Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER GRUNNLEGGENDE BEGREPER ? HVORFOR ER DE VIKTIGE ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER GRUNNLEGGENDE BEGREPER ? HVORFOR ER DE VIKTIGE ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER GRUNNLEGGENDE BEGREPER ? HVORFOR ER DE VIKTIGE ?
i:SEE HVA ER GRUNNLEGGENDE BEGREPER ? HVORFOR ER DE VIKTIGE ? i:SEE Conceptual Learning DA

2 For å se denne presentasjonen
Da enkelte av bildene i denne presentasjonen inneholder animasjoner anbefaler vi sterkt å velge funksjonen ”Lysbildefremvisning” eller ”Slide show” på verktøylinjen for å få det riktige utbytte av den ! i:SEE Conceptual Learning DA

3 Grunnleggende begreper
Vi bruker de grunnleggende begrepene til å beskrive noe. Uten de grunnleggende begrepene ville vi mangle ord til å beskrive det vi ser. i:SEE Conceptual Learning DA

4 Hvordan lære å lære Broen fra lekenes til bøkenes verden er begrepene
Læring skjer best når elevene får ta på og bruke konkreter* som forklarer innhold i ord og begreper ! * Konkret = læringsverktøy for å lette overgangen fra konkrete ting til abstrakte ord. i:SEE Conceptual Learning DA

5 Oversikt over de Grunnleggende begrepene
FARGE FORM linje-, flate-, romform STILLING vannrett-, loddrett-, skrå stilling STØRRELSE lengde, høyde, bredde, dybde, tykkelse PLASS plass i rekke av hendelser, rekkefølge, posisjon og preposisjon ANTALL antall deler, et hele, del av et hele MØNSTER RETNING omfatter bevegelse BRUKES TIL (FUNKSJON) STOFF art, egenskap LEVENDE – IKKE LEVENDE LYD språklyd OVERFLATE TEMPERATUR SMAK LUKT TID FORANDRING FART VEKT KRAFT tyngdekraft, elektromagnetiske krefter, trykk, lufttykk, etc. VERDI KJØNN i:SEE Conceptual Learning DA

6 Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ?
Hva er dette ? Det er en rød firkant. Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ? i:SEE Conceptual Learning DA

7 Disse grunnleggende begrepene trenger du for
å beskrive det du så : FARGE LEVENDE – IKKE LEVENDE FORM STILLING KJØNN STØRRELSE VERDI PLASS KRAFT ANTALL VEKT MØNSTER FART RETNING FORANDRING BRUKES TIL TID STOFF LUKT LYD SMAK OVERFLATE TEMPERATUR i:SEE Conceptual Learning DA

8 Hvorfor de grunnleggende begrepene markert med rødt
er viktige De er viktige for å navnsette det du ser, og ved spørsmål kunne beskrive detaljene ved fenomenet*. * Fenomen (fra gresk ’vise seg’): Det som oppfattes av sansene. i:SEE Conceptual Learning DA

9 Forklaring på hvorfor du trenger disse grunnleggende begrepene :
De er viktig fordi ….. FARGE ... det handler om rød farge, som kan være så forskjellig som rosa, lys rød, purpurrød, tomatrød, m.fl. Denne fargen er tomatrød. ... det er en firkantet form. Firkantet form kan være så forskjellig som kvadrat, rektangel, parallellogram, rombe eller trapes. Denne firkanten er et rektangel. FORM … firkanten kan stå i vannrett, loddrett eller skrå stilling. Den røde firkanten står i vannrett stilling. STILLING … firkanten kan ha stor eller liten størrelse i forhold til noe annet. Denne firkanten har mindre størrelse enn sirkelen på forrige bilde. STØRRELSE … firkanten har en bestemt plass i forhold til sirkelen, for eksempel oppe til venstre, oppe til høyre, oppe midt på, midt på til venstre, midt på til høyre, i midten, nede til venstre osv. Denne firkanten har plass i midten. PLASS … antall kan være alt fra én til mange. Her ser vi én firkant. ANTALL (forts.) i:SEE Conceptual Learning DA

10 Forklaring på hvorfor du trenger disse grunnleggende begrepene :
(forts.) De er viktige fordi ….. ... firkanten kan brukes til forskjellige formål, som sjablong, bilde av rektangel, dekor, osv. Denne firkanten brukes som bilde av rektangel. BRUKES TIL … en overflate kan være alt fra glatt, ru, matt, lodden, myk, hard, m.fl. Denne overflaten er hard. OVERFLATE … ting som oftest er døde, mens organismer og vesener som oftest er levende. Firkanten er ikke levende. For å være dødt må det ha vært levende, denne firkanten har ikke vært levende. LEVENDE – IKKE LEVENDE Noen definisjoner: sjablong: (’prøve, mønster’); utskåret mønster, form, modell. dekor: mønster (på glass, keramikk og lignende). organisme: levende vesen, system av deler (organer) som utgjør et samarbeidende hele. vesen: (’være’); skapning; levende vesen, overnaturlig vesen. i:SEE Conceptual Learning DA

11 Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ?
Hva er dette ? Det er et brunt krus. Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ? i:SEE Conceptual Learning DA

12 Disse grunnleggende begrepene trenger du for
å beskrive det du så : FARGE LEVENDE – IKKE LEVENDE FORM STILLING KJØNN STØRRELSE VERDI PLASS KRAFT ANTALL VEKT MØNSTER FART RETNING FORANDRING BRUKES TIL TID STOFF LUKT LYD SMAK OVERFLATE TEMPERATUR i:SEE Conceptual Learning DA

13 A Hva er dette ? Det er bokstaven A.
Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ? i:SEE Conceptual Learning DA

14 Disse grunnleggende begrepene trenger du for
å beskrive det du så : FARGE LEVENDE – IKKE LEVENDE FORM STILLING KJØNN STØRRELSE VERDI A PLASS KRAFT ANTALL VEKT MØNSTER FART RETNING FORANDRING BRUKES TIL TID STOFF LUKT LYD SMAK OVERFLATE TEMPERATUR i:SEE Conceptual Learning DA

15 5 Hva er dette ? Det er tallet 5.
Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ? i:SEE Conceptual Learning DA

16 Disse grunnleggende begrepene trenger du for
å beskrive det du så : FARGE LEVENDE – IKKE LEVENDE FORM STILLING KJØNN STØRRELSE 5 VERDI PLASS KRAFT ANTALL VEKT MØNSTER FART RETNING FORANDRING BRUKES TIL TID STOFF LUKT LYD SMAK OVERFLATE TEMPERATUR i:SEE Conceptual Learning DA

17 Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ?
Hva er dette ? Det er en hest. Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ? i:SEE Conceptual Learning DA

18 Disse grunnleggende begrepene trenger du for
å beskrive det du så : FARGE LEVENDE – IKKE LEVENDE FORM STILLING KJØNN STØRRELSE VERDI PLASS KRAFT ANTALL VEKT MØNSTER FART RETNING FORANDRING BRUKES TIL TID STOFF LUKT LYD SMAK OVERFLATE TEMPERATUR i:SEE Conceptual Learning DA

19 Det er eksempel på en IQ-test.
Hva er dette ? Det er eksempel på en IQ-test. Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ? i:SEE Conceptual Learning DA

20 Disse grunnleggende begrepene trenger du for
å beskrive det du så : FARGE LEVENDE – IKKE LEVENDE FORM STILLING KJØNN STØRRELSE VERDI PLASS KRAFT ANTALL VEKT MØNSTER FART RETNING FORANDRING BRUKES TIL TID STOFF LUKT LYD SMAK OVERFLATE TEMPERATUR i:SEE Conceptual Learning DA

21 Det er et annet eksempel på en IQ-test.
Hva er dette ? Det er et annet eksempel på en IQ-test. Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ? i:SEE Conceptual Learning DA

22 Disse grunnleggende begrepene trenger du for
å beskrive det du så : FARGE LEVENDE – IKKE LEVENDE FORM STILLING KJØNN STØRRELSE VERDI PLASS KRAFT ANTALL VEKT MØNSTER FART RETNING FORANDRING BRUKES TIL TID STOFF LUKT LYD SMAK OVERFLATE TEMPERATUR i:SEE Conceptual Learning DA

23 Hvilke grunnleggende begreper bruker vi for
IQ tester – Hvilke grunnleggende begreper bruker vi for å løse oppgaver De grunnleggende begrepene er så viktige at vi bruker dem når vi tester personers intelligens (IQ). i:SEE Conceptual Learning DA

24 Oppsummering Grunnleggende begreper
Grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det man ser, hører, lukter, smaker, tenker og føler. i:SEE Conceptual Learning DA

25 Grunnleggende begrepssystem (GBS)
Grunnleggende begrepssystemer (GBS) er like i at : De kan analysere de fleste sansbare fenomener ved at våre sanser fortløpende legger merke til detaljer ved det sansbare og ser bort fra andre mens vi systematisk navnsetter (se ovenfor) de oppdagede detaljene i en aktiv oppmerksomhet rettet mot den – i øyeblikket – utskilte detaljen, inntil alle detaljene ved det sansede er systematisk analysert og delene til sammen blir gitt et navn. De er grunnlag for praktisk talt all videre læring, inkludert videre begreps- og ferdighetslæring. De finnes i omgivelsene og kan erfares gjennom sansene fra første stund og gjennom hele livet, og er klasser av fenomener og begrepssystemer som gjør det enklere å systematisere og lære dem. De lagres i LTM (langtidsminnet), først som intuitivt dannede begreper og som kan bli gjort mer tilgjengelig for personer ved systematisk begrepsundervisning, som omfatter det å lære å bruke navnene på GBS ved språklig å bevisstgjøre likhets- og forskjellsoppdagelser. i:SEE Conceptual Learning DA


Laste ned ppt "HVA ER GRUNNLEGGENDE BEGREPER ? HVORFOR ER DE VIKTIGE ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google