Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pilotprosjekt KK Helse Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pilotprosjekt KK Helse Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pilotprosjekt KK Helse Bergen
Pasientsikkerhetskampanjen

2 Innsatsområdet TRYGG KIRURGI, med særlig oppmerksomhet på infeksjoner  

3 Innsatsområdet ”Trygg Kirurgi” og
Sjekklisten ”Trygg Kirurgi”

4 Mål Redusere antall uønskede hendelser og komplikasjoner ved å styrke infeksjonsforebyggende tiltak Sørge for at alle tiltak fungerer gjennom alle ledd i behandlingskjeden ved kirurgi Kontrollere at pasienten og teamet er klar til operasjon

5 Kvalitetsarbeid Kvalitetsforbedring har som formål å implementere ny kunnskap/beste praksis eller undersøke om beste praksis følges. Kvalitetsforbedring er ikke forskning Samme metode men ulikt formål!

6 Drivere Hårfjerning Normotemperatur Antibiotikaprofylakse
Sjekkliste for trygg kirurgi Alle er evidensbasert (vurdert av ekspertgruppe Nasjonalt Kunnskapssenteret)

7 Foto:Erik Johansson

8 Organisering av pilot Prosjektgruppe Kjernegruppe Øvrige medlemmer
2 hygienesykepleiere (prosessledere) 5 ledere og nøkkelpersoner ved avdelingen Øvrige medlemmer Kvalitetssjef i Helse Bergen Representant for kunnskapssenteret 2 representanter for sentralt sjekklisteprosjekt

9 Veien blir til mens en går………
Foto:Erik Johansson Veien blir til mens en går………

10 Prosessen Utarbeide driverdiagram Sjekklisten for trygg kirurgi 1 2 3
Nåsituasjon Forbedring/endring Utprøving Implementering Evaluering/måling Tverrfaglige planleggingsmøter Gjennomgang av hvilke enheter som vil bli involvert Kartlegging av aktuelle pasientforløp og nåsituasjonen Utarbeide driverdiagram Sjekklisten for trygg kirurgi Mini-audit på de aktuelle enhetene Skriftlige retningslinjer, prosedyrer og sjekklister utarbeides eller revideres korrigering av avvik 1 2 3 4 5

11 Driverdiagram – Hårfjerning
Metode/Retningslinje Hjelpetiltak Dokumentasjon Hårfjerning Sikre at hårfjerning blir utført korrekt før operasjon Oversikt over hvilke inngrep som krever hårfjerning Hårfjerning skal skje så nær opptil operasjonstidspunkt som mulig Hårfjerning skal skje ved klipp Skriftlig informasjon til pasienten før innleggelse Liste over hvilke inngrep som krever hårfjerning Prosedyre som angir metode - klippemaskin Hvor og når: sengepost, før transport Hvem: Helsepersonell Skriftlig informasjon som rutinemessig blir gitt pasienten før innleggelse Hårfjerning utført (ja/nei)    Informasjon til pasient gitt (ja/nei)

12 Sjekklisten “Safe Surgery”
Kontroll av forberedelse Identifisere risiko Styrke teamet mot felles mål Anne-Mette Espe 2011

13 Kartlegging av pasientforløp
informasjon før innleggelse sengepost forberedelse operasjon og anestesi operasjon postoperativ innleggelse sengepost innledning operasjon postoperativ Bilde: Pasientfokusert Redesign Ringerike Sykehus 2001

14 Børste Tau Slange Tre Bløt masse

15 Mini-audit Hvorfor? stemmer virkeligheten med det lederne sier? Hva?
dokumentasjon av nødvendige rutiner Hvor? sengeposter, anestesienhet, operasjonsstuen og postoperativ enhet Hvordan? samtale med leder intervju av tre ansatte ved hver enhet rapport om hva som må korrigeres Når? før endring 2 mnd. etter endring 6 mnd. etter endring

16 Good intensions… Here comes the airplane! Airplane food
tastes like crap!

17 Hva skal vi måle og rapportere?
Sjekklisten brukt Temperatur målt – varmebevarende tiltak iverksatt Håfjerning utført Riktig antibiotikaprofylakse gitt innenfor rett tidspunkt

18

19 Målinger – har det hjulpet?
Bruk av sjekklisten og evt. prosedyreavvik registreres i operasjonsplanleggingssystemet Postoperative infeksjoner løpende registrering i sykehusets system Globale målinger på sykehuset pasientskader (GTT) 30 dagers sykehusdødelighet mm

20 Kontrollpunkt Standard pasientforløp: Registrering i PAS. (Dips)
Registrering av brukt sjekkliste, antibiotikaprofylakse, normotemp, hårfjerning, Orbit Registrering av varmebevarende tiltak Infeksjonsstatus Web-port Rapportering til NOIS GTT Pasient Innleggelse Senge-post Utskr.30.dag Utskr Opr.-stue Post- operativ

21 Erfaringer Ledelsesforankring Engasjerte deltakere
Audit ga stor innsikt i status Kunnskapshull ble avdekket Oppdateringsbehov av prosedyreverk påvist Flere forhold i arbeidsflyt ble forbedret Vanskelig for legene å komme fri fra pasientbehandlingen, men stor interesse

22 Bruk av sjekkliste: 96,4% 578 inngrep totalt (3,6%) Ikke utført 26 (4,5%) Kun ved avslutning 75 (13,0%) Kun før 456 (78,9%) Før og etter

23 Bruk av sjekkliste ved KK: 73%
2048 inngrep totalt (12%) Ikke utført 91 (4%) Kun ved avslutning 43 (2%) Kun før 1368 (67%) Før og etter

24 Ved hysterektomier viser foreløpige tall en reduksjon av infeksjonsforekomsten
fra 13,1% høsten 2010 til 3,9% høsten 2011.

25

26 Veien videre…… Alle opererende avdelinger

27 It's easier with a round wheel !
I know, but I don't have time to change it! Anne-Mette Espe 2012

28


Laste ned ppt "Pilotprosjekt KK Helse Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google