Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 15

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 15"— Utskrift av presentasjonen:

1 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 15
Kostnad – resultat – volumanalyser BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

2 Læringsmål Nullpunktsanalyser.
Nullpunkts-, deknings- og resultatdiagram. Sikkerhetsmargin. Produktmiks. BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

3 Kostnad – Resultat – Volum KRV analyser
Hensikten er å få frem sammenhengen mellom volumendringer og resultatendringer når en del av bedriftens kostnader er bundet opp i faste kostnader. BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

4 Eksempel Årlig salg av 18 000 høgtalere.
Dekningsbidrag = Omsetning – variable kostnader. Skal dekke faste kostnader og fortjeneste. Mengde =   Totalt Per enhet Driftsinntekter 500,00 - Variable kostnader 300,00 = Dekningsbidrag 200,00 Faste kostnader Årets overskudd BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

5 Salg pr. måned: enh Faste kostnader pr. måned er /12 = Hvor mange flere høytalere må man selge for å gå i 0? 50 000/200 = 250. (= DB for lite totalt/DB pr stk.) Nullpunktomsetning = enheter (= ) Mengde = 1 000  Totalt Per enhet Driftsinntekter 500,00 - Variable kostnader 300,00 = Dekningsbidrag 200,00 Faste kostnader Månedens overskudd BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

6 Nullpunktomsetning 1 250 enh
Faste kostnader pr. måned er /12 = Mengde = 1 250 Totalt Per enhet Driftsinntekter 500,00 - Variable kostnader 300,00 = Dekningsbidrag 200,00 Faste kostnader Årets overskudd BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

7 Hver krone i inntekt gir 40 øre i dekningsbidrag.
Salg = enheter Mengde = 1 500  Totalt Per enhet Prosent Driftsinntekter 500,00 100 % - Variable kostnader 300,00 60 % = Dekningsbidrag 200,00 40 % Faste kostnader Månedens overskudd 50 000 Hver krone i inntekt gir 40 øre i dekningsbidrag. Dekningsgrad er dekningsbidrag i % av inntektene. DG = (Omsetning – variable kostnader)/Omsetning. DG = ( – )/ * 100 = 40 %. DG = (500 – 300)/500 * 100 = 40 %. BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

8 Anvendelse av KRV - analyse
Er det lønnsomt å sette ned prisen 5 % (fra kr. 500 til kr 475), hvis solgt kvantum øker fra til enheter per år? Ikke lønnsomt! (Det gamle overskuddet er større.) Mengde =    Totalt Per enhet Prosent Driftsinntekter 475,00 100 % - Variable kostnader 300,00 63 % = Dekningsbidrag 175,00 37 % Faste kostnader Nytt overskudd Gammelt overskudd BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

9 Anvendelse av KRV - analyse
Hvis markedsføringskostnadene øker med , kan salget øke med enheter. Er dette lønnsomt? Økt dekningsbidrag = 200 * = Økte faste kostnader = , netto økning  Mengde =   Totalt Per enhet Prosent Driftsinntekter 500,00 100 % Variable kostnader 300,00 60 % Dekningsbidrag 200,00 40 % Faste kostnader Årets overskudd Gammelt overskudd BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

10 Anvendelse av KRV - analyse
Hvis kvaliteten øker og variable kostnader øker med 30 pr enhet (fra 300 til 330), kan salget øke med enheter (fra til ). Er dette lønnsomt?  Mengde =   Totalt Per enhet Prosent Driftsinntekter 500,00 100 % Variable kostnader 330,00 66 % Dekningsbidrag 170,00 34 % Faste kostnader Årets overskudd Gammelt overskudd BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

11 Anvendelse av KRV - analyse
Hva hvis reklamebudsjettet øker med (fast kostnad i utgangspunktet ), prisen reduseres med 30 kr (fra kr 500), og salgsvolum øker med (fra til )? Mengde =   Totalt Per enhet Prosent Driftsinntekter 470,00 100 % Variable kostnader 300,00 64 % Dekningsbidrag 170,00 36 % Faste kostnader Årets overskudd Gammelt overskudd BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

12 Symboler og sammenhenger
P = Pris (Prisfast tilpassing, atomist. Pris uavhengig av mengde) X = Mengde TI = P∙X = Total Inntekt VEK = Variable EnhetsKostnader (Konstant enhetskostnad) VK = VEK∙X = Totale Variable Kostnader DBE = P – VEK = DekningsBidrag per Enhet DB = DBE∙X = TI – VK = Totalt DekningsBidrag DG = DBE / P = DB / TI = DekningsGrad FK = Totale Faste Kostnader TK = FK + VK = Totale Kostnader TR = TI – TK = Totalt Resultat TR = TI – (VK + FK) = P∙X – VEK∙X – FK TR =(P – VEK )∙X – FK = DBE∙X – FK = DB – FK BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

13 Nullpunktanalyse Totale inntekter – variable kostnader
Nullpunkt = den omsetningen som er nødvendig for at regnskapet skal gå i balanse, dvs. at: Totale inntekter (TI) = totale kostnader (TK) Dekningsbidrag = faste kostnader Totale inntekter – variable kostnader – faste kostnader = 0 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

14 Nullpunkt TR = 0 = Nullpunkt (Totalt resultat er null)
TR = 0  TI – TK = 0  TI = TK = VK + FK  P∙X = VEK∙X + FK  (P – VEK)∙X = FK  DBE∙X = FK  DB = FK BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

15 Nullpunkt i stk XNULL = FK / DBE TR = 0  DB = FK  DBE∙X = FK
 X = FK / DBE XNULL = FK / DBE BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

16 Nullpunkt i kroner TINULL = FK / DG TINULL = P∙XNULL = P∙(FK / DBE) 
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

17 Sikkerhetsmargin (SM)
Sikkerhetsmarginen (risikomarginen) viser hvor mye salget kan falle før man går med underskudd: Sikkerhetsmargin i kr: TI – TI0 Sikkerhetsmargin i stk: X – X0 Sikkerhetsmargin i %: (TI – TI0)/TI * 100 (X – X0 )/X * 100 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

18 Sikkerhetsmargin: TI – TI0
Nullpunkt: TI0 = FK / DG Kr Verdi X Mengde TI =P∙X Sikkerhetsmargin: TI – TI0 TR = TI - TK Overskudd TI=P∙X X TK =VK + FK TK = VK+FK Underskudd VK =VEK∙X VK=VEK∙X Nullpunkt: FK / DBE X0 = FK / (P – VEK) TI0 X0 Sikkerhetsmargin X – X0 FK BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

19 Nytt eksempel: DVD produksjon
 Mengde = Totalt Per enhet Prosent Driftsinntekter 7,00 100 % - Variable kostnader 4,55 65 % = Dekningsbidrag 2,45 35 % Faste kostnader Overskudd Hva er dekningsgrad, nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin? DG = ( / ) * 100 = 35 % TI0 = ( /35) * 100 = SM = ( – )/ = 38,7% Omsetningen kan synke med 38,7% før resultatet blir 0. BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

20 Nullpunktsdiagram Envareproduksjon - DVD-plater
TI = 7 • X kr Omsetning 20x1 Over- skudd Overskudds- område TK = 4,55 • X SM Nullpunkt TI =10 Omsetning 20x1 VK Underskudds- område FK FK SM = X 0 Antall enheter BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

21 Dekningsdiagram - Envareproduksjon - DVD-plater
kr TI = 7 • X Omsetning 20x1 Over- skudd TK = 4,55 • X DB SM V K = 4,55 • X Dekningsbidrags Nullpunkt område TI =10 Omsetning 20x1 VK V K FK FK SM Antall enheter = X BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

22 Resultatdiagram - DVD eksempel
kr 5 Resultat (R) 4 3 Nullpunkt 2 2 antall enheter enheter BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

23 KRV-analyser i flervarebedrifter
Totalt Prosent Driftsinntekter 100 % - Variable kostnader 70 % = Dekningsbidrag 30 % Faste kostnader Overskudd Nullpunktomsetning Sikkerhetsmargin 23,81 % TI0 = FK / DG = / 0,3 = (TI – TI0) / TI =(12 600’ – 9 600’) / ’ BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

24 Nullpunkts- og resultatdiagram for flervarebedriften
TI 12.600' TK 12 .000' 10 .000' TI 9.600' 8.000' VK 5 .000' 3 .000' 2.88 0' 2 .000' F K 1 .000' 900' R ' 4 .000' 8.000' 9.600’ 12.000' 12.600' -1 .000' TI kr TI -2 .000' -2 .880' -3 .000' BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

25 Sikkerhetsmargin: TI – TI0
Nullpunkt: TI0 = FK / DG Kr Verdi TI Sikkerhetsmargin: TI – TI0 TR = TI - TK Overskudd TI TK = VK+FK TI TK = VK+FK Underskudd VK VK Nullpunkt: FK / DG TI0 = FK / (DB/TI) TI0 TI0 Sikkerhetsmargin TI – TI0 FK BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

26 Målsatte driftsinntekter
Målsatt driftsinntekt – nødvendig omsetning bedriften må ha for å oppfylle et bestemt resultatmål. Hvis for eksempel faste kostnader = , dekningsgrad 25 %, målsatt overskudd , hva er nødvendig driftsinntekt? BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

27 Målsatte driftsinntekter
Hvor stor omsetning (TI) må vi ha får å nå et bestemt resultat? M = Målet (resultat f.eks ) FK = DG = 0,25 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

28 Produktsammensetning
Med produktsammensetning eller produktmiks, menes den forholdsmessige andel de enkelte produktene utgjør av bedriftens samlede salg. Endring i produktsammensetning kan slå ut på resultat, nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin. BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

29 Produktsammensetning
% B Totalt Driftsinntekter 100 % Variable kostnader 75 % 50 % 55 % Dekningsbidrag 25 % 45 % Faste kostnader Årets resultat År 2 70 % 30 % Omsetningen er den samme begge år, men resultatet er lavere i år 2. Hvorfor ? BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

30 Effektene av endret produktmiks
Overskudd kr Resultatlinje 20x0 Overskudd 20x0 10 mill 6 mill kr TI Resultatlinje 20x1 FK Underskudd kr BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

31 Driftsgiring Omhandler forholdet mellom virksomhetens faste og variable kostnader. Ved hjelp av driftsgiringstallet kan vi beregne resultateffekten av salgsvolumendringer: Driftsgiringstallet = alternativt = Totalt dekningsbidrag Totalt overskudd Dekningsgrad Overskudd i % BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

32 Driftsgiring Eksempel: Dersom driftsgiringstallet er 2,5 hvor mye vil overskuddet øke med dersom omsetningen øker med 10%? Driftsgiringstallet fungerer som en multiplikator for den relative endringen i salgsvolum. Hvis omsetningen øker med 10% vil resultatet øke med 2,5  10% = 25%. Merk: Driftsgiringstallet er ikke en konstant – det endrer seg med salgsvolum (aktivitetsnivået). BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen

33 Begrensende forutsetninger ved bruk av KRV- og nullpunktsanalyser
Både kostnads- og inntektsforhold er lineære i hele det relevante kapasitetsområdet. Kostnader splittes nøyaktig opp i variable og faste kostnader. Produktmiksen er konstant. For tilvirkningsbedrifter: Det må eventuelt korrigeres for beholdningsendringer. BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Laste ned ppt "BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 15"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google