Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo IKT i skole-hjem- samarbeidet Leikny Øgrim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo IKT i skole-hjem- samarbeidet Leikny Øgrim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo IKT i skole-hjem- samarbeidet Leikny Øgrim

2 Annet materiale l Randi H. Jørgensen –Lover og retningslinjer –Fra foreldrenes (eller organiserte foreldres) perspektiv l Aslaug Kristiansen –Tillit og makt –Læreren som inngangsport eller representant for øvrigheta (skolen) –Læreren som profesjonell

3 Innhold l Foreldrenes digitale kompetanse l Foreldrenes nett-tilgang l LMS (Fronter) i foreldresamarbeidet –Muligheter og utfordringer –Vurdering –Personvern l Personvern: bilder og lister l Regler for bruk av PC l Telefon l Mobbing og foreldresamarbeid

4 Foreldrenes digitale kompetanse l Kan barn mer enn voksne? l Hvilken digitale kompetanse er nødvendig for å bistå barna i skolegangen? l Hvilken digitale kompetanse er nødvendig for å være en god oppdrager? l Bør skolen bidra til foreldres digitale kompetanse? Bilde: mediageek.no

5 SSB: 2. kvartal 2010: 90 % har Internett

6 l Nær halvparten av innvandrerne i Norge har svake digitale ferdigheter. l 90 % bruker Internett l Barn av innvandrere er født inn i det digitale samfunn. De har tilgang til, og benytter seg av, IKT-verktøy på en rekke forskjellige arenaer. Derfor er det all grunn til å tro at de har høy digital kompetanse – mye høyere enn innvandrerne.

7 Kan og bør skolen forvente at alle har Internett?

8 E-post l Raskt l E-postlister: nyttig og sårbart: –mulighet for rask melding til alle. l Lærer og klassekontakt bør legge e- postlista i blindkopifeltet (bcc:) når informasjon sendes ut til alle Bilde:nrk

9 l Styringsrett kontra personvern l Privat og arbeidsrelatert post l Situasjoner som sykdom eller mistenkt illojalitet l Det skal foreligge regler og avtaler

10 LMS (Fronter) i planlegging l Årsplaner l Ukeplaner l Temaplaner l Prosjektplaner Foreldrene kan følge med Bilde: minskole.no

11 LMS i vurdering l Tilbake- (framover-)meldinger på konkrete arbeider l Tester og prøver l Læringsstier l Arbeidsmapper l Innleveringsmapper

12 LMS og foreldresamarbeid l Informasjon –Fra skolen –Fra læreren –Fra FAU? – eget område/rom? l Leksehjelp

13 Vurdering: l Utviklingssamtalen – basert på materiale lagret i LMS –Som ALLE parter har tilgang til

14 Modell for mappeprosesser

15 Løsninger for foreldretilgang l Foreldre bruker elevens bruker l Foreldre har egen tilgang Bilde: barnevakten.no

16 Personvern: l Relevansprinsippet –Personopplysninger skal bare lagres dersom man har saklig grunn til det l Samtykke –Opplyst samtykke må innhentes –Informere om hva som samles og hvorfor l Saklig behov –Trenger ikke innhente samtykke ved saklig behov slik som: –Kundelister, personalregistre, elevregistre mv

17 … flere begreper om personvern l Sensitive opplysninger –Rase, etnisk bakgrunn, politisk, religiøs og filosofisk oppfatning, straffbare forhold, helseforehold, seksuelle forhold og medlemskap i fagforening. –Vil du vite at en av foreldrene har HIV? l Nødvendighetsprinsippet –Må du vite at en av foreldrene har kontakt med rusmiddelomsorgen? l Konsesjon –Behandling av sensitive opplysninger krever konsesjon –Unntak: personalregistre

18 l Personvern –Personlig integritet –Enkeltinidvidets mulighet for privatliv –Selvbestebemmelse (autonomi) –Selvutfoldelse l Personopplysningsvern –Regler og standarder for behandling av personopplysninger for å ivareta personvern

19 Facebook l Personvernpolicy l E-postadresse og passord l Sensitive personopplysninger l Fortrolige opplysninger, bilder l DET ER LOV Å TENKE SJÆL!

20 Vrengebilde Avatar Tegning

21

22

23 Bilder av elever l Vanlig fotografering og filming er ok l Bilder i klasserommet er ok l Utlevering til andre krever samtykke l Fotografering/filming for å vurdere atferdsvansker? l Bilder og video på Internett?

24 l § 43a. Den som lager et fotografisk bilde, har enerett til å fremstille eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten. l § 45c. Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når...

25 Retten til eget bilde l Det er flere paragrafer i det norske lovverket som handler om retten til eget bilde. l De viktigste er ÅVL § 45c, STL § 390 og POL. l I tillegg: –ulovfestede personvernet –grunnloven § 100 –avgjørelser i Den Europeiske Menneskerettsdomstolens (EMD) l Altså: et komplisert samspill av lover og etiske spørsmål

26 l a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, l b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, l c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse, l d)eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller l e)bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd. l Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

27 l POL §1: Bilde som kan identifiser en person –privatlivets fred l STL § 390: krenkende ytringer (sjikane) l På den andre siden: l Grunnloven: om ytringsfrihet l Europeisk menneskerettsdomstol: avveing mellom vern og ytringsfrihet

28 Kameraovervåking  ”vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende fjernsynskamera, fotografiapparat eller lignende apparat”.

29 l Alex Jones’ Prisonplanet.com UK SCHOOL SURVEILLANCEUK SCHOOL SURVEILLANCE

30

31 Aftenposten 2005 Østlandets blad 2010

32 l Meldeplikt l Varsling/merking

33 Saklig behov for personopplysninger kontra interesse i personvern

34 Elevlister l Barnehager og SFO er fritatt fra konsesjons- og meldeplikten. l Personellregistre er fritatt fra konsesjons- og meldeplikten. l Må oppfylle vilkårene i forskriften

35 Klasselister l Klasselister skal ikke inneholde fullt personnummer l Klasselister som deles ut kan inneholde elevenes og foresattes navn, adresse og telefonnummer

36 Fødselsnummer i skolen l Skolenes elevlister må inneholde fødselsnummer på elever og foresatte

37 Private pc-er på skolen l Skal elevene får bruke private pc-er på skolens nett? l Skolen har ikke innsyn i private pc-er l Skolen kan ikke kontrollere oppsett (konfigurasjon) av private pc-er l Regler, brannmurer, filtre osv er ok l Logging må være saklig begrunnet og informeres om

38 Mobilbruk? l De fleste skoler har ordensreglement mot mobilbruk i skoletida l Noen bruker mobilen som en ressurs: –Beskjeder –Fotoapparat –Lyd og videopptaker –internettsøk

39 Nettvettregler for mobilbruk l Bruk passord på telefonen - ikke bare tastelås l Ikke oppbevar sensitiv informasjon på mobiltelefonen l Bruk antivirusprogram og ha gjerne mulighet for fjernsletting av mobilinnholdet

40 Mobbing l Sms, blogg, Facebook, Youtube l Anonymitet l 14 % sier de har sendt hatefulle meldinger l 40 % er redd det er bilder av dem på Internett de ikke har kontroll på l 27 % er redd for å bli tatt bilde av med mobiltelefon l (ulike undersøkelser referert på Wikipedia)

41 l http://www.slettmeg.no/ http://www.slettmeg.no/ l http://www.dubestemmer.no/ http://www.dubestemmer.no/


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo IKT i skole-hjem- samarbeidet Leikny Øgrim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google