Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aldersdiskriminering og aldersgrenser: Hvor forbudt, hvor tillatt? Ekspertkonferanse, Oslo 26.10.2009 Professor Stein Evju, Institutt for privatrett, UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aldersdiskriminering og aldersgrenser: Hvor forbudt, hvor tillatt? Ekspertkonferanse, Oslo 26.10.2009 Professor Stein Evju, Institutt for privatrett, UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aldersdiskriminering og aldersgrenser: Hvor forbudt, hvor tillatt? Ekspertkonferanse, Oslo 26.10.2009 Professor Stein Evju, Institutt for privatrett, UiO

2 © Stein Evju 2009 Aldersdiskriminering - aldersgrenser Diskriminering er ikke ulovlig – men ulovlig diskriminering er ulovlig Terminologiproblemet: Ulik behandling – forskjellsbehandling – diskriminering F og D er sproglig synonyme – har de eller skal de ha ulike konnotasjoner ?

3 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser Likhetsprinsippet – en gammel norm Fra Egypt til Aristoteles’ moralnorm: Det like skal behandles likt Men hva er likt?? Aristoteles’ Athen Aristoteles selv: "Silence is a woman's glory, but this is not equally the glory of man.“ [Politikken 1260]

4 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser Poenget: Vi konstituerer likhetsprinsippet i vår egen tid og vårt eget bilde Hva som er likt og ulikt – og hvilken forskjellsbehandling som er akseptabel, bestemmes i en kulturell kontekst

5 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser Hvordan stiller det seg så med alder ? Et ”restgrunnlag” – og en ung ikke-diskrimineringsgrunn

6 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser MR-instrumenter og ikke-diskrimineringsgrunner

7 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser USA Civil Rights Act 1866 (42 USC s 1861) – Rase ETA 1964 (Civil Rights Act 1964, 42 USC s 2005e- 5 et seq) - Rase og kjønn ADEA 1967 (Age Discrimination in Employment Act, 29 USC s 621 et seq) Europa Nasjonale regler og initiativer FIN, DE, ES - IRL, UK White Paper COM(1993) 700 final, Growth, Competitiveness and Employment White Paper COM(1994) 333final European Social Policy: a way forward for the Union Eurolink Study 1993 EIRR Study 1994 European Council, in June 1995 Amsterdam-traktaten 1997 Artikkel 13 1999 ( COM(1999) 565 Final ) → Direktiv 2000/78/EF

8 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser Arbeidsmiljølov 2005 § 13-1. Forbud mot diskriminering (1) Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering eller alder er forbudt. § 13-3. Unntak fra forbudet mot diskriminering (1) Forskjellsbehandling som har et saklig formål, ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles og som er nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke, anses ikke som diskriminering etter loven her. (2) Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i strid med forbudet mot indirekte diskriminering, diskriminering på grunn av alder eller diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt. Arbeidsmiljølov 2005 § 13-1. Forbud mot diskriminering (1) Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering eller alder er forbudt. § 13-3. Unntak fra forbudet mot diskriminering (1) Forskjellsbehandling som har et saklig formål, ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles og som er nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke, anses ikke som diskriminering etter loven her. (2) Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i strid med forbudet mot indirekte diskriminering, diskriminering på grunn av alder eller diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt.

9 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser Direktiv 2000/78/EF Article 6 Justification of differences of treatment on grounds of age 1. Notwithstanding Article 2(2), Member States may provide that differences of treatment on grounds of age shall not constitute discrimination, if, within the context of national law, they are objectively and reasonably justified by a legitimate aim, including legitimate employment policy, labour market and vocational training objectives, and if the means of achieving that aim are appropriate and necessary. Such differences of treatment may include, among others: (a) the setting of special conditions on access to employment and vocational training, employment and occupation, including dismissal and remuneration conditions, for young people, older workers and persons with caring responsibilities in order to promote their vocational integration or ensure their protection; (b) the fixing of minimum conditions of age, professional experience or seniority in service for access to employment or to certain advantages linked to employment; (c) the fixing of a maximum age for recruitment which is based on the training requirements of the post in question or the need for a reasonable period of employment before retirement.

10 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser § 13-3. Unntak fra forbudet mot diskriminering (2) Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i strid med forbudet mot indirekte diskriminering, diskriminering på grunn av alder eller diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt. Direktivets art. 6(1) objectively and reasonably justified l egitimate aim – (indicated) appropriate and necessary means ▼ mer spesifikk i formuleringene enn aml.s bestemmelse Intensjonen bak aml.s regel: Ot.prp. nr. 104 (2002-2003), 41

11 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser Aldersdiskriminering kan skje på grunn av høy alder og lav alder

12 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser Lav alder EFD 18. juni 2009, C-88/08 Hütter (n.y.r.) utelukkelse av tjenestetid før 18 år EFD C-555/07 Kücükdeveci (Swedex) GA Bot’s innstilling 7. juli 2009 Stillingsvern – tjenestetid før 25 år utelukkes

13 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser Høy alder – Aldersgrenser Skillet pensjonsalder – aldersgrense Dir. P 14, artikkel 6(2) EFD C-411/05 Palacios de la Villa [1997] EFD 2007 I-8531 EFD C-388/07 5. mars 2009 Age Concern C-45/09 Rosenbladt (verserer)

14 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser Forholdet mellom primærrett og Direktiv 2000/78/EF Mangold ([2005] EFD I-9981) – NOU 2009:14, 127 Aldersgrense = direkte diskriminering Fratredelsesplikt ‹ = › opphør av opphørsvern Hva er legitime formål? Typer av formål – sosialpolitiske m.v. Age Concern avsn. 46 Hvem avgjør om formål? Staten ”Sosiale parter” ctr.individuelle AGer Valg av mål og midler – skjønnsmargin

15 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser Egnethet og proporsjonalitet (nødvendig – ikke uforholdsmessig, osv.) Gruppetilnærming akseptabel (? Palacios) Formål og egnethet må ”konkretiseres” og påvises (Age Concern, 51) Proporsjonalitetsvurderingen Betydningen av rett til pensjon, opptjeningsgrad, m.v.

16 © Stein Evju 2009 Styringsretten – hva, hvor, hvordan Aldersdiskriminering - aldersgrenser Direktivet og norsk rett Bakgrunnen – intensjonen Prp. 104, 41 Aldersgrenseproblemet Prp. 104, 29 NOU 2004: 5 Departementet (Prp. 104, 30) Ot.prp. 49 (2004-2005), 15, 193-197 NOU 2009: 14 Et helhetligdiskrimineringsvern (påberoper ”frihetsgrad” (198) vil ”sjablonisere” ad aldersgrenser (196-197) og innskrenke vernet ad alder (176))

17


Laste ned ppt "Aldersdiskriminering og aldersgrenser: Hvor forbudt, hvor tillatt? Ekspertkonferanse, Oslo 26.10.2009 Professor Stein Evju, Institutt for privatrett, UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google