Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturen – Guds spor Av Lars Verket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturen – Guds spor Av Lars Verket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturen – Guds spor Av Lars Verket

2 Presentasjon – hvorfor?
Kort om meg. Naturen – Gud – Livet. Naturen er kulturens hjem vs. kulturen er naturens hjem. Ærefrykt for livet. Naturens åpne tiltale. Guds storhet i natur – åpenbarer seg gjennom naturen.

3 Gud og natur Viktig i alle religioner Også hos folk flest
Må vi gå over bekken etter vann? Nei, vi kan finne godt belegg for å hevde at Naturen som erkjennelsesvei er viktig også i Kristendommen Rom 1,20 ”For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger.”

4 Gandhi Gandhi har sagt: ”Religionen er eitt tre med mange greiner. Det er mange religions-greiner, men berre eitt religions-tre. Dersom ein kristen kom til meg og fortalde at han hadde lese Bhagavad og vorte så gripen av det at han ønskte å bli hindu, da ville eg seie til han: ”Nei. Det Bagavad har å gi, det har Bibelen og. Du har ikkje prøvd å finne det. Prøv det, og ver ein god kristen.”” (Fra boka: ”Vi er alle søsken”) Mennesket ER natur

5

6 Kirkerådet (1999) ”Kirken må i selvkritikk vedgå at den ofte har ringeaktet og oversett naturen som religiøs erkjennelsesvei. Naturen vekker menneskets indre liv og følelsesverden og beriker opplevelsen av hva det vil si å være menneske. Ved å redusere naturens betydning for en kristen helhetsoppfatning av tilværelsen, har kirken bidratt til å tørke ut sitt eget åndelige liv.”

7 Begreper Panteisme: Lære som hevder at enheten av alt det værende og Gud; verden (altet) og Gud kan ikke adskilles (i motsetning til teisme der Gud og verden er adskilt). Pan-en-teisme: Lære som hevder at alt er i Gud. Stammer fra Krause ( ) som forsøkte å forene panteisme og teisme.

8 Natur som symbol Forskjellige landskapstyper
Undring over skaperverket som Gudsbevis Makrobilder Personlig opplevelse (våren – nytt liv)

9 Fjell Fjellet gir overblikk og perspektiv – en kommer nærmere Gud.
Vi forbinder fjellet med storhet og styrke, visdom og kraft. En uforanderlig makt. I Bibelen er det mange berg – nesten alt vesentlig skjer på berg. Fjellet står for noe større og høyere, noe over vår hverdagstilværelse.

10

11

12

13 Ørken Ørkenen behøver ikke å være ond, men symboliserer en plass der menneskets stilling ikke er avgjort. I ørkenen kunne man se samfunnet på klargjørende distanse.

14

15 Vann Vann er en forutsetning for liv.
Joh 4,14 ”Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv.” Sal 42,2 ”Likesom hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud.”

16

17

18

19 Blomster Symbol på skjønnhet.
I økoteologisk sammenheng også i forbindelse med egenverdi – da blomstene ikke har noen instrumentell verdi i forhold til menneskene. Matt 6,28-29 ”Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.”

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Vind Symbol for den hellige ånd.
Joh 3,8 ”Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden.” I naturen kan vinden sette oss på prøve – kulde. Vinden setter sitt preg på naturen.

29

30

31 Skog Skogen er motsatsen til fjellet. Her får du ikke overblikk og distanse. Tvert imot: Her finner du nærhet, uoversiktlighet, plutselige og uventede møter. Å gå inn i skogen er det samme som å gå inn i seg selv. Franciskansk tradisjon: Munkene søkte Gud på berget, og fant seg selv i skogen.

32

33 Elv og hav Livets vann – aqua vita
Elven er symbol for tid og evighet – tidens sammenheng med evigheten. Elven renner ut i havet. Havet er noen steder symbolet for kaos – i kaoset finnes det muligheter.

34

35 Spørsmål på den siste dag
Hva svarer du når Gud spør: ”Likte du skaperverket mitt?” ”Jeg har hatt så dårlig tid at det er litt vanskelig å svare på.” ”Jeg har vært mest opptatt av å tjene penger nok til meg og mine.” ”Jeg har brukt mest tid sammen med min mobiltelefon….”

36

37 Økologi Salme 104 regnes for å være ”økologisalmen” i Bibelen.
Frans av Assisi ble utnevnt til skytshelgen for økologer av paven i 1979 Han er kjent for blant annet ”Solsangen”

38 Kjennskap vs Kunnskap I naturen er det kjennskapen som er viktig.
Det hjelper lite stormen at du har GPS og har lest om å grave snøhule, hvis du aldri har gjort det i praksis. Er det sånn i Gudsforholdet vårt også? At vi har lest mye om Gud, men kanskje ikke har så mye kjennskap til Gud? Kjennskap gir trygghet.

39

40 Mangfold Naturen er uendelig rik på mangfold.
Hvert enkelt menneske er også helt unikt. Hvorfor er det da sånn at mange nikker på hodet når det hører ordspråket: ”Vi fødes som originaler, men dør som kopier.” Mangfold er rikdom. Både i naturen og blant mennesker.

41

42 Nærhet I naturen oppleves nærhet sterkt.
I forhold til egen kropp. Vind i håret, våt, kald osv. Naturen følger sin rytme – vi må være. I øyeblikket. Vår rytmen kan falle sammen med naturens når vi er lenge ”inne” i naturen. I teknosamfunnet kan vi slurve i forhold til mat og kulde, søvn osv.

43

44

45

46

47 Helhet og ekthet Naturen er en helhet – en ekte helhet.
Komplekse sammenhenger. Ordet ”nok” har gyldighet. Forbrukersamfunnet er veldig spesialisert og oppdelt, og akselererer vha falskhet. Ordet ”nok” eksisterer ikke lenger i dette samfunnet. Å ha nok mat er et tilbakelagt stadium når flere er overvektige enn sultne…

48

49

50

51

52

53 Fremmedgjøring Vi er blitt fremmedgjort i forhold til naturen.
Trenger vi egentlig natur? Barna tror nå at kjøtt kommer fra kjøttdisken, fisk fra frysedisken og pengene ut av veggen. Min niese når hun så bildet av meg med blodig fisk: ”Det var stygt gjort mot fisken. Jeg spiser bare kjøttdeig.” Naturen uttrykker Guds storhet.

54

55 Glede Glede i natur forutsetter aktivitet.
Misforstått glede i forbrukersamfunnet forutsetter passivitet – bruk heller ordet nytelse. Gleden gir liv – er skapende. Mye nytelse i vår tid tar liv – er destruktiv.

56

57

58 Stillhet Job 33,33: ”Vær stille, så skal jeg lære deg visdom.”
I dag er stillhet en knapp ressurs. Vi fortrenger stillheten, og med den visdommen fra Gud. Det ytre blir det sentrale – overfladiskhet. ”… veien til den stadig dypere forening med Gud er alltid stillheten. Tausheten.” Peter Halldorf

59

60 Først Øystein Dahle: Billedtekst:
Dette bildet hvisker: STILLHET. Dessverre er stillheten truet. Jeg skal sitere litt angående stillhet og natur: Først Øystein Dahle: ”Den moderne utvikling er umerkelig i ferd med å forandre oss. Vi er på vei til å bli godværsmennesker, vi skremmes av det primitive, og vi viker tilbake for det slitsomme. Vi innretter oss slik at vi har fjernsyn på hytta, at vi har så mye å dra med oss at vi trenger snøscootertransport, at vi trenger kjøleskap og elektrisk lys, mens skumringstimen regnes som bortkastet tid. … Vi forandrer oss, og det blir vanskeligere for oss å komme på talefot med naturen. … Det alvorligste miljøproblem i vår moderne materielle verden er at kommunikasjonen med naturen vanskeliggjøres, sansene er mindre aktive, følelsene engasjeres sjeldnere, dialogen svekkes. …Naturen formidler også et budskap, hvor ord erstattes av bilder, hvor komma og utropstegn er lukt og lyd, hvor uttrykksformer hele tiden varierer. ”Se meg,” roper naturen, ”ta vare på meg, ikke overse hva jeg betyr for dere, husk jeg gir dere livet.” … Naturen taler til oss på alle bølgelenger og med alle formidlingsspråk, nettopp fordi naturen er rundt oss, i oss og over oss.”

61

62 Eller som Nansen skrev i 1921:
I dette larmende samfunn blir ungdommen mer og mindre virvlet med i fornøyelsessyken; de glir av sted på gledenes og nydelsenes glitrende bølger og får aldri tid til å dukke under den glinsende flate, ikke tid til å finne seg selv, sin egen personlighet. Det er sjelden eller aldri de får stanse og stå ansikt til ansikt med den store stillhet. Lære den intense glede ved det enkle naturliv, det vi nå engang stammer fra, og ikke minst gleden ved nøysomhet.

63 Hans Børli om stillhet ”Jeg står i morgenlyset på høgda, aleine med mitt eget spor i nysnøen. Stillheten kimer i ørene mine, - jeg kommer liksom så nær meg sjøl. Så midt i sentrum at det nesten gjør vondt.” Det er rart med stillheten i skogen, den er aldri fravær av lyd, aldri tom og skremmende, slik den kan bli i lukkede rom. Du hører trærnes mjuke risling i vinden, en korsnebb fløyter sin vemodige tone, og hakkespetten trommer lydt på tørrhara, - men summen av det hele er likevel stillhet, en stor ro som kjærtegner trommehinnene og lar deg høre livet brenne i deg som suse av flammene på et lys.

64

65 Tid Naturen følger årstidene. Noen rytmer er korte, andre lange. Trær kan bli flere hundre år gamle, mens flere insekter bare lever i kort tid. Fjellene står for oss som symboler på det evige – selv om også disse forandrer seg. I forbrukersamfunnet tenkes det max 20 år frem i tid (pga renta), og alle sekunder er like lange…

66

67 Pilegrimstradisjonen
Pilegrim betyr ”fremmed”, og for pilegrimen var naturen viktig på vei mot målet. På vei til Santiago de Compostella skulle hun finne hjem. Veien var en viktig del av målet. Naturen er én vei hjem.

68

69 Björn Tordsson - Valfart
"Ja, du har syndet - men du skal finne freden igjen. Jeg byr deg å vandre på din fot til Nidaros. Munkens enkle kappe skal kle deg og en stav skal du bære i hånden. Veien over Dovre skal du velge. Slite skal du, og trett skal du bli. Likevel: la hver dag bli til Skaperens ære. Pris solen når du står opp og takk din Frelser om kvelden. Du finner nok et tak, eller du får dele hule med dyrene i ødemarken: vis takk for løv til et leie og kvist til et bål. Gode mennesker skal gi deg føde. Men del deres gleder og sorger - et godt ord og en god handling skal du skjenke dem. Sørg ikke for den dag i morgen. Se blomstene på marken, se fuglene og jordens herlighet. Husk: gjennom de fagreste riker på jorden går paradisets vei. Deilig er jorden, prektig er Guds himmel. Når dette står klart for deg, mitt barn, så er du på rett vei. I Nidaros skal du tale ved broder Simon, men glem ikke hva jeg har sagt til deg om veien og vandringen. Som vandringen er, slik er ditt jordeliv, og på himmelen ser du i Melkeveien sjelenes vandring til det himmelske paradis. Gjennom å vandre, skal du lære deg livets vei. Til Mikkelsmess i høst står du igjen her hos meg, og har du vandret rettferdig på din vei, da står fredens tegn på din panne og du har funnet husvalelse for din smule bekymring og uro."

70 Delerunde En personlig opplevelse.
Har du hatt noen religiøs opplevelse i møte med natur? Hvilken rolle spiller naturen i din Gudsrelasjon? Mens vi deler – lar vi løvetannens vilje til vekst lyse over oss…

71

72 Avslutning Oppgaven ”Gud og natur – ett kristent perspektiv” kan hentes ned fra nettstedet Her finnes det også en rik litteraturliste over temaet vi har berørt i denne workshopen.

73

74 God tur! I Guds stille og frie natur!
”Hvilken glede har vi av å komme til månen hvis vi ikke klarer å komme oss over den avgrunn som skiller oss fra oss selv? Dette er den viktigste av alle oppdagelsesreiser.” Thomas Merton

75


Laste ned ppt "Naturen – Guds spor Av Lars Verket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google