Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rett første gangen ! Vi er sertifisert 9001/14001/18001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rett første gangen ! Vi er sertifisert 9001/14001/18001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rett første gangen ! Vi er sertifisert 9001/14001/18001

2 Hvem er SIMPLI Lager og leverer software for styring og forbedring
Brukes av tusenvis av brukere i nærmere 50 virksomheter Gjør kurs og coachingpakke  Sertifiserbart system 14 medarbeidere i Norge og Sverige Sterke referanser og bred erfaring Kort om oss

3 Sterke referanser – på tvers av bransjer
Rambøll er et stort internasjonalt rådgivnings-selskap med ansatte. Rambøll Norge bruker SIMPLI MANAGE OG BETTER til sin kvalitetsstyring og SIMPLI FACTS for miljøregnskap. Berg-Hansen er et stort norsk reisebyrå. De benytter vår software SIMPLI BETTER for sin forbedrings- og avviks-håndtering. Fred Olsen Marine services drifter fartøy for flytende olje og gass-produksjon, vindmølle installasjon og Cruise. FOM bruker SIMPLI FACTS for å samle inn miljødata, beregne miljøpåvirkning og rapportere miljøprestasjon. Mattilsynet er en statlig forvaltningsorgan med 1500 ansatte. Mattilsynet bruker SIMPLI MANAGE og BETTER for sin kvalitetsstyring. I har bistått med tilpassing til deres saksflyt. Eiendomsverdi overvåker og registrerer aktivitet og utvikling i de norske eiendomsmarkedene. Vi bistår med SIMPLI MANAGE og BETTER samt rådgivning relatert til deres styrings-system. ÅRIM er et interkommunalt avfallsselskap i Ålesundsregionen. ÅRIM abonnerer på vår software SIMPLI MANGE, BETTER og FACTS og jobber med vår Coaching-pakke fram mot sertifisering på ISO9001/14001 Klikk på logo for å hente fram eller skjule informasjon. Her kan vi eventuelt bytte ut generell beskrivelse med kundeuttalelse?

4 Referanser Bygg, anlegg og bygg-administrasjon
Ta fram sliden spesifikt for bransjerelavans og detaljert referanse

5 Referanser Olje/gass, maritim, leverandørindustri
Ta fram sliden spesifikt for bransjerelavans og detaljert referanse

6 Referanser Engineering, byggeledelse, rådgivning
Ta fram sliden spesifikt for bransjerelavans og detaljert referanse

7 Referanser Industri og vareproduksjon
Ta fram sliden spesifikt for bransjerelavans og detaljert referanse

8 Referanser IKT, Energi, Elektro
Ta fram sliden spesifikt for bransjerelavans og detaljert referanse

9 Referanser Servicenæring
Ta fram sliden spesifikt for bransjerelavans og detaljert referanse

10 Referanser Offentlig Ta fram sliden spesifikt for bransjerelavans og detaljert referanse

11 Referanser Næringsmiddel og Lab
Ta fram sliden spesifikt for bransjerelavans og detaljert referanse

12 TOTALSYSTEM – RASKT OG ENKELT
Ett styringssystem, fleksibelt – for alle bransjer Konsept 1 – Ferdig pakke/totalsystem som dekker Alle kravområder i ISO. Små og mellomstore virksomheter, og de som ikke har mye fra før på ISO kan ta Manage/Better i bruk direkte uten tilpassing fram til sertifisering. Når behov senere melder seg for eventuell tilpassing så er det fleksibilitet for dette. Brukes mot små/mellomstore kunder eller når man skjønner at kunden ønsker standardisert system

13 FLEKSIBELT Styringssystem som kan skreddersys etter ditt behov og ønske! Konsept 2 – Skreddersøm For store/mellomstore visksomheter, med etablert saksflyt og informasjonsbehov så kan Better svært effektivt tilpasses behovet. Også Manage kan enkelt tilpasses. Normalt er det bare behov for mindre tilpassinger her. Brukes mot større/komplekse kunder eller når man skjønner at kunden ønsker å få tilpasset til eget behov

14 Vi gjør det lett som bare det !
Sluttbruker trenger: Enkel tilgang Lett å finne frem En enklere hverdag Tynget av krav til styring og kontroll? Superbruker trenger : God oversikt Samle alt på ett sted Lett å vedlikeholde Bidrar til forbedring

15 Utvalg av funksjonaliteten
Kontroll på Dokumenter Styring med Risiko Håndtere Krav Tildel Ansvar -Utvikle Kompetanse Oppfølging av Leverandør/kunde Styring på Mål og prestasjon Modeller og naviger dine Prosesser Styr prosjekter med Prosjektrom Integrert styring SIMPLI Manage og Better dekker sammen alle kravområder i ISO 9001/14001 og OHSAS18001 og andre standarder med enkle grep. Meld Avvik og Forslag, hendelser og tilløp Kontroll og forbedring Saksbehandling og Tiltak Analyse/grafing Mobil APP med bilde/video vedlegg Forbedringsportalen Regnskap over Miljø/klimabelastning Rapportering av miljøindikatorer Klima/Miljø-regnskap

16 Kontroll på dokumenter (video 2 min)
Start videoen med Play-knappen nede i bildet. Vises utarbeidelse av Prosedyrer/styrende dokumenter. Videoen vil erstattes med en bedre versjon når det er klart. Også flere små videoer på andre funksjoner vil bli laget.

17 Styring med risiko Ha totaloversikt over risiko, pr. avdeling, pr. prosess og tidsbilde. Jobb med enkeltrisiko, utvikling/tiltak

18 Jobb med tiltak for å nå mål
Styring med mål og prestasjon NavigerMål og delmål Jobb med tiltak for å nå mål Vis utvikling

19 Rapportering av avvik/forbedring

20 Prinsipp for styringssystemer
Politikk Føringer Krav Styringssystem Brukes til å forklare hovedgangen i et styringssystem. Forklaring: Et styringssystem baseres på prinsippet om kontinuerlig forbedring. Sirkelen kalles Demings sirkel eller styringssløyfen. Ledelsen etablerer en Policy basert på selskapets virkelighet/context og interessentenes krav/forventninger. Denne gir føring for utviklingsretning/forbedringsområder. Disse legges til grunn for etablering/revidering av mål og arbeidet i styringssystemet, som derved Gir resultater som tilfredsstiller Interessentenes krav Derved oppnås en forbedring og man kan sette seg nye mål. Interessenter Tilfredsstille Gi Resultater

21 Virker ISO Komplekst? Med Coaching fra SIMPLI kommer du i mål
1. Policy 2. Risiko og prosesser 17. Ledelsens gjennomgang 3. Krav 4. Mål 4. FORBEDRE 1. PLANLEGGE Også litt mer konkret om prosessen mot ISO 9001/14001 og OHSAS18001 (eller en/to av de). Simpli Manage og Better har funksjonalitet som svarer på alle kravområdene og vår Coaching-pakke Dersom tilhører er ISO/Kvalitetsperson kan denne med fordel brukes pga. gjenkjenning med styringshjulet i ISO. 16. Internrevisjon 5. Ansvar 3. FØLGE OPP 2. GJENNOMFØRE 6. Kompetanse 15. Registreringer 7. Kommunisere 14. Avvik og tiltak 8. Dokumentasjon 13. Samsvar 9. Dokumentkontroll 12. Prestasjon/måling 10. Virksomhetsstyring 11. Beredskap Våre løsninger støtter alle disse kravområdene

22 ISO coaching – veien fram til sertifisering
Aktivitet Nivå av arbeidsomfang for kunde Oppstartsmøte hos dere Lav Kurs hos dere på Simpli Manage del1 Arbeidsmøte Prosesskartlegging Middels Arbeidsmøte Lover og krav, samsvar Arbeidsmøte Risikoidentifisering (Kvalitetsrisiko og Miljø/HMS-aspekter) Arbeidsmøte Risikovurdering Arbeidsmøte Dokumentstyring og «påkrevde «systemprosedyrer» Kick-off Prosesseiere  Prosesseieres arbeid Høy Arbeidsmøte Policy og Målstyring Arbeidsmøte Måling/indikatorer, prosessovervåking Arbeidsmøte Ansvar og Kompetanse/bevissthet Arbeidsmøte Kommunikasjon Arbeidsmøte Avvik Saksbehandlerkurs Simpli Better Kick-off for ansatte/meldere Simpli Better Arbeidsmøte Internrevisjon planlegging  Gjennomføre Internrevisjon Arbeidsmøte Ledelsens gjennomgang planlegging Sertifiserbart system (milepæl) Relevant for: Bedrifter som ønsker å sertifiseres Bedrifter som har mye jobb med flytte over fra gammelt til nytt system – ønsker å rydde opp Fast pris: ,- Anbefalt prosjekttid: 6 – 12 mnd. Prosjektledelse kommer i tillegg

23 Kompetanse, System og opplæring
Prosjektstyring Prosesskartlegging Lover og krav Risikokartlegging Internrevisjon Statusanalyse ISO-rådgivning Opplæring/støtte ISO kurs Internrevisjon kurs Brukerkurs E-læring Hjelpefiler Support Systemer Avvikshåndtering Prosesskart Dokumentstyring Risikostyring Målstyring Prosjektrom Klimaregnskap Kort om oss

24 Integrert ledelse Ett styringssystem for alle styringsbehov
9001 (kvalitet), (miljø), 18001(HMS) Enkelt å integrere andre standarder (integrerbart) 9001 , 14001, 18001 50001 (Energi) 22000 (Matsikkerhet) 27001 (IT-sikkerhet) Andre ISO-orienterte systemer ISM-koden (Maritim) NORSOK standarder (Offshore) Manage kan enkelt integrere styring for andre standarder enn 9001/14001 og som er i basis Kunden kan også velge å kun bruke Manage for 9001 eller en av de andre standardene separat

25 Miljøregnskap Miljøregnskap 4. FORBEDRE 1. PLANLEGGE 3. FØLGE OPP
1. Miljøpolitikk Styring med miljøaspekter i dine Prosesser/aktiviteter 17. Korriger systemet ved Ledelsens gjennomgang Beslutningsgrunnlag Hva bør måles Grenser/krav? 3. Håndtere miljøkrav/regelverk Hva er målene? Fakta om «ståa» Ansvar for måling 4. Styring med miljømål 4. FORBEDRE Miljøregnskap 1. PLANLEGGE Denne er spesifikk for Facts og rent miljøstyringssystem. Krever kjennskap til Facts og fagområdet Miljøregnskap. 16. Gjennomfør Internrevisjon Fakta  forbedring 5. Ansvar i miljøarbeidet 3. FØLGE OPP 2. GJENNOMFØRE Håndtere data Samsvar? 15. Kontroll med Registreringer/målinger Vise prestasjon 6. Kompetansebehov 7. Kommunisere om miljø Styringsinformasjon 14. Oppnå forbedring Miljøavvik og tiltak 8. Dokumentere systemet 13. Kontroller Lov-samsvar 9. Kontroll på Dokumenter/rutiner 12. Måle miljøprestasjon 10. Styring med prosessene/aktivitetene 11. Beredskap for miljøuhell Våre løsninger omfatter alle disse kravområdene

26 Felles styringssystem
Prosjektrom Konsern Prosjekt type 1/ Forretningsområde 1 Prosjekt 1 Org Enhet 1 Prosjekt 2 Org Enhet 2 Prosjekt type 2/ Forretningsområde 2 Prosjekt 3 Org Enhet 3 Prosjekt 4 Org Enhet 4 Felles styringssystem - Prosesser, krav, mål, risiko, kompetanse m.m. Maler - Typiske risikoer, prosedyrer, maler, krav Prosjekt/Enhet - Lokale krav - Dokumentarkiv - Avvik i prosjekt - Aktiviteter/GANTT - Adgangskontroll Prosjektrom presenteres dersom spesifikt interessant for en kunde. Det er en ekstra dimensjon i styringssystemet som ikke er nødvendig hvis ikke prosjekter har individuelle behov for styringssystem (styringsdokumenter, risikoer o.l.) Prosjektrom kan også bruke for å implementere f.eks. butikker i en butikkjede og andre liknende enheter i en virksomhet. Brukes ikke uten kompetanse om kundens behov og kjennskap til prosjektrom – avvent til 2. møte

27 Fleksibilitet – skreddersøm av Simpli Better (Opsjon)
Oppstart Konfigureringsmøte Arbeidsmøte med kunde Kravspec. klargjøres Kunde godkjenner Implementering Kurs Saksbehandlerkurs Etter behov Melderkurs Administratorkurs Kick-off for ansatte eLæring Kan tilbys etter behov Oppsett Tilpasning 1. tilpassing Test - Etterjustering Akseptansetest Konfigurering Kategoriseringer Mobil APP Sette opp grafer Brukes normalt i 2. møte dersom man ser at kunden har behov for skreddersøm. Større selskaper har normalt noe behov for skreddersøm. Omfang av tilpassing varierer mye: 0-10 (små/ingen tilpassing), (mellomstore virksomheter) t (store/kompleks org.)

28 Tips til implementeringsløpet
Uten Coachingpakke Oppstartsmøte, dette har vi en mal på Workshop fPortal, se slide «Fleksibilitet – skreddersøm av Simpli Better» Det hender at kunder ønsker tilpassinger på SIMPLI Manage også, dette tas da på timebasis. Det kan også være behov for utvidet implementeringshjelp ifm SIMPLI Manage. Da kan faglig bistand «plukkes» fra vår Coaching-pakke. SIMPLI Facts er det sjelden eller aldri tilpassinger på, kun konfigurering sammen med kunden, gjøres på timebasis Teknisk Det hender at kunder har behov for installasjon, integrasjon med andre interne systemer o.l. Dette tas på timer etter evnt kravspek (iTet) Med Coachingpakke Oppstartsmøte, dette har vi en mal på Se slidene «Virker ISO Komplekst?» og «ISO Coaching» for detaljer I arbeidsmøtene belyses vært tema ift hva ISO krever også hvordan det kan tolkes. Vi hjelper kunden i gang med jobben innen hvert tema, deretter må kunden utføre/produsere resten selv. Det er mulig at kunden trenger hjelp utover møtene i pakken, dette gjøres til timepris og avtales med PL. Eks kan være lovkartlegging eller gjennomføring av internrevisjon Det hender at kunder ønsker tilpassinger på SIMPLI Manage også, dette tas da på timer Denne er veiledning til selger og egner seg ikke for presentasjon direkte i møte.

29 Leveransemodeller Fri lisens for nye versjoner og forbedringer
Leie av lisens, drift hos oss Egen server, eller 3. part drift på begge plattformer Vedlikehold og støtte, Modell 1 Kjøp av lisens, installert på kundens server(eller 3.part drift) Vedlikeholdsavtale fra år 2 Modell 2 Leie av lisens, driftes på vår server (SaaS) Vedlikeholdsavtale er inkludert i leieprisen Vedlikehold Fri lisens for nye versjoner og forbedringer Videreført garanti/feilretting Regulert responstid og rabattert timepris på støtte Støtte Supportweb og telefon/epost Timebasert støtte Fri feilretting

30 Priseksempler – Lisensleie/drift
Produkt/ Tjeneste Liten bedrift – ca 50 ansatte Medium bedrift – ca 250 ansatte Stor bedrift – ca 1000 ansatte SIMPLI Manage/Better Normal kompleksitet og omsetning ~57’ ~135’ ~315’ SIMPLI Facts Pris sammen med Manage/Better ~11’ ~27’ ~65’ SIMPLI Project Forutsetter Manage Kun kurspakke (er inkludert i Coaching-pakke) Manage 1 dag : ,- Better ½ dag: 8.000,- Facts 1 dag: ,- Brukes etter behov hvis kunden i første runde behøver prisinformasjon. Bør ikke vises som «prisindikasjon» til konkret kunde – kun henvises muntlig som eksempelpriser. For små og mellomstore virksomheter er denne modellen å foretrekke. Software: Leiepris pr. år Kurs: Pr. kurs

31 Priseksempler - lisenskjøp
Produkt/ Tjeneste Liten bedrift – ca 50 ansatte Medium bedrift – ca 250 ansatte Stor bedrift – ca 1000 ansatte SIMPLI Manage/Better Normal kompleksitet og omsetning ~120’ ~285’ ~650’ SIMPLI Facts Pris sammen med Manage/Better ~47’ ~57’ ~140’ SIMPLI Project Forutsetter Manage Kun kurspakke (er inkludert i Coaching-pakke) Manage 1 dag : ,- Better ½ dag: 8.000,- Facts 1 dag: ,- Vedlikehold pr år fra år 2 15 % Brukes etter behov hvis kunden i første runde behøver prisinformasjon. Bør ikke vises som «prisindikasjon» til konkret kunde – kun henvises muntlig som eksempelpriser. For store virksomheter eller virksomheter med spesielt behov for «Single sign on» eller integrasjon er denne modellen å foretrekke kombinert med at systemet da installeres hos kunden. Software: Engangskostnad Vedlikehold: Pris pr. år Kurs: Pr. kurs

32 Andre faktorer ift pris og tilbud
Det er også mulig å ta høyde for høy kompleksitet i kundens virksomhet i vår priskalkulator, f eks kunder innen Olje og Offshore Det er også mulig å tenke seg at kunden ønsker å kjøpe system og likevel ønsker at vi skal drifte. Dette er et alternativ vi ikke aktivt skal selge inn, kun dersom kunden ber spesifikt om det. (Standardpris er 5.000, ,- pr bruker pr år) Ta kontakt med oss dersom du er usikker på prising (André Bautz, , Knut Helle, )

33 Supportfunksjonen Hver kunde får bruker(e) i vårt supportsystem og denne personen(e) er ment å fungere som 1 linje support hos kunden. I prosjektfasen går kontakt gjennom vår prosjektleder Support er bemannet mellom 08-16:00 alle virkedager. Vi skiller mellom incident(feil) og request(endringsønske). Incident: En ikke-planlagt hendelse som reduserer kvaliteten på en IT-tjeneste til et lavere nivå enn det som står avtalt i SLA-en. (Eks. Feilretting). Ikke fakturert ved garanti/vedlikehldsavtale. Request: En forespørsel fra en bruker om informasjon, råd eller en vanlig endring Eksempler: Endring av passord, ønske om justering av funksjonalitet, Brukerspørsmål Vi har også supporttelefon og support- Prisen for supporttimer avtales ved kontraktsinngåelse og indeksreguleres hvert år. Egen supportportal i tillegg til epost og telefon. Enkelt å få hjelp. God styring med endringer. Vi får skryt av våre kunder for vår supporttjeneste..!!

34 Kundeoppfølging Vi gjennomfører hvert år en Kundeundersøkelse
Vi arrangerer hvert år et brukerseminar for våre kunder og partnere Alle kunder har tildelt en kundeansvarlig og følges opp iht viktighet (Key Account) Vi har etablert et brukerforum for våre kunder på LinkedIn Info til selger

35 $ What’s in it for me? 20 % av lisenspris for lisenskjøp
40 % av lisensleiesummen første år Dersom det selges inn Coachingpakke i tillegg, får partner ytterligere 10 %(av lisensprisen) Info til selger

36 Vi hjelper dere å gjøre ting rett første gangen og å få bedre kontroll!
…. det er god E.K.T.! Sparer tid og kostnader Gir bedre oversikt og god styringsinformasjon Er god helse og miljøpolitikk – reduserer risiko

37 Kvaliteter ved våre leveranser
Helhetlige løsninger Dekker alle kravområder – holder med étt system Høy faglig kompetanse Kvalitet, miljø, HMS-styring, SharePoint, bransjeerfaring Standardisert Sharepoint Foundation basert Følger ISO struktur Fleksibelt Tilbyr skreddersøm og utvidet bruk på SharePoint Brukervennlig Alt samlet, enkel navigering Kvalitet Vi tar egen medisin og er sertifisert av DNV Kort om oss


Laste ned ppt "Rett første gangen ! Vi er sertifisert 9001/14001/18001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google