Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging av kreftsykdommer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging av kreftsykdommer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av kreftsykdommer
Gunnar Indrebø Overlege Kreftavdelinga, Helse Sunnmøre Storfjordkonferansen

2

3 Bakgrunn 26000 nye krefttilfeller 11000 dødsfall pga kreftsykdom
Lidelse Tap Sykefravær Økonomi Kilde: Cancer in Norway 2008(Kreftregisteret.no)

4 Bakgunn II Prognose Spesialisthelsetjenesten har ikke kapasitet til å ta unna dette Primærhelsetjenesten har ikke kapasitet til å ta unna dette Samfunnet har ikke råd til dette Hvordan unngå uføret?

5 Kunnskap om kreftutvikling
Gener Arv ”Svarteper” Livsstil

6 Faktor Mest sannsynlig Spredning Kosthold 35 % 10-70 %
Tobakk 30 % –40 % Infeksjon 10 %? –? % Seksuelle forhold 7 % –13 % Yrke 4 % –8 % Alkohol 3 % –4 % Ulike former av stråling 3 % 2–4 % Forurensning 2 % –5 % Tilsettingsstofferunder 1 % Andre/ukjent?? Kilde: Johan Higginson, Cancer Supplement, Aug. 1993

7 ”Cancer prevention At least one-third of all cancer cases are preventable. Prevention offers the most cost-effective long-term strategy for the control of cancer.”

8 Kosthold Frukt, bær og grønnsaker
Det er sannsynlig at frukt og grønnsaker reduserer risiko for kreft i hele fordøyelseskanalen, munnhule og svelg, strupehode, spiserør, magesekk, bukspyttkjertel, lunge, tykk- og endetarm og prostata. Korn og fiber Dokumentasjon på direkte effekt av fiberinntak på risikoen for kreft er ufullstendig. Sukker Det finnes begrenset evidens for en direkte sammenheng mellom høyt sukkerinntak og kreft. Fett Sammenhengen mellom fett og kreft er ikke entydig, selv om den er mye studert. Det er heller ikke grunnlag for å si at det er en sammenheng mellom transfett og kreft. Kjøtt Mye rødt eller bearbeidet kjøtt i kosten gir økt kreftrisiko. Det er særlig påvist sammenheng mellom høyt inntak av kjøtt og kreft i tykk- og endetarm. Salt Salt er en sannsynlig medvirkende årsak til magekreft. Det er en dose-respons sammenheng, og virkningsmekanismene er relativt godt kjent. Fisk Ikke påvist kreftreduserende virkning

9 Fysisk aktivitet Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for utvikling av tykktarmskreft, brystkreft, prostata-, lunge- og livmorkreft. For tykktarmskreft er risikoreduksjonen for de mest fysisk aktive i forhold til inaktive ca. 50 %. Det er stor usikkerhet forbundet med å estimere slike tall. Men forekomsten av kreftsykdommer der fysisk aktivitet har vist seg å virke forebyggende, tilsier at et optimalt nivå av fysisk aktivitet i befolkningen vil kunne forebygge et stort antall krefttilfeller. SEF-rapport 02/2000

10 Røyk Lungekreft Blærekreft Alle kreftformer
..og en rekke andre kroniske sykdommer ..og dårlig ånde, mannsstemme, skrukkete hud, skjørt hår, gule tenner..

11 Røyk II Helsestasjon Info til ungdom Røykeloven
Aldersgrense for kjøp av tobakk

12 Røyk III ”Røyker du?” ”Har du tenkt å slutte?”

13

14

15 Kreftforeningen (kreft.no) Helsestasjoner
Sjiraffen Georg ”Frisk luft i lungene er bra for meg og ungene” Kreftforeningen (kreft.no) Helsestasjoner

16 Sol Antall forbrenninger som barn Solkrem!
…eller hva med å unngå solen?

17

18

19 Stråling Stråleeksposisjon som barn Røntgen og CT Radon Strømmaster?
Mobiltelefon?

20 ”- Vi har 13-årsgrense for bruk av mobiltelefon i vår familie
”- Vi har 13-årsgrense for bruk av mobiltelefon i vår familie. Det betyr at våre barn på 22 og 14 år har mobil, mens de på syv og 11 år ikke får mobiltelefon før de blir 13, sier Vollvik som har viet hele sitt forretningsliv til mobilsalg. Årsaken til forbudet er strålingsfaren. - Jeg har fått fysisk vondt i hodet når jeg har brukt mobilen for mye. Forskningen peker i ulik retning, men jeg ønsker ikke å ta noen sjanser.” VG

21 Annen forebygging Medikamentell forebygging av kolorektal kreft er ikke å anbefale pga. usikker effekt og bivirkninger av aktuelle legemidler Endoskopisk screening har teoretisk størst potensial og er innført i nasjonale screeningprogrammer i utlandet, til tross for fravær av randomiserte studier Norge bør avvente implementering av nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft inntil resultater fra randomiserte studier av endoskopisk screening foreligger

22 Vaksinasjon HPV Komplisert pga mange forhold

23 Forebygge og samhandling
Spesialistkompetanse på kreftbehandling i sykehusene Spesialistkompetanse i forebygging er i primærhelsetjenesten Helsesøstre Fastleger

24 Når starte vellykket forebygging?
Før fødsel! Fullt trøkk fra starten av Foreldrene sentral brikke ”Hvordan kan du bidra til at barnet ditt får mindre risiko for å få kreft?” ”Hva gjør du som påfører barnet ditt økt risiko for å få kreft?”

25 Hvordan forebygge kreftsykdommer?
Samhandling – kreftkompetanse, helsestasjon og fastleger Undervisning i helsesøsterstudiet Undervisning til helsepersonell i kommunene Begynne før fødsel og fortsette videre i småbarnsalder og skole Informasjon til barn og ungdom Informasjon og ansvarliggjøring av foreldre Forbedring av lovverket

26


Laste ned ppt "Forebygging av kreftsykdommer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google