Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sesjon 6: Scenario- analyse Bant Erik Bakken Knut Haanæs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sesjon 6: Scenario- analyse Bant Erik Bakken Knut Haanæs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sesjon 6: Scenario- analyse Bant Erik Bakken Knut Haanæs
Handelshøyskolen BI

2 Oppsummering av artikler og veien videre Hva er scenario- analyse Eksempler Gjesteforeleser:Bent Erik Bakken

3 Scenario-analyse Bent Erik Bakken background professional before
ffi - office automation pa consulting microworlds inc - computer startup apple industrial corp - statoil etc current concerns da 2000 dci -how do you do that educational sivøk mit phd, org learningctr -2nd msot read mgt book in 90s 5 discipline

4 Organisasjonslæring Fremtidens organisasjoner vil måtte
Eksperimentere mer Men vil ha mindre relevante historiske data å bygge eksperimentene på Bruke eksisterende data og kunnskap anderledes Bedre forstå de drivende kreftene, dvs systemstrukturen, I organisasjonen selv I dens omgivelser Foreta virtuelle eksperimenter Menneskelig intuisjon er svak mht dynamiske fenomener last point - exple 1: US beiggest real estate developer - reflecting re developers world over - this we know... reichman empire & the likes -> losses in the us r.e. led to govt guarantees for 500 busd had to be used to safeguard the ec system. in no - NOK 100 BNOK from re alone

5 Scenarios from uncertainties in initial conditions
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 15 25 35 45 55 65 Office rents, Boston $/sq ft

6 Scenarios from uncertainties in physical and decision making structure

7 3 SCENARIOS FOR CAPACITY UTILIZATION
1.00 1 0.94 0.88 4 8 12 16 Months

8 Scenario utforming og bruk
Hva er et scenario Hvorfor scenarier Scenarioanalyse i et telekom selskap Prosess Resultater Scenario utforming Scenario bruk

9 Hva er et scenario ? Et internt konsistent bilde (maleri) av, eller vei til, en fremtid Utformet I tilstrekkelig detalj (men ikke mer) Kan være kvalitativt eller kvantitativt Mye brukt I militær langtidsplanlegging For å teste hvor godt mulige fremtidige styrkekomponenter og/eller operasjonsformer vil lykkes

10 Eksempler Eksempler ‘68: “Sovjetisk invasjon over nordflanken”
‘72: Shell Group Planning; “Fortsatt vekst I energiforbruk -> makt fra de syv søstre til den arabiske verden -> priseksplosjon sannsynlig” ‘87; Scenarier for Norge mot år 2000 ”Velferdsstaten kollapser” ”Det mangfoldige samfunn” ‘9x: telekom - fire mulige roller Karakterisert av et lite antall internt konsistente parametre

11 Hvorfor bruke scenarier ?
Gjør det mulig å undersøke og formidle viktige usikkerheter i Organisasjonens egne strategiske ressurser Organisasjonens strategiske omgivelser Ulike formål a: objektive/analytiske b: subjektive/organisasjonslæring

12 (a) objektive/analytiske
Teste alternative strategiers ytelse i flere fremtidssituasjoner for å velge eksempelvis Høyest forventet fremtidig ytelse Mest robust (gjør det best hvis alt går galt) Høyest mulige gevinst Iterativt utvikle ”den beste” strategien Få frem beslutningsfatters kvantitative preferanser for ulike alternative fremtidsplaner og - situasjoner

13 (b) subjektive/organisasjonslæring
Beslutningsfattere utvikler intuisjon for gode/problematiske Handling/resultat ”par” Redskap for å utvikle tanker, diskutere og kommunisere

14 ’9x: Telekom setting Tidlig 90-tall
Nordiske telekom monopoler I ferd med å falle Grunner Teknologiske Politiske Konsekvenser Lavere (produksjons-) kostnader Øket etterspørsel Øket tilbud - konkurranse Inntrengere vil høyst sannsynlig ha lavere produksjonskostnader Forsvareren vil ha kundebasen Hva bør forsvareren gjøre ?

15 Scenario prosess Utvikle scenarier for å undersøke for de neste 10 år
Usikkerhet mht Myndighetsbestemmelser Konkurransemiljøet Teknologisk utvikling og kostnader Kundesvar på pris- og produkt(lanserings)strategier

16 Rapportering til nøkkelgrupper
Deltakere Markedssjef, Divisjon Konklusjoner førte til reorganisering Intern og ekstern analysegruppe Rapportering til nøkkelgrupper Distriktssjefer Ansattes representanter Gjennom Presentasjoner Kunstgallerier Rollespill Scenario-læring vektlagt

17 Resultater fase 1 Forståelse for viktige usikkerheter, gjensidige avhengigheter og deres underliggende dynamikk Kundebase kan forvsinne raskt Teknologiske endringer fører til nye veier å optimalt utnytte infrastruktur Gjenoppdaget Nic Negropontes ”Det som er I bakken skal opp I luften, og det som er I luften skal ned I bakken…

18 Mobiltelefonutvikling billig mht infrastrukturutvikling
Digital -> ”uanede” utviklingsmuligheter 2000 scenario utviklet I 1994 viste 2 mill mobil-abonnenter Basis-abonnent viktig først (sterkt subsidiering) Senere må bruken kraftig økes gjennom nye tjenester Kundenettverk (kvalitet og størrelse) en viktig strategisk ressurs Som kan utnyttes

19 Scenario utforming Avhengig av Formål Type Utformingsmetode Prosess

20 Scenario formål (Analytiker) forståelse for fundamentale sammehenger
Forbedring I mentale modeller - Scenario læring Aksept for ny strategi

21 Forståelse Utvikle konsekvensene av viktige interne og eksterne usikkerheter og muligheter Åpenbare svakheter I dagens strategi Teste hvor godt dagens/morgendagens organisasjon vil fungere I fremtiden

22 Scenariolæring Sett beslutningsfatter (eller andre) I nye, ukjente/virtuelle omgivelser Utvikle intuisjon for fremtidige årsaker og konsevenser

23 Aksept for ny strategi Gjenskap strategisk logikk hos dem som vil bli omfattet av ny strategi Og hos dem som skal implementere/detaljere den Og på den måten øke sannsynligheten for suksess I implementering

24 Scenario-typer Statisk / Dynamisk Kvalitativ/kvantitativ
Still-bilde (av fremtiden) Forestilling Tar ikke forbindelsen fra nå og til fremtid eksplisitt opp (eks humanistisk intervensjon -Afrika) Utviklings- (fra nå til fremtiden) Forbindelse fra nå og fremover eksplisitt (eks telco) Kvalitativ/kvantitativ Verbal-muntlig beskrivelse Tallmessig understøtet beskrivelse

25 Utformingsmetoder Avhengig av bl a Sikre relevans Sikre kompletthet
Beslutningsfatter input > Konservativ vinkling Sikre kompletthet Forskjelligartet bakgrunn hos bidragsytere Sjekkliste for scenariodimensjoner Zwicky’s Morfologi Fare for eksplosjon av antall scenarier FA 2000: 5x2x6x3x5x3x5x…x2 Sikre konsistens Konsistens-kontrollør Årsaksmodell Kvalitativ Kvantitativ

26 Utviklingsprosess Bestem formål Utform orkester av spillere
Konflikternde behov Relevans Bredde Bestem type Bestem metode Utform scenario Bruk scenariet

27 Scenario bruk Formålsdrevet: Forståelse - > Analyse
Scenario læring -> Spillere deltar Aksept for ny strategi -> Kommuniser visjon

28 Forståelse - > Analyse
Kognitive kart Kausale kart Årsak-virkning Årsaksløkker Nivå- og flytdiagrammer Simulering Sensitivitetsanalyse

29 Scenario læring -> Spillere deltar
Scenarioutvikling Idedugnad Fasilitator noterer seg (implisitte) kausalkjeder og kognitive kart Rollespill Spredning av innsikt Management Flight Simulatorer

30 Aksept for ny strategi -> Kommuniser visjon
Brosjyrer, bøker Arbeidsbok-metoden Presentasjonsvideoer Management Flight Simulatorer

31 People Express

32 People Express

33 Oppsummering av artikler og veien videre Hva er scenario- analyse Eksempler Gjesteforeleser:Bent Erik Bakken

34 De Geus: “Planning as Learning”
Globalisering og læring Suksess hindrer--og krise driver--endring Scenarier for å etablere dialog rundt endring Rollen til planleggings-staben Farer: teoretisering, komplisering og undervisning Scenarier for å utforske Spill og lek, ikke “undervisning” Team lærer bedre enn enkeltindivider

35 Globalisering og læring - en utvikling
Markeder Kunnskap Kostander Natur ressurser


Laste ned ppt "Sesjon 6: Scenario- analyse Bant Erik Bakken Knut Haanæs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google