Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter/utfordringer i de kommunale boligene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter/utfordringer i de kommunale boligene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter/utfordringer i de kommunale boligene
Konferanse om boligsosiale utfordringer i Oslo den 27. april 2012 Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF

2 Stor og variert bolig og eiendomsmasse
Vår eier definert et formål som gir oss en krevende dobbeltrolle. Vi skal være et sosialt virkemiddel og fremskaffe boliger til de målgrupper som oppfyller kriteriene for kommunal bolig. Det er en rolledeling mellom Boligbygg og bydelene. Bydelene disponerer over de kommunale boligene i sin bydel og bestemmer hvem som skal ha bolig. Boligbygg inngår leieavtaler med de som har blitt tildelt bolig, men vet ikke noe om bakgrunnen deres. I tillegg til å været sosialt virkemiddel har vi et krav på oss til å drive forretningsmessig. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal ha størst mulig overskudd, men det betyr at vi må finansiere all vår virksomhet gjennom husleieinntekter. Det gjelder løpende drift og driftsmessige konsekvenser av investeringer. Som dere kanskje er kjent med er leien basert på markedsleie eller gjengs leie og leieavtalene er basert på huseleielovens bestemmelser. Eier har bestemt at vi skal gi en avkastning på den kapitalen som er skutt inn i foretaket. I 2009 betalte vi totalt 313 mill.kr i renter og konsernbidrag. Det betyr også at vi skal sammenligne vår kostnadseffektivitet med andre eiendomsforvaltere og at investeringene skal være lønnsomme

3 Boligvirkemidler i Oslo kommune
Boligbyggs formål: ”Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med boliger. Foretaket skal eie og forvalte boliger på vegne av Oslo kommune etter forretningsmessige prinsipper.” Hovedmål for eiendomsforvaltningen i Oslo kommune: Oslo kommunes eiendom skal være en effektiv innsatsfaktor i den kommunale tjenesteytingen Forvaltningen av kommunens eiendommer skal være kostnadseffektiv Realverdien av kommunens eiendommer ivaretas Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

4 Oslo kommune Vår eier definert et formål som gir oss en krevende dobbeltrolle. Vi skal være et sosialt virkemiddel og fremskaffe boliger til de målgrupper som oppfyller kriteriene for kommunal bolig. Det er en rolledeling mellom Boligbygg og bydelene. Bydelene disponerer over de kommunale boligene i sin bydel og bestemmer hvem som skal ha bolig. Boligbygg inngår leieavtaler med de som har blitt tildelt bolig, men vet ikke noe om bakgrunnen deres. I tillegg til å været sosialt virkemiddel har vi et krav på oss til å drive forretningsmessig. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal ha størst mulig overskudd, men det betyr at vi må finansiere all vår virksomhet gjennom husleieinntekter. Det gjelder løpende drift og driftsmessige konsekvenser av investeringer. Som dere kanskje er kjent med er leien basert på markedsleie eller gjengs leie og leieavtalene er basert på huseleielovens bestemmelser. Eier har bestemt at vi skal gi en avkastning på den kapitalen som er skutt inn i foretaket. I 2009 betalte vi totalt 313 mill.kr i renter og konsernbidrag. Det betyr også at vi skal sammenligne vår kostnadseffektivitet med andre eiendomsforvaltere og at investeringene skal være lønnsomme

5 Boliger ved utgangen av 2011
Totalt boliger Hovedtyngden av boligene befinner seg i Oslo indre øst (Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo – ca 50%). Her er det også størst innslag av kommunale eiendommer og få boliger i borettslag og sameier. De fleste bydelene indikerer at de har behov for flere kommunale boliger. Kun Sagene og Ullern mener de har nok boliger. Vi må forholde oss til byrådets føringer hvor vi i hovedsak skal ha det antall boliger vi har nå og godt vedlikeholde av disse

6 Boliger fordelt på type
Hovedtyngden av boligene befinner seg i Oslo indre øst (Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo – ca 50%). Her er det også størst innslag av kommunale eiendommer og få boliger i borettslag og sameier. De fleste bydelene indikerer at de har behov for flere kommunale boliger. Kun Sagene og Ullern mener de har nok boliger. Vi må forholde oss til byrådets føringer hvor vi i hovedsak skal ha det antall boliger vi har nå og godt vedlikeholde av disse

7 Rolledeling og samarbeid
Boligbygg Oslo KF Leiekontrakt Eiendomsforvaltning Fysisk bomiljø Utvikling/tilpasning Bydelene Tildeling Bostøtte Individuell oppfølging Innleie av boliger Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

8 Fellesnevner? Hva snakkes det om? Flere boliger
Tilpassede boliger og bomiljøer Booppfølging Driftsøkonomi (tjenester/eiendom) Samarbeid Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

9 Positiv utvikling!? Frem til 2011: hovedfokus på rehabilitering, ledighet og fysisk bomiljø Salg av uhensiktsmessige boliger/eiendom Redusere vedlikeholdsetterslepet og effektiv utnyttelse av boligene Gode driftstjenester, trygghet og samarbeid med bydelene om bomiljø Spredning av den kommunale boligmassen (?) Etter 2011: økte investeringsrammer og tilpassede boliger 630 mill. kr til kjøp og tilpassede boliger ( ) Omsorg+ Ny investeringsprosess i Oslo kommune Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

10 Hovedutfordringer Mangel på konkret handlings og tiltaksplan
Beslutningsprosessen Økonomi Bomiljø Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

11 Mangel på konkret handlings- og tiltaksplan
Konkret handlings og tiltaksplan basert på overordnet behovsplan (forankring) Tydelige prioriteringer og langsiktighet Hva er behovene og hva skal prioriteres (til hvem, hvor mange og hvor) Hvordan kan det løses? Tilpasning av egen eiendomsmasse, nybygg, kjøp, salg, leie, OPS → eiendomsstrategi Koordinering av behov for areal/tomter innenfor alle typer bygg i Oslo (skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, boliger) Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

12 Hovedutfordringer Mangel på konkret handlings og tiltaksplan
Beslutningsprosessen Økonomi Bomiljø Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

13 Beslutningsprosessen
Større fokus på behandling av planer/tiltak → korte inn tiden til KVU/KS1 (f.eks skolebehovsplan med beskrivelse av tiltak/utbyggingsplan) Få frem de ”riktige” prosjektene tidlig (hva er et godt prosjekt?) Bringe prosjektene raskere til forprosjektering og utbyggingsfase Raskere behandling av ekstern kvalitetssikring og prosess rundt dette Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

14 Pågående bestillingsprosjekter I BBY
Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

15 36 boliger i Søndre Nordstrand Ordinære boliger - stort behov
KS1 26. april Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

16 Hovedutfordringer Mangel på konkret handlings og tiltaksplan
Beslutningsprosessen Økonomi Bomiljø Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

17 Økonomi Investeringsbudsjett iht konkret utbyggingsplan (inkl. tomter/areal) Avklaring av kontraktsforhold, leieberegningsmodeller og lønnsomhet Gjengs leie vs kostnadsdekkende leie (hvem ”betaler”) Finansiering (prosjekter/kjøp) – f.eks tett samarbeid med Husbanken Kjøp av boliger er krevende i dagens marked → kun få aktuelle områder Salg av ”uhensiktsmessig” eiendom Hva med driftsøkonomi? Driftsrammene må samordnes med investeringsrammene Husleie Oppfølgingstjenester Drift og vedlikehold Kapitalkostnader Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

18 Eksempel: Kjøp av ny bolig
Ulsrudveien 1b – bydel Østensjø 95 kvm familiebolig Kjøpt for 4,3 mill kr  kr pr kvm Fellesutgifter på kr pr mnd Gjengs leie på kr pr kvm 20% Husbanktilskudd Økonomiske effekter for BBY: Årlige leieinntekter Renter og avdrag Fellesutgifter FDV-kostnader Resultateffekt Vår eier definert et formål som gir oss en krevende dobbeltrolle. Vi skal være et sosialt virkemiddel og fremskaffe boliger til de målgrupper som oppfyller kriteriene for kommunal bolig. Det er en rolledeling mellom Boligbygg og bydelene. Bydelene disponerer over de kommunale boligene i sin bydel og bestemmer hvem som skal ha bolig. Boligbygg inngår leieavtaler med de som har blitt tildelt bolig, men vet ikke noe om bakgrunnen deres. I tillegg til å været sosialt virkemiddel har vi et krav på oss til å drive forretningsmessig. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal ha størst mulig overskudd, men det betyr at vi må finansiere all vår virksomhet gjennom husleieinntekter. Det gjelder løpende drift og driftsmessige konsekvenser av investeringer. Som dere kanskje er kjent med er leien basert på markedsleie eller gjengs leie og leieavtalene er basert på huseleielovens bestemmelser. Eier har bestemt at vi skal gi en avkastning på den kapitalen som er skutt inn i foretaket. I 2009 betalte vi totalt 313 mill.kr i renter og konsernbidrag. Det betyr også at vi skal sammenligne vår kostnadseffektivitet med andre eiendomsforvaltere og at investeringene skal være lønnsomme Nåverdi på 1,3 mill.kr (50% lån og restverdifaktor på 1) Break-even for kjøp på ca kr pr kvm Gj.snittspris for leiligheter i Oslo ligger på nær kr/kvm

19 Hovedutfordringer Mangel på konkret handlings og tiltaksplan
Beslutningsprosessen Økonomi Tilgjengelige areal/tomter Bomiljø – oppfølging, drift og vedlikehold Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

20 Bomiljø – oppfølging, drift og vedlikehold
Svakere boevne → tettere samarbeid om oppfølging og tiltak Konkretisere oppfølgingsbehov → avtaler → konsekvenser Leieforholdet og boveiledning/bomestring Botrening → lavterskeltilbud → boligtrapp Samsvar mellom ansvar og økonomiske konsekvenser Begrense blanding av beboergrupper (enkelte boliger må forbeholdes spesielle grupper) Rask etablering av tilpassede boliger → bruk av eksisterende eiendommer Helt nødvendig med forsvarlige rammer til drift og vedlikehold → trygghet/trivsel og gode bygg/boliger er viktig for å få til alt annet Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

21 Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo
Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

22 Fra NOU 2011:15 Rom for alle Å bo er et grunnleggende behov og viktig for å fungere på andre områder i livet Bolig og oppfølging skal tilpasses slik at den enkelte kan bo Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

23 Takk for oppmerksomheten!

24 Bakgrunn og rolledeling
Boligbygg ble etablert i 2004 ifm eiendomsreformen i Oslo kommune Stort vedlikeholdsetterslep og høy ledighet Skille tjenesteproduksjon og eiendomsforvaltning → profesjonalisering og langsiktighet Boligbygg skal være Oslos hovedtilbyder av boliger for definerte målgrupper Bydelene er bestiller og tildeler boliger Leverandørrollen tilpasses og utvikles i samarbeid med bydelenes behov for boliger Forretningsmessighet og eiendomskompetanse ligger hos Boligbygg (fysisk bomiljø) Bydelene vurderer behovet for bolig, egnet bomiljø og den individuelle booppfølgingen Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

25 Hva har skjedd og hva er status?
Salg av ca boliger – hovedsakelig i Oslo indre øst Investert betydelige midler på oppgradering og vedlikehold Betydelig reduksjon i ledigheten → fra 10% til under 4% Heving av det fysiske bomiljøet (eiendomsdrift → vaktmestertjenester, vakthold, akutt vedlikehold, HMS) Betydelige investeringsrammer for kjøp og tilpasning av boliger Godt samarbeid mellom bydelene og Boligbygg Men Knapphet på boliger medfører at personer plasseres i første ledige bolig uavhengig av behov/problematikk Mangel på tilpassede boliger og tilpassede bomiljøer Sårbare og krevende bomiljøer Boligbygg tar betydelige kostnader for manglende boevne og manglende oppfølging Bydelene og Boligbygg har anstrengt driftsøkonomi og er preget av kortsiktighet Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

26 Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo
Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.

27 Muligheter og utfordringer
Frem til 2011: hovedfokus på rehabilitering, ledighet og fysisk bomiljø Salg av uhensiktsmessige boliger/eiendom Redusere vedlikeholdsetterslepet og effektiv utnyttelse av boligene Gode driftstjenester, trygghet og samarbeid med bydelene om bomiljø Spredning av den kommunale boligmassen (?) Etter 2011: økte investeringsrammer og tilpassede boliger 630 mill. kr til kjøp og tilpassede boliger ( ) Omsorg+ Ny investeringsprosess i Oslo kommune Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig. Godt utgangspunkt for å løse flere behov, men Investeringsprosessen er krevende, tar tid og må brukes riktig Behov for en helhetlig plan med tydelige prioriteringer (bydelene/Boligbygg) Investeringsrammer og driftsøkonomi ”henger ikke sammen” Fleksibilitet mht utleie av ledige boliger til andre formål (f.eks studenter)

28 Muligheter og utfordringer
Boligbehovsplan under utarbeidelse for prioriteringer og langsiktighet Hva er behovene og hva skal prioriteres (til hvem, hvor mange og hvor) Utnyttelse av den kommunale boligmassen/eiendomsmassen Tilpasning, kjøp, salg i BBY Samarbeid/koordinering internt i Oslo kommune (EBY, andre foretak og etater) Effektive prosesser og tydelige beslutningspunkter Kompetanse og samarbeid mellom bestiller og utfører Tverretatlig/-faglig samarbeid for effektiv gjennomføring (f.eks regulering) Investeringsprosessen → reelle mulighetsstudier → gode prosjekter Beslutningsparametere er ikke tydelig definert (og mangler eierskap/forankring) Investeringsrammer og driftsøkonomi må avstemmes Bestillinger betinger budsjettmessig dekning for oppfølging, drift og vedlikehold Finansiering som gir akseptabel leie og krav til ”lønnsomhet” Kombinasjon av tilskudd, lån og husleieberegninger som gir fornuftig kostnad og husleie Kommunal bolig er et av flere boligvirkemidler i Oslo. En av våre hovedstrategier er å tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. De ulike leddene i denne kjeden vil påvirke hverandre, og aktiv bruk eller liten bruk av et virkemiddel vil påvirke etterspørsel av andre virkemidlene. Et godt eksempel på denne mekanismen synes jeg at proveordningen med startlån til depositum i Trondheim var. Trondheim bruket ikke den adgangen sosialtjenestloven gir for å gi lån til depositum – og hadde derfor behov for å utvikle et nytt vikemiddel for å hjelpe folk inn i leid bolig.


Laste ned ppt "Muligheter/utfordringer i de kommunale boligene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google