Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KF A3 eksempler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KF A3 eksempler."— Utskrift av presentasjonen:

1 KF A3 eksempler

2 Valg av korrigerende tiltak SIKKRING AV RESULTATER
STUDENT: Dato: TEMA (business case): ”shiny mark” påført wafer i det den singuleres i waferlinje. Det reduserer kvalitet, reduserer utbytte % og derved øker kostnad. Kan også resultere i kunde klager og omdømmetap. Valg av korrigerende tiltak Hvilke tiltak? Innfør regime for å stoppe maskin i tide. OCAP når utbytte er utenfor definert grense Forebyggende vedlikehold på alle variabler. Lage standard arbeidsbeskrivelse for enkle vedlikeholdstiltak, pusse kanten på singuler- hjul og sjekke spyledyser. Bakgrunn og mål EFEKT 2 4 1 Når ”shiny mark” oppstår så forsvinner det ikke før noen gjør tiltak på maskinen. Oppdage problemet innen 10 minutter etter at det har oppstått og stoppe maskinen. Gjør tiltak på maskin før den settes i drift igjen. (Etablere OCAP, Out of Control Action Plan). 3 Vanskelig Lett Nåsituasjonen Shiny marks oppstår på ett eller begge kontakt- punktene, se bilde. Graf for januar overflate utbytte%, maskin 1. Problemet oppstår uten forvarsel. Operatør reagerer ikke ved å stoppe maskinen og ”feilsøke” Hva Tiltak Hvordan gjennomføre? Hvor? Hvem er ansvarlig? Når? Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 4 Ta ut måledata hver time. Stopp maskin hvis utbytte under 93%. Definere operatør vedlikehold Lage ensides arbeidsbeskrivelser for OCAP Data lastes opp hver time i PDS Ved/på maskinen AF LB SR Analyse Hvorfor oppstår problemet uten forvarsel? Maskin drifter. Hvorfor drifter maskin? Det er mange variabler som må være innstilt riktig i forhold til hverandre. Hvorfor drifter variablene? Slitasje på singuleringshjul, og endringer i trykk/spredning i spyledyser. Hvorfor slitasje på singuleringshjul og endring i trykk/spredning i spyledyser? Mangelfulle arbeidsbeskrivelser for vedlikehold. Hvorfor mangelfulle arbeidsbeskrivelser for vedlikehold? ”Hvis det fungerer så IKKE rør innstillingene” OPPFØLGING SIKKRING AV RESULTATER Ny standard og daglig etterspørring av den nye standarden. Måle utbytte resultat. Trening av operatører og Vh- operatører. Jobbobservasjon. Fortsett å måle utbytteresultat. Fylle kompetansematrise Trene på standard Jobbobservasjoner Forbedring av standard TQM Center Norway

3 Do Study Plan Act Hva Hvordan? Hvor? Hvem? Når?
Det er idag lang saksbehandlingstid på klagesaker under Helseforskriften. For sjømenn er det vktig at disse sakene avgjøres så fort som mulig, da de ikke kan gå tilbake I arbeid før saken er avgjort. Ved å innføre et system med kontinuerlig forberding av prosessen, bør saksbehandlingstidentiden kunne reduseres betydelig. STUDENT: Dato:_ Ønsket situasjon Bakgrunn og mål Do Study Plan Act Vi innfører de tiltakene som vil mener vil gi redusert saksbehandlingstids. Ser på saksbehandlingstidene vår og muligheten for å forbedre den. Vi analyserer de data vi kan trekke ut av arkivsystemet vårt. Hvor oppstår det tidstap? Vi ser på resultatene av datainnhentingen. Hvor mange dager kan vi korte ned ved å gjøre endringer? Hvilke endringer er mulig? For hver dag sjømannen venter på svar på saken sin kan det medføre en tapt dagsinntekt. Det er derfor to mål med denne oppgaven. 1- Få ned den gjennomsnittlig saksbehandlingstiden til under 2mnd 2- Få inn barrierer som hindrer enkeltsaker i å bli svært tregt behandlet. Helseundersøkelse på legekontoret, vedtak dyktig eller udyktig Klage sendes Sdir. Saken forberedes av Sdir, retur til lege ved mangler Sendes leder fagnemnd som skriver innstilling. Innstillingen sendes Sdir som sender den til Fagnemnds medlemmer Fagnemndens medlemmer fatter vedtak. Endelig vedtak sendes Sdir Sdir sender vedtak til sjømannen Nåsituasjonen Hva Hvordan? Hvor? Hvem? Når? Finne årsakene til unødig tidsbruk i saksbehandlingen Analyse av saker fra 2012, hvor i prosessen oppstår tids muda? Underavdeling arbeids og levevilkår, Sdir Juridisk rådgiver, Aleksander Grieg Start Oktober 2012. Slutt Desember2012 Kostnader: Arbeidstimer for jurist i forbindelse med analysen og opplæring av andre på avdelingen samt sjømannsleger. Samlet kr 0,- i ekstra kostnader da dette alt er i budsjettet til Sdir og en del av juristens arbeidsoppgaver. Analyse – Grunnårsaker - Fiskebeinsdiagram Årsaker Metode: Lite effektiv prosedyre. Ingen som driver prosessen frem ved stopp. Menneske: Sløvhet Mangel på tid Virkninger Oppfølging RESULTATER Miljø: For mange personer og kontorer i prosessen Formalistisk/byråkratisk tilnærming Resultat: Gjennom alle ledd i prosessen oppstår tidstap som kan minskes eller fjernes uten økte kostnader. Samle inn data i 2013, 2014 etc - Årlig sammenligning i november for å se om tiltakene har virket. Standardiser det som virker, ta bort det med negativ effekt. Vi vil ikke se bekreftede resultater før vi kan sammenligne med tall for 2013,2014 etc. Analysen så langt tyder på et betydelig forberingspotensial. Materiale: - Bruker brev når e-post og tlf. er et alternativ Maskin: - Bruker utdatert teknologi, når ny er tilgjengelig TQM Center Norway

4 Ta styring i studiehverdagen – bli en superstudent!
“Hva kan vi gjøre for å få maksimalt utbytte av forelesninger?” Analyse – grunnårsaker Bakgrunn og mål 50% av skoletiden brukes på forelesninger Utbyttet står ikke i forhold til tidsforbruket Vi har valgt å fokusere på konkrete problemområder som påvirker utbyttet; oppmøte, fokus, forarbeid, etterarbeid og tidsnok oppmøte Ønsket situasjon Tiltak Alle gruppens medlemmer skal møte på samtlige forelesninger. Vi skal stille forberedt og tidsnok, og til enhver tid være opplagt og fokusert i forelesningene. Vi skal konsekvent arbeide med notater/relevante oppgaver i etterkant. Alle skal ha minimum 20 poeng av 25 mulige totalt Nå-situasjonen Oppfølging RESULTATER Måle oppmøte/tidsnok oppmøte + egenvurdering hver dag Statusmøte etter 4 uker og ved prosjektslutt Alle har nådd målet med minimum 20 poeng totalt

5 Hva Tiltak Hvordan gjennomføre? Hvor? Hvem er ansvarlig? Når?
STUDENT: ___________________________________ Dato: _______________________________ Tema:Ved kundemøte er det kommet signaler fra vår primær kunde xxxxxxxxx at gassvarslingstrommel går for tregt. En rekke sekundær kunder er urolig når det fare for gasslekkasjer at selve trommelen går tregt. Valg av korrigerende tiltak Bakgrunn og mål Det er et sterkt ønske fra kundens side å ha et produkt som er det beste på markedet. Det som er det impossible målet er å øke hastigheten på trommelen med 30 %, slik at trommelen kan rulles ut fortere ved mistanke om gasslekkasje. Dette for å evakuere mannskap så tidlig så mulig ved en eventuell gasseksplosjon. Nåsituasjonen Det som er det egentlige problemet i kundens øyne er at selve trommelen går for tregt rundt. Dette skyldes i sin helhet at akslingen på trommelen mangler smørenippel. Feil materialtype/kvalitet på selve akslingen er også i følge kunden et problem. Akslingen blir påført for mye sveis når den blir sveiset til håndtaket , da reduseres hastigheten. Det hender også at håndtak er bøyd med feil radius slik at selve trommelen tar «borti» håndtaket og reduserer farten. Manglende bruker veiledning er også en kjent problem. Hva Tiltak Hvordan gjennomføre? Hvor? Hvem er ansvarlig? Når? 1Smøre-nippel 2.Mat.Type 3.Sv.pros. 4.Rørbøying 5. Brukerveiledning Monterer smøre-nippel på aksling. Sjekke kvalitet hos flere lev. Optimalisere Lage Veiledning. Mek.Avd Ord. Avd. Mek.Avd. Mek .Avd Marked- sjef. Helge Tor Einar Sverre Kai Ove Audun Analyse OPPFØLGING SIKKRING AV RESULTATER Måle resultat mot ønsket mål. Fiskebein før /etter. Kundemøte. Kundetilfredshetsmåling God kommunikasjon med kunde, sammenligne resultater fra forrige måling. Kvalitet sikre standarder. Overvåke intern fremdrift og effekt på resultater. Lagre all produksjonsdokumentasjon Digitalt. TQM Center Norway

6 Reelt Ønsket Hva Hvordan? Hvor? Hvem? Når? Omstilling-stid Smed Turmat
STUDENT: Jørgen Klasen Dato: Fiskebensanalyse Tema: Tappe maskin Jotun Metode Menneske Miljø Resultat Bakgrunn Materiale Maskin Vi har flere tappe maskiner og vi vil ha høyere effekt. Bedre inntjening. Viktig for operatør da det forenkler arbeidet hans/hennes og Jotun tjener mer. Reelt Ønsket situasjon Ønsket Nåsituasjonen Omstillingstiden skal ned. Ikke høy nok effekt på tappemaskiner. Smed-Analysen Hva Hvordan? Hvor? Hvem? Når? Omstilling-stid Smed Turmat Pareto Observasj-on Avdeling- Tapperiet Operatør KF Team Mellom Stopp og Start Kostnader: Ingen spesifikk kostnad. Oppfølging RESULTATER OEE Etter hver batch. Med rød penn Dato for måling Sammenligning med mål TQM Center Norway

7 Kostnader: Millum PDB og tidsbruk
STUDENT Dato:14/10-11 NÆRINGSVERDIER PÅ TØRR VARE, FOOD SERVICE PRODUKTER (STORHUSHOLDNING) Ønsket situasjon Få et omregningsprogram via excel for å få næringsverdier på tørr vare. Uten at vi må “rote “med de tilsetningene som liggger inne i resepten - kvalitetssikre bestående data. Halvering av tidsbruk pr. produkt  2,5 min. 445 produkter som skal inn i database hos Millum PDB. Bilde av nettsiden: Bakgrunn Mange kunder etterspør næringsverdier på tørr vare. Flere andre leverandører har lagt sine verdier inn i databasen til Millum PDB, det vil vi også. Her finner kundene all informasjon om næringsmidler i det norske storhusholdningsmarkedet. Viktig at kunden enkelt finner relevant informasjon. Viktig for vårt firma å være seriøs leverandør og ha samme tilbud som våre konkurrenter. Nåsituasjonen Prosesskart: Dagens system er basert på utregning av næringsverdier på tilberedt vare Pga plassmangel har vi det ikke med verdier på tørr vare. Å regne disse ut tar lang tid og har mange feilkilder (mange personer, tilsetninger må fjernes og legges tilbake, fordampingsknapp av og på ). Blir regnet ut på forespørsel, tidsbruk: 5 min pr .produkt. Totalt 445 produkt. Hva Hvorfor? Hvordan? Hvor? Hvem? Når? Lage nærings- verdilister tørr vare Kunder etterspør dette, finnes ikke pt Fra SAP via Excel Team stab på PU-avd Ingunn, Sissel og Bjørn Fra nå til 15. november 2011 Kostnader: Millum PDB og tidsbruk Oppfølging RESULTATER Måle tidsforbruk nå mot ønsket. Slutten av november. Sjekke antall treff på nettsiden. Sammenligne mål med oppnådd resultat TQM Center Norway

8 INGEN PRØVE MANGLER!! Hva Hvorfor? Hvordan? Hvem? Hvor? Når?
STUDENT Dato:___ ________ Vi må finne årsakene til at vi “mister” materialprøver. Så skal vi sette inn tiltak som skal forhindre at denne situasjonen fortsetter. Vi skal ha med alle prøvene! Ønsket situasjon INGEN PRØVE MANGLER!! Bakgrunn Dette problemet er en gjenganger i avvikssystemet. Vi må få løst dette problemet! Prosessen synes ute av kontroll. Hva Hvorfor? Hvordan? Hvem? Hvor? Når? 1.Planlegge 2.Samle data 3.Analyse 4.Bestemme tiltak 5.Utføre tiltak 6.Evaluere 7.Standardisere 8.Lærdommer Oversikt Grunnlag Finne årsak Finne løsning Oppnå mål Sjekke rett tiltak Sikre beste praksis Bli bedre og spre kunnskap Denne plan Avviksrapporter og observasjoner Vurdere og diskutere Bli enige om beste tiltak Montere utstyr og undervise Observere Oppdatere arbeidsbeskrivelser Rapport KF lag Prod og KF leder Ovnssjef og skiftleder Ovnssjef KF leder Møterom VCK VCK’s intranett Dag 1 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Kostnader: Arbeidstid KF-lag og noe utstyr. Kort tid for opplæring i nye rutiner. Nåsituasjonen Det registreres ukentlig 1-2 avvik (Prøve mangler) Antatte årsaker til problemet er tidligere blitt undersøkt og tiltak satt inn, men ingen bedring er registrert. Vi står igjen med “vet ikke” og “husker ikke” årsaker. Oppfølging Hvis det ikke mangler flere prøver framover, så regnes tiltakene som vellykket. Vi observerer hvordan de nye rutinene følges og spør om hvor fornøyde operatørene er med de nye tiltakene. RESULTATER Evaluering 2 uker etter at tiltak er satt i gang. Regnes som vellykket hvis ikke nye avvik kommer innen 2 mnd. TQM Center Norway

9 A3 Case

10 Valg av korrigerende tiltak SIKKRING AV RESULTATER
STUDENT: Dato: TEMA (business case): Leveranse av brukerrelaterte vaktmestertjenester til skoler. Sikre riktig kvalitet på tjenesten. Valg av korrigerende tiltak Bakgrunn og mål Kunder opplever varierende kvalitet på tjenesten. Målet er fornøyde kunder ingen klager. Nåsituasjonen Det er 17 skoler i sonen. Vaktmester møter kl.07:00 og starter dagen og prioriterer oppgaver etter antatt viktighet. Det er ikke utarbeidet skriftelige arbeidsbeskrivelse. Avslutter dagen 15:00. Neste dag er det ny skole som har tjeneste. De fleste skoler kjøper 2-3 dager tjeneste i uken. Det er forskjellig kultur fra skole til skole, også når det gjelder å prioritere hva som er viktigste oppgaver som skal løses. Hva Tiltak Hvordan gjennomføre? Hvor? Hvem er ansvarlig? Når? Analyse 5 ganger hvorfor. Hva er den/de bakenforliggende årsak(er) OPPFØLGING SIKKRING AV RESULTATER Innføre ny dokumentert standard. Oppfølging av soneleder. Måling av kundetilfredshet. Evaluere ny standard. Forbedre og innføre ”best praksis” Innføre system for kvalitetsstyring. Innføre rutiner for Total kvalitetsledelse med rutiner for kontinuerlig opplæring, kundeoppfølging og målinger. Dato for oppfølging av A3 rapporten: 6. Juli TQM Center Norway


Laste ned ppt "KF A3 eksempler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google