Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig fransk Workshop Fransklærerforeningen 9

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig fransk Workshop Fransklærerforeningen 9"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig fransk Workshop Fransklærerforeningen 9
Muntlig fransk Workshop Fransklærerforeningen 9. september Ingvild Nyhuus Silje Brenn Vikebø

2 Læringssyn Samarbeidslæring (Vygotsky)
Alle lærer forskjellig – ulike veier til målet: Kommunikativ kompetanse Elevautonomi: - Bevisstgjøring rundt egen læring - Lære å lære – Læringsstrategier - Planlegge undervisningen, velge metoder/arbeidsmateriale Lærerrollen/elevrollen: - Tilrettelegge undervisningen - Skape åpne læringssituasjoner - Variert undervisning med struktur - Ta elevene på alvor – de vet best hvordan de lærer – egne valg

3 forts. læringssyn Undersøke språket - skape nysgjerrighet
God dialog om læring: Ikke kom med svarene, men still spørsmål! - Hva forsto dere? - Hvorfor forsto dere dette? - Hva fikk dere ikke til? Hvorfor? Hva trenger du å lære nå? - Var dette en god måte å lære på? Logg/diskusjoner gir god tilbakemelding til veien videre både for lærer og elev Oppsummering Undervisning er en dynamisk prosess – der eleven er NÅ Muntlige aktiviteter bør skape et kommunikativt behov

4 ”Jo mer læreren snakker fransk, jo bedre er det!”
Fra første time! Presentasjon av oss selv Instrukser Kroppsspråk, mime Ufarliggjøre bruk av fransk

5 Den første fransktimen
Ark med ni ulike språk Grupper på 2-4 elever Mål: gjenkjenne den franske teksten Elevenes begrunnelse for valget De andre tekstene Språkfamilier Gratisord

6 Lytteøvelse(Le petit chaperon rouge)
Kassett med eventyr – ”Rødhette og ulven” Mål: gjenkjenne det som er typisk fransk lyder tonefall ord personenes ”holdning” Hva tror dere elevene legger merke til?

7 Lesering Elevene sitter i ring
Læreren leser fra en bok og viser bildene Mål: trene opp elevenes leseforståelse/ lesestrategier finne gratisord ,se på bildene, lytte til tonefallet, gjette Elevene sier på norsk hva de forstår, bygger opp historien sammen God atmosfære

8 Salade de mots! Ordsalat Stoler i ring En elev står i midten
Mål: - repetere nye ord muntlig - avbrekk - få ut energi Klassen velger tre ord Kamp om stolplassene!

9 Le marché aux fruits/ le shopping
Elevene tegner frukt og penger Mål: lære ord og uttrykk for å handle Tilnærming 1: - elevene kaster seg ut i det - ser behovet raskt - undervisning på grunnlag av elevenes behov Tilnærming 2: - elevene ser behovet i forkant og samler ord

10 Le marché aux fruits/le shopping forts.
Evaluering Repetisjon Oppsummering Kulturkompetanse Sosiolingvistisk kompetanse Pragmatisk grammatikkundervisning (f.eks adjektiv/flertall)

11 Tête, épaules, genoux, orteilles ♫ ♪
Sang: ”Hode, skulder, kne og tå” på fransk Mål: synge franske sanger – utgangspunkt for å lære ord for kroppsdeler kinestetisk øvelse (fysisk aktivitet)

12 Le roi commande Lek: Kongen befaler
Lærer eller en elev er konge, klassen gjør som de blir befalt. Om å gjøre å ikke la seg lure. Mål: lytteforståelse – lære ord Elevene finner ord og uttrykk på forhånd

13 Meditation CD med meditasjonsøvelser
Elevene ligger over pulten eller på gulvet Mål: trene opp forståelse for å få maks utbytte av meditasjonen Oppsummering Evaluering

14 Sekken med det rare i Lærer har med en veske med ulike ting
Plenum → par/grupper Mål: forsøke å antyde en identitet Si minst 5 ting om personen eller gi en sammenhengende beskrivelse av personen

15 La déscription Par/grupper/plenum
Mål: beskrive klær/utseende hos en eller flere i en liten gruppe eller en elev beskriver en av de andre elevene i klassen – de andre gjetter

16 Qui suis-je? Plenum En elev ”er” en kjent person/en elev i klassen
Mål: stille ja/nei-spørsmål forstå spørsmålene fra klassen

17 Fotografier av mennesker
Transparenter med ulike bilder av mennesker Mål: dikte ut fra bildene Tilnærming 1: Lærer stiller spørsmål til bildet Fortløpende svar i plenum – én historie, laget av klassen Tilnærning 2: Lærer stiller spørsmål til bildet Betenkningstid – to og to snakker sammen Oppsummering i plenum – flere historier Produkt: 5 ting om personen eller sammenhengende historie/beskrivelse Øvelsen fungerer i 1., 2. og 3. person

18 Tu as/ Tu es…? Ark med ulike substantiv/adjektiv
Elevene sirkulerer fritt i klasserommet Mål: -stille ja/nei-spørsmål -hente informasjon og fylle ut skjemaet

19 Kan jeg…? Ark med definerte muntlige ferdigheter Elevene kartlegger
Velger arbeidsmetode for å lære de punktene de ikke kan Utveksler læringsstrategier Evaluering

20 Fiche d’identité Identitetskort med plass til bilde
Elevene dikter opp en identitet Par Mål: - spørre hverandre om personalia - fylle inn i kortet

21 Restaurant Grupper Elevene får utdelt autentisk meny og rollekort
Forberedelsestid – stikkord Rollespill Mål: restaurantscene med bestilling og konversasjon Oppsummering

22 Les numéros Tall-leker 1: konkurranse i grupper fra 3-5
kun tosiffrede tall: … 2: trekke kort med tall på – si tallet høyt

23 Le Grand Prix ♪ ♫ Små ”juryer” på 2-3 på personer representerer hovedstaden i et land To elever/lærer er Grand Prix-verter/vertinner – Bonsoir Stockholm! Poenggivningen skrives opp på tavla Mål: simulere poenggivningssceansen Hvem vinner? Evt. musikkinnslag

24 Déjeuner du matin Dikt av Prévert Grupper på tre Forberedelsestid
Fremføring: en elev leser – to mimer til Mål: høytlesningen får en funksjon

25 Les anniversaires Elevene og lærer har hvert sitt innfyllingsark med kolonner for navn og bursdag Mål: spørre noen/si når man har bursdag Elevene spør naboen sin Elevene sier navn og fødselsdag til naboen høyt i klassen etter tur Alle fyller inn i sitt skjema Synge bursdagssang når noen har bursdag

26 Es-tu romantique? Test fra ungdomsblad
Mål: høytlesning/forståelsesstrategier Par Forstå spørsmålene – svare oui ou non Elevene finner sin profil, som de forsøker å forstå Oppsummering

27 Film Språklig input Kulturkompetanse Forståelsesstrategier
Oppsummering


Laste ned ppt "Muntlig fransk Workshop Fransklærerforeningen 9"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google