Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny Hovedhjemmeside møte - agenda 3. mars

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny Hovedhjemmeside møte - agenda 3. mars"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny Hovedhjemmeside møte - agenda 3. mars
Referat fra forrige gang Webkommunikasjon – en pp presentasjon Videre arbeide med forslag til ny hovedhjemmeside Eventuelt

2 Nina Furus bok: Webkommunikasjon (2005)
God Webkommunikasjon Et konsentrat fra Nina Furus bok: Webkommunikasjon (2005) (

3 Målsetting Webben er ikke målet, men middelet
God webkommunikasjon er webkommunikasjon som oppfyller målet Web er et medium der brukeren kommer til deg og ikke omvendt. Push – pull kommunikasjon Brukeren vil ha Pull kommunikasjon, dvs velge selv når og hvor han vil shoppe info. Suksess på nett vil si at brukeren selv kommer for å shoppe på vårt nettsted

4 Forts God webkommunikasjon er god brukeropplevelse
Det må ikke være sprik mellom UBiTs målsetting og brukerenes ønsker Enklest om vi tilpasser oss brukerens ønsker og ikke omvendt Viktig: God funksjonalitet og god tilgang

5 Konsept Beskriver hva nettstedet skal være (nettbutikk, møteplass, bibliotek…) God webkommunikasjon er webkommunikasjon som fungerer både for bruker og UBiT Hva er UBiTs målsetting for nettstedet? Hvordan kan da nettstedet best mulig utformes for å nå målsettingen? UBiTs målsetting konsept Brukerens ønsker Konsept = Opplevelse

6 Nettsted Målsetting Konsept Brukerbehov UBiT Øke bruken av e-ressurser gjennom ny hoved hjemmeside? Åpne et Informasjonsnettsted? Finne lett fram til artikler innen et tema

7 Viktig! Fungerer nettstedet for å nå UBiTs mål?
Fungerer nettstedet for å nå brukerens behov? Drømmen: Fungerer det så godt mht å tilfredsstille brukerens behov at han selv vil velge å oppsøke oss, og at han slev vil velge å oppsøke oss framfor konkurrenten? Jo større overlapping det er mellom UBiTs ønsker og brukerens behov, dess større er potensialet for å lykkes

8 Formidling av konseptet
Inkludere konseptet verbalt som en del av logo / og eller andre avsenderelementer Inkludere en beskrivende setning som en del av ”kolofonen” (avsenderinformasjon som bør finnes på hver side) Meget viktig for søkemotor-rangeringen

9 Peter Morville – Semantic studios
Brukervennlig Brukbar Attraktiv Verdifullt Mulig å finne fram Tilgjengelig Troverdig

10 Markører Avstøtning skjer når brukeren ikke finner hva han ønsker
Brukeren gjør seg opp en mening om nettstedet på 4 ulike områder: Seriøsitetsmarkører Inneholder en kjent og pålitelig logo, navigasjon virker ryddig og enkel Målgruppemarkører Visuelle elementer som indikerer hvilken målgruppe siden er ment for Ikke prøv å være alt for alle, men heller noe for noen Funksjonalitetsmarkører Er visuelle markører som indikerer at en gitt funksjonalitet er tilgjengelig i nettstedet Verdimarkører Visuelle elementer som indikerer at sidens avsender har en bestemt oppfatning/ståsted i en sak (For eksempel for/mot hvalfangst) Innholdsmarkører

11 Finne fram på nettstedet
”prime site”/”det gylne triangel” – venstre marg – i topp – i midtfeltet Den sikreste tilnærming for å sørge for at brukeren finner fram på nettstedet, er å plassere hovednavigasjonen i venstre marg, og/eller i topp (men ikke for høyt), bygge menyene tekstbasert (som lenker) og å lage lenketekster basert på triggerord

12 Triggerord – lukten av informasjon
Den viktigste luktbæreren er lenker (klikkbare ord) Er brukeren ute etter Åpningstider er Åpningstider triggerordet Er man ute etter bøker er bøker triggerordet Det er brukerens definisjon som gjelder Bruk IKKE store bokstaver da det forandrer formen på ordet Brukeren søker etter om triggerordene finnes i venstre marg, i toppen og eventuelt i midtfeltet Dette kalles informasjonsmasker

13 Informasjonsmaske Informasjonsmasken styrer hvor brukeren leter
triggerordene er det brukeren leter etter

14 God utnyttelse av triggerord
Klarer vi å utnytte triggerord systematisk: i navigasjon i overskrifter i lenker i uthevninger ……. hjelper brukeren til å finne fram på vårt nettsted

15 Hva er gode triggerord? Er enkle (enkel dagligdags betegnelse)
Er beskrivende Er konkrete Plasser trigger-ord så langt nede på konkretiseringsskalaen som mulig (eks ikke livsformer, dyr, pattedyr, husdyr, buskap……..men Dagros) Er substantiver og ikke verb

16 Triggerord En utfordring er å bygge hierarkier av trigger-ord i navigasjonen, for å få plass til alle trigger-ord som beskriver innholdet vårt Blir en utfordring å finne gode og dekkende gruppebetegnelser som fremdeles lukter av informasjon som ligger i punktene under

17 Triggerord Er ikke problemer, men løsninger (virus / anti-virus)
Beskriver brukerens behov slik brukeren selv definerer det Bruker er på web for å finne informasjon og ikke oppgi informasjon (dvs at han må velge for eksempel kategori (eks. student eller forsker) før han kan begynne å søke/lete NB! Ikke introduser nye trigger-ord

18 Statistikk SERVERSTATISTIKK og WEBSTATISTIKK SØKEMOTORSTATISTIKK
ER VIKTIG

19 Serverstatistikk Kan si oss noe om hvor brukeren kommer fra
Hvor lang tid brukeren er inne på nettstedet

20 Webstatistikk Webstat kan enkelt legges inn selv. En liten kodesnutt som legges inn i html-koden for hver side. StatCounter og Google Analytics er brukbare program Interessant stat er: hvor lang tid den enkelte bruker er inne på nettstedet hvilke sider som er mest besøkt hvilke lenker/triggerord er brukt

21 Søkemotorstatistikk Et viktig redskap for å avdekke relevante trigger-ord og hvor mye et gitt ord er søkt på i en gitt periode

22 Undersøkelser BRUKERUNDERSØKELSE BRUKERTESTING


Laste ned ppt "Ny Hovedhjemmeside møte - agenda 3. mars"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google