Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knutepunktet - NSBs tjenestetilbud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knutepunktet - NSBs tjenestetilbud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Knutepunktet - NSBs tjenestetilbud
Universell utforming i transportsektoren, Øyer sept. 2011 v/Dagfrid Hestnes, fagansvarlig universell utforming, NSB

2 Om juridiske føringer og universell utforming
Innholdsoversikt Om juridiske føringer og universell utforming Om NSBs mål og hovedprinsipper for arbeidet med universell utforming Om NSB og knutepunktet Lillehammer - billettsalg - dagens togtilbud på Lillehammer - nye tog

3 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl) TSI PRM (2008/164/EC)
Juridiske føringer Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl) TSI PRM (2008/164/EC) Forskrift om universell utforming og krav til rullende materiell Trafikkavtalen med Samferdselsdepartementet Jernbanepassasjerrettsforskriften Kommende forskrift om IKT Lov om offentlige anskaffelser

4 NSBs mål for Universell utforming
”Formålet med Universell utforming er å øke kvaliteten på det vi leverer til alle våre kunder gjennom økt funksjonalitet, trygghet og komfort”

5 Hovedprinsipper for NSBs arbeid med universell utforming
Fjerne gamle og unngå å skape nye hindringer Hovedfokus i arbeidet med universell utforming skal være å redusere eksisterende barrierer og unngå at vi skaper nye hindringer for bruken av våre tjenester og produkter. Dette forutsetter at relevansen av universell utforming må vurderes for alle prosjekter og tiltak som skal gjennomføres Samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner Samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner er en del av NSBs arbeidsmetode på området. Hvorvidt funksjonshemmedes organisasjoner skal involveres i arbeidet med å finne konkrete løsninger, skal vurderes i det enkelte prosjekt/tiltak

6 NSB på Lillehammer – billettsalg og togtilbud
Billetter kjøpes på Narvesen, på automat eller om bord på toget Togtilbud: Oslo – Lillehammer: Type 70 og type 5 som innsatstog Trondheim – Oslo: type 73A og nyoppusset type 7 Februar 2012, Oslo – Lillehammer: Nye tog

7 NSBs nye tog og universell utforming

8 Første strekning er Skien – Lillehammer
Fakta om NSBs nye tog NSB har kjøpt 50 nye tog (opsjon på 100 til) Produsent er Stadler, Sveits Type FLIRT (Fast, Light, Innovative, Regional Train) Hos oss kalt type 74 (kort region) og type 75 (Lang lokal) Kjøpet gir NSB nye seter Toppfart 200 km/t Første strekning er Skien – Lillehammer

9 Viktige forutsetninger for universell utforming
Universell utforming var et kriterium i kravspesifikasjonen (2007) Det forelå ikke formelle juridiske krav til universell utforming / tilgjengelighet for alle ved inngåelsen av avtale om kjøp av nye tog NSB utarbeidet egne krav til universell utforming Funksjonshemmedes organisasjoner bidro med innspill Kravspesifikasjonen for nye tog henviste til den europeiske TSI PRM (Technical Specification of Interoperability relating to ”Persons with Reduced Mobility”) En arbeidsgruppe med representanter for funksjonshemmedes organisasjoner ble opprettet og fulgte prosjektet frem til designfrys i desember 2009

10 Universelt utformede løsninger i nye tog
Alle innganger har lavgulv tilpasset plattformhøyde på 760mm 69% av toget totalt har lavgulv Alle innganger har døråpning på 1300mm Alle innganger har et bevegelig, kontrastmerket trinn i to høyder. Øverste trinn dekker horisontalt gap. 10% av setene er merket prioriterte seter Seksjon med ”Dyr forbudt”

11 Universelt utformede løsninger - rullestolplasser
4 rullestolplasser (2 permanente) Permanente rullestolplasser er integrert i ordinær sitteavdeling Rullestolplassene er plassert med eller mot kjøreretning (ikke sidelengs) Rullestolplassene har bord, strømuttak, leselys og assistanseknapp Plassene har innfestningsanordning 1 HCWC ved rullestolplassene

12 Kompenserende løsninger er nødvendig
Rullestolheiser ved en inngang Løfteplattform1250mm x 800mm Vektbegrensning er 350 kg Dreibar for smale plattformer

13 Universelt utformede løsninger i nye tog - informasjon
Utedisplayer foran og på sidene Informasjonsskjermer inne i toget Høytalerinformasjon i toget Teleslynge i hele toget Høyttaler ved inngangene Lys- og lydsignal ved hver dør ved åpning og lukking av dører Taktile døråpnere i kontrast Taktile piktogrammer og punkt for betjeningspanel på toalett Holdestenger, trinn m.v. er kontrastmerket

14 Kontraster, taktil og punkt for bedre orientering

15 Universell utforming og design er forenelig
Togprodusenten Stadler og designbyrået NOSE, ble tildelt red dot design award 2011 for NSBs nye tog ”Designen vår fokuserer derfor på treffpunktene mellom oss og passasjeren. … Spesielt er farger og kontraster brukt på en slik måte at også synshemmede passasjerer enkelt kan finne seg til rette på toget”.


Laste ned ppt "Knutepunktet - NSBs tjenestetilbud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google