Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sarsia Seed Management AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sarsia Seed Management AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sarsia Seed Management AS
April web

2 Sarsia Seed Fakta

3 Ett av fire nasjonale såkornfond i Norge
Sarsia Seed Ett av fire nasjonale såkornfond i Norge Investere i ca 25 teknologiselskaper i tidlig fase Utvikle selskaper ved aktivt styrearbeid Realisere investeringene typisk ved salg eller børsnotering Hva vi skal gjøre Energi Bioteknologi/Farma/Marin Hva det investeres i Fondet er på 333,5 mNOK og varer i opp til 15 år (2018 til 2021) 50% offentlig kapital med offentlig tapsfond på 42 mNOK Avkastningskrav på 7%, ambisjon om 9% Oppsett Rådgis/forvaltes av et team på fem personer Omfattende leder og styreerfaring fra Norge, Europa og USA. Dr.grader, MBA, siv.ing., siv.øk og finansanalytiker Team Fortsatt teknologirisiko Ubetalt styrearbeid Aktivt styrearbeid: Utvikling av forretningskonsept og forretningsplan Rekruttering av ledere og nøkkelpersoner Finansiering og søknader om offentlig støtte Etablering av rutiner og prosesser for gjennomføring av planer Etablere best mulig styre for de ulike fasene Søk etter industrielle og finansielle partnere Assistere ved forhandlinger og avtaleinngåelse Identifisere, utvikle og forhandle exitmuligheter Investeringsområder Alternative energiteknologier (Cleantech) Klima- og renseteknologier (Cleantech)  Styring og kontroll med produksjon og forbruk av elektrisk energi Måleteknologier, instrumentering og prosessteknologi innenfor energi/olje/gass –sektorene. Teknologi for olje- og gassleting, produksjon, transport og raffinering. Bore- og brønnteknologi Bioteknologi/Life Sciences Sarsia Seed er det eneste norske såkornfondet som har bioteknologi/LifeScience som et eget investeringsområde. Innenfor bioteknologi/LifeScience investerer fondet i: Biomedisin og bioteknologi Medisinsk instrumentering og teknologiplattfomer for medisinske anvendelser Diagnostika og andre bioteknologiske produkter Farmasøytiske produkter og kostilskuddsprodukter Akvakulturteknologi Kapitalen kalles inn etter hvert som inv gjøres Sarsia Seed Management

4 Sarsia Seed Management
Sveinung Hole, Managing Partner (siviløkonom) Mer enn 15 års leder og styreerfaring fra bl.a Nextra, Berlitz Inc. og Telenor - som adm. direktør og strategidirektør. Klinikksjef for KSK (anestesi, intensiv og sentraloperasjon) ved Haukeland Universitetssykehus og erfaring som gründer Erlend Skagseth, Partner BioLife Sciences & Financial Control (siviløkonom) Mer enn 20 års erfaring fra FoU basert IPR, prosjekt- og forretningsutvikling fra Christian Michelsen Research og Sarsia Innovation. Omfattende leder og styreerfaring. Jon Trygve Berg, Partner EnergiOljeGass & Investments (Siv.ing, M.Phil. MBA, Autorisert Finansanalytiker) Mer enn 15 års erfaring innen olje/gass og teknologiutvikling. Erfaring fra Det norske Veritas, GexCon og Petroleum Engineering & Consulting. Omfattende leder og styreerfaring. Øivind Enger, Partner (Ph.D in microbiology) Mer enn 13 års forskningserfaring innen mikrobiologi/ molekylærbiologi med hovedvekt på fiskesykdommer. Arbeidet med IPR og kommersialisering av forskning innen biologi, akvakultur, medisin og bioteknologi. Farzad Abdi-Dezfuli, Partner (Ph.D in Pharmacology) Preklinisk og klinisk forskning gjennom 7 år med omfattende erfaring fra ledelse av utvikling av legemidler fra ledende farmasøytiske selskaper i USA og Norge. Sarsia Seed Management

5 Sarsia Seed AS Investorer Styret Valgkomité Statoil ASA BKK
Sarsia Innovation AS Sparebanken Vest DnB NOR ASA L. Meltzers Høyskolefond Stiftelsen Unifob Viken Shipping AS GC Rieber AS Bergens Tidende AS Bergens Forskningsstiftelse Bergens Medisinske Forskningsstiftelse EGD Holding AS Mowinckel Management AS J. E. Greve AS B. Friele & Sønner AS Sarsia Seed Management AS Innovasjon Norge Investorer Styret Sigurd Moe Paulsen, Investeringsdirektør, Statoil New Technology AS Lise Reinertsen, Konserndirektør forretningsutvikling, BKK Bjørg Marit Eknes, Banksjef, Sparebanken Vest Elisabeth Teigland Gjesdahl, Banksjef, DnBNOR Kåre Rommetveit, Direktør, Bergen Medisinske Forskningsstiftelse Pål Selvik, Finansdirektør, G.C. Rieber Valgkomité Einar Greve, Høyesteretts-advokat, styreleder til juni Nå leder av valgkomité. Sarsia Seed Management

6 Investeringskriterier førstegangsinvestering Førstegangsinvestering er normalt på mellom 1 og 5 mNOK oppdelt etter milepæler FORRETNINGSMODELL Skalerbar PRODUKT / TJENESTE Unik teknologi / ide MARKED Attraktivt / vekst 10 m inv x 10 verdi TEAM Forretningsorientert Mottagelig for råd MILEPÆLER OG EXIT Synliggjort Hensikt Faser Avklare om det er tilstrekkelig match Kontakt ~2-5 dager Analyse Verifisere investering/ forretningsplan ~4-8 uker Beslutning Betingelser og formalisering av investering ~3-6 uker Due- diligence Kvalitetssikre forutsetninger ~3-12 uker Utvikle selskapet gjennom kompetanse og kapital ~ 3-> år Investering Vi må kunne det grunderen kan og mye mye mer Investerer bare der vi har noe å bidra med utover kapital Sarsia Seed Management

7 Nøkkeltall Investeringer pr. april 2012

8 540 mNOK tilført totalt til 22 teknologibaserte selskaper i tidlig fase på 5 år
140 mNOK investert i 21 av selskapene 202 mNOK investert fra andre investorer fra fem land i 19 av selskapene 198 mNOK i FoU tilskudd til 20 av selskapene 540 mNOK tilført totalt til 22 teknologibaserte selskaper i tidlig fase Ingen realisering ennå? – som forventet Hva er da tegn på om det går rett eller feil vei? – ko+++ Softmoney Eurostar, IFU, LOOP (Statoil), SkatteFunn, BIA, RENERGI, Miljøteknologiordningen, etc Mest mulig virtuelle selskap Ca 30 industri og andre eksperter i styrene Sarsia Seed Management

9 Porteføljen Selskapene

10 Portefølje - bio/farma
Medisin fra marint råstoff Utvikler heparin-produkt fra marint råstoff og/eller prosess for å dramatisk forbedre produksjon av eksisterende heparin Ny antibiotika Utvikler nye antibiotiske legemidler til bruk mot bakterielle infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier. Ny vaksineteknologi Utvikler både forebyggende og behandlende vaksine mot kreft og alvorlig smittsomme sykdommer (fugleinfluensa). Medisin mot kreft Utvikler legemidler som i gjør at kreftceller som utsettes for cellegift ikke klarer å unnslippe medisinen; øker effektiviteten av cellegift. Forenkler medisinutvikling og utvikler medisin motkreft Utvikler bla. legemiddel som trolig kan forhindre spredning og tilbakekomst av kreft etter lang tid uten symptomer. Medisin mot blødersykdom Utvikler behandling som forebygger at et nytt barn får en blødersykdom som oftest gir dødfødsel eller hjerneblødning. Medisin mot psoriasis Avexxin utvikler ny medisin mot inflammatoriske sykdommer; mest moden legemiddelkandidat er middel mot psoriasis til utvendig bruk. Sarsia Seed Management

11 Portefølje – energi/cleantech/marin
Utforming av vindmølleparker Internasjonalt markedsledende simuleringsverktøy for estimering av kraftproduksjon fra vindmølleparker. Vannrenseteknologi Vannrenseteknologier for å fjerne partikler og oljedråper fra vann; sloppvannsrensing offshore, produsert vann offshore med mer. Bioetanol fra trevirke Et av verdens største og første storskala anlegg for kontinuerlig produksjon av bioetanol fra celluloseholdig råmaterialer. Radarteknologi En ny radarteknologi som yter meget godt i dårlig vær og røff sjø; for seismikk, oljesøl, terrorberedskap, mann over bord, med mer. Rensing av ballastvann Utviklet en teknologi for inaktivering av uønskede marine organismer i ballastvann; spesielt egnet for mikroorganismer. Fôrteknologi Unikt fôrkonsept rettet inn mot tidligfase fôr til fisk-, skalldyr- og rekelarver; potensiale til å erstatte levende fôr (f eks artemia). Fôrteknologi Teknologi for å tilsette bla. ferskvann til tørrfôr på ”mærkanten” ved hjelp av et vakuum-system; reduserer dødelighet og bedrer vekst. Omega3 som bruspulver Mikroinkapsulert omega-3 i pulver og tablettformat; smakstilsatt bruspulver som gir en stabil og holdbar emulsjon når blandet i vann. Sarsia Seed Management

12 Portefølje – medtech/diagnose
Smertemåling Instrument for å måle smerte på en objektiv måte som utnytter endringer i hudens ledningsevne (løgndetektorteknologi). Måling av respirasjon Måling av lungefunksjon primært hos nyfødte og barn, uten bruk av narkose eller maske; oppdage obstruktive lungetilstander. Identifisering av bakterier Programvare som muliggjør raskere og sikrere diagnostikk av bakterielle blandingsinfeksjoner basert på DNA-sekvenser; nettbasert. Gensekvensering Teknologi for avlesning av DNA-sekvenserbasert på bruk av billige foto ”chips” lik de som finnes i de fleste kameratelefoner. Kreftscreening Tester for relevante kreftformer kombinert med tett pasientoppfølging; selges via apotek og bedriftshelsetjenester. Sarsia Seed Management

13 Aktivt eierskap gjennom styrearbeid
Utvikling av forretningskonsept og forretningsplan Rekruttering av ledere og nøkkelpersoner Finansiering og søknader om offentlig støtte Etablering av rutiner og prosesser for gjennomføring av planer Etablere best mulig styre for de ulike fasene Søk etter industrielle og finansielle partnere Assistere ved forhandlinger og avtaleinngåelser Identifisere, utvikle og forhandle muligheter for å realisere selskapet – selge til industri Ingen realisering ennå? – som forventet Hva er da tegn på om det går rett eller feil vei? – ko+++ Softmoney Eurostar, IFU, LOOP (Statoil), SkatteFunn, BIA, RENERGI, Miljøteknologiordningen, etc Mest mulig virtuelle selskap Ca 30 industri og andre eksperter i styrene Sarsia Seed Management

14 Sarsia Seed Management
Sveinung Hole Managing Partner Siviløkonom Erlend Skagseth Partner BioLife Sciences & Financial Control Siviløkonom Jon Trygve Berg Partner Energi/Cleantech / Investments Siv.ing, M.Phil. MBA, Autorisert Finansanalytiker Øivind Enger Partner Dr.grad i mikrobiologi, IPR Farzaad Abdi-Dezfuli Partner Dr.grad i farmakologi Sarsia Seed Management

15 Oppsummering

16 Utvilsomt viktig for kompetansebasert næringsutvikling
Både lokalt og nasjonalt 540 mNOK tilført totalt til 22 teknologibaserte selskaper i tidlig fase 1 privat/offentlig krone til Sarsia Seed har gitt 8 kroner til selskapene Mer enn 350 mulige investeringer er vurdert siste fem år Konstant høy tilgang på teknologibaserte selskaper som ønsker kompetent kapital Får sikkert full tilslutning fra salen – våre eiere: fra lovende til lønnsomt Sarsia Seed Management

17 Sarsia Seed Management AS Sarsia Seed AS
Postal address: Thormøhlensgate 51 N-5006 Bergen Norway Fax:  Phones and s: Sveinung Hole Erlend Skagseth Øivind Enger Farzad Abdi-Dezfuli Jon Trygve Berg Visitor’s address: Vitensenteret (VilVite) Marineholmen, second floor  Thormøhlensgate 51 N-5006 Bergen Norway Får sikkert full tilslutning fra salen – våre eiere: fra lovende til lønnsomt Sarsia Seed Management


Laste ned ppt "Sarsia Seed Management AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google