Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Ansvarlig salg – ansvarlig vertskap Politifullmektig Henning Klauseie Tynset / Koppang februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Ansvarlig salg – ansvarlig vertskap Politifullmektig Henning Klauseie Tynset / Koppang februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Ansvarlig salg – ansvarlig vertskap Politifullmektig Henning Klauseie Tynset / Koppang februar 2009

2 På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Alkoholloven – lov 2. juni 1989  § 1-1: Formål I størst mulig grad begrense samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.

3 På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Definisjoner § 1-4: ”Salg” er overdragelse av alkoholholdig drikk mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet ”Skjenking” er salg for drikk på stedet

4 På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Aldersgrenser  § 1-5 – kjøp  Lavere enn 22 % - 18 år  22 % og høyere – 20 år  Salgs- og skjenkemedarbeideren:  Samme aldersgrenser Servitør med kokk- eller servitørfagbrev Unntak for lærlinger under opplæring

5 På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Bevillingsordningen  § 1-7:  Gis av kommunen etter søknad  Uttalelser fra politi og sosialtjeneste skal innhentes, fra skatte- og avgiftsmyndigheter kan innhentes  § 1-7b – Krav til vandel  ”uklanderlig vandel” siste 10 år i forhold til alkohollov og andre bestemmelser i sammenheng med lovens formål, samt skatt / avgift / regnskap

6 På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Tap av bevilling  § 1-8: Tap av bevilling  Kan inndras ved endrede vandelsforhold  Inndras ved overtredelse av loven  Gjentatt omsetning av narkotika på stedet, selv om innehaver ikke er å klandre for omsetningen

7 På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt  § 8-9 Serverings- og drikkeforbud uten bevilling  Hovedregel:  I vanligvis allment tilgjengelige lokaler  Forsamlingslokaler / felleslokaler  Offentlig plass  Offentlig transportmiddel

8 På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Overskjenking  § 8-11 Forbudt å selge eller skjenke alkoholholdig drikk til åpenbart påvirket person (også annet enn alkohol) Forbudt å skjenke på en slik måte at man må antas å bli åpenbart påvirket

9 På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Overskjenking - fortsettelse  Dette betyr max 4 cl sprit  Hva med ”storhandel” før stengetid?  Hva er åpenbart påvirket?  Tale (volum, meningsinnhold osv)  Gange  Aggresjon eller lignende  Øyne  Konkret vurdering

10 På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Eksempler på straffesaker relatert til alkohol  Kjøp og videreformidling av alkohol til mindreårige  Salg av alkohol til mindreårige  Overskjenking  Salg av smuglersprit  ”kapping”

11 På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Relaterte lover  Serveringsloven – inneholder bestemmelser som kan ha betydning for enkelte bransjer  Straffeloven § 242 – hensette noen i hjelpeløs tilstand eller forlater noen i hjelpeløs tilstand


Laste ned ppt "På jobb – for et trygt Hedmark Hedmark politidistrikt Ansvarlig salg – ansvarlig vertskap Politifullmektig Henning Klauseie Tynset / Koppang februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google