Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital kompetanse i voksenopplæringen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital kompetanse i voksenopplæringen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital kompetanse i voksenopplæringen
Mitt navn er Nancy Salvesen. Jeg har jobbet i voksenopplæringa i 18 år, både som lærer og inspektør, både på store, mellomstore og små voksenopplæringssenter. Jeg har i denne tiden hatt gleden av å få være med på flere prosjekter for å ta i bruk data og ulik pedagogisk programvare i undervisningen. Som inspektør har jeg også gjort meg noen erfaringer med kompetansehevingstiltak rettet mot lærere og deres bruk av digitale verktøy. Jeg var med på revisjonsarbeidet av Læreplanen vår våren 2011 – da med særlig ansvar for å innarbeide digitale kompetansemål i læreplanen. Og i høst reiste jeg rundt for Vox og holdt fagdager om de nye digitale norskprøvene. I og med at jeg har jobbet med digital kompetanse fra flere ulike vinkler og yrkesroller, har jeg gjort meg noen refleksjoner rundt temaet «digital kompetanse i voksenopplæringen . Bruk av data i voksenopplæringen beskrives med til dels svært motstridende adjektiv av berørte aktører: noen mener at det er utrolig spennende, utfordrende, morsomt, lærerikt, kreativt, læringsfremmende – mens andre heller vil bruke ord som tvangstrøye, unødvendig, vanskelig, ødeleggende for arbeidsmotivasjon og for noen: angstfremkallende og ydmykende. Og aktørene jeg snakker om er både deltakerne våre og lærerne! Jeg skal i dette innlegget først presentere en måte vi har jobbet med Læreplanens digitale kompetansemål på på arbeidsplassen min. Deretter skal jeg driste meg til å sette opp en liste over hva deltakerne våre MÅ ha av digitale ferdigheter for å klare de nye norskprøvene. Avslutningsvis vil jeg tipse om en del nye læringsressurser som kan tas i bruk i arbeidet med å fremme digital kompetanse. Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

2 Bruk av digitale verktøy
Kan alle som bruker digitale verktøy daglig i jobben sin rekke opp hånda? (ja, se det!) Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

3 Digitale kompetansemål
Gjett hva? Det bør disse også gjøre! Fra kom det altså digitale kompetansemål inn i Læreplanen vår! Det er snart 2 år siden! Og er daglig bruk av data i læringsarbeidet en realitet for disse? Hvis nei, hvorfor ikke? Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

4 Og hvordan står det til med disse?
Bruker de data daglig? Også i læringsarbeidet med deltakerne? Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

5 Litt skolehistorie.... Bruk av data i skolen har ikke så veldig lang historie – ta en titt på dette: vi går tilbake til 1986: FILM Noe utdatert og komisk for oss i dag, men: Denne læreren er et klassisk eksempel på en teknologi-optimist; en som har sterk tro på framtida og «framskrittet» ved å ta i bruk ny teknologi i skolen. Denne lærertypen er kanskje ikke overrepresentert på lærerrommene rundt omkring i voksenopplæringa, eller? Da vi reiste rundt og holdt fagdager om de nye digitale norskprøvene nå i høst– og jeg møtte lærere fra 7 ulike fylker – var det ett spørsmål som alltid kom (ikke i plenum – men i pausen på tomannshånd – ofte med en passe dose indignasjon og frustrasjon!): «går det an å søke fritak fra å ta prøvene digitalt? Mine deltakere har ikke nok digitale ferdigheter til å klare dette!» Svaret er: NEI! Det går ikke an å søke fritak fra de digitale prøvene pga. manglende digitale ferdigheter! Jeg sier det en gang til: Læreplanen med digitale kompetansemål kom – det er nesten 2 år før den første digitale norskprøven skal avlegges! Hva er grunnen til at deltakere som har fulgt opplæring ikke har fått digitale ferdigheter som Læreplanen forplikter oss til? Handler det om mangel på tilgang til datamaskiner? Handler det om manglende vilje til å undervise i data – «det er jo norsk de skal lære?» Eller handler det om manglende kompetanse hos lærerne til å undervise etter Læreplanens digitale kompetansemål? Uansett grunn: Noen har ikke gjort jobben sin her! Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

6 Bidrar voksenopplæringen til å holde noen utenfor «det digitale gjerdet»?
Og da blir mitt neste spørsmål: Bidrar voksenopplæringa til å holde noen utenfor det digitale gjerdet? Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

7 Hvem har hovedansvar for å forhindre dette?
– kroners spørsmålet: Hvem har hovedansvar for å forhindre dette? Dere sitter her i salen! Voksenopplæringa er en kvalifiseringsbedrift. Vi lærere er satt til å kvalifisere andre voksne. Hvordan i all verden skal jeg som lærer kunne kvalifisere andre, hvis jeg ikke er kvalifisert selv? I voksenopplæringa må det altså foregå voksenopplæring på flere nivåer nå! Dere ledere har hovedansvaret for at ALLE deres ansatte er i stand til å undervise etter Læreplanen. Og med digitale kompetansemål på ALLE nivåer – også i alfamodulen – kan det ikke lenger være snakk om å «verne» enkelte - gjerne eldre! – arbeidstakere og lærere! Hvis så skjer, så vil det ikke lenger bare handle om «gode og dårlige skoler» , noe som vi jo ikke like å høre om, men det vil begynne å handle om «gode og dårlige klasserom»!! Det vil bli stor ulikhet på undervsingstilbudet på en og samme skole. Deltakere får ikke det de har lovfestet rett til – det vil avhenge av hvilket klasserom de kommer til! Slike forhold kan vi ikke leve med. Hvis dere fortsetter å «verne» lærere , å skjerme dem fra å undervise i digitale ferdigheter, er dere med på å diskvalifisere lærerne deres fra yrkesutøvelse! En annen konsekvens av unnfallenhet når det gjelder kompetansekrav til ansatte kan være at ulike krav til lærere ansatt på samme sted, på like vilkår og med lik lønn skaper stor frustrasjon i et lærerkollegium! Her har dere en jobb å gjøre! Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

8 To tilnærmingsmåter: Læreplan og digitale kompetansemål
Nye digitale prøver Hvordan kan vi gripe an materien? Det finnes et utall måter, og jeg skal nå skissere to mulige veier. Den første tilnærmingen er «maksimum-varianten» - å ta for seg Læreplanen og skaffe seg en oversikt over hvilke kompetansemål som er satt opp der. Hvilket omfang snakker vi om? Hvor mye må deltakerne – og lærerne – kunne, for å oppfylle kravene i Læreplanen? En annen tilnærming er en «minste felles multiplum-variant» – nemlig å gå til de nye digitale norskprøvene og se: hvor lite data kan vi greie oss med for å klare prøvene? Hva er det deltakerne – og lærerne – MÅ beherske for å sikre en «forsvarlig prøveavvikling» slik det står i prøveforskriften? Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

9 1. Arbeid med Læreplanen:
Kompetansemål Læringsmål Konkretisering A1 – A2 – B1 (Eksempler og nyttige ressurser) Først litt om «maksimum-varianten»: Våren 2012 startet jeg sammen med to gode og teknologioptimistiske kolleger ved Ås VO arbeidet med å ta for oss ett og ett kompetansemål i Læreplanen og bryte disse ned i mer konkrete læringsmål. (En liten anekdote: Hvor gamle tror dere disse to damene er?.....Kristin Melbye Treekrem er 52 og Daina Jakobsons er 59! Alder ingen hindring, altså ) Vi tok for oss kompetansemålene på nivåene A1, A2 og B1. Jeg var som allerede nevnt med på å utforme og innarbeide de digitale kompetansemålene i Læreplanen, og følte at jeg hadde en viss oversikt over omfanget. Men arbeidet som vi gjorde i Ås med å bryte ned kompetansemålene i mer håndterbare læringsmål/delmål ble en liten vekker likevel: Da oversikten var ferdig fattet vi det faktiske omfanget av alt som nå SKAL læres! Og Læreplanen er som kjent ikke noe vi kan velge fra – den har forskriftsstatus og er dermed forpliktende for oss. Og de digitale kompetansemålene er omfattende! Det ble dermed klart for oss at datatimene med deltakerne både måtte bli flere og få et nytt innhold: vi kan ikke lenger forsvare å bruke tid på å sette deltakerne foran hver sin pedagogiske nettressurs for å lære mer norsk i datatimene– nå må vi drive dataopplæring og skriveaktiviteter med tastatur! Arbeid med pedagogiske nettressurser er også bra – og er aktiviteter med digitale verktøy, men det er arbeid deltakerne kan gjøre etter undervisningstid. Datatimene og den tilmålte tida med en lærer på skolen bør brukes til dataopplæring! I tillegg til å bryte ned kompetansemålene i læringsmål , laget vi også en liste over relevante nettressurser/nettsider og tematiske konkretiseringsforslag for hvert kompetansemål. Sånn ble oversikten: Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

10 Oversikt over digitale kompetansemål brutt ned til læringsmål - nivå A1, A2 og B1
Kompetansemål – læringsmål – konkretisering og eksempler NB! Viktig for meg å understreke at denne oversikten ikke må anses som uttømmende liste – det er heller et dynamisk arbeidsdokument og forslag som vi fortløpende kan legge til og trekke fra. Noen eksempler: 1. Vi har altså tatt for oss alle kompetansemålene som eksplisitt sier noe om det digitale – men også noen kompetansemål som, satt inn i en kontekst, åpenbart kan brytes ned til digitale delmål, selv om det ikke sies eksplisitt i Læreplanen. Et eks. på dette er det aller første kompetansemålet i A1-lista: snakke: gi korte enkle instruksjoner…. Et annet eksempel finner vi under ferdigheten «skrive»: fylle ut skjema: Vise systematikken vi har prøvd å jobbe etter For å vise omfanget: Skrolle gjennom hele dokumentet Fra det helt enkle på nivå A1 til mer krevende kompetansemål: B1: bruk av presentasjonsverktøy: Oppsummert: Denne oversikten : Gav oss en følelse for / viste oss omfanget kan brukes som en «pensumliste» / mer gripbart enn de store kompetansemålene Kan brukes som en «sjekk-liste» på hva deltakerne har lært Kan brukes pedagogisk i utformingen av arbeidsplaner og ukeplaner for deltakerne: Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

11 Læringsmål i ukeplanen
Her ser dere et eksempel på en ukeplan for en B1-klasse jeg hadde sist semester. Vi hadde tilgang til datamaskiner to dager per uke; tirsdager og onsdager. På ukeplanen får deltakerne vite hvilke aktiviteter vi skal ha de ulike dagene, hva de har i lekse de ulike dagene – og på baksiden av planen: kompetansemålene og læringsmålene. Her får deltakerne vite helt konkret HVA det er de skal lære denne uka! Dette gjør det : Forståelig og oversiktlig for deltakerne. Lett å sjekke om det er lært i ettertid. God hjelp for lærer i planlegging av arbeidsøkter: jeg bare klipper inn læringsmålene direkte fra oversikten! Og ukeplanene legges naturligvis ut på Its learning! Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

12 Læringsplattform fra nivå A2
Ved å ta i bruk læringsplattformen Its learning, har jeg klart å «trylle inn» MYE digital kompetanse hos deltakerne mine! Bruk av læringsplattform er et eget domene allerede fra nivå A2. For å kunne bruke Its learning må man kunne følgende: (læringsmål for oversiktens A2) OVERSIKT A2: Bruk av læringsplattform Læringsplattformen brukes aktivt i læringsarbeidet. Sånn kan det se ut for deltakerne: Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

13 De får tilgang til alt på ett sted: Ekstra læringsressurser
Bruk av læringsplattform oppleves umiddelbart som nyttig for deltakerne: De får tilgang til alt på ett sted: Ekstra læringsressurser Gjennomgått stoff fra undervisningen Arbeidsoppgaver Lekser Arbeidsplaner Lydfiler til lyttetrening Sende skriflige besvarelser og oppgaver Og bruken utvides gradvis ettersom de lærer mer og blir mer digitalt modne Oppfordring til dere leder: Gå foran som gode rollemodeller! Ikke bare bruk læringsplattformen til informasjonsutveksling med lærerne deres – bruk den til kompetansehevingsarbeidet i digitale ferdigheter! La lærerne LÆRE ved å bruke ITL eller annen læringsplattform! Da får de selv kjenne på kroppen hvordan det er å lære med digitale verktøy – noe som kan gi dem tips og råd til hvordan DE kan jobbe med sine deltakere igjen! Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

14 2. Nye norskprøver MEN: nå er det kort tid til de første digitale norskprøvene. Hva MÅ deltakerne – og lærerne - kunne for at vi skal få til en «forsvarlig prøveavvikling»? Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

15 Hva MÅ deltakerne beherske:
Logge seg på med brukernavn og passord Justere lyd Bruke musetast Skrolle / bruke pil-taster til å navigere Oppgaveformat/funksjoner: Klikk i bildet / på ord / på navn Velg bilde Flervalgs-oppgave Flytte bilder / avsnitt («klikk og dra») Lukeoppgave (åpne «rullegardiner» og velge alternativ) Skrive tekst med tastatur Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

16 Gratis Touch-kurs på nett – www.sense-lang.org
I forbindelse med skrivetrening med tastatur kan jeg anbefale denne gratisressursen : Jeg har brukt den på flere klasser med godt resultat. Den er brukervennlig og trigger konkuranseinstinktet vårt! Deltakerne har likt å jobbe med den. Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

17 Ny digital øvingsressurs fra Fagbokforlaget:
Øvingene er laget av lærerne Gro Knive og Annie Jakobsen som har lang fartstid som lærere ved Oslo Voksenopplæring – avdeling Rosenhof. Ressursen inneholder et stort antall varierte interaktive øvinger som trener lytte- og leseferdighetene med bruk av datamaskin. Øvingene dekker A1, A2 og B1-nivåene Deltakerne får med en gang vite om de har rett svar, og de kan jobbe med den delferdigheten og det enkelte nivået de ønsker/trenger. Øvingene er laget med tanke på de nye digitale prøvene og er utformet på en lignende måte. endelige lansering i april, men ressursen vil være tilgjengelig gratis på nett fram til da. Ressursen skal ha 30 lese- og 30 lytteoppgaver per nivå, til sammen 120 lese- og lytteoppgaver per norskprøve-øvingssett. Det jobbes også med å klargjøre en modul der man kan ta et utvalg av oppgavene som en prøve, på tid og med endelig score til sist, slik at deltakerne får tilgang til å øve seg på prøvesituasjonen Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

18 Noen smakebiter: e206355bf22f 19bd7c1dab2a Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

19 Bruk eksempeltestene! http://enovate.no/voxdemo/norsk
Ikke glem å bruke eksempeltest-materialet som ligger på nettet. Lærerne må gjøre deltakerne kjent med oppgaveformatene og bruke eksempeltestene til «prøve-eksamener», der deltakerne får kjenne på hvordan det oppleves å sitte flere timer foran datamaskinen og ta en test! Piloteringer er en annen mulighet til å få noe som ligner på «eksamenserfaring» - både for deltakere og lærere! Anbefales å delta på! En «forsvarlig prøveavvikling» krever at vi ALLE gjør oss godt kjent med både dataverktøy og prøveform og oppgaveformat! Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

20 Helt til slutt…. Når dere nå snart skal reise tilbake til deres respektive opplæringssenter og jobbe videre med digital kompetansehevning i personalgruppene deres, vil jeg sende med dere en liten oppfordring og bønn på veien: led oss lærere med mild, omsorgsfull – men FAST hånd – sånn som denne moren!  Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter

21 Lykke til med arbeidet! Lykke til med arbeidet og takk for meg!
Nancy Austberg Salvesen Ås kommunale Voksenopplæringssenter


Laste ned ppt "Digital kompetanse i voksenopplæringen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google