Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans – konferansen 18. september 2012 Direktør Bjørn Erik Thon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans – konferansen 18. september 2012 Direktør Bjørn Erik Thon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans – konferansen 18. september 2012 Direktør Bjørn Erik Thon Twitter @bjornerikthon

2 Datatilsynet -Håndhever personopplysningsloven, helseregisterloven og helseforsknings-loven •Saksbehandling •Tilsyn/kontroll •Veiledning/informasjon •Ombud -40 medarbeidere ( jurister, teknologer, samfunnsvitere, informasjonsfolk, administrativt personale)

3 Hva er en personopplysning? En opplysning som kan knyttes til en enkeltperson 19. november 2009Side 3

4 22.08.2012Side 4 Dette er grunnkravene for behandling av personopplysninger •Registrering og bruk av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag ( lov eller avtale) •Personopplysninger kan bare brukes til det avtalte formålet, ikke til uforenelige formål ( fakturering av bompassering, ikke reklame) •Registreringen må være saklig begrunnet ( må være nødvendig å registrere og lagre opplysninger) •Opplysningene må ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ( kontantkort = ikke nødvendig å registrere opplysninger) • Det må velges den minst mulig personverninngripende løsningen

5 Datatilsynet har vært engasjert i samferdselssektoren i mange år – her et klipp fra 2004

6 Bomstasjoner

7 Full anonymitet 22.08.2012Side 7

8 22.08.2012Side 8 Mulighet for anonymitet

9 22.08.2012Side 9 Ingen anonymitet

10 Datatilsynets konsesjon til helautomatiske bomstasjoner -Trafikantene skal ha mulighet til å betale kontant for enkeltpasseringer i umiddelbar nærhet til bomstasjonen -Bomselskapene skal informere aktivt om den alternative betalingsløsningen, og at denne reelt sett er tilgjengelig for alle som måtte ønske å benytte den.

11 Retten til anonym ferdsel -Denne retten er slått fast i flere stortingsmeldinger -Følger av menneskerettighetskonvensjonens § 8 – retten til privatliv -Unntak fra retten til anonym ferdsel må være tungveiende og velbegrunnet

12 Hvorfor er dette viktig? -Elektroniske spor: -Trafikkdata – epost, sms, mobil, nettsurfing etc etc -Bomstasjoner en rekke ganger på en rekke ulike steder -Kollektivreiser -Båt, tog og fly -Økonomiske transaksjoner -En rekke elektroniske spor i arbeidslivet -Trener og bruker GPS -Kamera en rekke steder -Den teknologiske utviklingen gjør det enkelt å bruke elektroniske opplysninger til nye formål

13 Hvorfor er dette viktig? -Opplysninger om reisemønster er potensielt avslørende -Andres bruk er ofte et sekunderformål; data om bompasseringer ønskes brukt av andre enn bomselskapene -Opplysningene kan være interessante for mange: -Politi, kriminelle, ektefeller og tidligere ektefeller, journalister, markedsfører, arbeidsgivere, skattemyndigheter osv -Derfor må det stilles strenge krav om registrering, oppbevaring, bruk og sletting

14 Tilsyn med bomselskaper i 2009 -Mangelfull informasjon om: -Hvilke data som samles inn -Hvor lenge passeringsdata lagres -Når og hvor det blir tatt bilde -Mangelfulle sletterutiner -Kamera feil stilt inn -Det ble lagret for mye informasjon -Informasjonssikkerhet – åpne profiler

15 Personvernnemndas ulykkelig avgjørelse -Vår påstand: -Sletting av forskuddsbetalt passeringsdata innen 1 måned -Sletting av etterskuddsbetalt passeringsdata innen 5 måneder -Fjelllinjen ønsket å avvente konklusjonene fra en arbeidsgruppe bestående av bl.a. justisdepartementet, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Datatilsynet. -Nemnda: Passeringsdata skal oppbevares i 10 år!!

16

17 Passeringsdata i bompengeringen Vår strategi: •Politisk spor – møte m tidligere samferdselsminister •DLD- avtale mellom Høyre og AP: I påvente av avklaring av muligheter for å begrense innsyn i lovlig lagrede data i elektroniske betalingsanlegg, er partene enige om at bomselskapene ikke skal utlevere passeringsopplysninger til ligningsmyndighetene. -Møte med Skattedirektoratet -Arbeidet pågår fremdeles

18 Noen ord om framtida - med personvernbriller

19

20 switch 22. August 2012Side 20

21 Ecall og svarte bokser -Alle biler utstyres med en gps, en gsm-oppkobling og en mikrofon -Fra trafikksikkerhet til ??? -Kampen om av-knappen

22 Framtidig bruk – ecall -Det stilles krav om bruk av ecall/svart boks for å få forsikring -Det rabatt ved bruk av ecall/svart boks på forsikringen -Forsikringen avkortes dersom du ikke har ecall skrudd på -Jf her: En bussjåførs hverdag -Avbrutt av lokal reklame

23 Datalagringsdirektivet og samferdsel -Alle trafikkdata skal registreres og lagres i seks måneder -Sms, epost, oppkoblinger og lokalisering. -En smarttelefon kobler seg ustanselig opp mot nettet -Kontinuerlig registrering av våre bevegelser?

24 Teknologirådets anbefalinger -Personvern må inn i kravspesifikasjonen ved alle relevante offentlige innkjøp. Det er ikke nok å skylde på at leverandørene ikke leverer løsninger som tar hensyn til personvernet. Dersom personvern er etterspurt og det er tilstrekkelig betalingsvilje, kommer noen til å levere det. -Evaluer bruken og effekten av teknologier som settes inn for å bedre trafikksikkerheten. Kan det tenkes at det finnes alternative tiltak med like bra effekt som ikke krenker personvernet? -Fjern tiltak som krenker personvernet dersom de ikke virker.

25 Behandling av personopplysninger -Anonym ferdsel må være mulig -Prinsippet om dataminimalisering -Ikke registreres mer personopplysninger enn det som er nødvendig for å gjennomføre tjenesten -Prinsippet om innebygd personvern/privacy by design -Godt personvern bygges inn i løsningen fra starten -Selvbestemmelse som betingelse -Kampen om av-knappen


Laste ned ppt "Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans – konferansen 18. september 2012 Direktør Bjørn Erik Thon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google