling 9 Østre Agder Helligdagsgodtgjørelse, 12% feriepenger og 5 uker ferie Nei til Sosial dumping - Ja til seriøst arbeidsliv Yrkesskade Overtidstillegg, mer enn 40% Garantert minstelønn + lokale forhandlinger Streikebidrag Sammen er vi sterke AFP = tilleggspensjon, ca. kr ,- pr. år. Oppsigelser Innboforsikring Påvirke rammevilkårene Kontingent 1,5% av brutto lønn. LOs utdanningsfond Permittering Hus og bil forsikrer vi i tilfelle det skjer noe - hva med arbeidslivet? Med forbehold om feil

3 Kr 14,70 pr. time – Ville du hatt det sånn?
avdeling 9 Østre Agder Alt ble brent – ingen kildesortering - asbest Brannfelle i 4-sengs rom Helårs utedo – jobb og fritid v Slik var soverommet sikret- brannfelle var det også!

4 Et medlemskap kan være gull verdt!
avdeling 9 Østre Agder Ved minst 25 års sammenhengende medlemskap er kontingenten gratis ved alderspensjon og endt yrkeskarriere. For å ha rett til AFP er hovedregelen at en må ha hatt lønn i minst 20% stilling fra bedrift med tariffavtale minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år hvorav de 3 siste i sammenheng. Ovennevnte er et eksempel basert på 40 år i arbeidslivet og 20 år som pensjonist. Med forbehold om feil

5 Et medlemskap kan være gull verdt!
avdeling 9 Østre Agder Ved minst 25 års sammenhengende medlemskap er kontingenten gratis ved alderspensjon og endt yrkeskarriere. For å ha rett til AFP er hovedregelen at en må ha hatt lønn i minst 20% stilling fra bedrift med tariffavtale minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år hvorav de 3 siste i sammenheng. Ovennevnte er et eksempel basert på 40 år i arbeidslivet og 20 år som pensjonist. Med forbehold om feil

6 Et medlemskap kan være gull verdt!
avdeling 9 Østre Agder Ved minst 25 års sammenhengende medlemskap er kontingenten gratis ved alderspensjon og endt yrkeskarriere. For å ha rett til AFP er hovedregelen at en må ha hatt lønn i minst 20% stilling fra bedrift med tariffavtale minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år hvorav de 3 siste i sammenheng. Ovennevnte er et eksempel basert på 40 år i arbeidslivet og 20 år som pensjonist. Med forbehold om feil

7 De viktigste oppgavene til fagbevegelsen:
avdeling 9 Østre Agder Vi skal ha en TRYGG arbeidsplass i framtida. Arbeidet skal være meningsfylt med et GODT ARBEIDSMILJØ og ei GOD LØNN som står i forhold til et normalt utgiftsnivå. Med forbehold om feil

8 LO og Fellesforbundets organisasjon
avdeling 9 Østre Agder Medlemmet Bedriftsklubb Avdeling Forbund LO Hver enkelt kan selv være med på å bestemme gjennom å sende forslag, engasjere oss og gi vår stemme på medlemsmøter og årsmøter, samt velge tillitsvalgte som skal tale flertallets sak.

9 Sammen er vi sterke! Først fagforening var Typografene i 1872.
avdeling 9 Østre Agder Først fagforening var Typografene i 1872. Ikke nok å bare forhandle med arbeidsgiverne – Vi måtte ha Stortingsmakt og LO startet Arbeiderpartiet i Arendal. Verdens beste land å bo og arbeide i – fortsatt kan ting bli enda bedre. Et av verdens rikeste land. Oljen er en grunn - men kanskje viktigst er samarbeid og likeverd. Med forbehold om feil

10 Er det dette unike systemet som gjør oss best i verden?
avdeling 9 Østre Agder Arbeidsmiljøloven vedtas av Stortinget = Sikre helsen vår. Overenskomst/tariffavtale er avtalt mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne i hver bransje = Lønns- og arbeidsvilkår. Hovedavtalen er avtalt mellom LO og NHO = regler for å snakke sammen. Med forbehold om feil

11 Hadde dette vært mulig uten fagbevegelsen???
avdeling 9 Østre Agder Årslønna i 1924 var ca. kr ,-. Gjennomsnittsårslønna i 2011 var ca. kr ,-. Konsumprisindeksen sier at årslønna skulle vært kr ,65. Det er de kr ,- som gjør at vi har: Bil Flotte hus TV – video – data Sydentur Telefon Badekar Kjøleskap/fryser/komfyr Og så videre Møte i NHO før lønnsoppgjøret? Andre har kjempet dette og alt det andre fram, og LO- og Fellesforbundsmedlemmer kjemper fortsatt. Du kan også bidra! Med forbehold om feil

12 Faglig-politisk arbeid har gitt resultater!
avdeling 9 Østre Agder Stemmerett: menn–1898/kvinner-1913 Ferieloven – 1947 Pensjon – 1967 Arbeidsmiljøloven – 1977 Lov om sykelønn – 1978 Avtalefestet Pensjon (AFP) - 66 år i 1988 og 62 år i 1998. I tillegg til en rekke andre lover. Med forbehold om feil

13 DERSOM VI IKKE HENGER SAMMEN, BLIR VI HENGT EN FOR EN
avdeling 9 Østre Agder IKKE HENGER SAMMEN, BLIR VI HENGT EN FOR EN Winston Churchill Med forbehold om feil

14 Minimumsrettigheter avdeling 9 Østre Agder Det er ikke lov å lage avtaler som er dårligere enn: Overenskomst/tariffavtale Hovedavtale Lovverk men det er selvfølgelig lov å forhandle fram bedre avtaler. Med forbehold om feil

15 Arbeidsmiljøloven - § 1 Målsetting
Notatark for foreleser Arbeidsmiljøloven - § 1 Målsetting avdeling 9 Østre Agder ”…sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger…" "…trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte arbeidstaker…” ”…virksomhetene selv kan løse sine arbeidsmiljøproblemer i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner og med kontroll og veiledning fra offentlig myndighet.” Med forbehold om feil

16 Kapitaleiere og arbeidere er like mye verdt fordi:
avdeling 9 Østre Agder Vi er avhengig av hverandre. Ingen arbeidere = ingen kapital. Ingen kapital = ingen arbeidere. Med forbehold om feil

17 Medlemsfordeler på: www.lofavor.no
Notatark for foreleser Medlemsfordeler på: avdeling 9 Østre Agder Rabatt på ferieturer. Rabatt på strøm. Rabatt på telefon og internett. Rabatt på blant annet bil-, hus-, båtforsikringer. Og andre rabattordninger. Med forbehold om feil

18 avdeling 9 Østre Agder VG 11. mai 2005 Med forbehold om feil

19 HUSK avdeling 9 Østre Agder Lover og avtaler er alltid der fordi det er en grunn, selv om vi ikke alltid forstår grunnen. Og lovene og avtalene er ingenting verdt hvis vi ikke bruker den….. Men viktigst av alt: Lovene og avtalene bygger på sunn fornuft og god Folkeskikk. Så du har egentlig loven inni hodet ditt. GJØR DIN PLIKT som arbeidstaker, og KREV DIN RETT, men husk at du kun har plikt til å utføre oppgaver som er: ”Fullt forsvarlig….Ikke fysiske og psykiske skader…..” Med forbehold om feil

20 Oppslagsverk Bruk hjemmsida vår: http://www.fellesforbundet.no/avd009
avdeling 9 Østre Agder Bruk hjemmsida vår: Særlig punktet Klubbmappe inneholder veldig mye nyttig informasjon. Med forbehold om feil


Laste ned ppt "Thor Åge Christiansen - organisasjonsarbeider"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google