Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frelsesarmeens Internasjonale Bønnemøte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frelsesarmeens Internasjonale Bønnemøte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frelsesarmeens Internasjonale Bønnemøte

2 Temaet for denne halvtimen er Frelsesarmeen
FAs Internasjonale Bønnemøte ”Takk for deres positive respons til denne internasjonale bønne aksjon… Temaet for denne halvtimen er Frelsesarmeen Når vi samler oss til bønn over hele Frelsesarmeverdenen, er jeg overbevist om at Herren vil forene oss på en spesiell måte mens vi søker hans veiledning og velsignelse. Takk for deres støtte i bønn.” Thank you for your positive support of this international prayer emphasis and your commitment to pray. The topic of this half hour of prayer will be our Army. The needs of your own corps, centres, and territorial activities and plans will form part of your prayer list. I would like to add topics of international concern and will write you on a regular basis with updates. As we pray together across the Army world, I know the Lord will unite us in a special way as we seek His direction and blessing. Thank you for your partnership in prayer.

3 Innbydelse til tilbedelse
FAs Internasjonale Bønnemøte Kom, alle tørste, kom til vannet!  Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis!   Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling! Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær! For mine tanker er ikke deres tanker,           og deres veier er ikke mine veier, sier Herre. Som himmelen er høyt over jorden,  slik er mine veier høyt over deres veier           og mine tanker høyt over deres tanker. Innbydelse til tilbedelse Rop på meg, så vil jeg svare deg

4 FAs Internasjonale Bønnemøte
19 Lukk rettferds porter opp for meg, jeg vil gå inn og prise Herren! 20 Dette er Herrens port, her går de rettferdige inn. 21 Jeg priser deg fordi du svarte meg, du ble min frelse. 22 Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. 23 Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. 24 Dette er dagen som Herren har gjort;la oss juble og glede oss på den! Salme 118 Innbydelse til bønn Rop på meg, så vil jeg svare deg

5 FAs Internasjonale Bønnemøte
10 Dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne meg og tro på meg og forstå at jeg er Han.  Før meg er ingen gud blitt formet, og etter meg skal ingen komme. 11 Jeg, jeg er Herren, det finnes ingen annen frelser enn jeg. 12 Det er jeg som har fortalt og frelst og gjort det kjent, det finnes ingen fremmed blant dere.  Dere er mine vitner, sier Herren. Jeg er Gud! 13 helt fra dag ble til, jeg er Han. Ingen river ut av min hånd; det jeg gjør, kan ingen gjøre ugjort. Jer 43 Forbønn Rop på meg, så vil jeg svare deg

6 Rop på meg, så vil jeg svare deg Nå ønsker vi velkommen hit,
FAs Internasjonale Bønnemøte Nå ønsker vi velkommen hit, slapp av og sett deg ned. La tankene få hvile og sjelen få litt fred. Vi tar en pause sammen bort fra dagens krav og mas. Et øyeblikk av evighet midt i vårt livs seilas. Så senker vi skuldrene og ber. Så åpner vi øynene og ser at fjellet som gjorde veien uframkommelig er bare noen skjær vi drar forbi. Forbønn Rop på meg, så vil jeg svare deg

7 Rop på meg, så vil jeg svare deg Vi strever med så mange ting,
FAs Internasjonale Bønnemøte Vi strever med så mange ting, vi mener det så godt. Vi pusser og polerer det fine vi har fått. Men nå er tiden kommet for å legge fra oss alt. De seirene vi vant og ikke minst det som gikk galt. Så senker vi skuldrene og ber. Så åpner vi øynene og ser at fjellet som gjorde veien uframkommelig er bare noen skjær vi drar forbi. Forbønn Rop på meg, så vil jeg svare deg

8 Rop på meg, så vil jeg svare deg Vi får et annet overblikk
FAs Internasjonale Bønnemøte Vi får et annet overblikk med himlens perspektiv på hva som er verdifullt og viktig i vårt liv. Vi velger som Maria det som er den gode del. Vi kjenner at det gjør så godt for både kropp og sjel. Så senker vi skuldrene og ber. Så åpner vi øynene og ser at fjellet som gjorde veien uframkommelig er bare noen skjær vi drar forbi. Forbønn Rop på meg, så vil jeg svare deg

9 Rop på meg, så vil jeg svare deg Herre, jeg kommer til deg i bønn,
FAs Internasjonale Bønnemøte Herre, jeg kommer til deg i bønn, kommer med all min bagasje, tanker og følelser, glede og sorg, ærlig og uten staffasje. Du tar imot meg, det stoler jeg på. Breddfull av kjærlighet ser du meg nå, |: lar meg få hvile hos deg. :| Forbønn Rop på meg, så vil jeg svare deg

10 Rop på meg, så vil jeg svare deg Herre, jeg kommer til deg i bønn,
FAs Internasjonale Bønnemøte Herre, jeg kommer til deg i bønn, hverdagens krav følger med meg. La meg få kjenne at byrdene blir lettere når jeg får se deg Jeg har nok ofte en vaklende tro. Fyll du mitt indre med tillit og ro. |: La meg få hvile hos deg. :| Forbønn Rop på meg, så vil jeg svare deg

11 Rop på meg, så vil jeg svare deg Herre, jeg kommer til deg i bønn,
FAs Internasjonale Bønnemøte Herre, jeg kommer til deg i bønn, nevner ved navn slekt og venner. Glad for at alle er kjente for deg, tegnet i dine to hender. Gå med din kjærlighet dit hvor de er, sett vakt omkring dem med din englehær. |: La dem få hvile hos deg. :| Forbønn Rop på meg, så vil jeg svare deg

12 Rop på meg, så vil jeg svare deg Alt det jeg er, alt jeg kan bli,
FAs Internasjonale Bønnemøte Alt det jeg er, alt jeg kan bli, alt hva jeg har, alt jeg kan gi, la hele meg, Gud, få tjene deg, Gud, bruk du meg nå! Bruk mine evner, min forstand, la mine drømmer styres av din plan, for jeg har valgt, Gud, å gi deg alt, Gud. Bruk meg nå! Innvielse Rop på meg, så vil jeg svare deg ”La oss innvie oss på nytt til Gud slik at Frelsesarmeen kan brukes som et redskap for Guds hensikter og planer inn i det 21. århundre.”

13 FAs Internasjonale Bønnemøte
Kristus, konge, du regjerer, all vår styrke er fra deg.
Kongesønn som triumferer, lydig gikk du korsets veg. 
Med ditt offer vant du seier, mørkets makter måtte fly. 
Vis oss hvilket håp vi eier, gjør din kirke sterk og ny. T:Patrik Appelford 1960/Olaf Hillestad
M: Geoffrey Beaumont Forbønn Rop på meg, så vil jeg svare deg

14 Rop på meg, så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale Bønnemøte Herre, se til oss her nede, fri ditt folk fra syndens makt. Med din nåde vær til stede, kall oss ut til hellig vakt. 
Gjør oss skikket til å virke for din sak i bygd og by. 
Fyll med ånd og kraft din kirke, gjør den atter sterk og ny. T:Patrik Appelford 1960/Olaf Hillestad
M: Geoffrey Beaumont Forbønn Rop på meg, så vil jeg svare deg

15 Rop på meg, så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale Bønnemøte Herre, du har gitt oss evner, rike gaver ved din Ånd. Styr oss så vi ikke stevner ut av kurs på egen hånd.
Led oss så vi ydmykt bærer korsets skjensel, verdens ry. 
Mester, vær vår store lærer, gjør din kirke sterk og ny. T:Patrik Appelford 1960/Olaf Hillestad
M: Geoffrey Beaumont Forbønn Rop på meg, så vil jeg svare deg

16 FAs Internasjonale Bønnemøte
Herre, voksne, barn og unge, kalt til vitner for din sak. 
Får vi byrder som er tunge, styrk vår rygg og hold den rak. 
Jesus, la oss være rede når du kommer i din sky. 
Gi din kirke mot og glede, gjør den atter sterk og ny. T:Patrik Appelford 1960/Olaf Hillestad
M: Geoffrey Beaumont Forbønn Rop på meg, så vil jeg svare deg

17 Rop på meg, så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale Bønnemøte Jesus, det eneste, helligste, reneste navn som på menneskelepper er lagt! Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, fylde av nåde og sannhet og makt! Tilbedelse Rop på meg, så vil jeg svare deg

18 Rop på meg, så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale Bønnemøte Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle, alt som har mæle, de skal fortelle din ære. Lovprisning Rop på meg, så vil jeg svare deg

19 Rop på meg, så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale Bønnemøte Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde. Om slekter svimler blant stjernestimler i høye himler, utallig vrimler Guds grøde. Lovprisning Rop på meg, så vil jeg svare deg

20 Rop på meg, så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale Bønnemøte Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal tillike, hver fjell, hver tinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike. Lovprisning Rop på meg, så vil jeg svare deg

21 Internasjonale bønnebegjær
FAs Internasjonale Bønnemøte Rop på meg, så vil jeg svare deg Internasjonale bønnebegjær

22 FAs internasjonale visjonsplan
EN ARMÉ ETT OPPDRAG ETT BUDSKAP

23 FAs Internasjonale Bønnemøte
Vi ser en Armé som er oppreist av Gud, fylt av Guds ånd for det 21. århundre, overbevist om kallet vårt og på marsj fremover Vi vil: Få et dypere åndelig liv Forenes i bønn Identifisere og utvikle ledere Øke vår bærekraft og selvfornektelse EN ARMÉ Rop på meg, så vil jeg svare deg

24 Å fordype vårt åndelige liv og forenes i bønn
FAs Internasjonale Bønnemøte Å fordype vårt åndelige liv og forenes i bønn Vi priser og takker deg, Herre, for ditt verk over hele jorden. for at Den hellige ånd virker i dag. for de mange sjeler som blir frelst! for at mennesker over hele verden fortsatt synger sanger om frelsen. Lovprisning og takk 1.Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

25 Å fordype vårt åndelige liv og forenes i bønn (fort.)
FAs Internasjonale Bønnemøte Å fordype vårt åndelige liv og forenes i bønn (fort.) Vi priser og takker deg, Herre for at vi merker åndelig begeistring og en fornyet åndelig lengsel. for bibelstudier i korpsene. for flere hengivne offiserer og soldater. for at unge mennesker tar ansvar og blir med i Frelsesarmeen. for den støtte og respekt som blir vist Frelsesarmeen i våre nærmiljøer. Lovprisning og takk 1.Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

26 Å identifisere og utvikle ledere Vi priser og takker deg, Herre
FAs Internasjonale Bønnemøte Å identifisere og utvikle ledere Vi priser og takker deg, Herre for våre fedre, grunnleggerne – for den standarden som de satte for oss. Måtte vi ha den samme lidenskapen for deg og for de fortapte! for ditt løfte om å sende Den hellige ånd for å veilede og styrke oss. for at du er vår fører som elsker oss! Lovprisning og takk 1.Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

27 Å identifisere og utvikle ledere (fort.)
FAs Internasjonale Bønnemøte Å identifisere og utvikle ledere (fort.) Vi priser og takker deg, Herre for general Linda Bond, vår åndelige leder. for ledere som er fylt og ledet av Ånden. for at du tidlig planter lederskapets frø i unge mennesker – du utvikler og former morgendagens ledere! for potensielle leder i alle aldre. Lovprisning og takk 1.Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

28 Å øke vår bærekraft og selvfornektelse Vi priser og takker deg, Herre
FAs Internasjonale Bønnemøte Å øke vår bærekraft og selvfornektelse Vi priser og takker deg, Herre for de som ikke bare gir, men ofrer over hele Arméen. for forståelsen av verdigheten ved å være økonomisk selvforsørgende. fordi du sørger for oss. for tienden. for at du mangedobler våre små gaver. Lovprisning og takk 1.Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

29 Å øke vår bærekraft og selvfornektelse (fort.)
FAs Internasjonale Bønnemøte Å øke vår bærekraft og selvfornektelse (fort.) Vi priser og takker deg; Herre for finansiell støtte til Frelsesarmeen. for at du er vårt forbilde på selvfornektelse. for de ressurser vi har. for dem som er våre forbilder, og som ikke bare gir, men ofrer. for dem som allerede gir av deres tid og evner. Lovprisning og takk 1.Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

30 FAs Internasjonale Bønnemøte
Å fordype vårt åndelige liv og forenes i bønn Vi bekjenner og angrer at vi som har blitt vist nåde og barmhjertighet, ikke alltid har vist nåde og barmhjertighet overfor andre. at vi ikke alltid har tillit til Gud, men til mennesker. at vi ikke søker Herrens ansikt. vår utakknemlighet. at vi har oppgitt «de helliges kunnskap» (Ordspr. 9,10). vi ikke åpner oss mot tidligere soldater og offiserer. Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

31 FAs Internasjonale Bønnemøte
Å identifisere og utvikle ledere Vi bekjenner og angrer alle de gangene vi har vært opptatt av menneskenes ytre i stedet for deres hjerter. at vi ikke alltid viser godhet og medfølelse. at vi fokuserer på å løfte opp Arméen i stedet for Herren. at vi ikke behandler andre på den måten som vi burde. Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

32 FAs Internasjonale Bønnemøte
Å identifisere og utvikle ledere (fort.) Vi bekjenner og angrer at vi tar vare på oss selv i stedet for korpset vårt. at vi vender oss bort fra mennesker. at vi glemmer at kraften ikke er vår, men Herrens. Vår manglende tillit til Herren. at vi har forlatt vår første kjærlighet (Åp.2,4). vår egoisme og vår forfengelighet. Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

33 FAs Internasjonale Bønnemøte
Å øke vår bærekraft og selvfornektelse Vi bekjenner og angrer at vi er så knyttet til materielle ting. at vi er tilbakeholdende med å gi. at vi ikke stoler på at Herren vil sørge for oss. at vi er for nøyeregnende når det gjelder å gi. vår selvtilfredshet. at vi er så opptatt av penger. Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

34 Å fordype våre åndelige liv og forenes i bønn Gjør oss ett i Ånden.
FAs Internasjonale Bønnemøte Å fordype våre åndelige liv og forenes i bønn Gjør oss ett i Ånden. Grunnfest oss i kjærligheten. Forén oss i bønn. Gi oss hunger etter ditt ord. Fjern vår selvtilfredshet og hjelp oss å være et rettskaffent folk. Tillat oss ikke å bli oppslukt av programmer, men av hensikten. La oss bli forvandlet ved kraften i Kristi evangelium. Reis oss opp som en sannhetens Armé. Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

35 Å identifisere og utvikle ledere
FAs Internasjonale Bønnemøte Å identifisere og utvikle ledere Gi vår general forstand og visdom til å se nye ledere. Gi vår general beskyttelse, styrke, veiledning og fred. Styrk og beskytt våre korpsoffiser og ledere i sosialarbeidet – gi dem utholdenhet til å bli lenge i tjenesten. Beskytt våre ledere – måtte de sitte i skjul hos Den høyeste. Bevar våre ledere fra fristelser Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

36 Å identifisere og utvikle ledere (fort.)
FAs Internasjonale Bønnemøte Å identifisere og utvikle ledere (fort.) Herre, reis opp en ny generasjon som er full av fantasi og kreativitet slik som kjempene fra Arméens fortid ( William & Catherine, Railton, Tyrkeren Joe, Brengle etc)! Måtte våre offiserer få den visdommen som søker å finne, utvikle, fostre, lære opp til disipler og investere i potensielle ledere. Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

37 Å øke vår bærekraft og selvfornektelse
FAs Internasjonale Bønnemøte Å øke vår bærekraft og selvfornektelse Veiled våre offiserer til økt bærekraft. Gi våre offiserer utholdenhet i å øke bærekraften. Måtte enhver salvasjonist bli generøs i sin givertjeneste. Gi dem som er ansvarlige for fordeling av ressursene, visdom, medlidenhet og forståelse. La det å gi bli vår første prioritet. Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

38 Å øke vår bærekraft og selvfornektelse (fort.)
FAs Internasjonale Bønnemøte Å øke vår bærekraft og selvfornektelse (fort.) Måtte andre se på oss som eksempler på givertjeneste og selvfornektelse. Gi oss kreative finansieringsidéer. Sørg for våre offiserer i fattige områder. Gi som gave det dere fikk som gave (Matt 10,8). Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

39 FAs Internasjonale Bønnemøte
Vi vil bruke alle midler for å nå verdens lidende, nedbrutte, ensomme, hjemløse og fortapte med kjærlighet. Vi vil… understreke vår helhetlige tjeneste nå og involvere ungdom og barn stå opp for og tjene de marginaliserte oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget ETT OPPDRAG Rop på meg, så vil jeg svare deg

40 FAs Internasjonale Bønnemøte
Understreke vår helhetlige tjeneste Vi priser og takker deg, Herre, fordi du har reddet oss fra fienden. fordi Frelsesarmeen er et sted for tilflukt og legedom. for arméens forfedre og mødre. for friheten til å hjelpe mennesker og å spre evangeliet. for forvandling gjennom Jesus Kristus, vår Frelser. Lovprisning og takk 1 Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

41 FAs Internasjonale Bønnemøte
Understreke vår helhetlige tjeneste Vi priser og takker deg for mennesker som vurderer, fornyer og gjenoppdager tjenesteområder. for de mange tjenesteområdene vi har i arméen. for de som taler rettferdighetens sak. for menneskene som arbeider ”bak scenen”. for din omsorg, kraft og hjelp i oppdraget vårt. Lovprisning og takk 1 Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

42 FAs Internasjonale Bønnemøte
Nå og involvere ungdom og barn Vi priser og takker deg, Herre, for vårt juniorsoldatløfte – og at barn blir betraktet som fullverdige soldater i arméen vår. for Frelsesarmeens leiropplegg. for barnearbeidet og alle som arbeider med barn. for evnen til fortsatt å undervise de unge om deg. for foreldre som innvier barna sine tilbake til deg. Lovprisning og takk 1 Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

43 FAs Internasjonale Bønnemøte
Nå og involvere ungdom og barn Vi priser og takker deg for barn som kommer til søndagsskolen. for unge menneskers engasjement og oppdrag. fordi du sender barn til oss, slik at vi kan vise vei for dem. fordi du skaper fullt liv ut av det frøet du har sådd i barna. for de unges heltemot. for Frelsesarmeens barnearbeids historie og arv. Lovprisning og takk 1 Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

44 FAs Internasjonale Bønnemøte
Stå opp for og tjene de marginaliserte Vi priser og taker deg, Herre, fordi du har kalt oss til å forkynne frelse for de fattige. for samfunnets ressurser og støtte, slik at vi kan oppfylle vårt kall til å tjene de marginaliserte. fordi Frelsesarmeen har en slik forbløffende adgang til å nå og tjenestegjøre blant de marginaliserte. Lovprisning og takk 1 Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

45 FAs Internasjonale Bønnemøte
Stå opp for og tjene de marginaliserte Vi priser og takker deg fordi dette er vårt oppdrag! for de som gir hjelp til de som trenger det. fordi du gjør oss til en kanal for din barmhjertighet og nåde. Lovprisning og takk 1 Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

46 FAs Internasjonale Bønnemøte
Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget Vi priser og takker deg, Herre, for oppfinnsomhetens ånd i vår armé-historie. for dagens oppfinnere. for sommerleirtjenesten. fordi du er vår høyeste fornyer. for den friheten vi har til å være oppfinnsomme. fordi vi har adgang til mange forskjellige mennesker. Lovprisning og takk 1 Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

47 FAs Internasjonale Bønnemøte
Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget Vi priser og takker deg for menneskeliv som er blitt forvandlet ved botsbenken/nådestolen. for vår multikulturelle tjeneste. for daglig veiledning gjennom Ånden. for kvaliteten på tjenesten på tvers av kjønn. for idérike offiserer rundt omkring i verden. for idérike unge mennesker. for global oppfinnsomhet. Lovprisning og takk 1 Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.

48 FAs Internasjonale Bønnemøte
Understreke vår helhetlige tjeneste Vi bekjenner og angrer at vi er “innendørs” mennesker – ikke “utendørs” som når ut og møter mennesker der de er. I stedet venter vi på at de skal komme til oss. at vi har det så travelt med å møte folks fysiske behov at vi unnlater også å fokusere på deres åndelige behov. at vi har forlatt vår første kjærlighet (Åp 2,4). at vi overser mange muligheter rundt oss. Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

49 FAs Internasjonale Bønnemøte
Understreke vår helhetlige tjeneste Vi bekjenner og angrer alle ganger vi ikke har viet tjenesten vår oppmerksomhet. at våre plikter blir til avguder. at vi mister synet på viktigheten av vårt oppdrag og visjon. at vi prioriterer vår egen vilje og bekvemmelighet framfor Herrens vilje og kall. Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

50 FAs Internasjonale Bønnemøte
Nå og involvere ungdom og barn Vi bekjenner og angrer at vi har betraktet barn og ungdom som ubetydelige. at vi bare har vært opptatt av å “ha det morsomt” og ikke lagt vekt på barnas og de unges åndelige vekst. at vi har forsømt å ta vare på det som har blitt betrodd oss. at vi ikke har tålmodighet Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

51 FAs Internasjonale Bønnemøte
Nå og involvere ungdom og barn Vi bekjenner og angrer at vi hindrer barns åndelige vekst. at vi føler oss truet av de unges iver. at vi skaper restriksjoner rundt dem. Vi bekjenner frihet og frelse for verdens barn – må alle lenker bli brutt. Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

52 FAs Internasjonale Bønnemøte
Stå opp for og tjene de marginaliserte Vi bekjenner og angrer at vi ikke står opp for de undertrykte. at vi unnlater å evangelisere ut fra vår sosialtjeneste. at vi forsømmer å stå på for de marginaliserte i samfunnet. de gangene vi har vist mennesker bort. de gangene vi har tilbudt å møte de synlige behovene og ikke tatt tak i den underliggende årsaken. Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

53 FAs Internasjonale Bønnemøte
Stå opp for og tjene de marginaliserte Vi bekjenner og angrer de gangene vi har tenkt at vi er bedre enn andre. de gangene vi har vendt ryggen til vårt ansvar for å hjelpe de fortapte, de utestengte og de minste. vår latskap, selviskhet og mangel på forståelse for andres behov. Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

54 FAs Internasjonale Bønnemøte
Stå opp for og tjene de marginaliserte Vi bekjenner og angrer de gangene vi ikke har hatt medfølelse med de som er i nød. at vi bare har tilbudt mat som løsning i stedet for å veilede til den virkelige løsning, slik at de kan hjelpe seg selv og kjenne Kristus som det sanne livets brød. Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

55 FAs Internasjonale Bønnemøte
Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget Vi bekjenner og angrer at vi blir sittende fast i rutiner. at vi sier: ”Nei, det kan vi ikke gjøre” at vi kveler nytenkning. at vi står i veien for nytenkning. på tapte anledninger til å dele evangeliet. at vi står på stedet hvil og ikke tar sjanser. at vi ikke lærer opp offiserer til å være kreative. at vi gjør i stedet for å være. Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

56 FAs Internasjonale Bønnemøte
Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget Vi bekjenner og angrer at vi stoler på programmer, ikke på mennesker. at vi setter på spill vår fødselsrett. at vi vurderer tradisjon høyere enn Åndens veiledning. at vi bare underholder de unge. at vi sløser bort ressurser. at vi tror at bare offiserer kan tenke nytt. at vi sladrer om og kritiserer de som tenker kreativt. Bekjennelse og anger 2. Krøn 7,14 «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet».

57 Understreke vår helhetlige tjeneste
FAs Internasjonale Bønnemøte Understreke vår helhetlige tjeneste La oss kjenne ubehag på vegne av de fortapte. Gjenopprett i oss vår første kjærlighet (Åp 2,4). Skap enhet mellom korps og sosialtjeneste. Velsign våre offiserer, som viderefører dine disiplers arbeid. Forén og styrk offiserspar og deres ekteskap. Bring de bortkomne hjem, Herre, og sett oss i stand til å ønske dem velkommen med åpne armer! Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

58 Understreke vår helhetlige tjeneste
FAs Internasjonale Bønnemøte Understreke vår helhetlige tjeneste Vi ber om enhet og samarbeid mellom korps, divisjoner, territorier og soner. Vi ber for kreativitet og nytenkning. Oppreis mennesker som er villige til å ofre seg for å kjempe mot urettferdigheten i verden. Gi din styrke, nåde og visdom til offiserene på feltet. Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

59 Nå og involvere ungdom og barn
FAs Internasjonale Bønnemøte Nå og involvere ungdom og barn Send dine engler for å beskytte og forsvare unge mennesker når de begynner på universitetet. Igangsett en gjenoppliving av troen i denne generasjonen. Beskytt barna som står overfor vanskelige situasjoner og beslutninger – riv dem vekk fra synd! Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

60 Nå og involvere ungdom og barn
FAs Internasjonale Bønnemøte Nå og involvere ungdom og barn Må offiserer nå ut til og tjenestegjøre overfor sine egne barn og familier. Bring en ny generasjon til Kristus. Døp barna med Den hellige ånd. Gjør noe i de foreldres liv som har innviet barna sine til deg, Herre. Hjelp dem til å holde de løftene de har gitt deg på vegne av barna sine. Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

61 Nå og involvere ungdom og barn Utrust oss som lærere og barns hyrder.
FAs Internasjonale Bønnemøte Nå og involvere ungdom og barn Utrust oss som lærere og barns hyrder. Velsign offisersbarna rundt omkring i verden. Veiled og utvikle de unge som blir kalt til å være ledere. Reis opp denne hellige generasjon! Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

62 Stå opp for og tjene de marginaliserte
FAs Internasjonale Bønnemøte Stå opp for og tjene de marginaliserte Idet vi tjener de marginaliserte på en praktisk måte, hjelp oss til å påvirke dem med evangeliet. Må vi alltid tilby Kristus, slik vi tilbyr praktisk hjelp. Herre, lær oss å være inkluderende. Hjelp oss å gå ut og lete etter de som trenger mest hjelp. Gi oss dristighet til å stå opp for rettferdighet og å være en stemme for de stemmeløse. Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

63 Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget
FAs Internasjonale Bønnemøte Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget Gi oss en oppfinnsom sjel og ånd. Reis opp en generasjon av fornyere. Gi oss en tid med kreativ forkynnelse av evangeliet. Må alt vi gjør i arméen være et vitnesbyrd – i det vi ser kreativitet og nytenkning i alle våre sentra, ikke bare i korps. Bring nytenkning til musikken og den kulturelle tjeneste. Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

64 Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget Gi oss mot til å lede.
FAs Internasjonale Bønnemøte Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget Gi oss mot til å lede. Må vi ha en ydmyk ånd, slik at vi kan lære av andre. Oppreis nye, effektive lærere og forkynnere i Frelsesarmeen. Må alle mennesker – unge og gamle – føle friheten til å dele nye og oppfinnsomme ideer. Må vi aldri vanne ut evangeliet eller kaste ut våre kjerneverdier på jakt etter kreativitet. Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

65 Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget
FAs Internasjonale Bønnemøte Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget Reis opp igjen de som hadde ideer som ble avvist – må de ha selvtillit og stemme til å komme med nye forslag. Utrust oss med ressurser og støtte til å sette nye kreative ideer ut i livet. Bønnebegjær og forbønn 1 Kong. 13,6 “Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg”.

66 Rop på meg, så vil jeg svare deg ETT BUDSKAP
FAs Internasjonale Bønnemøte ETT BUDSKAP Med Jesu forvandlende budskap vil vi bringe frihet, håp og liv Vi vil… formidle Jesus med stolthet bekrefte vår tro på forvandling evangelisere og disippelgjøre effektivt skaffe læremidler av høy kvalitet Rop på meg, så vil jeg svare deg

67 Territoriale bønnebegjær
FAs Internasjonale Bønnemøte Rop på meg, så vil jeg svare deg Territoriale bønnebegjær

68 FAs Internasjonale Bønnemøte
Takk Rop på meg, så vil jeg svare deg

69 FAs Internasjonale Bønnemøte
Forbønn innenfor FA Søkere til offisersskolen, dynamo og tjeneste i FA Prosess med registrering av Island FA som trossamfunn Anbuds prosesser innenfor sosialtjeneste Rop på meg, så vil jeg svare deg

70 FAs Internasjonale Bønnemøte
Forbønn i samfunnet Rettsaken og de som er berørt Russetiden Rop på meg, så vil jeg svare deg

71 FAs Internasjonale Bønnemøte
Forbønn for lokale behov Rop på meg, så vil jeg svare deg

72 FAs Internasjonale Bønnemøte
Rop på meg, så vil jeg svare deg En levende Armé

73 Be at Gud vil gjøre oss til å bli enda mer avhengig av ham
FAs Internasjonale Bønnemøte Rop på meg, så vil jeg svare deg En levende Armé På bøyde knær Be at fokuset på bønn som mange korps har vil gjøre oss mer åpne til å være en bønnens armé Be at Gud vil gjøre oss til å bli enda mer avhengig av ham

74 At vi skal kjennetegnes av at vi er Guds folk pga våre rene liv
FAs Internasjonale Bønnemøte Rop på meg, så vil jeg svare deg En levende Armé Med rene hjerter At vi skal utvikle en lengsel etter Åndens berøring, forvandling og virke i våre liv At vi skal kjennetegnes av at vi er Guds folk pga våre rene liv

75 Rop på meg, så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale Bønnemøte Rop på meg, så vil jeg svare deg En levende Armé Med åpne sanser at veien videre for vårt arbeid blant romfolket skal klargjøres at åpne dører på Grønland skal vises klart og tydelig. Danmark er i ferd med å sende et ektepar til å starte arbeid på Grønland… vårt territorium er med på å støtte tiltaket økonomisk og med rådgivning

76 FAs Internasjonale Bønnemøte
Rop på meg, så vil jeg svare deg En levende Armé Med utstrakte hender for søknader som sosialtjeneste er i gang med – Tromsø, Håpets Dør, Gry, Gatehospital, Moss…at oppstart av Fretex-konsept i Murmansk skal lykkes

77 Rop på meg, så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale Bønnemøte Rop på meg, så vil jeg svare deg En levende Armé Med hevet hode for flere søkere til offisersskolen at dørene skal åpne for de som søker skolen men har visse utfordringer søkere til dynamo

78 Rop på meg, så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale Bønnemøte 25 …Herre, la det lykkes!                     27 Herren er Gud, han lyser for oss…              28 Du er min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg opphøyer deg. 29 Takk Herren, for han er god, evig varer hans miskunn. Rop på meg, så vil jeg svare deg

79 Frelsesarmeens Internasjonale Bønnemøte


Laste ned ppt "Frelsesarmeens Internasjonale Bønnemøte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google