Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”SKAUTRAVERN” – VANDRENDE LEIRSKOLE OG SPENNENDE DAGSTURER I MARIDALSMARKA – ARR: BARNAS LANDSKAP Her er to ulike turtilbud til skoleklasser, studentgrupper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”SKAUTRAVERN” – VANDRENDE LEIRSKOLE OG SPENNENDE DAGSTURER I MARIDALSMARKA – ARR: BARNAS LANDSKAP Her er to ulike turtilbud til skoleklasser, studentgrupper."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”SKAUTRAVERN” – VANDRENDE LEIRSKOLE OG SPENNENDE DAGSTURER I MARIDALSMARKA – ARR: BARNAS LANDSKAP Her er to ulike turtilbud til skoleklasser, studentgrupper og bedrifter som søker etter uvante utfordringer og opplevelsesbasert læring. Under kyndig veiledning blir gruppene loset ut på spennende traseer utenom merkede stier, - gjennom sterkt vekslende topografi, - og via ”samlingsplasser” og ”poster” som byr på utfordringer av ulik vanskelighetsgrad. Her blir kondisjon, styrke og terrengteknikk satt på prøve, - likeså evnen til samarbeid, kreativitet og praktisk neve- nyttighet. Her benyttes verkstedspedagogikkens prinsipper og ”læring i friluft”, - dvs læring med alle sanser åpne og ”lærings- motoren” i full sving. Her pirres nysgjerrigheten og den naturlige utforskertrangen. Og det legges inn overraskende kulturelle innslag. 1) Den vandrende leirskole tilfredsstiller fullt ut skolenes krav til kvalitet på et leirskoleopphold. Med 4 overnattinger på ulike plasser: i teltleir, lavvo, gapahuker og hytter får elevene smaken på hva et aktivt friluftsliv i Oslomarka kan by på. Leirskolen kan og bør legges opp som et prosjektarbeid med et sterkt motivert faglig forarbeid og etterarbeid i skolen. Det er et økende antall barn og unge i Oslo som ikke får muligheter for å lære seg å bruke Oslomarka på en aktiv måte. Vi mener det er av stor betydning både for den oppvoksende generasjon og Oslo-markas framtid at barn og unge nå får kompetent veiledning i bruken av marka, slik at de blir inspirerte og trygge på bevege seg inn i disse eventyrskogene på egen hånd seinere. Reiseutgiftene på dette helt uvanlige leirskoletilbudet er redusert til to T-bane klipp. Tilbudet starter sommeren 2006. Som ide til delprosjekt, se f.eks: ”Fra byggelek til arkitektur i under- visningen” på hjemmesiden: http://www.barnas-landskap.orghttp://www.barnas-landskap.org

2 ”SKAUTRAVERN” – VANDRENDE LEIRSKOLE OG SPENNENDE DAGSTURER I MARIDALSMARKA – ARR: BARNAS LANDSKAP 2) Spennende dagsturer for elever, foreldre, studenter og bedrifter. ”Bli-kjent” arrangementer for foreldre, lærere og skoleklasser, - spesialtilbud til friluftslivsgrupper, - miljøskapende og sammensveisende arrangementer for studentgrupper, - team-building for store og små bedrifter. Dagsturene legges i områder som gir spesielt sterke natur- opplevelser utenfor allfarvei. Samlingsplassene byr på konsepter der oppfinnsomhet, besluttsomhet, snarrådighet og sosial kreativitet blir satt på prøve. Trening i å orientere seg med kart og kompass er et vesentlig innslag. Dagsturene går langs turtraseer som også brukes av ”den vandrende leirskole”. Materialer på små depoter i skogen brukes til gruppearbeider, som for eksempel det å bygge ei hytte med enkle red- skaper, lage en matematisk- eller kunstnerisk installasjon, eller opp- gaver knyttet til spennende matlaging på leirbålet med inspirasjon fra ulike kulturer. Alle turene og samlingsplassene vil ha veiledere med spesialkompetanser innen idrett, friluftsliv, kultur- og naturkunnskap. Samtlige turer skreddersys ut fra de behovene som gruppene har og tilpasses årstidene, vær- og føreforhold. Tilbudet starter våren 2006. Traseene og samlingsplassene er godt prøvd ut på forhånd. Mer informasjon om den vandrende leirskole og dagsturene kan fåes ved henvendelse via e-post til ”Barnas Landskap”: frode.svane@gmail.com eller på tlf: 92669969. Mer informasjon finnesfrode.svane@gmail.com også på hjemmesiden: http://www.barnas-landskap.org.http://www.barnas-landskap.org Bildetekster Bilde 1: Bratt opp gjennom steinura på Granberget Bilde 2: På jakt etter klippeblokkhula ved Dausjøen Bilde 3: Hyttebygging med honved, granbar og presenning Bilde 4: Min aller første aborfangst i Lillomarka


Laste ned ppt "”SKAUTRAVERN” – VANDRENDE LEIRSKOLE OG SPENNENDE DAGSTURER I MARIDALSMARKA – ARR: BARNAS LANDSKAP Her er to ulike turtilbud til skoleklasser, studentgrupper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google