Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STE6228 Innemiljø - Undersøkelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STE6228 Innemiljø - Undersøkelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Forelesningsplan Torsdag Inneklimaundersøkelser 1.1 Strategi - Omfang - Tiltaksbeskrivelse - Hjelpemidler 1.2 Målinger - Avklaringer/avgrensninger - Arbeids- og måleplan 1.3 Måleresultater - Bearbeiding, analyse og rapportering - Måleusikkerhet Innemiljøproblemer ”et puslespill å finne ut av” STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

2 INNEKLIMAUNDER-SØKELSER
(Del I – forelesning torsdag 1/11-07) STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

3 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Strategi 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Hensikt: På enkleste og billigst mulige måte fremskaffe grunnlagsdata for å kunne: - påvise mulige årsaker - vurdere helserisiko (opp mot krav) - foreslå utbedringstiltak Vurdere: Hvor grundig vi skal gå til verks: - omfang (kostnader) - befaring - spørreundersøkelser - målinger - analyse- og rapporteringsform - mottaker av resultatene (oppdragsgiver) Nivå 1 Analyse Tiltak Nivå 2 Analyse Tiltak Nivå 3 Etterprøving STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

4 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Undersøkelse - nivå 1 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Omfang: - problemdefinisjon/befaring - øyeblikksmålinger - intervjuer av driftspersonell - evt. intervjuer av andre ansatte - evt. spørreundersøkelse Analyse: - sammenholde måleverdier mot: - krav (Helsedirektoratet, andre) - info fra befaringen - info fra driftspersonell/andre - info fra spørreundersøkelse - identifisering av mulige årsaker Tiltak: - forslag til åpenbare tiltak - evt. anbefaling av ytterligere undersøkelser og/eller målinger (nivå 2) Nivå 1 Analyse Tiltak Nivå 2 Analyse Tiltak Nivå 3 Etterprøving STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

5 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Undersøkelse - nivå 2 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Omfang: - mer omfattende enn nivå 1 - bygger på resultater fra nivå 1 - målinger over tid (logging) - flere intervjuer - spørreundersøkelse Analyse: - samme type analyse som for nivå 1, men mer detaljert - atskillig mer ressurskrevende sammenlignet med nivå 1 Tiltak: - forslag til konkrete tiltak - kostnadsoverslag - kost-nyttevurdering Nivå 1 Analyse Tiltak Nivå 2 Analyse Tiltak Nivå 3 Etterprøving STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

6 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Etterprøving – nivå 3 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Hensikt: Kontrollere effekten av gjennomførte tiltak - fokus på målbare faktorer - kan brukes som dokumentasjon - utelates ofte pga. kostnadssiden - undervurdert Omfang: - omfatter kun tiltaksområder - utføres minst 6 mndr. i etterkant - eksakt samme type målinger og metodikk som tidligere (nivå 1-2) - ny spørreundersøkelse Utførelse: - direkte sammenlignbare resultater - forskjeller i ytre påvirkninger må minimaliseres (samme årstid etc.) Nivå 1 Analyse Tiltak Nivå 2 Analyse Tiltak Nivå 3 Etterprøving STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

7 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Tiltaksbeskrivelse 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Omfang: Prioritert liste med sikte på utbedring av påviste uheldige forhold - mest mulig konkret - kostnadsoverslag - vurdering av tiltak contra nytteverdi Eksempel: - former for temperaturregulering (natt-/helgesenking) - endring av ventilasjonsrutiner (luftmengder) - brukstidsendring (enkle/doble undervisningstimer) - forslag om fuktsanering - forlag til støydempetiltak - bedret belysning - endring av renholdsrutiner STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

8 Hjelpemidler i undersøkelsen
1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Sjekklister: - bygningen generelt (byggeår, konstruksjon, oppvarmings-/ventilasjonssystem) - egne skjema for aktuelle lokaler (overflater, vent./varme/lys etc.) - egne skjema for ventilasjons- og oppvarmingssystemene Foto/video: - utvalgte rom, flater og inventar - evt. prosesser (kopi/data) Måleutstyr: - enkle, håndholdte instrumenter (lufttemp, RF, CO2, CO, lys, lyd) - NB! skjemaer for måleverdier Spørre- skjemaer: - eks. Ørebromodellen Tranberg vgs Gjøvik 650 elever Byggeår STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

9 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Sjekklister 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Viktig supplement under befaringen - ”takstmannsbeskrivelse” - avkrysningssystem, lite fritekst - registrere forhold som kan ha betydning for eller innvirke på inneklimaet - verdifull under analysen (kan forklare eller belyse ”uforklarlige” utslag i måleresultatene) Referansegrunnlag under rapporteringen - referanse mht. måleresultater - kilde for detaljinformasjon Tranberg vgs Gjøvik 650 elever Byggeår STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

10 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Foto-/videoutstyr 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Supplement under befaringen - ekstra hukommelse - utfyller registreringsskjemaene Supplement under rapporteringen - illustrasjoner - eksempler - dokumentasjon Målepunkter STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

11 Enkle måleinstrumenter
1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Lufttemp: - i forhold til anbefalinger - innvirkning på konsentrasjon, hodepine, opplagthet - emisjoner RF: - relativ luftfuktighet - fare for sopp, mugg, råte - likevektsfuktighet (materialer) CO2: - karbondioksid, indikator på luftkvalitet - sier noe om luftskiftet CO: - karbonmonoksid - sier noe om graden av luftfor- urensninger (by/land) STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

12 Enkle måleinstrumenter forts.
1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Likevektsfuktighet i furu, sett i forhold til RF i luft STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

13 Enkle måleinstrumenter forts.
1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Øyeblikksmålinger av CO2-nivå, 4-avdelings barnehage STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

14 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Spørreskjemaer 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Ørebro-modellen - anerkjent modell utviklet av Yrkesmedicinska kliniken ved Regionssjukhuset i Ørebro - brukernes oppfatning av inne- klimaet - 2 hovedrupper av spørsmål; arbeidsmiljø og symptomer - bekrefter/avkrefter uheldige forhold - kan benyttes i forkant for å planlegge type målinger - kan benyttes i etterkant for sammenligning med info fra befaringen så vel som målingene - regnet som et av de beste hjelpe- midlene i inneklimaundersøkelser Arbeidsmiljø Plager/ symptomer STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

15 Ørebro-modellen, spørsmål
1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

16 Ørebro-modellen, roser - Arbeidsmiljø
1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Brukernes oppfatning av sitt Arbeidsmiljø STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

17 Ørebro-modellen, roser - Symptomer
1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Brukernes oppfatning av sine Symptomer (plager) STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

18 Ørebro-modellen, samsvar
1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater ARBEIDSMILJØ (problem) MULIGE PLAGER (symptomer) MÅLING SAMSVAR A Innestengt, dårlig luft Trøtthet ”Tung” i hodet Hodepine Konsentrasjonsvansker CO2-nivå Luftmengder JA/NEI B For høy romtemperatur Lufttemperatur (tilluft/avtrekk) C Tørr luft Kløe, svie, irritasjon i øynene Flass/kløe i hodebunn/ører Tørr eller rød hud i ansiktet Tørr, kløende, rød hud på hender Relativ luftfuktighet D Lys som blender og reflekterer Belysningsstyrke Refleksjonsfaktor STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

19 MÅLINGER (Del II – forelesning torsdag 1/11-07)
STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

20 Målinger og målemetodikk
1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Hva skal måles? - problemavhengig - øyeblikksmålinger eller logging - tidligere målinger kan legge føringer Hvordan skal det måles? - del av bygning, etasje, fløy - antall representative rom - antall og plassering av målepunkter Hvilke instrumenter? - tilgang, anvendelighet, pålitelighet - type sensorer, prober, følere - målestandarder Hvilken nøyaktighet? - hva krever oppdragsgiver? - hva sier eventuelle målestandarder? Hvem er mottaker? - resultatene skal forstås og kunne brukes av oppdragsgiver, han legger føringer STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

21 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Arbeidsplan 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Hensikt: All informasjon om prosjektet på ett sted, inklusive måleplaner ”prosjektmappe” Eks. på innhold: - kontaktpersoner, adresser, tlf.numre m.v. - tegningsgrunnlag, skisser - avtaler, kostnadsoverslag - måleplaner med detaljer mht. type og antall målinger, tidspunkter, rekkefølge, start/slutt for hver av måleoppgavene - målestandarder, teknisk spec. for aktuelt måleutstyr som skal benyttes - resultatskjemaer (manuell dataregistrering) - eventuelle oppslag/plakater STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

22 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Måleplan 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Hensikt: Oversiktlig og detaljert plan for alle målinger i prosjektet, inndelt etter: - pr. parameter som skal måles eller - pr. utstyr som skal benyttes Innhold: - detalj av plantegning over aktuelt rom/sone som skal undersøkes - målepunkter inntegnet (2D / 3D) med angitte høyder over gulv, distanser til begrensningsflater mv. - evt. henvisning til målestandard - evt. henvisning til resultatskjema tu t6 t5 t4 t3 t2 t1 ti Temperaturprofil i en yttervegg om vinteren. STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

23 Eksempel på enkel måleplan
1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Måleplan for PMV-/PPD-indeks Inneklima-analysator, B&K type 1213 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

24 MÅLERESULTATER (Del III – forelesning torsdag 1/11-07)
STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

25 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Typer måleresultater 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater På skjema: Manuelt førte oversikter som inneholder: - dato, tid, sted for målingene - måleverdier - start-/stopptidspunkter - utstyrsbetegnelse - merknader (strømbrudd, lufting etc.) Elektroniske: Lagrede måledata på HD, USB-penn, dataminne, minnekort, diskett m.v. - følsomt for magnetisme, støt etc. - helgardér (HD og backup) - bruk mappestruktur for orden og ikke for lange nedlastingsintervaller - følge anvisninger i software nøye Crap in gives Crap out STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

26 Bearbeiding av måledata
1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Nedlasting av måledata - fra instrument til pc - overføring fra eksterne minnemedia - konvertering til ens format Punching av manuelt førte verdier/skjemaer - ”analogt til digitalt” format Systematisering og inndeling - mappestruktur (pr. parameter eller instrument) - undermapper for hver måleserie Klargjøring til analyse - beslektede måledata samme sted - utdrag av måledata (dagtid, man-fre etc.) - NS/målemetoder kan legge føringer Bearbeidingen og til rette-leggingen danner grunnlaget for en hensiktsmessig, rasjonell og god analyse gevinsten er SPART TID STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

27 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Analyse av måledata 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Standard analyse - enkle beregninger - min-/max-/snittverdier, standardavvik - omregning av enheter for sammenligning opp mot krav, norm eller retningslinjer - fremstillinger; tabeller, kurver, grafikk Mer detaljert analyse (beslektede målinger) - som over, men flere betraktninger som eks.:  CO2-nivå i forhold til personbelastning  målt luftskifte i forhold til målte tillufts- og avtrekksmengder Fullstendig analyse (sammenstillinger)  måleverdier opp mot spørreundersøkelse  måleverdier opp info fra befaringen  resultater opp mot liknende undersøkelser Analysen av resultat-materialet vil variere med type og omfang av målingene. Fellesnevneren for dette arbeidet er at det ofte er svært tidkrevende. STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

28 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Resultatrapport 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Avgrensninger - omfang, type målinger Opplisting av aktuelle krav, normer, retningslinjer - luftkvalitet, termisk mijlø Beskrivelse av måleutstyr og -metode - type, nøyaktighet, siste kalibrering - kort om målemetodikk for hvert instrument Beskrivelse av måleobjekt Måleresultater - eks. inndelt etter parameter eller utstyr - tabeller, grafiske fremstillinger Analyse/sammenstillinger - resultater opp mot krav, norm, retningslinjer - spesielle forhold som er avdekket Konklusjon STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

29 Kan unngås eller reduseres STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Målefeil 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Grove feil: Feil hos operatør - avlesningsfeil - ombytting av sifre - kommafeil Systematiske: Feil hos operatør og/eller i instrument UT - bruk av ukalibrert utstyr (operatørfeil) - friksjon i instrumentet (instrumentfeil) - ukorrekt utført måling (metodefeil) Tilfeldige: Feil fra elektronikk og omgivelser US - dårlig oppløsning (analog avlesning) - svak måledynamikk (lang tidskonstant) - eksterne påvirkninger (vær og vind) Resulterende: Summen av systematiske og tilfeldige feil UR Må unngås Kan unngås eller reduseres Kan kun reduseres STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

30 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Måleusikkerhet 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Usammensatte målinger (direkte) - resultat basert på måling av én enkelt parameter  eks. temperatur avlest på termometer  eks. trykk målt med manometer  eks. spenning avlest på et voltmeter Middelverdi av n ant målinger: Standardavviket: Tilfeldig måleusikkerhet: Systematisk måleusikkerhet: Resulterende måleusikkerhet: eks STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007

31 STE6228 Innemiljø - Undersøkelser
Måleusikkerhet 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Sammensatte målinger (indirekte) - resultat basert på måling av flere parametre som inngår i en formel eller beregning  eks. måling av PMV eller PPD  eks. måling av middelstrålingstemperatur - kan være litt vanskeligere å beregne, se Danvak, eks. 12.2, side 368 Her er usikkerhetene i enkeltmålingene uavhengige av hverandre, dvs. for eksempel ikke målt med samme instrument eller metode. I motsatt tillfelle, dvs. usikkerhetene avhengig av hverandre, vil eventuelle systematiske feil gå igjen i enkeltmålingene og følgelig gi en større usikkerhet i måleresultatet totalt sett. STE6228 Innemiljø - Undersøkelser Svein-Erik Sveen, sept. 2007


Laste ned ppt "STE6228 Innemiljø - Undersøkelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google