Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beboermøte 13.03.2012. Bygningsmessige tiltak  Bakgrunn  Prosjektpresentasjon  Konsekvenser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beboermøte 13.03.2012. Bygningsmessige tiltak  Bakgrunn  Prosjektpresentasjon  Konsekvenser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Beboermøte 13.03.2012

2 Bygningsmessige tiltak  Bakgrunn  Prosjektpresentasjon  Konsekvenser

3 Historikk  Byggeår 1969 - yttervegger med 10 cm isolasjon - vindu med 2-lags glass - luftlekkasjer  Renovering 1990 - 5 cm tilleggsisolering - vindu med 3-lags glass - press på pris, saldering - forenklet byggeteknikk - vannlekkasjer

4 Dagens situasjon – bilde 1

5 Dagens situasjon – bilde 2

6 Dagens situasjon – bilde 3

7 Dagens situasjon – bilde 4

8 Dagens situasjon – bilde 5

9 Dagens situasjon – bilde 6

10 Dagens situasjon – bilde 7

11 Dagens situasjon – bilde 8

12 Dagens situasjon – bilde 9

13 Bygningers kvalitetskurve

14 Innflytelse vs. kostnader 

15 Forslag renovering 2012 - hovedpunkt 1. Nye vindu, balkongdører og ytterdører 2. Tekking av tak 3. Porttelefoni 4. Ny renovasjonsløsning 5. Diverse vedlikeholdstiltak

16 1. Vindu, balkongdører og ytterdører  954 enheter  Utgjør ca. 1400 m²  H-type vindu og balkongdører  Videreføring av dagens løsning  3-lags glass  Nye ytterdører  Redusert varmetap

17 2. Tekking av tak  Tilleggsisolering av blokktak  Bedre fallforhold  Heving av gesimser  Nye takluker  Branntekniske tiltak (isolasjon, pipehøyde m.v.)  Ny tekking  Nye gesimsbeslag

18 3. Porttelefoni  Taleforbindelse  Fjernåpning av ytterdører  Tidsstyring

19 4. Ny renovasjonsløsning  Dypoppsamling  To stasjoner à to brønner  Samlet volum 20 m³  Lavere tømmefrekvens  Reduserte kostnader  ”Sponset” av Remiks  Nøkkelbrikker  Fjerning av dagens containeroppstilling

20 5. Diverse vedlikeholdstiltak  Fjerning av bomberomsluker  Utbedring og ettermontering av ventiler  Ettersyn av skorsteiner  Nye feieluker  Supplering av grunnmurplast  Ettersyn og vedlikehold av verandasøyler  Ettersyn av kledning og takrenner på rekkehus  Nye takbeslag på rekkehus

21 Alternative tilbud 1. Fabrikkmalte trevindu 2. Trevindu med belegg av aluminium 3. Vinylvindu  Alle alternativ med 3-lags glass  Også 2-lags glass tilgjengelig

22 Entrepriseform  Totalentreprise  Totalentreprenøren kontraherer UE  Alt garantiansvar hos en kontraktspart  Enklere å administrere for tiltakshaver  En part å forholde seg til i garantitiden

23 Prosjektkostnader - stipulert  Tilbudssum (E) ex. mva., med tillegg av:  Reserve- uforutsett(15% av E) - prisstigning( 3% av E)  Generelle kostnader- prosjektering ( 2% av E) - byggeledelse( 5% av E)  Spesielle kostnader- 25% mva..  SUM: NOK 23,6 mill. inkl. mva..  Opsjon, med fasader: NOK 39,0 mill. inkl. mva.

24 Kostnader pr. boenhet - stipulert LeilighetTilbudOpsjon 2R blokk129’224’ 4R blokk265’459’ 4R rekke318’(318’) (Alle beløp i hele tusen.)

25 Endring felleskostnader - stipulert TilbudOpsjon Leilighet24E6/25 år24E6/30 år39E6/30 år 2R blokk85669678062012671007 4R blokk146211881332105821641719 4R rekke159913001458115823681881

26 Gevinster av tiltak  Mindre varmetap  Høyere bokomfort  Redusert strømforbruk  Øket attraktivitet / markedsverdi  Enova?

27 Usikkerhet  Nye vindu i eksisterende fasade ?  Begrenset valgfrihet

28 Tiltaksprofil  Bestemmes av beboerne i Håpet 1 Borettslag  Byggteknisk anbefaling: Full fasaderenovering !


Laste ned ppt "Beboermøte 13.03.2012. Bygningsmessige tiltak  Bakgrunn  Prosjektpresentasjon  Konsekvenser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google