Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vindmølleindustri i Fálesrášša En miljørasering av dimensjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vindmølleindustri i Fálesrášša En miljørasering av dimensjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vindmølleindustri i Fálesrášša En miljørasering av dimensjoner

2 Generelt om Gearretnjárga  Gearretnjárga Rbd 21 har 8 siidaandeler  Over 60 personer hører til dit  Relativt lite distrikt, kun 463 km 2  Ligger i Kvalsund kommune  Allerede preget av inngrep

3 Aurora Vindkraft AS  Søkt konsesjon til vind- møllepark på 60 vindmøller  NVE har gitt tillatelse januar 2013  Saken er nå til behandling i OED Bilde hentet fra www.nmf.no

4 Raserer essensielle kjerneområder  kalvingsområder og luftingsområder, som reinen er helt avhengig av.  Kutter reinens trekk og flytteleier.  Ødelegger reinens naturlige vandresyklus.

5 Hva er kalvingsområder og luftingsområder?  Kalvingsområder: Dit hvor simlene instinktivt trekker til for å kalve.  Luftingsområder: Beitefred fra insekter og varme. Der avkjøler den seg, og beiter på steinlav. (Rášša)

6 Areal er grunnlaget for rein  Den planlagte industrien står i det eneste uberørte stedet i distriktet  Vil tvinge reinen vekk fra kjerneområdet  «Dominoeffekt»  Beite om sommeren er avgjørende for overlevelse om vinteren

7 Annet  Umuliggjør reinens naturlig bruk av området  Risiko for å miste kontroll over flokken  En rekke andre ringvirkninger

8 Hvordan preger det? Utenom de fysiske miljøskadene, så blant annet:  Det sosiale  Usikker fremtid, psykisk tyngende faktor  Ikke arbeidsro  Hemmer utviklingen av næringen

9 Gearretnjárga: vår-, sommer- og høstbeiteområder

10 Planlagte vindmøller 60 turbiner

11 Influensområde/ unnvikelseseffekt: 5 km

12 5 km fra de ytterste vindmøllene (gule pins)

13 Synlighetsanalyse Antall turbiner synlig 0-60 Synlighetsanalyse utarbeidet av Rambøll, 30.09.2011

14 Synlighetsanalyse Antall turbiner synlig 0-60

15 Konklusjon En vindmøllepark på 60 vindmøller vil rasere reinens kjerneområde, deriblant kalvingsområder og luftingsområder som er livsviktige for reinen. Den slette topografien har gjort at reinen er veldig sky, og et eventuelt industriområde vil føre til uante konsekvenser. Den tradisjonelle reindriften i Gearretnjárga vil ha sett sine dager om en utbygging kommer i gang. En levevei, en urgammel næring kan ha gått tapt.


Laste ned ppt "Vindmølleindustri i Fálesrášša En miljørasering av dimensjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google