Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT og integrering – hvordan kan nye løsninger fungere sammen med eksisterende programvare i sektoren? v/ Terje Bremnes & Jan Helge Norekval, Helse Vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT og integrering – hvordan kan nye løsninger fungere sammen med eksisterende programvare i sektoren? v/ Terje Bremnes & Jan Helge Norekval, Helse Vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT og integrering – hvordan kan nye løsninger fungere sammen med eksisterende programvare i sektoren? v/ Terje Bremnes & Jan Helge Norekval, Helse Vest IKT AS

2 Agenda Innledning Virksomhetsarkitektur Arkitekturarbeid
Et konkret eksempel Oppsummering

3 Integrasjoner forenklet bilde – HBE (2008)

4 Logisk applikasjonsarkitektur med funksjonsområder

5 Funksjonsområder med applikasjoner
PiMS DocuLive Dips Bup Natus Orbit Amis Bergen ProSang/InterInfo? Netlab – Klin.fys DocuLive - PAIS Netlab – Mikrobio ProSang/InterInfo Bup? Agfa RIS Hjerte PACS Hjerte PACS IV (PiMS) Agfa PACS POS Merida DocuLive – PAIS? Alfaliste Medrec Shire

6 Virksomhetsarkitektur?
Virksomhetsarkitektur er å se relasjonene mellom alt dette, samt en prosess for å omforme virksomhetens strategi til effektiv virksomhetsendring . Forretningsarkitektur Strategi Organis-asjon Prosesser Informasjonsarkitektur Pasient Diagnose Kritisk info Kontakt Applikasjonsarkitektur Pasient-demogr. Klinisk dokum. Timebok Klin. Planlegg. Lab. & Radiologi Kodeverk Resepter Legemidler Teknologiarkitektur Desktop Server Lagring Nettverk

7 Nasjonalt arkitekturarbeid
”Den blå bibelen” (2008)

8 (Tjenester,Sikkerhet,SSO,Overvåking,Infrastruktur)
PAS, EPJ, fellestjenester og andre tjenester tilgj. på tjenestebuss PAS/EPJ-applikasjons- monolitt PAS/EPJ-funksjonalitet tilbys som tjenester Modulært/tjenestebasert oppbygget system landskap - målbildet 1 2 3 4 Tjenester Fellestjeneste Fellestjeneste PAS/EPJ PAS/EPJ Radiologi Pasientmottak Fagstøtte Lab. tjeneste Klinisk planl. Kodeverk Demografi Timebok PAS/EPJ PAS/EPJ PAS/EPJ T T Tjenester Tjenester T T T T T T T T Tjenestebuss (Tjenester,Sikkerhet,SSO,Overvåking,Infrastruktur)

9 Regionalt arkitekturarbeid
Støtter opp under den regional porteføljestyringen Forsøk på modularisering og samordning gjennom strukturert applikasjonskartlegging Fokus på tjenesteorientert arkitektur Standardisering av grensesnitt Benytte arkitekturmetodikk i prosjekter for å sikre at Forretningsarkitekturen er premissgiver for løsningene

10

11 Elektronisk kurve og legemiddelmodul
LOP – Legemiddel og pasientsikkerhet Bakgrunn Prosjektets formål redusere uønskede legemiddelhendelser forbedre kvalitet og pasientsikkerhet understøtte pasientbehandlingen De fleste uheldige legemiddel- hendelser forekommer i forbindelse med ordinering og istandgjøring/ utdeling ( 2010/11 Forprosjekt /12 Anskaffelse > Implementering Tiltak / delprosjekt: Riktigere legemiddel anamnese Elektronisk ordinering av legemiddel og klinisk beslutnings-støtte Ikke pasient- bundne endose Økt farma- søytisk råd-giving Foto: Monica Bjermeland/NFT Elektroniske legemiddelkabinett Objectives Legemiddelmeldingen (St.meld.nr 18, 2005) ”…feilmedisinering i 20 % av behandlingsforløp...” ”…kostnader for feilmedisinering anslått til ca. 5 milliarder kr pr år i Norge” Meldesentralen (Oppsummeringsrapport ) 27 % av alle meldinger gjeld legemiddelbruk/-handtering Feilmedisinering hos pasienter innlagt i sykehus (Teigen et al, TDNLF 13/2009) 610 rapporter om legemiddelfeil over en fireårsperiode på et sjukehus Strekkodekontroll ved utdeling av legemiddel til pasient Elektronisk kurve og legemiddelmodul

12 Legemiddel og pasientsikkerhet - LOP

13 Kurver

14

15

16 Informasjon tilknyttet kurvebegrepet

17 En konseptuell skisse – Legemiddel til pasient

18 Integrasjon arbeidsflater

19 Oppsummert Fokus på tjenestebasert arkitektur
Standardisering – tjenester/informasjon/grensesnitt Informere/samarbeide med leverandørene om utvikling av standardiserte tjenester. Konsolidering av funksjonalitet Økt fokus på sosio-teknisk samspill/integrasjon

20 I’ve just found 10,000 ways that won’t work.»
«I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.» - Thomas Edison


Laste ned ppt "IKT og integrering – hvordan kan nye løsninger fungere sammen med eksisterende programvare i sektoren? v/ Terje Bremnes & Jan Helge Norekval, Helse Vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google