Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk kvalitet Fagseminar kursansvarlige Master of Management

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk kvalitet Fagseminar kursansvarlige Master of Management"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk kvalitet Fagseminar kursansvarlige Master of Management
Nydalen 24. august 2011 Ved Anders Tveit Pedagogisk leder og programansvarlig Anvendt økonomi og ledelse

2

3 Innhold LearningLab – visjon og oppgaver Flipped classroom
Hva kan vi lære av videospill Samstemt undervisning Hva er en god pedagog? Eksemplifisert via Master of Management programmet Anvendt økonomi og ledelse Oppsummering jfr Black/Wiliams pedagogiske rammeverk.

4 BI LearningLab Et kompetansesenter for undervisning, læring og IKT
LearningLab har som hovedformål å bidra til å videreutvikle kvaliteten på BIs undervisning og legge til rette for et IKT-støttet læringsmiljø.

5 BI må være best på læring i storskala studieprogrammer
Viser evaluering at Itslearning utgjør en aktiv og mangfoldig arena for læring og kommunikasjon med studentene. Har BI klart å gjøre lyd og film til viktige og kostnadseffektive pedagogiske virkemidler.

6 ”Improving student learning”
LMS og digitale verktøy Undervisningsvideoer ”Improving student learning” ”Teaching Excellence” Mobile tjenester Min Side Digital Examen

7 http://bi. paragallo. no/admin/biplayer/Index. aspx

8 Flipped classroom The inverted classroom model Kilde: Flip your instruction so that students watch and listen to your lectures… for homework, and then use your precious class-time for what previously, often, was done in homework: tackling difficult problems, working in groups, researching, collaborating, crafting and creating.

9 Hvordan bygges et videospill opp
eller hvordan få deltakerne ”Passe frustrert” Tom Chatfield: 7 ways games reward the brain

10

11 Hva er en god pedagog. http://www. hib
Studentorientering Kommunikasjonsevne og relasjon til studentene Vurdering av studentenes faglige nivå Formidlingsevne Struktur på undervisningen Pedagogisk repertoar Faglig dyktighet Engasjement

12 Faglig ansvarlige Anvendt økonomi og ledelse Master of Management
Anders Tveit Mikael Lönnborg Stig Ytterstad Emanuel Blattner Samfunnsøkonomi - Økonomisk historie – Ledelse - Bedriftsøkonomi

13 Se den enkelte Tilrettelegger for gruppearbeid – lager heterogene grupper Hver deltaker oppretter en ePortfolio i itslearning

14 Gode måter å tilegne seg kunnskaper: - Involvering og ansvarliggjøring - formidle sine kunnskaper til andre Letrud og Hernes: "Læringspyramiden - en undersøkelse av opphav, utbredelse og gyldighet", i tidsskriftet Uniped 2/2009. og immediate use, practice by doing and discussion groups are powerful tools in teaching

15 Variere undervisningsformen: forelesninger, presentasjoner, gruppearbeid, tverrfaglige case

16 Læreprosess: Starte med øvelser før teori
Benytter rollespill – Deltakerne overtar ledende stillinger innen privat og offentlig sektor i et land Gir oss i neste omgang anledning til fordypning innen programmets fagfelt

17 Øvelsene gjør det mulig å ta utgangspunkt i deltakernes erfaring og bakgrunn
Øvelsene gir deltakerne en felles referanseramme og synliggjør behovet for teori.

18 Hvordan holde læringstrykket oppe mellom samlingene:
Prosjektoppgaven leveres ut ved programstart - Etter hver samling publiseres/innleveres en oppgave knyttet til tema på samlingen Oppgaven kommenteres av medstudenter (etter bestemte kriterier) Og av lærer ( planlegges bruk av video) Oppgaven kan forbedres så lenge programmet pågår

19

20 Videoprosjekt MAN 2832 Benytte video i tilbakemelding fra lærer til student
Prosess: Fagansvarlig lager en video med generelle kommentarer på oppgaver. Studentene leverer inn sin besvarelse. Dette genererer et automatisk svar i form av video fra fagansvarlig. Videoene filmes ved hjelp av iPhone, legges på nettet og linkes via itslearning. Hvordan lage film med telefonen

21

22 Hvilken programvare? Video live eller opptak Itslearning Youtube
bambuser Et eksempel:

23 OPPSUMMERING Pedagogical framework
Elements in a course planning process: A model for activities and actions From: Developing the theory of formative assessment. Black and Wiliam 2009 Utvikle eierskap og forståelse via diskusjoner i klasserom om eksempler på god standard og konkretisering av vurderingsskjema Kontrollspørsmål og kartleggingstester. Benytte avstemmingsfunksjon i itslearning eller ”One minute paper”? a) To sider av feedback Innvolver studentene (*) – medstudentrespons etter gitte kriterier Studier viser at motivasjon har å gjøre med basisbehov knyttet til følelsen av kontroll, mestring og tilhørighet b) Fullfør feedbackloopen (*) HIST. Svend Andreas Horgen ga øvingsoppgaven: Lag videoer om temaet Samarbeid på nettet.

24 Vennlig hilsen Anders Tveit
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Vennlig hilsen Anders Tveit


Laste ned ppt "Pedagogisk kvalitet Fagseminar kursansvarlige Master of Management"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google