Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional R&D and Innovation 2007 – 2017 (?) Stig Ulvang og Inga Ingebrigtsen VRI-koordinator, Troms Fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional R&D and Innovation 2007 – 2017 (?) Stig Ulvang og Inga Ingebrigtsen VRI-koordinator, Troms Fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional R&D and Innovation 2007 – 2017 (?) Stig Ulvang og Inga Ingebrigtsen VRI-koordinator, Troms Fylkeskommune

2 What is VRI? The VRI programme is the Research Council’s main initiative targeted toward research and innovation at the regional level in Norway. The primary objective of the VRI programme is to promote innovation, knowledge development and value creation through regional collaboration, and a strengthened R&D effort within, and for the regions. www.vri-troms.no

3 Norwegian companies compete in regional, national and global markets. To succeed in these competitive markets, the companies must continually innovate and seek renewal. R&D activity can and should be given a much more major role in these efforts. The R&D community must be equipped to assume greater responsibility as a stakeholder in regional development. This can only be achieved through active collaboration with trade and industry on specific R&D projects, mobility projects, mobilisation of companies to conduct research, and wide-ranging participation processes within companies. www.vri-troms.no

4 •Foreløpig versjon per 1. juli Kilde: Indikatorrapporten 2011 (foreløpige tall) FoU i næringslivet i Troms

5 5 “steakholders” – Partners in VRI Troms  Halti næringshage  Høgskolen i Harstad  Innovasjon Norge Troms  Kunnskapsparken Nord  LO Troms  Næringshagen i Målselv  Nofima  Norut Tromsø AS  NorInnova AS  NHO Troms  Senja næringshage  SINTEF Nord  Troms fylkeskommune  Universitetet i Tromsø

6 VRI Troms – priority areas in the region:  Sustainable energy  Marine resources  Tourism www.vri-troms.no

7 7 Funding instruments in VRI Troms:  Regional dialogue conference – a meeting place for regional players to learn about each other’s expertise and roles and develop a common understanding of what they can do together.  Competence brokering – a scheme in which a qualified consultant (broker) helps companies to find suitable research expertise.  Pre-project funding – funding designed to encourage companies to increase their R&D investment. Funding up to 125 000 NOK.  Mobility initiatives – projects that enable students, researchers and representatives of trade and industry to cross institutional boundaries and gain experience of and participate in new environments.

8 www.vri-troms.no Competence brokering:  Bridge between R&D and company- helps find relevant R&D competence.  Competence can be achieved by crossing regional boundaries.  Colaboration with international network (EEN)  NOFIMA (Heidi Nilsen), NORUT (Geir Lorentzen) og SINTEF (Roger Richardsen) in colaboration with med Næringshagene og KUPA  Free of charge for company

9 www.vri-troms.no Pre-project funding  Funding for collaboration with external and approved R&D service.  Company must contribute with equal amount of funding as VRI fundings. Funding in the form of companys own labouring hours is accepted.  Tilskudd til kjøp av eksterne FoU-tjenester, forutsetter tilsvarende egeninnsats i form av timer (timekostnad inntil 1,2 promille av årslønn) eller egne midler

10 Pre-project funding can also be R&D work for: Forprosjekter kan også være FoU- støtta forarbeid for:  Skattefunnprosjekter  Prosjekter til regionalt forskningsfond  ARENA-(for)prosjekter  Internasjonale FoU-prosjekter www.vri-troms.no

11 Some examples: www.vri-troms.no Companys:  Arctic Plast AS  Avfallsservice AS  Datakvalitet AS  De 5 vinmakeran  Drønen  Furstål AS  Halti Nasjonalparkseneter  Kvalvik engineering AS  Nordeng AS  Skog maskinservice  Teknor AS  Telespor AS  TURA AS R&D:  Bioforsk  Høgskolen i Hedmark  Nofima marked  Nofima mat  Norut Narvik  Norut Tromsø  Sintef IKT  Sintef fiskeri og havbruk  Universitetet i Aalborg  Universitetet i Tromsø

12 Eksempel forprosjekter - luktfritt partnerskap Gjennom kompetanse- megling og forprosjekt har Avfallsservice AS fått hjelp fra Bioforsk jord og miljø på ÅS til å redusere lukta fra komposteringsanlegget i Skibotndalen. Prosjektet var så vellykket at partene har forlenget samarbeidet. Fra oppdateringsmøte mellom Sigleif Pedersen (Avfallsservice), Ove Bergersen (Bioforsk) og Geir Lorentzen (Norut)

13 www.vri-troms.no Mobility initiatives – studentmobility  Studenter arbeider med utviklingsprosjekt(er) i bedriften i 1 -12 mnd (Internship)  Kinderegg - tre ting på en gang  Hjelp til å utføre en utviklingsoppgave  Nettverk inn mot FoU (treveis kunnskapsoverføring)  Rekruttering – utprøving av oppdatert, kunnskapsrik arbeidskraft med nye innfallsvinkler, ideer og impulser  Universitetet i Tromsø (Karrieresenteret)  Tilskudd til studenters og bedrifters utgifter (stipend/tilskudd)

14 Personmobilitet forts Nytt fra 2012: Postdoc i bedrift Nyutdanna forsker arbeider med avgrensa, konkrete utviklingsprosjekt(er) i bedriften i minst et halvt år VRI kan gi tilskudd (< 500 000) til lønn og drift. Ordninga er under utvikling, ta kontakt for nærmere informasjon www.vri-troms.no

15 Erfaringer ” vårt selskap har hatt enormt utbytte av Internship....... samarbeidet er ekstra fruktbart når kompetansepersonell fra Universitetet også deler studentens interesse for selskapet” Ayanda AS/ProBio ”Som det framgår av rapporten har dette vært et svært nyttig prosjekt for NOFIMA. Gjennom denne typen kontakt med næringsutøvere kan vi generere FoU-ideer som i større grad er næringsrelevante” Edgar Henriksen, NOFIMA


Laste ned ppt "Regional R&D and Innovation 2007 – 2017 (?) Stig Ulvang og Inga Ingebrigtsen VRI-koordinator, Troms Fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google