Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlig system for utvikling og oppfølging av Stavangerskolen 3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlig system for utvikling og oppfølging av Stavangerskolen 3"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlig system for utvikling og oppfølging av Stavangerskolen 3
Helhetlig system for utvikling og oppfølging av Stavangerskolen 3. generasjon Responsen og dialogen

2 Stavanger kommunes kvalitetsplaner
Plan for funksjonsendringer av eksisterende skolebygg Plan for opprusting av skolenes uteområder Plan for kompetanse utvikling

3 Kartlegginger

4 Resultater - oppfølging
Resultatene fra alle kartlegginger og brukerundersøkelser: behandles internt på den enkelte skole tas opp som egne saker i skolenes driftsstyrer legges ut på skolens hjemmesider under ”våre resultater” legges ut på nettstedet Stavangerskolenes resultater Utvalgte indikatorer fra brukerundersøkelser og kartlegginger legges i BASIS – ”beste praksis” Resultater følges opp i direktørens ledersamtale med rektor

5 Responsen - Dialogen Responsen – Dialogen å betrakte som en ”systemrevisjon” innenfor det pedagogiske feltet. Responsen er en skriftlig sammenstilling av skolens resultater fra kartlegginger, brukerundersøkelser og rapporteringer Dialogen er en oppfølgende samtale mellom skolen og Oppvekst og levekår. (foresatte, elever, skolens ledelse, representanter for ansatte, helsesøster, PPT)

6 Responsen - Dialogen

7 Responsen - innhold 1. INNLEDNING 2. OM RESPONSEN 3. OM DIALOGEN
1. INNLEDNING 2. OM RESPONSEN 3. OM DIALOGEN 4. ELEVENES LÆRINGS- OG ARBEIDSMILJØ 5. LESING OG SKRIVING 6. REGNING 7. TILPASSET OPPLÆRING 8. SPESIALUNDERVISNING 9. DIGITAL KOMPETANSE 10.SKOLEFRITIDSTILBUDET 11.FORRIGE AVTALE OM OPPFØLGING

8 Responsen – Jåtten skole s. 11

9 Responsen – Jåtten skole s. 12

10 Responsen – Jåtten skole s. 13

11 Avtale om oppfølging s. 26

12 Foreldre- og elevundersøkelser
Plan for funksjons- endringer av skolebygg Plan for skole- gårdene Helhetligsystem for utvikling og oppfølging av Stavangerskolen Kartlegginger Foreldre- og elevundersøkelser Resultater interne drøftinger/driftsstyret offentliggjøring/publisering Plan for kompe-tanse utvikling BASIS Ledersamtale Responsen og Dialogen Avtale om oppfølging


Laste ned ppt "Helhetlig system for utvikling og oppfølging av Stavangerskolen 3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google