Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTRO - søknadsfrist 15.april

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTRO - søknadsfrist 15.april"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTRO - søknadsfrist 15.april
Arne-Wilhelm Theodorsen Charlotte Engelmark Andreas Wefring Ansatte i INTRO

2 Hensikt med møte Informere om INTRO og erfaringer
Forberede søkere på søknadsprosess Stimulere til søknadskvalitet Invitere til workshops og dialog 2

3 Mål for INTRO INTRO skal i løpet av perioden ha oppnådd følgende resultater: Oppnådd 150 MNOK i finansiering fra RDA Utløst 150 MNOK i ekstern finansiering Stimulert en verdiskaping på 1 milliard Skape minimum 25 nye virksomheter, 25 nye produkter eller tjenester og 100 nye arbeidsplasser Utvikle minimum 3 internasjonale suksesser 3

4 INTRO Består av 1 proaktiv enhet på 2 personer og 1 saksbehandler.
3-årig drift er delfinansiert av Kulturdepartementet og RDA Fondsmidler fra RDA– 15 mill første driftsår. Har søkt 30 mill per år for neste 3 år Interessen, oppslutningen og behovet for fondet er stort: I første runde var det 182 søknader på over 50 millioner. Har eget faglig & strategisk styre, er administrativt underlagt Tromsø Kommune/Kultur&Idrett Har klare føringer (mål og mandat) fra finansiørene Disponerer ca 2,0 MNOK i gjenstående fra første runde 4

5 Mandat Bidra til å utvikle lønnsomme, solide og varige virksomheter. 5

6 Målgruppe for INTRO Nye og etablerte aktører
Profesjonelle eller på vei mot profesjonell karriere Utviklingsprosjekter på veien mot målet Bedriftsrettede tiltak Fasiliterende tiltak Infrastrukturtiltak Skal ikke finansiere produksjon men forretningsutvikling 6

7 Prosess Utlysning og informasjonsmøter Individuelle veiledninger
Administrativ vurdering Intervju med fagpanel Ny administrativ vurdering med innstilling til styre Styrebehandling med vedtak Styret består av: Harald Bredrup (styreleder), Ida Gjessing, Per Eirik Johansen, Inghild Karlsen, Britt Kramvig , Erling Valvik (vara), Sif Vik (vara) 7

8 INTROs oppdrag

9 Vår oppgave Kulturnæringsliv Prosjekter Forprosjekter Hovedprosjekter:
Undersøke grunnlag Hovedprosjekter: Utvikling Kommersialisering Innovasjon 9

10 INTROs fokusområder Øvrig kulturnæring Musikk, lyd Bilde, foto
Skriving, tekst Film, video Scene, dans Spill Formgiving, design, mote Cross-over Annet INTROs fokusområder - Annonse og reklamevirksomhet - Arkitektur - Bibliotek, museum etc. - Bøker, aviser, blader etc. - TV, radio Øvrig kulturnæring

11 Tildelinger til og med d.d.
18 bedrifter har fått tildelt 7  i prosjektmidler til bedriftsutvikling 16 bedrifter (etablerte eller under etablering) har fått tildelt 2  i forprosjektmidler 22 talenter har fått tildelt totalt Dette har resultert i 9 nyetableringer og 2 relanseringer av hvilende selskaper. 11

12 Tildelninger 34 VIRKSOMHETER Love OD Comminications Dagmaria
Litteraturhus Nord Northern Sound Management Tromsø Musikkskole Medvind Media Heidi Solheim Rulleramp Violet Road Nostalgia Frostworld Nordalliansen RadArt Insomnia Haugen Produksjoner Songcircle Music Tromsø Døgnvill Vinter PAN Produksjoner Verdensoperaen i Nord 22 TALENTER Julie Alapnes Normann Mimmi Tamba Johanne Ballovarre Stian Ottesen Rolf Ole Rydeng Jenssen Disha Iris Lundberg Espen Olaisen Kjetil Karolius Thabiso Dibakwane Kamikaze a Go Go (Årets Talent Prosjekt) Ungt Blod Josef Mentzoni Bamba Øystein Tveito Eilif Bremer Landsen Eivind Bårdse Charlotte Bendiksen 2011 Akustisk Tromsø The Considerate Lovers og Sigurd Ovesen Jim Hansen Nikolai Schirmer Anette Tunheim Jakobsen Lisa Marie Skoglund Salongteateret Fiskehjell Original Film Reindans Shuffl.it OM-PA Skog Managemet The Urban Blues Band 2011 Tromsø Sound City Showcase Sweet Films Moose On The Loose Arctic Action Breaking Olympic Records Feil Farge Produksjoner Lawrence Malstaf fundation Filmforsyninga

13 Erfaringer fra første runde.
Mange utøvende artister har søkt Mange søknader knyttet til musikk & film En del søker om støtte til produksjon, innhold og rene investeringer Noen fasiliterende og tilretteleggende søknader, men ikke mange Mange gode prosjektbeskrivelser, men uklare virksomhetsbeskrivelser og uklare effektbeskrivelser 13

14 Andre utlysning Utlysning 15. mars Veiledning mars & april
Søknadsfrist 15. april Søknadsbehandling april & mai Beslutning medio juni

15 Hva kan INTRO støtte Som hovedregel gis ikke støtte til drift
Investeringer Prosjektarbeid

16 Bagatellmessig støtte
Max. beløp Euro pr. virksomhet over en treårsperiode Dersom annen bagatellmessig støtte til en virksomhet reduseres INTRO sine rammer tilsvarende Som hovedregel inntil 50% finansiering av totale kostnader inkl. eget arbeid Max. timepris eget arbeid ca 450 kroner 16

17 Geografisk satsingsområde
Tromsø –regionen Regional betydning Internasjonalisering / nordområdeperspektiv

18 Hovedkriterier Hovedkriterier Satsingsområder Kunst Kultur Kreativitet
Innovasjon Kommersialisering Fasilitering, infrastruktur og verdikjede

19 Innovasjon Nye ideer Nye forretningsmodeller Nye inntektsmodeller
Nye organisasjons-og samarbeidsmodeller Nye produksjons-og distribusjonsformer Andre forhold

20 Kommersialisering Distribusjonsprosjekter
Markedsbearbeiding og markedsføring Utvikling av salgs- og profileringskanaler Organisasjonsutvikling Strategisk samarbeid med andre i og utenfor kulturnæringslivet Internasjonalisering Annet

21 Fasilitering, infrastruktur og verdikjede
Utvikle profesjonaliseringskompetanse i støttefunksjoner (management, publishing, …) Åpne tiltak som skaper resultater som er tilgjengelige eller kan anvendes av hele eller deler av næringen Identifisere nye behov innen kulturnæringen og manglede ledd i verdikjeden Evaluere tiltak og satsinger Andre

22 Kultur versus næring + = VISJON VISJON MÅL $ MÅL $ PROSESS
STRUKTUR OG METODE KULTURNÆRINGS-UTVIKLING

23 Bærekraftig kulturnæring i Tromsø-regionen
Øke omsetningen og lønnsomheten: 1. Styrke kompetansen på forretningsdrift og utvikling 2. Utvikle verdikjeder og fasiliterende virksomheter 3. Øke eksporten av kulturprodukter og tjenester 4. Videre undersøkelser om status og effekter 5. Utvikle kompetanse om kulturnæring

24 Søknader må inneholde Virksomhetsbeskrivelse som viser potensial (nåsituasjon, ett år, tre år) Prosjektplan som beskriver prosjektet Hvordan bidrar prosjektet til å realisere de mål som framgår av virksomhetsbeskrivelsen.

25 Prioriteringskriterier
Verdiskapningspotensial Se seinere foil Markedspotensial Kvalitet Etterspørsel X-faktor Innovasjonsgrad Gjennomføringsevne 25

26 Verdiskapingspotensial
Første ledd: Arbeidsplasser & økonomi hos søker Andre ledd: Arbeidsplasser & økonomi i øvrig kulturnæringsliv Tredje ledd: Arbeidsplasser & økonomi i øvrig næringsliv Fjerde ledd: Samfunnsmessige ringvirkninger Viktigst: Verdiskaping i første og andre ledd Teller +: Verdiskaping i tredje ledd 26

27 Vurdering Gode prosjektplaner men svake virksomhetsbeskriv-elser
Gode virksomhetsbeskriv-elser og gode prosjektplaner Uklare prosjektplaner og svake virksomhetsbeskriv-elser Gode virksomhetsbeskrivelser men uklare prosjektplaner 27

28 Vurdering II Gitt god virksomhetsbeskrivelse og god prosjektplan:
Bidrar det gode prosjektet til å oppfylle den gode virksomhetsbeskrivelsen ? 28

29 LØNNSOM, SOLID OG VARIG VIRKSOMHET
For å si det slik LØNNSOM, SOLID OG VARIG VIRKSOMHET 2 INTRO STØTTER PROSJEKTER Pn VIRKSOMHETSPLAN Markedspotensial Langtidsbudsjett Operasjonalisering Prosjektplan P2 3 P1 1 NÅSITUASJON

30 INTRO gir mulighet Det er ikke en rettighet Må treffe Må dokumentere
Målgruppe Satsingsområder Prioriteringskriterier Må dokumentere Gode virksomhetsbeskrivelser Gode prosjekter Gode prosjektplaner 30

31 Workshops for søkere Utvikling av virksomhetsbeskrivelser
Utvikling av prosjektplaner Effekten av prosjekter for virksomheten Gjennomføres til følgende tidspunkter: Tirsdag 29. mars klokka 13.00 Torsdag 31. mars klokka 17.00 Tirsdag 5. april klokka 13.00 Torsdag 7. april klokka 17.00 Påmelding seinest 2 dager på forhånd Max. 15 deltakere pr. workshop 31

32 Adresse 32

33 FAQ 33


Laste ned ppt "INTRO - søknadsfrist 15.april"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google