Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbyggs prosjekter Bergen og region vest EBAV- dagene Bergen 4. nov

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbyggs prosjekter Bergen og region vest EBAV- dagene Bergen 4. nov"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbyggs prosjekter Bergen og region vest EBAV- dagene Bergen 4. nov
Statsbyggs prosjekter Bergen og region vest EBAV- dagene Bergen 4. nov Regiondir. Torbjørn Nævdal

2 Presentasjonen gir et bilde av
Statsbygg ansvar og oppgaver Byggeprosjekt i Bergen Byggeprosjekter i regionen for øvrig Prosjektinfo SB region vest

3 ”Byggevinden har snudd”
For 2 år siden: Bergen raste mot staten I dag: Er trønderne på krigsstien Faksmile BA Prosjektinfo SB region vest

4 fakta – skrytelisten Sum ca. 15 mrd. Kr.
Gir NHH etterlengtet nybygg - Selv om jeg har tatt økonomiutdanning i Oslo, ser jeg opp til Handelshøyskolen i Bergen, sier statsminister Jens Stoltenberg. Nå får NHH et nybygg til 400 millioner. Bilder Vis/Skjul fakta – skrytelisten Dette er utdrag av regjeringens skryteliste for Hordaland, som Jens Stoltenberg la frem for BT etter at Kongen hadde åpnet Stortinget. Gulatingbygget: 427 millioner Haakonsvern: 780 millioner Statsarkivet: 178 millioner Bybanen: 1,23 millioner Vossepakko: 220 millioner' Hardangerbrua: 2,6 milliarder Odontologibygget: 780 millioner Høyskolen i Bergen: 2.24 mrd. Mongstad: 5,2 mrd. Nytt barnesykehus: 700 millioner Nybygg NHH: 400 millioner Sum ca. 15 mrd. Kr. Gir NHH etterlengtet nybygg - Selv om jeg har tatt økonomiutdanning i Oslo, ser jeg opp til Handelshøyskolen i Bergen, sier statsminister Jens Stoltenberg. Nå får NHH et nybygg til 400 millioner. Kilde: Jens Stoltenberg Prosjektinfo SB region vest

5 Statsbygg – hva gjør vi

6 Fra nord til sør og øst til vest
Eiendomsmasse: 2,6 mill m² 2.300 bygninger i 610 kompleks 75 eiendommer utland, i 56 land 5 regionkontor + hovedkontor Ansatte: 820 hvor av ca. 120 på regionkontorene og ca. 360 på eiendommene Årlig ca. 200 byggeprosjekter i gang (3 mrd.) Prosjektinfo SB region vest 6

7 Statsbyggs oppgave Hovedoppgave: tilby gode funksjonelle lokaler til statlige virksomheter (formålsbygg) I tillegg har Statsbygg et særskilt ansvar for å fremme: - God arkitektur - Tilgjengelighet for alle - Ivaretakelse av kulturminner og miljø bygger forvalter utvikler kjøper og selger Statsbygg gjennomfører Stortingets og regjeringens vedtatte politikk innenfor statlig bygge- og eiendomssektor. Vi driver steds- og byutvikling, er byggherre, kjøper og selger eiendom og forvalter og drifter eiendom på vegne av staten. Underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsbygg har årlig om lag 140 byggeprosjekter i gang over hele landet Prosjektene varierer i størrelse og type – og i hvilken fase de er - Tidligfase, forprosjektering, byggefase Hovedkontor i Oslo Regionkontorer i Oslo, Bergen, Porsgrunn, Trondheim og Tromsø 800 ansatte 400 på hovedkontoret Prosjektinfo SB region vest

8 Eiendomsforvalteren Kongelige eiendommer Regjeringsbygg
Ambassader og embetsboliger Museer og kultureiendommer Universiteter og høgskoler Offentlig administrasjonsbygninger Fjellstuer, tollstasjoner, Buf-etat, veg- og trafikkstasjoner, havforsknining, etc. Fengsler Prosjektinfo SB region vest

9 Øvrige prosjekter region
Prosjekter i Bergen Øvrige prosjekter region Gulating Lagmannsrett Høgskolen i Bergen Statsarkivet Norges handelshøyskole Odontologibygget Kunsthøyskolen Bergen tinghus Bergen Museum HSF Sentralbygg Sogndal Universitetet Stavanger Prosjekter fengslene Reiselivsmuse Balestrand DiFi Leikanger Vabakken Stord Gulating Lagmannsrett Største entreprise kontrahert okt/nov 2009 Planlagt ferdigstillelse sommer 2011 Kunsthøgskolen kvm Kostnadsramme 800 MNOK ( Prisnivå pr ) November 2005:Skisseprosjekt og intern usikkerhets-analyse 2006 og 2007:Revisjoner av konsept og kostnads-reduksjon Våren 2009: Ikke grunnlag for privat finansiering Desember 2009:Oppdrag fra KD om å vurdere kostnadsreduksjon på 15-20% Norges Handelshøyskole Ca kvm (ca kvm benyttet av andre leietagere) Antatt prosjektkostnad ca 400 MNOK Juni 09 – Februar 10 forprosjekt Inn til Finansdep. for godkjenning Høsten 2010 Detaljprosjektering Byggestart våren 2011 Ferdigstillelse i løpet av 2012 Høgskolen i SF 2009 Detaljprosjektering Jan/Feb 2010 Anbudskunngjøring Juni 2010 Byggestart Juni 2012 Ferdigstillelse bygg Sommer Forventet innflyttingstidspunkt Prosjektinfo SB region vest

10 Statsbygg`s samlet investeringer Bergen
Påbegynte prosjekter: 4,1 mrd. Kr. Forestående prosjekter: ca. 1,4 mrd. Kr. (2009 kr.) Prosjektinfo SB region vest

11 Statsbygg forvalter landets fengsler
35 fengsel 478 bygninger Bruttoareal Region vest: Bergen, Åna Stavanger, Sandeid, Haugesund, Vik Hustadvika, Ålesund Totalt ca m2. Prosjektinfo SB region vest

12 Gulating Lagmannsrett
Brutto bygningsareal: kvm Kostnadsramme: mill. Byggestart / Ferdigstillelse sommer / juni 2011 Prosjektinfo SB region vest Byggherrestyrt sideentreprise

13 Høgskolen i Bergen Nybygg. Inkl. rehab. verneverdige teglbygninger.
Brutto bygningsareal 51000 kvm Byggestart / ferdigstillelse primo 2010 / medio 2014 Kostnadsramme 2,24 mrd. kr. Prosjektinfo SB region vest Byggherrestyrt sideentreprise

14 Nytt odontologibygg, UiB
Byggested: Årstadveien 19, Bergen Brutto bygningsareal: Ca kvm, inkl. garasje og offentlig tannklinikk Byggestart/ Ferdigstillelse okt / aug. 2012 Kostnadsramme: 780,4 mill. NOB kvm - Kostnadsramme 780,4 MNOK Nybygget vil bli et kombinert bygg for: Universitetsfunksjonene innenfor odontologi (forskning, utdanning og utvikling) Regionalt kompetansesenter organisert som en spesialistklinikk integrert med de øvrige spesialklinikkene ved NOB Riving – mai 09 til januar Det fraflyttede bygget for preklinisk institutt (PKI) i Årstadveien 19, skal rives og frigjør dermed tomt for et Nytt Odontologibygg. Byggherrestyrt sideentrepriser Prosjektinfo SB region vest

15 Statsarkivet i Bergen Bruker: Arkivverket Brutto bygningsarea:l
3375 kvm, kvm rehab. Byggestart / ferdigstillelse Juni / sept. 2011 Kostnadsramme 178 MNOK Formål Nye magasiner Ny konserveringsavdeling Publikumsarealer Kontorer og kantine for ansatte Fremdrift: Mai Byggestart Sept 2011 Ferdigstillelse magasin + konserveringsbygg Nov Ferdigstillelse resterende bygg Prosjektinfo SB region vest Samspillsentreprise

16 Norges Handelshøyskole, nybygg
Brutto bygningsareal Ca kvm Byggestart/ Ferdigstillelse 1. April 2011/ des. 2012 Kostnadsramme: 400 Mill. Prosjektinfo SB region vest

17 Kunsthøgskolen i Bergen
Brutto bygningsareal kvm Kostnadsramme 782 mill. Kostnadsoptimalisering sluttført 15-20% Byggestart ? Oppstart skisseprosjekt Prosjektinfo SB region vest

18 BERGEN TINGHUS – full rehabilitering
Areal: m2 Skisseprosjekt under arbeid Forprosjekt des. 2012 Oppstart avhenger av bevilgninger. Regjeringskonferanse mars 2012? Prosjektinfo SB region vest

19 Bergen Museum Programmeringsfase Innvendig rehabilitering 10050 kvm
Foreløpig ferdigstillelse 2014/2016 Prosjektinfo SB region vest

20 Høgskulen i Sogn og Fjordane. Nytt sentralbygg i Sogndal
Brutto bygningsareal: kvm Byggjestart / Ferdigstilling: Sommar 2010 / Sommar 2012 Kostnadsramme: ,6 mill.kr Prosjektinfo SB region vest

21 Stavanger – Arkeologisk museum
                                                                                                    Nytt formidlingsbygg m/ hovedvekt utstillingsarealer samt magasinerer Areal: 5000 m2. Styringsramme mill. Plan og designkokurranse Prekvalifisering i gang Byggestart 2011/ 12 Prosjektinfo SB region vest

22 Universitetet Stavanger UiS
Fortløpende byggeprosjekter og større vedlikeholdstiltak: Studentenes hus Byggestart/ Ferdigstil.: febr.2011/ aug. 2011 kostnadsramme: 21.mill. Lab.bygg (skisseprosjekt) Auditoriebygg (skisseprosjekt) samfunnsvitenskapelig fakultet styringsramme 120 mill –byggestart utsatt regionsamling 2009-torbjørn


Laste ned ppt "Statsbyggs prosjekter Bergen og region vest EBAV- dagene Bergen 4. nov"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google